ELEVENS NAMN:

tom bankgiro

Bästa förälder, målsman, vän av Musik- och kulturskolan Sandels

En väsentlig del av Musik- och kulturskolans evenemang produceras som ett samarbete mellan skolan och understödsföreningen. Detta innebär servering, basarer, lotterier och tjänster i allmänhet som anhöriga och vänner till de barn som studerar musik och dans erbjuder.

Alla hushåll som har en anknytning till skolan kan ansluta sig, dessutom kan andra personer ansluta sig som understödsmedlemmar.

Med hjälp av de medel som flyter in (medlemsavgifter, lotteriintäkter etc.) stöder föreningen skolans elever och t.ex. anskaffningar som främjar skolans verksamhet.

Bifogat finner du en bankgiroblankett med tanke på medlemsavgiften. Vid nätbetalning kom ihåg att anteckna elevens/familjens namn i meddelandefältet. OBS! Enbart en betalning per familj eller hushåll.

Styrelsen (2017-2018) är:

Ordförande: Eva-Karin Wilkko-Antell, mobil: 040 557 15 05; eva-karin.wilkko-antell@cegea.inet.fi

Vice ordförande: Janne Wikström, mobil 044 563 70 71; janneoskarwikstrom@gmail.com

Sekreterare: Kia Brummer, mobil 050 441 58 60; kia@debrummer.net

Kassör: Alexander Lagus, mobil 050 3232978; alagus@welho.com

Medlemmar: Mikael Busck-Nielsen, mobil 050 412 81 18; mikael.busck-nielsen@evl.fi

Jonas Sundman, mobil 0500 922 177; jonas.sundman@iki.fi

Musik- och kulturskolans representant: Leif Nystén, mobil 0400 87 43 62; leif.nysten@moks.fi

(Ersättare Kirsti Lagus, mobil  045-6578353kansli@moks.fi)    

Se även: http://moks.fi/hem/understodsforeningen/