cover banner.png

Nyhedsbrev oktoberLogo-72ppi-03.jpg

150 års jubilæum

Med stor glæde kunne danmarks første baptistmenighed lade sit nybyggede kapel, Kristus

kapellet indvie med åbningsgudstjenesten, ved baptist menighedernes foreningskonference

den 14. oktober 1867. Således kan vi som menighed og brugere af bygningen, glæde os over

at evangeliet nu har lydt i 150 år fra det samme sted på Nørrebro.

Nørrebro er vokset frem efter at voldene blev nedlagt i 1852, og det blev muligt at bygge

grundmurede huse, uden for. På kanten af Blågårdsgades fattigdom og slum, rejstes dette

Guds hus. Allerede i 1865 erhvervede menigheden sig grunden, og 2 år senere kunne de

indvie dette kapel. I 1889 blev kirken udvidet med en tilbygning der rummede en

menighedssal, pedelbolig og mødelokaler. I 1936 blev kirken renoveret og tilbygget et tårn

med forhal og sideværelser, og fremstår herefter som vi kender den idag.

Et kirkerum, der har budt velkommen til mange andre grupper, der har haft behov for

et kirkerum. Baptistkirkens stærke side har altid været den græsrodsagtige frie kirkeform. Et

sted, hvor det ikke handler om bekendelse til abstrakte læresætninger, men den personlige

bekendelse til Jesus Kristus, som Herre.

Her har den fremmede fundet herberg og nattely, eller et måltid mad, en kop kaffe og

tid til en samtale. Her har gennem tiden lydt som det stadig gør det, glade børns råb og leg.

Et sted hvor der har været tid til fordybelse og refleksion, samvær og til alle tider har der

lydt lovsang og udlægning af Guds ord. Det er et sted, en bygning, hvor Herren er.

Et hus hvor der gennem tiden har lydt en bekendelse til den nåde, der er en realitet

med Jesu Kristi død og opstandelse (red. Jens Froholdt).

Husk årsmøde med lovsangsfest.

D. 29. oktober kl. 16 afholder vi menighedens årsmøde - som annonceret i nyhedsbrev for september. På mødet skal vi både godkende budgettet, dele tanker om menighedens retning og derudover skal vi også have valg til menighedsrådet. Der er 3 på valg i år, så bed og overvej hvem du oplever skal være med til at lede Regen/Kristuskirken. Er du interesseret i at høre mere om at være med i menighedsrådet, så kontakt Menighedsrådets formand Sabrina på mail sabrinavestergaard@hotmail.com hurtigst muligt.

Kl. 17.30 når den formelle del er overstået vil vi spise sammen og kl. 18.30 vil vi gå ind i kirkesalen og holde lovsangsaften, hvor vi vil synge og  fejre Gud sammen.

Se dagsorden nederst i nyhedsbrev

Aftengudstjenester

Aftengudstjenester 2. og 4. søndag i måneden er gået i gang. Fokus er i alle gudstjenester at du må opleve Gud. At du må se Gud i flere facetter og få flere redskaber til at forstå og opleve Ham.
Den 2. søndag om måneden udforsker vi derfor forskellige åndelige praksisser - næste gang profeti. Den 4. søndag i måneden inviterer vi til input, dialog og refleksion - en aften med intellektuelt input og social bearbejdning.
Fælles for alle gudstjenesterne er også, at du skal deltage og praktisere frem for at tilskue.
Gudstjenesterne vil skifte gang for gang, men gradvist få genkendelige elementer og rytmer, der vil følge vores fælles udforskning. Vil du gerne være med til at planlægge eller afvikle disse aftener, så kontakt
Steffen

Bidrag

Som frikirke modtager vi ikke tilskud fra det offentlige, men vores økonomi baserer sig primært på bidrag fra menighedsmedlemmer. Alle gaver, enkelt beløb og faste overførsler, bliver givet frivilligt, og vi opfordrer alle, som oplever sig som er medlemmer eller på anden vis oplever sig som del af vores fællesskab, til at give med glæde og uden tvang. Vi tror på at Gud ser til vores behov og velsigner os, så vi kan være til velsignelse for andre og gøre en forskel i vores by og i verden.  

Gaver kan indsættes på vores konto i Danske Bank Reg. 1551 Konto 333 408 1281.  Du kan også give gave til kirken via Mobilepay 91620. Du kan læse mere om skattefradrag og gavebrev på vores hjemmeside eller ved at klikke her

Forbøn

I Regen/Kristuskirken tror vi på en Gud. Vi vil meget gerne være med til fra stabens side at bede for dig, så skriv dit bønneemne ind på denne email bedformig@re-gen.dk og så vil vi bede for dig/jer når vi mødes. Husk også at melde tilbage så vi også kan få lov til at takke Gud for at han har grebet ind.

Områder du kan medvirke til at bære Regen/Kristuskirken

Der er masser af mulighed for at skabe og bære med på visionen. På gudstjenesterne er der mange forskellige teams og i vores øvrige arbejde er der også rig mulighed for at være medvirkende, både på kirkens kontor og hjemmefra.

Teams Formiddagsgudstjenester (Velkomst, kaffe, Børnekirke, Powerpoint, Lyd) - kontakt Henrik

Teams Aftengudstjenester (Planlægning, afvikling, medie, socialt) - kontakt Steffen

Musik og lovsang - kontakt Casper

Planlægning og afvikling af kommende begivenheder som Julehjælp, menighedsweekend og julefest – Kontakt Henrik

Se også vores forskellige sociale projekter på hjemmesiden under Elsk Byen

Netværksgrupper og mindre fællesskaber

Regen er ikke bare én familie på mission. Vi har flere netværksgrupper og mindre fællesskaber, hvor vi kan komme endnu tættere på hinanden og dele Jesus og være på vandring med hinanden. Gud har ikke kaldet os til at gå alene, men til at leve i fællesskab, så hvis du ikke er en del af et mindre fællesskab endnu, skal du kontakte enten Anne Læssøe (eller Henrik Nissen), så vil vi hjælpe med at finde et fællesskab, som du kan blive en del af. Vi har altid brug for at flere fællesskaber bliver skabt, så hvis du godt kunne tænke dig at starte et mindre fællesskab, så kontakt også enten Anne eller Henrik.

Ny rytme for gudstjenester fra oktober

1. og 3. søndag kl. 10.30

2. og 4. søndag kl. 19.00

29/10

16.00

Årsmøde med efterfølgende spisning og lovsangsfest

07/11

18.00

DNA aften

24/11-

26/11

Week

end

Menighedslejr

Dagsorden til årsmøde 2017

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning ved Henrik Nissen
 4. Orientering fra ansættelsesudvalget
 5. Orientering om, hvordan vi gør kirkebygningen tidssvarende
 6. Orientering om medlemsregistrering
 7. Fremlæggelse af foreløbigt regnskab
 8. Fremlæggelse af budget for 2018
 9. Valg af menighedsråd
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt