LLIBRES  DE  TEXT  2019 – 20        4t ESO

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

Mosaic 4 Student's Book

Mosaic 4 Workbook

9780194666473  

9780194666480  

Oxford University Press

Oxford University Press

Paul Kelly

Cheryl Pelteret/Paul Kelly

Biologia i Geologia

No hi ha llibre de text

Ciències Socials

Història

Alumnes de PRAQ: G i H 4D(Illes Balears)

978-84-682-3680-3

978-84-682-4014-5

Vicens-Vives

Vicens Vives

Autors diversos

García Sebastián-Gatell Arimont

Física i Química

Física i Química 4t ESO (s’informarà a principi de curs on s’ha de comprar)

Hipernova

Pep Forteza Ferrer

Llengua Castellana i Literatura

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura

4 ESO

978-84-6735-845-2

(Anual)

978-01-9050-287-4

(Per trimestres)

Oxford

José Manuel González Bernal

Begoña González Lavado

Juana Portugal Pardo

Llengua  Catalana i Literatura

Tell. Llengua catalana i literatura 4t ESO

9788498044850

84980444855

Castellnou

Joan Badia, Jordi Balcells, Rosa Culí, Jordi Grifoll, Ignasi Puig Joan Marc Ramos i Carles Ribó,

Matemàtiques Acadèmiques

No hi ha llibre de text

Matemàtiques Aplicades

No hi ha llibre de text

Matemàtiques Seccions Europees

No hi ha llibre de text

Alemany

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de l’Aula Virtual

Educació Plàstica i Visual

No hi ha llibre de text

TIC

No hi ha llibre de text

Tecnologia

No hi ha llibre de text

Economia

ECONOMIA 4t ESO

978 8490 787 601

editex

(www.editex.es)

María del Valle Físico Muñoz

Llatí

Lingua Latina (4t ESO)


DICCIONARIO VOX ILUSTRADO LATIN-ESP
DICCIONARI   VOX    IL.LUSTRAT LLATI-CAT

978 8471 539 168

978 8471 539 328

Ciències aplicades a l’activitat professional

CP 4

Ciències Aplicades a l’activitat professional

978 84 682 3944-6

Vicens Vives

Educació Secundària

M.D. Torres Lobejon i altres

Religió

La Bíblia didàctica, bci

978 8482 861395

Cruïlla

Associació Bíblica de Catalunya

Valors ètics

No hi llibre de text

Educació Física

No tenim llibre de text, treballem amb classroom.

L’alumnat ha de comprar, com a material escolar:

  • Una carpeta de 4 anelles amb recanvis de quadres per a utilitzar a totes les assignatures

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives  fins  que  hi  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs

AVÍS: el curs que ve es començarà un sistema de reutalització de llibres, recordau que si els conservau en bon estat i sense escriure-hi, hi podreu participar i optar a aconseguir els llibres gratuïtament.