Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

1. Професія: 5142 Покоївка

2. Кваліфікація: покоївка  1-го розряду

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 

Повинен вміти:

 -  дотримуватися правил безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен: 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб:

5.1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після  закінченні навчання -

повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією покоївка 1-го розряду; короткострокове навчання або інструктаж; без вимог до   стажу  роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

  Тимчасове розміщування та організація харчування. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. (КВЕД 2010, секція - I, клас - 55.10).

7.Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства

7.2. Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Примітка:  Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 5142. I. 55.10- 2015

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич