Державна бібліотека України для юнацтва.  Електронний каталог

   

  СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2019 РОКУ

        

Єжов, С. М.  Науковий образ світу. Історія. Мегасвіт [Текст] : навч. посіб. / С. М. Єжов. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 126 с.
УДК        001(091):5(075.8)
        Є41

Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : До 100-річчя від дня заснування / [авт. кол.: С.І. Пирожков, О.С. Онищенко, П.І. Андон та ін. ; редкол.: Б.Є. Патон (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 336 с. – ISBN 966-360-361-2.
УДК        001.32(091)(477)
        Н35

Національна академія наук України - 100: Головні тенденції розвитку і здобутки. Документи і матеріали [Текст]. Кн. 3. 1992-2018 / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 584 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 966-02-8668-9.
УДК        001.32(477)(091)
        Н35

Національна академія наук України - 100: Головні тенденції розвитку і здобутки. Документи і матеріали [Текст]. Кн. 2. Ч. 1. 1946-1970 / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 1088 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 966-02-8607-8.
УДК        001.32(477)(091)
        Н35

Національна академія наук України - 100: Головні тенденції розвитку і здобутки. Документи і матеріали [Текст]. Кн. 2. Ч. 2. 1971-1991 / [редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 1136 с. – (Джерела з історії науки в Україні). – ISBN 966-02-8608-5.
УДК        001.32(477)(091)
        Н35

National Academy of Sciences of Ukraine (1918 - 2018) [Текст] : The 100th Anniversary of Its Foundation / [Editorial Board: B.E. Paton (Editor-in-Chief) et al.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2018. – 332 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-360-366-7.
УДК        001.32(477)(091)=111
        N27

Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона [Текст] : До сторіччя від дня народження / [О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, О.К. Маковецька та ін.]. – Київ : НАН України : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 350 с. – ISBN 966-02-8634-4.
УДК        001.32(477):929
        К36

Соболь, Х. С.  Методологія і принципи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Х. С. Соболь, Н. І. Петровська, О. М. Гуняк. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 92 с. – ISBN 966-941-185-3.
УДК        001.8(075.8)
        С54

Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище [Текст] / [авт.-уклад. В.М. Захарченко та ін.]. – Одеса : ОМА, 2017. – 32 с. – ISBN 966-7591-86-1.
УДК        001.82:502/504
        Р21

Іваненко, В. В.  Уведення в науково-педагогічну діяльність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик, І. С. Накашидзе. – Дніпро : Ліра, 2018. – 120 с. – ISBN 966-981-077-9.
УДК        001.891(075.8)
        І-18

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип.15 / [редкол.: Я.С. Яцків (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 104 с. – (Наука України у світовому інформаційному просторі). – ISBN 966-360-372-8.
УДК        001.9(477)
        Н34

Коршунова, О. В.  Інформатика. 5 кл. [Текст] : підручник / О. В. Коршунова, І. О. Завадський. – Київ : Освіта, 2019. – 144 с. – ISBN 617-656-968-8.
УДК        004(075.3)
        К70

Гетьман, І. А.  Технології захисту інформації [Текст] : посібник / І. А. Гетьман, О. В. Алтухов. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 120 с. – ISBN 966-379-862-2.
УДК        004.056.5(075.8)
        Г44

Сараненко, І. І.  Географічні інформаційні системи і технології в екології [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Створення бази екологічних данних у Microsoft Access / І. І. Сараненко. – Херсон : ХДУ, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7090-23-5.
УДК        004.65:574:502/504(075.8)
        С20

Мельник, Р. А.  Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд) [Текст] : навч. посіб. / Р. А. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 248 с. – ISBN 966-941-195-2.
УДК        004.738.5(075.8)
        М48

Шаховська, Н. Б.  Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. М. Камінський, О. Б. Вовк. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 392 с. – ISBN 966-941-197-6.
УДК        004.8:004.383.8(075.8)
        Ш32

Єгорченков, О. В.  Інформаційні технології управління проектами [Текст] : навч. посіб. / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Л. Б. Кубявка. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 79 с.
УДК        004.9:005.8(075.8)
        Є30

Бившева, Л. О.  Менеджмент [Текст] : практикум / Л. О. Бившева, О. О. Кондратенко, Є. В. Мироненко. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 63 с. – ISBN 966-379-864-6.
УДК        005(075.8)
        Б59

Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчених і студ.; Дніпро; 6 грудня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: Г.Я. Глуха (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 276 с. – ISBN 966-434-440-8.
УДК        005(082)
        С91

Петрович, Й. М.  Управління проектами [Текст] : підручник / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 396 с. – ISBN 966-941-234-8.
УДК        005.8(075.8)
        П30

Адізес, І.  Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким менеджером [Текст] / І. Адізес ; пер. з англ. С. Сарвіра. – Київ : Наш формат, 2019. – 312 с. – ISBN 617-7682-08-9.
УДК        005.95:316.464
        А30

Лавгров, Н.  Принцип мозаїки. Шість навичок дивовижного життя і кар‘єри [Текст] / Н. Лавгров ; пер. з англ. Г. Кирієнко. – Київ : Наш формат, 2019. – 344 с. – ISBN 617-7682-18-8.
УДК        005.966:316.477
        Л13

Бланк, С.  Священна книга стартапера. Як збудувати успішну компанію [Текст] / С. Бланк, Б. Дорф ; пер. з англ. Н. Валевська. – Київ : Наш формат, 2019. – 512 с. – ISBN 617-7552-67-2.
УДК        005:658.8:004
        Б68

Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 62 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2018. – 247 с. – (Культурологія).
УДК        008(082)
        К90

Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 53 / за заг. ред. В.М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2018. – 268 с. – (Соціальні комунікації).
УДК        008(082)
        В53

Календар краєзнавчих пам‘ятних дат на 2019 рік [Текст] : реком. бібліограф. посібник / [уклад. Н.М. Куцова та ін.]. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7372-33-1.
УДК        016:908(477.87)(059)
        К17

Історія України 2017 [Текст] : бібліогр. покажч. / [упоряд. Н.Г. Вощевська та ін.]. – Київ : Вид. дім "Вініченко", 2018. – 640 с. – ISBN 966-2622-32-4.
УДК        016:94(477)
        І-90

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 3(67) 2018 [Текст] : інформ. вісник / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голова) та ін.]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2018. – 81 с.
УДК        023(477)-053.6
        Д36

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 1(69) 2019 [Текст] : інформ. вісник / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голова) та ін.]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2019. – 83 с.
УДК        023(477)-053.6
        Д36

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 4(68) 2018 [Текст] : інформ. вісник / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голова) та ін.]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2018. – 91 с.
УДК        023(477)-053.6
        Д36

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : Археографічні дослідж. унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 22 / [редкол.: Л.А. Дубровіна (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 596 c. – ISBN 966-02-8728-0.
УДК        025.171(477)
        Р85

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2017 році [Текст] : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 23 / [ Г.І. Солоіденко, О.В. Полякова, О.Л. Сокур та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 188 с.
УДК        026:001.32(477)
        Р58

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 16 / [междунар. редкол.: А.С. Онищенко (пред.) и др.]. – Киев : НБУ им. В.И. Вернадского, 2018. – 240 с.
УДК        027.021(477)(082)
        Б59

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2018 році [Текст] : бібліогр. покажч. / [авт.-упоряд. Л.А. Пестрецова та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 180 с. – ISBN 966-02-8650-4.
УДК        027.021(477):021.85
        О-19

Котка, А.  Велика книжка чомучки [Текст] / А. Котка ; [А. Котка]. – Київ : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-863-8.
УДК        030
        К73

Афонин, М. Е.  Мир вокруг нас. Микромир [Текст] : фотоэнциклопедия / М. Е. Афонин ; [М.Е. Афонин]. – Киев : Кристалл Бук, 2018. – 48 с. – (Б-ка школьника). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 966-936-894-2.
УДК        030
        А94

Афонін, М. Є.  Світ навколо нас. Мікросвіт [Текст] : фотоенциклопедія / М. Є. Афонін ; [М.Є. Афонін]. – Київ : Кристал Бук, 2018. – 48 с. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-895-9.
УДК        030
        А94

Трут, О. О.  Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації [Текст] : монографія / О. О. Трут. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 420 с. – ISBN 617-602-220-6.
УДК        05.332.8
        Т79

Науковий збірник Комунального закладу "Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького" Закарпатської обласної ради [Текст]. Вип. 16-17 / [упоряд. М.В. Делеган]. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7372-36-2.
УДК        069:908(477)(082)
        Н34

Шаповалова, Г. В.  Гостримо перо. Основи журналістикознавчих розвідок [Текст] / Г. В. Шаповалова, Я. М. Шебештян. – Ужгород : Карпати, 2012. – 168 с. – ISBN 966-671-337-0.
УДК        070.1
        Ш24

Демченко, В. Д.  Журналістика в Дніпропетровському університеті: факти, події, постаті [Текст] : спогади та роздуми / В. Д. Демченко. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 224 с. – ISBN 966-921-176-7.
УДК        070:378.4(477)
        Д31

Філософія [Текст] : підручник / [авт. кол.: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер та ін.]. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Харків : Фоліо, 2018. – 621 с. – ISBN 966-03-7990-9.
УДК        101(075.8)
        Ф56

Totallogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження [Текст]. Вип. 35 / [редкол.: В.В. Кізіма (голов.ред.) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2018. – 230 с.
УДК        101.1(082)
        Т63

Окорокова, В. В.  Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання [Текст] : монографія / В. В. Окорокова. – Одеса : ВМВ, 2018. – 288 с. – ISBN 966-413-638-6.
УДК        111.1:141.78
        О-51

Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект. В 2 т. [Текст]. Т. 2 / А.Ф. Бугаев, Г.И. Рудько, Г.А. Белявский, А.В. Яцишин. – Киев; Черновцы : Букрек, 2018. – 448 с. – ISBN 966-399-990-6.
УДК        113/119
        Э40

Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект. В 2 т. [Текст]. Т. 1 / А.Ф. Бугаев, Г.И. Рудько, Г.А. Белявский, А.В. Яцишин. – Киев; Черновцы : Букрек, 2018. – 544 с. – ISBN 966-399-972-2.
УДК        113/119
        Э40

Мюллер, Р.  Фізика часу. Усе відбувається зараз [Текст] / Р. Мюллер ; пер. з англ. А. Замоцний. – Київ : Наш формат, 2019. – 344 с. – ISBN 617-7682-34-8.
УДК        115
        М98

Максименко, С. Д.  Юридична психологія [Текст] : підручник / С. Д. Максименко, В. С. Медведєв. – Київ : Слово, 2018. – 448 с. – ISBN 966-194-296-6.
УДК        159.9:34(075.8)
        М17

Максимова, Н. Ю.  Психологія соціальної роботи з проблемними сім‘ями [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Максимова. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 463 с. – ISBN 966-439-927-9.
УДК        159.9:364-78(075.8)
        М17

Кон, І.  Світанкове місячне сяйво [Текст] : Лики та маски одностатевого кохання / І. Кон. – Львів : Українські технології, 2011. – 560 с. – ISBN 966-345-245-6.
УДК        159.922.1
        К64

Вакуленко, О. Л.  Сучасні проблеми української етнопсихології [Текст] : монографія / О. Л. Вакуленко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 111 с.
УДК        159.922.4
        В14

Мацьків, О.  Так хочеться знати відповідь... [Текст] / О. Мацьків, В. Станчишин. – Львів : Свічадо, 2018. – 104 с. – ISBN 966-938-222-1.
УДК        159.922.7
        М36

Індивідуальні ресурси психологічного благополуччя особистості [Текст] : монографія / М.Й. Варій, О.А. Лещинська, Л.І. Березовська та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 168 с. – ISBN 966-941-269-0.
УДК        159.923
        І-60

Психологічне благополуччя особистості в процесах соціальної взаємодії [Текст] : монографія / О.А. Лещинська, З.О. Романець, С.С. Макаренко та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 148 с. – ISBN 966-941-271-3.
УДК        159.923
        П86

Лелюк, А.  Жалость к себе - иллюзия жизни. Как перестать жалеть себя и начать жить? [Текст] / А. Лелюк. – Васильков : Колофон, 2018. – 120 с. – ISBN 966-2498-27-1.
УДК        159.923
        Л43

Голідей, Р.  Его - це ворог [Текст] / Р. Голідей ; пер. з англ. О. Любенко. – Київ : Наш формат, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7682-46-1.
УДК        159.923.2
        Г60

Психологія здоров‘я людини [Текст] : навч. посіб. / І.В. Толкунова, О.Р. Гринь, І.І. Смоляр, О.В. Голець. – Київ : Талком, 2019. – 183 с. – ISBN 617-7685-33-2.
УДК        159.923:613.86(075.8)
        П86

Дытыненко, Е. А.  Революция-эволюция игры [Текст] : кн.-тренинг для успешных женщин : Для тех, кто хочет большего! / Е. А. Дытыненко. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 232 с. – ISBN 617-7350-39-1.
УДК        159.923-055.2
        Д90

Лак‘яні, В.  Код винятковості. Живи за власними правилами [Текст] / В. Лак‘яні ; пер. з англ. Н. Валевська. – Київ : Наш формат, 2019. – 296 с. – ISBN 617-7682-52-2.
УДК        159.947
        Л19

Гарді, Б.  Не примушуй себе. Альтернатива силі волі [Текст] / Б. Гарді ; пер. з англ. Н. Валевська. – Київ : Наш формат, 2019. – 200 с. – ISBN 617-7682-44-7.
УДК        159.947
        Г20

Ньюпорт, К.  Не турбувати! Як сфокусуватися в інформаційному шумі [Текст] / К. Ньюпорт ; пер. з англ. С. Сарвіра. – Київ : Наш формат, 2018. – 248 с. – ISBN 617-7682-14-0.
УДК        159.955:005.336
        Н93

Гоулман, Д.  Нове "Я". Вплив медитації на свідомість, тіло й мозок [Текст] / Д. Гоулман, Р. Девідсон ; пер. з англ. О. Асташова. – Київ : Наш формат, 2019. – 264 с. – ISBN 617-7682-50-8.
УДК        159.96
        Г74

Сучасна логіка. У 2 ч. [Текст] : підручник. Ч. 2. Некласична логіка / І.В. Хоменко, Я.В. Шрамко, Г. Санду, Н.П. Козаченко. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 159 с. – ISBN 966-439-891-3.
УДК        16(075.8)
        С91

Туренко, В. Е.  Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки [Текст] : монографія / В. Е. Туренко. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 207 с. – ISBN 966-439-900-2.
УДК        177.61
        Т87

Основи релігієзнавства [Текст] : підручник / [авт. кол.: В.С. Бліхар, В.М. Вовк, Н.В. Гайворонюк та ін.] ; за ред. В.С. Бліхара. – Львів; Хмельницький : ХУУП, 2017. – 504 с. – ISBN 617-7572-20-5.
УДК        2-1(075.8)
        О-75

Шермер, М.  Небеса на землі. Що наука каже про потойбічне життя та безсмертя [Текст] / М. Шермер ; пер. з англ. О. Захарченко. – Київ : Наш формат, 2019. – 336 с. – ISBN 617-7682-26-3.
УДК        2-186/187
        Ш49

Вишнудевананда, Г.  Драгоценный сосуд Дхармы [Текст]. Т. 1 / Г. Вишнудевананда. – Одесса : ВМВ, 2018. – 636 с. – ISBN 966-413-634-8.
УДК        233
        В55

Церинг, Д.  Мой сын Далай-Лама [Текст] : Рассказ матери / Д. Церинг ; [пер. с англ. А. Рубакина]. – Москва : София, 2005. – 224 с. – ISBN 5-9550-0744-Х.
УДК        24
        Ц43

Шри, П.  Зов Свободы. Сатсанг с Мастером [Текст] / П. Шри ; [пер. с англ. Д. Бурба]. – Киев : София, 2004. – 304 с. – ISBN 5-9550-0283-9.
УДК        24
        Ш86

Шри, П.  Обьятия Истины. Сатсанг с Мастером [Текст] / П. Шри ; [пер. с англ. Д. Бурба]. – Киев : София, 2004. – 352 с. – ISBN 5-9550-0284-7.
УДК        24
        Ш86

Островская, Е. А.  Тибетский буддизм [Текст] / Е. А. Островская. – Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2002. – 400 с. – (Мир Востока ; № 13). – ISBN 5-85803-201-Х.
УДК        242
        О-77

Давид-Неэль, А.  Магия и тайна Тибета [Текст] / А. Давид-Неэль ; [пер. с англ. В. Ковальчук]. – Киев; Москва; Санкт-Петербург : София, 2003. – 400 с. – ISBN 5-9550-0251-0.
УДК        242
        Д13

Хоуп, М.  Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта? [Текст] / М. Хоуп ; [пер. с англ. В. Ижакевич]. – Киев; Москва : София : Гелиос, 2001. – 352 с. – ISBN 5-220-00442-5.
УДК        251
        Х85

Навстречу Мошиаху [Текст] : дайджест. Кн. 8 / [сост. Л. Райцес]. – Харьков : БЭТ, 2018. – 540 с. – ISBN 966-925-058-2.
УДК        26-29
        Н15

Шиденко, В. А.  Избранные работы по истории Киево-Печерской лавры [Текст] / В. А. Шиденко. – Киев : НКПІКЗ : Феникс, 2008. – 256с. – ISBN 966-651-666-7.
УДК        271.222(477.411)-523.4
        Ш56

Риноу, Р.  Пять причин духовной апатии у подростков. Что могут сделать родители для помощи своим детям [Текст] / Р. Риноу, Э. Риноу ; Роб и Эми Риноу. – Київ : Mission Eurasia, 2018. – 88 с. – ISBN 617-7374-34-2.
УДК        27-29
        Р51

Сни отця Боско [Текст] / [літ. ред. В. Савран : пер. з іт. Ю. Жук, К. Зінченко]. – Львів : Дон Боско : Свічадо, 2018. – 280 с. – ISBN 966-938-247-4.
УДК        27-29
        С53

Хомік, П.  Стопами ангелів [Текст] / П. Хомік. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2019. – 140 с. – ISBN 617-7363-89-6.
УДК        27-29
        Х76

Головин, С.  По образу и подобию. Происхождение, сущность и предназначение человека [Текст] / С. Головин. – Киев : Книгоноша, 2017. – 344 с. – ISBN 617-7248-52-0.
УДК        27-29
        Г61

Іоанн.  Свята Євфросинія мироточива [Текст] : Мироточаща мощами стариця, що спочила у 1993 р., дає одкровення Іоанну Богомилу 1998-2005 рр. : кн. для подвижників останніх часів / Іоанн ; [Іоанн]. – Ужгород : Колірія, 2018. – 560 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7714-03-2.
УДК        27-36
        І-75

Иоанн.  Святая Евфросиния мироточивая [Текст] : Мироточащая мощами старица, почившая в 1993 г., дает откровения Блаженному Иоанну 1993-2005 гг. : кн. для подвижников последних времен / Иоанн ; [Иоанн]. – Изд. 22-е. – Ужгород : Колірія, 2018. – 576 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 617-7714-01-8.
УДК        27-36
        И75

Гузар, Л.  Блаженніший Любомир: Думки у спадок [Текст] / Л. Гузар ; [Л.Гузар : упоряд. О. Гнатишин]. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Свічадо, 2018. – 112 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-938-221-4.
УДК        27-46
        Г93

Іоанн.  Грааль: посвята у біле лицарство [Текст] : перекази катарських замків / Іоанн ; [пер. з рос. Б. Щавурського]. – Ужгород : Колірія, 2018. – 424 с. – ISBN 617-7714-04-9.
УДК        27-876.45
        І-75

Сорока, П.  Нотопис невимовного слова [Текст] : 2016-2017 / П. Сорока. – Ужгород : Колірія, 2018. – 384 с. – ISBN 617-7714-07-0.
УДК        27-876.45
        С65

Сорока, П.  У вимірах вічності [Текст] : ст., есеї, листи про о. Іоанна. 2017-2018 / П. Сорока. – Ужгород : Колірія, 2018. – 376 с. – ISBN 617-7714-05-6.
УДК        27-876.45
        С65

Сорока, П.  Хрест і чаша отця Іоанна [Текст] / П. Сорока. – Ужгород : Колірія, 2018. – 348 с. – ISBN 617-7714-06-3.
УДК        27-876.45
        С65

Іоанн.  Фортепіано як Орфеон [Текст] : усні комент. під час муз. викон. 2002-2013 : нотатки до фортепіанної революції : пер. з рос. / Іоанн. – Ужгород : Колірія, 2018. – 336 с. – ISBN 617-7714-02-5.
УДК        27-876.45:780.616.432
        І-75

Иоанн.  Христозороастризм. Новый Золотой век божеств и людей [Текст] / Иоанн. – Ужгород : Колірія, 2018. – 552 с. – (Оправдание понтеонов). – ISBN 617-7714-00-1.
УДК        299.7
        И75

Марценюк, Т. О.  Гендер для всіх. Виклик стереотипам [Текст] / Т. О. Марценюк. – Київ : Основи, 2017. – 256 с. – ISBN 966-500-816-3.
УДК        305:316.346.2
        М29

Тукаленко, І. А.  Гендерні політики [Текст] : навч. посіб. / І. А. Тукаленко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 199 с.
УДК        305:316.346.2:32(075.8)
        Т81

Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості [Текст] : монографія / [Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 479 с. – ISBN 966-439-899-9.
УДК        311(477)
        С78

Долімор, Д.  Сексуальне дисидентство: від Августина до Вайлда, від Фройда до Фуко [Текст] / Д. Долімор ; пер. з англ. І. Гарник, П. Таращук. – Київ : Вид-во С. Павличко "Основи", 2004. – 558 с. – ISBN 966-500-114-0.
УДК        316
        Д64

Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика [Текст] : матер. доп. та повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 14 вересня 2018 р. / [за ред. І.В. Козубовської, Ф.Ф. Шандора]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 124 с. – ISBN 617-7692-05-7.
УДК        316(082)
        А43

Долаючи перешкоди. Становище ЛГБТ в Україні у 2018 році [Текст] / [уклад. А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Центр "Наш світ", 2019. – 63 с.
УДК        316.344.8-055.3
        Д64

Рослінг, Г.  Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо [Текст] / Г. Рослінг, У. Рослінг, А. Рослінг-Рьоннлюнд ; пер. з англ. І. Ємельянова. – Київ : Наш формат, 2019. – 320 с. – ISBN 617-7682-58-4.
УДК        316.4
        Р75

Восс, К.  Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів [Текст] / К. Восс, Т. Рез ; пер. з англ. Ю. Кузьменко. – Київ : Наш формат, 2019. – 264 с. – ISBN 617-7682-22-5.
УДК        316.485
        В77

Пітерсон, Д.  Дванадцять правил життя. Як перемогти хаос [Текст] / Д. Пітерсон ; пер. з англ. Д. Кожедуб. – Київ : Наш формат, 2019. – 320 с. – ISBN 617-7682-32-4.
УДК        316.6
        П35

Соціально-психологічне мислення: генеза, основні форми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / [М.М. Слюсаревський, В.В. Жовтянська, О.В. Суший та ін.] ; за наук. ред. М.М. Слюсаревського. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 296 с. – ISBN 966-189-472-2.
УДК        316.6
        С69

Державна бібліотека України для юнацтва.  Зроби це зараз. Будь щасливим і успішним без метушні [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Г. Буркацька; відпов. за вип. Г. Саприкін]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2019. – 64 с.
УДК        316.612(048)
        Д36

Курило, В. С.  Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України [Текст] : монографія / В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман. – Старобільськ; Київ : ЛНУ ім. Т. Шевченка : Талком, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7685-21-9.
УДК        316.614:316.485.26(477)
        К93

Кравчук, А.  Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ [Текст] / А. Кравчук. – Вид. 2-е, випр. і переробл. – Київ : Центр "Наш світ", 2017. – 78 с.
УДК        316.647.82-055.3
        К78

Сєрих, Т. М.  Словник-довідник з полікультурної комунікації [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Сєрих, Л. Я. Бірюк. – Суми : НІКО, 2019. – 152 с. – ISBN 617-7422-03-6.
УДК        316.77(038)
        С32

Шевченко, В. Е.  Мультимедійний контент [Текст] : навч. посіб. / В. Е. Шевченко. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 239 с. – ISBN 966-439-948-4.
УДК        316.77:004.032.6(075.8)
        Ш37

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Текст]. № 1 (93) / голов. ред. О.О. Рафальський ; редкол.: Т.А. Бевз та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 311 с.
УДК        32(477)(082)
        Н34

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Текст]. № 2 (94) / голов. ред. О.О. Рафальський ; редкол.: Т.А. Бевз та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – 311 с.
УДК        32(477)(082)
        Н34

Внучко, С. М.  Політична глобалістика [Текст] : навч. посіб. / С. М. Внучко. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 383 с. – ISBN 966-439-922-4.
УДК        32:316.32(075.8)
        В60

Павлов, Д. М.  Політична пропаганда: теорія та практика [Текст] : монографія / Д. М. Павлов. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 454 с. – ISBN 966-921-192-7.
УДК        32:316.658.4
        П12

Айзексон, В.  Бенджамін Франклін [Текст] / В. Айзексон ; пер. з англ. Г. Шпак. – Київ : Наш формат, 2019. – 480 с. – ISBN 617-7682-30-0.
УДК        32-051(73)(092)
        А36

Тищик, Б. Й.  Франція: історія державності і права (ІХ - початок ХХІ ст.) [Текст] / Б. Й. Тищик, Л. Е. Шевчук. – Львів : Світ, 2018. – 368 с. – ISBN 966-914-158-3.
УДК        321(44):340(091)(075.8)
        Т47

Україна: шлях до консолідації суспільства [Текст] : нац. доп. / [редкол.: С.І. Пирожков (керівник) та ін.]. – Київ : НАН України, 2017. – 336 с. – ISBN 966-02-8527-9.
УДК        323(477):316.42
        У45

Половинчак, Ю. М.  Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності [Текст] : монографія / Ю. М. Половинчак. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 372 с. – ISBN 966-028383-1.
УДК        323.2:316.47
        П52

Україна та Німеччина: міждержавні відносини [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 384 с. – ISBN 617-7062-24-9.
УДК        327(477+430)(082)
        У45

Вільні з вільними, рівні з рівними [Текст] : до річниці підписання Гадяцького Договору 1658 року / [ред. Я. Ключковський]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 164 с. – ISBN 617-7692-16-3.
УДК        327.33(477+438)(091)(082)
        В46

Ткаченко, В. Н.  Россия: беспутье агрессора [Текст] : общественно-политическое изд. Т. 2 / В. Н. Ткаченко. – Киев : Логос Украина, 2016. – 432 с. – (Б-ка АПН). – ISBN 966-2457-17-9.
УДК        327.5(470)
        Т48

Лиман, І.  Німецькі консули в Північному Приазов‘ї [Текст] / І. Лиман, В. Константінова. – Дніпро : Ліра, 2018. – 500 с. : іл. – (Історія іноземних консульств на Півдні України ; вип. 4). – ISBN 966-981-078-6.
УДК        327.82(477+430)(091)
        Л58

Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості [Текст] : [кол. моногр.] / авт.-ред.: Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбач. – Львів; Olsztyn : Львівська політехніка, 2018. – 160 с. – Укр. та пол. мовами. – ISBN 966-941-284-3.
УДК        327:339(082)
        Т65

Парсяк, В. Н.  Економіка моря [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : Гельветика, 2018. – 390 с. – ISBN 966-916-614-2.
УДК        330(26)(075.8)
        П18

Філіпенко, А. С.  Основи філософії та методології економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 271 с. – ISBN 966-439-981-1.
УДК        330.1:30(075.8)
        Ф53

Вінник, О. М.  Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу [Текст] : монографія / О. М. Вінник. – Київ : НДІППіП ім. Ф.Г. Бурчака, 2018. – 212 с. – ISBN 617-7087-72-3.
УДК        330.3:004:34(477)
        В48

Райх, Р.  Врятувати капіталізм. Як змусити вільний ринок працювати на людей [Текст] / Р. Райх ; пер. з англ. Р. Корнута. – Київ : Наш формат, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7513-74-1.
УДК        330.342.14
        Р18

О‘Райлі, Т.  ХЗ. Хто знає, яким буде майбутнє [Текст] / Т. О‘Райлі ; пер. з англ. Ю. Кузьменко. – Київ : Наш формат, 2018. – 448 с. – ISBN 617-7682-06-5.
УДК        330.342.24:001.18
        О-63

Гришнова, Е. А.  Экономика персонала [Текст] : учеб. пособ. / Е. А. Гришнова, М. С. Римкина. – Киев : Киевский ун-т, 2017. – 135 с.
УДК        331.108(075.8)
        Г85

Попело, О. В.  Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / О. В. Попело. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 372 с. – ISBN 617-7571-30-7.
УДК        332.1(477):330.111.4
        П57

Конард, Е.  Рівні серед нерівних. Як добрі наміри знищують середній клас [Текст] / Е. Конард ; пер. з англ. О. Кальнова. – Київ : Наш формат, 2019. – 360 с. – ISBN 617-7682-12-6.
УДК        334.012.61-022.55:330.341.1
        К64

Гаєвська, Л. М.  Підприємницька діяльність [Текст] : підручник / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко. – Ірпінь : УДФС України, 2019. – 500 с. – (Податкова та митна справа в Україні ; т. 125). – ISBN 966-337-511-3.
УДК        334.722(477)(075.8)
        Г13

Лефлі, А.  Безпрограшна стратегія. Як уникнути промахів у бізнесі [Текст] / А. Лефлі, Р. Мартін ; пер. з англ. І. Гнатковська. – Київ : Наш формат, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7552-96-2.
УДК        334.722:005
        Л53

Гарніш, В.  Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків [Текст] / В. Гарніш ; пер. з англ. А. Марховська. – Київ : Наш формат, 2018. – 328 с. – ISBN 617-7682-02-7.
УДК        334.722:005
        Г20

Протидія агресивному податковому плануванню: світовий досвід та виклики для України [Текст] : монографія / [авт.кол.: С.С. Брехов, В.І. Коротун, О.Є. Сушкова та ін.]. – Київ : Алерта, 2017. – 344 с. – (Податкова та митна справа в Україні). – ISBN 617-566-464-3.
УДК        336.228(477)
        П83

Гільбо, К.  Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів [Текст] / К. Гільбо ; пер. з англ. О. Асташова. – Київ : Наш формат, 2019. – 240 с. – ISBN 617-7682-42-3.
УДК        336.26
        Г47

Яницкий, А.  Приватная история: Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины [Текст] / А. Яницкий, Г. Стек. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2018. – 224 с. – ISBN 617-7418-59-6.
УДК        336.713(477)
        Я62

Ильин, В. В.  Деньги и власть: искушение или смысл? [Текст] : монография / В. В. Ильин. – Киев : Киевский ун-т, 2015. – 624 с. – ISBN 966-439-830-2.
УДК        336.74+321.01
        И46

Онишко, Св.В.  Регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації [Текст] : навч. посіб. / Св.В. Онишко, С. В. Онишко, В. А. Новицький. – Ірпінь : УДФС України, 2018. – 306 с. – (Податкова та митна справа в Україні ; т. 114). – Текст парал. англ. – ISBN 966-337-492-5.
УДК        336.76(075.8)
        О-58

Піхоцький, В. Ф.  Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Піхоцький, О. М. Піхоцька. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 484 с. – ISBN 966-941-272-0.
УДК        336:35.073.52(477)(075.8)
        П35

Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи [Текст] : матер. IV Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф.; 18 жовтня 2018 р. / [заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 118 с. – ISBN 966-330-324-6.
УДК        338(477)(082)
        Р64

Завербний, А. С.  Комплементарність енергетичної та економічної політики України в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / А. С. Завербний. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 308 с. – ISBN 966-941-295-9.
УДК        338.2(477):620.9:339.92
        З-13

Маслак, О. О.  Системи кластеризації національної економіки: формування, розвиток та державне управління [Текст] : монографія / О. О. Маслак. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 320 с. – ISBN 966-941-231-7.
УДК        338.24(477)
        М31

Шуляр, Р. В.  Розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів: моделювання, регулювання та економічне обгрунтування [Текст] : монографія / Р. В. Шуляр. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 276 с. – ISBN 966-941-286-7.
УДК        338.4:005.6
        Ш95

Економіка підприємства. Тренінг-курс [Текст] : навч. посіб. / [Г.М. Филюк, О.В. Піменова, Т.В. Кравченко та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 192 с.
УДК        338.45(075.8)
        Е45

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України [Текст] : матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Львів; 19-20 жовтня 2018 р. / [редкол..: І.М. Волошин та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 90 с. – ISBN 617-7336-30-2.
УДК        338.48(477)(082)
        С91

Кузь, О. Н.  Статистика в туристичній галузі [Текст] : навч. посіб. / О. Н. Кузь. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 236 с. – ISBN 966-941-237-9.
УДК        338.482:311(075.8)
        К89

Бєлоусова, Н. В.  Інклюзивний туризм у системі реабілітаційної географії: від теорії до практики [Текст] : монографія / Н. В. Бєлоусова. – Київ : НАУ : Талком, 2018. – 344 с. – ISBN 617-7685-25-7.
УДК        338.48-6:615.8
        Б43

Любіцева, О. О.  Маркетинг у туризмі [Текст] : практикум / О. О. Любіцева, О. Г. Давидова. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 255 с. – ISBN 966-439-942-2.
УДК        338.487:658.8(075.8)
        Л93

Довідник товарознавця. Продовольчі товари [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Князь, А.Г. Загородній, М.В. Римар та ін.] ; за ред. С.В. Князя. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 684 с. – ISBN 966-941-227-0.
УДК        339.1(035)
        Д58

Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції [Текст] : матер. наук. конф. професорсько-виклад. складу та аспірантів Львівського торговельно-економічного ун-ту; м. Львів; 10-11 травня 2018 р. / [орг. ком.: П.О. Куцик(голова) та ін.]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 386 с. – ISBN 617-602-218-3.
УДК        339.1(477)(082)
        А43

Каніщенко, О. Л.  Міжнародний маркетинг [Текст] : підручник / О. Л. Каніщенко. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 480 с. – ISBN 966-439-906-4.
УДК        339.138(075.8)
        К19

Ковтун, Н. В.  Статистичне оцінювання умов та ефективності зовнішньої торгівлі: проблеми методології і практики [Текст] : монографія / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 103 с.
УДК        339.5:311
        К56

Сушкова, О. Є.  Митна логістика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Сушкова. – Ірпінь : УДФС України, 2018. – 266 с. – (Податкова та митна справа в Україні ; т.109). – ISBN 966-337-482-6.
УДК        339.543:005.932(075.8)
        С91

Rodionova, T. A.  International Ekonomik Relations [Текст] : Teaching Manual / T. A. Rodionova. – Odesa : ONU, 2018. – 172 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-689-260-1.
УДК        339.9(075.8)=111
        R69

Борисова, Т. М.  Міжнародна економічна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 232 с. – ISBN 966-654-528-5.
УДК        339.9:339.137.2(075.8)
        Б82

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : ХХV Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і мол. вчених; Дніпро; 14 грудня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: А.О. Задоя (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 300 с. – ISBN 966-434-439-2.
УДК        339.92(082)
        Є24

Континентальні і регіональні об‘єднання політико-економічної співпраці та Україна [Текст] : монографія / Я. Голоніч, М. Палінчак, В. Химинець та ін. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 172 с. – (Кафедральна б-ка. Міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISBN 617-7404-61-2.
УДК        339.92(477)
        К65

Демкура, Т. В.  Маркетингові комунікації глобальних компаній мережевого маркетингу: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. В. Демкура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 224 с. – ISBN 966-07-3274-2.
УДК        339.92:339.138
        Д30

Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції [Текст] : ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпро; 26 квітня 2018 р. : тези доп. / [орг. ком.: О.В. Пушкіна (голова) та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 120 с. – ISBN 966-434-437-8.
УДК        34(477)(082)
        Р45

Завдання господарсько-правової політики Української держави [Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомлень V ювілейної наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених; м. Харків; 27 листопада 2018 р. / [редкол.: А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 152 с. – ISBN 617-7555-96-3.
УДК        340(477)(082)
        З-13

Актуальні проблеми приватного права [Текст] : практикум / [Л.Д. Менів, А.С. Амеліна, Т.Й. Білоус та ін.] ; за заг. ред. Л.Д. Менів. – Ірпінь : УДФС України, 2018. – 204 с. – ISBN 966-337-494-9.
УДК        340.1(075.8)
        А43

Гула, Л. Ф.  Організаційні основи проведення окремих видів судових експертиз [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Гула, О. М. Гумін. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 428 с. – ISBN 966-941-243-0.
УДК        340.6(477)(075.8)
        Г94

Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. / В.М. Шарманська, С.О. Шарманська, І.В. Головко, В.І. Головко. – Київ : Київська правда, 2018. – 432 с. – ISBN 966-97830-1-1.
УДК        340.6(477):657(075.8)
        С89

Забезпечення міжнародної приватноправової інтеграційної стратегії України [Текст] : зб. наук. праць / [Ю.В. Білоусов, М.Б. Гарієвська, П.І. Лапечук та ін.] ; за ред. В.І. Короля, В.В. Кочина. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7087-63-1.
УДК        341.2(477)(082)
        З-12

Публічне управління та регіональний розвиток [Текст] : наук. журн. № 1 / [голов. ред. В.М. Ємельянов]. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2018. – 209 с.
УДК        342(477)(082)
        П88

Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави [Текст] : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 19-20 жовтня 2018 р. / [відп. ред. А.М. Івановська]. – Хмельницький : ХУУП, 2018. – 411 с. – ISBN 617-7572-19-9.
УДК        342.7(082)
        Л93

Миколенко, О. М.  Функції адміністративно-деліктного права: теорія і практика [Текст] : монографія / О. М. Миколенко. – Одеса : Фенікс, 2018. – 420 с. – ISBN 966-928-295-8.
УДК        342.9(477)
        М59

Аверочкіна, Т. В.  Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір [Текст] : монографія / Т. В. Аверочкіна. – Одеса : Гельветика, 2018. – 466 с. – ISBN 966-916-552-7.
УДК        342.951:355.458(477)
        А19

Вереша, Р. В.  Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : Лекції та семінарські заняття, складання екзамену / Р. В. Вереша. – Київ : Алерта, 2018. – 68 с. – ISBN 617-566-514-5.
УДК        343(477)(075.8)
        В31

Кушпіт, В. П.  Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кушпіт, І. І. Цилюрик, А. В. Кушпіт ; [В.П. Кушпіт, І.І. Цилюрик, А.В. Кушпіт] ; за ред. В.П. Кушпіта. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 444 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-941-202-7.
УДК        343(477)(075.8)
        К96

Благута, Р. І.  Взаємодія слідчого з іншими підрозділами під час досудового розслідування [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Благута, А. І. Кунтій, А. Я. Хитра ; [Р.І. Благута, А.І. Кунтій, А.Я. Хитра]. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 204 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-511-263-2.
УДК        343.123.12-043.5(075.8)
        Б68

Спростування підозри (обвинувачення) процесуальними засобами захисника [Текст] : монографія / О.В. Маслюк, Р.Л. Сопільник, Л.Ф. Гула та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 232 с. – ISBN 966-941-275-1.
УДК        343.135(477)
        С74

Шевченко, О. В.  Використання спеціальних товарознавчих знань у кримінальному провадженні [Текст] : монографія / О. В. Шевченко ; під заг. ред. О.О. Садченко. – Київ : Талком, 2018. – 246 с. – ISBN 617-7685-26-4.
УДК        343.137(477):620.2
        Ш37

Діяльність прокурора в особливий період [Текст] : навч. посіб. / [М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. – 416 с. – ISBN 617-7500-70-3.
УДК        343.163(477)(075.8)
        Д50

Янко, В. М.  Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу [Текст] : монографія / В. М. Янко. – Сєвєродонецьк : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – 236 с. – ISBN 617-616-087-8.
УДК        343.32(477)
        Я62

Кравчук, А.  Злочини та інциденти ненависті в Україні [Текст] / А. Кравчук. – Київ : Наш світ, 2018. – 95 с.
УДК        343.41(477):316.647.5:177.8
        К78

Романюк, Б. В.  Кримінальна відповідальність за спричинення смерті людини: кваліфікація таких діянь та їх відмежування від суміжних злочинів [Текст] : монографія / Б. В. Романюк, О. Ф. Бантишев. – Київ; Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 678 с. – ISBN 966-07-3146-2.
УДК        343.61(477)
        Р69

Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх [Текст] : монографія / О.М. Гумін, Л.Ф. Гула, Р.Л. Сопільник та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 240 с. – ISBN 966-941-287-4.
УДК        343.815(477)
        В43

Яремко, Г. З.  Кримінологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. З. Яремко, Н. І. Устрицька. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 144 с. – ISBN 617-511-255-7.
УДК        343.9(075.8)
        Я72

Заяць, Р. Я.  Проблеми теорії і практики діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України: адміністративно-правовий аспект [Текст] : монографія / Р. Я. Заяць. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 468 с. – ISBN 966-941-247-8.
УДК        343.98(477)
        З-40

Попович, Т. Г.  Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності [Текст] : монографія / Т. Г. Попович. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПРрН України ім. Ф.Г. Бурчака, 2018. – 220 с. – ISBN 617-7087-66-2.
УДК        346.544.4:006
        П58

Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / [кол. авт.: О.М. Вінник, О.О. Бакалінська, О.В. Безух та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2018. – 210 с. – ISBN 617-7087-65-5.
УДК        346:338.242(477)(082)
        П68

Актуальні проблеми юрисдикційного захисту приватних прав та інтересів в умовах судової реформи [Текст] : зб. наук. праць / [авт. кол.: В.І. Бобрик, М.О. Гетманцев, А.П. Задорожна та ін.] ; за заг. ред. В.І. Бобрика. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2017. – 136 с. – ISBN 617-7087-62-4.
УДК        347.121.2(477)(082)
        А43

Іванова, С. М.  Визнання правочину недійсним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів за законодавством України [Текст] : монографія / С. М. Іванова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 240 с. – ISBN 966-07-3269-7.
УДК        347.132:347.9(477)
        І-20

Корпоративне право [Текст] : навч. посіб. / [О.В. Пушкіна, С.В. Несинова, Т.М. Лежнєва та ін.]. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. – 276 с. – ISBN 966-434-438-5.
УДК        347.191.11(477)(075.8)
        К68

Стрілець, О. М.  Форс-мажорні застереження в комерційній практиці [Текст] : монографія / О. М. Стрілець. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 148 с. – ISBN 617-7571-43-77.
УДК        347.44(477)
        С85

Кудрявцев, В. І.  Теоретико-правові засади забезпечення виконання зобов‘язань за кредитним договором [Текст] : монографія / В. І. Кудрявцев. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 240 с. – ISBN 966-07-3272-8.
УДК        347.44(477)
        К88

Ямненко, Т. М.  Цивільні договори в банківській діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Ямненко, О. В. Оніщенко. – Київ : НАУ, 2018. – 140 с. – ISBN 966-932-104-6.
УДК        347.44:336.71(075.8)
        Я55

Хобор, Р. Б.  Шлюбний договір як регулятор майнових відносин подружжя [Текст] : монографія / Р. Б. Хобор. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 240 с. – ISBN 966-07-3197-4.
УДК        347.626.2(477)
        Х68

Баїк, О. І.  Понятійно-категоріальний апарат податкового права України [Текст] : теоретико-правове дослідження : монографія / О. І. Баїк. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 360 с. – ISBN 966-941-236-2.
УДК        347.73:336.22(477)
        Б18

Актуальні питання підвищення професійної компетентності, оцінювання та матеріального забезпечення персоналу органів ДФС України [Текст] : монографія / [І.В. Боднарчук, Т.А. Габорак, Є.В. Гороховець та ін.] ; за заг. ред. І.О. Трубіна. – Київ : Алерта, 2017. – 250 с. – (Податкова та митна справа в Україні). – ISBN 617-566-461-2.
УДК        347.73:336.22:005.963
        А43

Гриняк, Т. В.  Цивільно-правова відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом [Текст] : монографія / Т. В. Гриняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 224 с. – ISBN 966-07-3208-7.
УДК        347.763(477):347.447.52
        Г85

Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / [кол. авт.: О.М. Вінник, О.О. Бакалінська, О.В. Безух та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2017. – 186 с. – ISBN 617-7087-58-7.
УДК        347.77(477)(082)
        С76

Макарчук, В. С.  Історія світової та вітчизняної адвокатури [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – 2-е вид., випр. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 308 с. – ISBN 966-941-211-9.
УДК        347.965(091)(075.8)
        М15

Чмир, М. В.  Державні нагороди України [Текст] / М. В. Чмир ; [М.В. Чмир]. – Київ : Балтія-Друк, 2018. – 54 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-516-023-7.
УДК        351.856.2(477)
        Ч-74

Рева, І.  Місія третього покоління [Текст] / І. Рева. – Київ : Темпора, 2018. – 564 с. – ISBN 617-569-343-8.
УДК        351.858(477)
        Р32

Трещов, М. М.  Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів [Текст] : монографія / М. М. Трещов. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ : Монолит, 2018. – 308 с. – ISBN 617-7369-40-9.
УДК        352:336.14(477)
        Т66

Гнатюк, М. Р.  Захист Вітчизни. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / М. Р. Гнатюк. – Київ : Генеза, 2019. – 192 с. – ISBN 966-11-0185-1.
УДК        355(075.3)
        Г56

Державна бібліотека України для юнацтва.  Інформація як щит і меч. Від інформаційної війни до війни сенсів [Текст] : інформ.-бібліогр. покажч. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Г. Буркацька ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2018. – 75 с.
УДК        355.01:327.88(048)
        Д36

Капелани [Текст] / упоряд. В.А. Кізілов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 160 с. – (Знаряддя Божої любові). – ISBN 966-07-3388-6.
УДК        355.088:27-722.53(477)
        К20

Карпов, В. В.  Військові нагороди України [Текст] / В. В. Карпов ; фото О. Іванова. – Київ : Балтія -Друк, 2018. – 77 с. – ISBN 617-516-026-8.
УДК        355.134.2(477)
        К26

Паламарчук, М.  Військово-морська міць та її межі [Текст] / М. Паламарчук. – Київ : Наш формат, 2019. – 200 с. – ISBN 617-7682-68-3.
УДК        355.353
        П14

Військова розвідка [Текст] : навч. посіб. / [упоряд. Д.В. Зайцев та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2016. – 335 с. – ISBN 966-439-895-1.
УДК        355.40(477)(075.8)
        В42

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія [Текст] : збірник. № 2 (12) / [редкол.: А.І. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 104 c.
УДК        364-78(082)
        П78

Державна бібліотека України для юнацтва.  Життя після війни: реабілітація учасників ООС [Текст] : бібліогр. покажч.- дайджест / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. В. Вовк; відп. за вип. Г. Саприкін]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2019. – 71 с. – Режим доступу: http://.
УДК        364-786(048)
        Д36

Первістки юнацьких досліджень [Текст] : зб. наук.-пошук. робіт. Вип. 4 / [упоряд.: І. Петрусь]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 208 с. – ISBN 999-941-221-8.
УДК        37(082)
        П26

Козловський, Ю. М.  Методологія педагогічного дослідження [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Козловський. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 196 с. – ISBN 966-941-196-9.
УДК        37.012(075.8)
        К59

Козловський, Ю. М.  Методика науково-педагогічного дослідження [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Козловський. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 192 с. – ISBN 966-941-181-5.
УДК        37.012(075.8)
        К59

Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації [Текст] : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 23-24 лютого 2017 р. / [редкол.: С.М. Ніколаєнко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2017. – 336 с.
УДК        37.013(082)
        Р64

Лібер, Р.  Як говорити з дітьми про гроші [Текст] / Р. Лібер ; пер. з англ. А. Ящук, К. Мужановський. – Київ : Наш формат, 2019. – 192 с. – ISBN 617-7682-64-5.
УДК        37.013.42:37.18.1
        Л55

Рибалка, В. В.  Психопедагогічні експедиції шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства [Текст] : метод. посіб. / В. В. Рибалка, А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун. – Київ : Талком, 2019. – 280 с. – ISBN 617-7685-47-9.
УДК        37.013.77:316.728(07)
        Р49

Петровська, Т. В.  Педагогіка. Дидактичні матеріали [Текст] : [навч. посіб.] / Т. В. Петровська. – 2-е вид., без змін. – Київ : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України : Олімпійська літ-ра, 2018. – 180 с. – ISBN 966-8708-85-5.
УДК        37.026(075.8)
        П30

Пошуки та знахідки [Текст] : тези перемож. ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-досл. робіт учн.-членів район. та міськ. наук. товариств, КЗ Львівської обласної ради "Львівська обласна МАН учн. молоді"; 3, 4, 9, 10,11 лютого 2018 р. / [редкол.: І. Бородчук (кер.) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 88 с. – ISBN 966-941-172-3.
УДК        37.091.212:001(082)
        П66

Рондяк, Л.  Педагогіка. У 2 ч. [Текст] : курс лекцій. Ч. 2 / Л. Рондяк. – Львів : ПАІС, 2019. – 208 с. – ISBN 617-7694-10-5.
УДК        373.2(075.8)
        Р71

Козловський, Ю. М.  Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Козловський, Л. В. Дольнікова. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 232 с. – ISBN 966-941-240-9.
УДК        373.2(075.8)
        К59

Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. 1-2 та 3-4 кл. [Текст] : держ. стандарт почат. освіти + метод. реком. щодо оцінювання навч. досягнень учнів + зразок свідоцтва досягнень / під кер. Р.Б. Шияна, О.Я. Савченко. – Київ : Світоч, 2019. – 336 с. – (Нова українська школа). – ISBN 617-7099-24-5.
УДК        373.3.091.214
        Т43

Соболь, В. І.  Біологія і екологія. 10 кл. [Текст] : кн. для вчителя : конспекти уроків / В. І. Соболь. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 136 с. – ISBN 617-539-282-9.
УДК        373.5.016:57:502
        С54

Українська мова. 5 кл. [Текст] : розробки уроків / уклад. Р. Орищин. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 288 с. – ISBN 966-07-2531-7.
УДК        373.5.016:811.161.2
        У45

Гридковець, Л. М.  Підготовка до сімейного життя в концепції статевого виховання старшокласників [Текст] : метод. посіб. / Л. М. Гридковець, Н. А. Корнєєнкова. – Київ : Талком, 2018. – 52 с. – ISBN 617-7685-24-0.
УДК        373.5.035:176(07)
        Г83

Планування й розвиток професійної кар‘єри учнівської молоді у системі професійно-технічної освіти [Текст] : навч. посіб. / [С.В. Алєксєєва, Л.М. Єршова, Д.О. Закатнов та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – 186 с. – ISBN 966-655-889-6.
УДК        377.011.3-053.6
        П37

Технології дистанційного професійного навчання [Текст] : метод. посіб. / [О.В. Базелюк, О.М. Спірін, Л.М. Петренко та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – 160 с. – ISBN 966-655-892-6.
УДК        377.018.43(477)(082)
        Т38

Стандартизація професійної освіти: теорія і практика [Текст] : монографія / [А.А. Каленський, П.Г. Лузан, Н.М. Ваніна та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – 256 с. – ISBN 966-655-895-7.
УДК        377:006.44
        С76

Європейський простір вищої освіти та Болонський процес [Текст] : [навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. Т.М. Димань, О.А. Боньковський, А.Г. Вовкогон]. – Одеса : ОМА, 2017. – 106 с. – ISBN 966-7591-83-0.
УДК        378(4)(07)
        Є24

Рамки кваліфікацій у Європейському освітньому просторі [Текст] : [навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. В.М. Захарченко, М.В. Міюсов, Д.Г. Парменова]. – Одеса : ОМА, 2017. – 88 с. – ISBN 966-7591-77-9.
УДК        378(4)(07)
        Р21

Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України "Про освіту" [Текст] : зб. матер. XVIII обл. наук.-практ. конф. педагогічних працівників закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Харківської обл. / [ред. група: В.Д. Мороз та ін.]. – Харків : ХКТТ, 2019. – 452 с.
УДК        378(477)(082)
        Ш70

Чаплигін, О. К.  Основи філософії інженерної освіти [Текст] : навч. посіб. / О. К. Чаплигін, О. С. Пономарьов, М. Д. Каслін. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 184 с. – ISBN 966-303-713-4.
УДК        378.01(07)
        Ч-19

Шмир, М. Ф.  Акмеологічні аспекти реалізації діяльнісного підходу у процесі підготовки вчителя іноземної мови [Текст] : монографія / М. Ф. Шмир. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 268 с. – ISBN 966-07-3359-6.
УДК        378.013
        Ш73

Міровська, М.  Управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту: теорія і практика [Текст] : монографія / М. Міровська. – Київ : Талком, 2018. – 326 с. – ISBN 617-7685-32-5.
УДК        378.014.5
        М63

Система внутрішнього забезпечення якості на основі європейських стандартів [Текст] : [навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. Т.А. Сафранов, А.В. Чугай, О.Г. Владимирова]. – Одеса : ОМА, 2017. – 68 с. – ISBN 966-7591-82-3.
УДК        378.014.6:006.44(4)(07)
        С40

Костюк, С. С.  Міжкультурне спілкування [Текст] : навч. посіб. / С. С. Костюк. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. – 154 с. – ISBN 617-7643-22-6.
УДК        378.016:811.161.2
        К72

Розробка електронних курсів у науках про навколишнє середовище [Текст] : [навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. Ю.В. Холін та ін.]. – Одеса : ОМА, 2017. – 76 с. – ISBN 966-7591-84-7.
УДК        378.018.43:004:502/504(07)
        Р65

Розробка освітніх програм у науках про навколишнє середовище відповідно до положень ЄКТС [Текст] : [навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. Б.В. Кректун, В.В. Снітинський, О.Я. Іщенко]. – Одеса : ОМА, 2017. – 72 с. – ISBN 966-7591-80-9.
УДК        378.091.214:502/504(07)
        Р65

Компетентності та результати навчання у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування [Текст] : аналіт. звіт / [авт.-уклад. В.М. Захарченко та ін.]. – Одеса : ОМА, 2017. – 60 с. – ISBN 966-7591-78-6.
УДК        378.091.279.7:502/504
        К63

Оцінювання сформованості екологічних компетентностей [Текст] : [навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. В.П. Карпенко, І.І. Мостов‘як. Т.М. Пушкарьова-Безділь]. – Одеса : ОМА, 2017. – 60 с. – ISBN 966-7591-79-3.
УДК        378.091.279.7:502/504(07)
        О-93

Формування результатів навчання в науках про навколишнє середовище [Текст] : [тренінг-курс / авт.-уклад. Ю.В. Рибалко, О.В. Зазимко]. – Одеса : ОМА, 2017. – 48 с. – ISBN 966-7591-82-3.
УДК        378.091.33:502/504
        Ф79

Сімдесят шоста студентська науково-технічна конференція [Текст] : зб. тез доп.; 15-29 жовтня 2018 р. / [редкол.: В.Л. Ортинський (голова) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 256 с. – (Секція права та психології). – ISBN 966-941-270-6.
УДК        378.22:001.89(082)
        С37

Кам‘янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу [Текст] / [С. Копилов, О. Завальнюк, А. Філінюк та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 208 с. – ISBN 966-496-477-4.
УДК        378.4(091)(477.43)
        К18

Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) [Текст] : [монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 343 с. – ISBN 966-439-991-0.
УДК        378.4(477):005.6
        Д70

А найбільша гордість університету - його люди [Текст] : нариси : До 100-річчя ДНУ ім. О. Гончара (1918-2018) / [авт.-упоряд. В.В. Іваненко, І.С. Попова, В.В. Корольова]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 184 с. – ISBN 966-981-039-7.
УДК        378.4(477.63)(082)
        А11

Розроблення і впровадження рамок кваліфікацій та стандартів вищої освіти у сфері наук про навколишнє середовище в Україні [Текст] : аналітичний огляд / [авт.-уклад. В.М. Захарченко, Н.І. Тимошенко]. – Одеса : ОМА, 2017. – 100 с. – ISBN 966-7591-85-4.
УДК        378:001.82:006.44:502/504
        Р65

Ребуха, Л. З.  Теорія та практика фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників [Текст] : монографія / Л. З. Ребуха. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 328 с. – ISBN 966-457-353-2.
УДК        378:364-43
        Р31

Грибіниченко, Т. О.  Услав ім‘я своє [Текст] / Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. – Київ : Фенікс, 2018. – 320 с. – ISBN 966-136-585-7.
УДК        392.91(=161.2)
        Г82

Суцвіття талантів Дніпропетровщини [Текст] : зб. метод. матер. Вип. 13 / [упоряд. О.М. Хоменко]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 76 с. – ISBN 966-981-113-4.
УДК        398(=161.2)
        С91

Україна в нас одна [Текст] : казки, притчі, жарти, легенди, перекази : фольклорний зб. / [упоряд. І.В. Туржанський]. – Чернівці : Букрек, 2018. – 240 с. : іл. – ISBN 617-7663-28-6.
УДК        398.2(=161.2)
        У45

Народні казки Закарпаття [Текст] / У записах П. Лінтура. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232 с. – ISBN 966-671-161-1.
УДК        398.21(=161.2)
        Н30

Висоцький, М. В.  Природознавство: науковий образ світу [Текст] : Текст лекцій / М. В. Висоцький. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 143 с.
УДК        502(075.8)
        В53

Твоє майбутнє - земля за порогами [Текст] : Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій обл. у 2017 р. / [О.О. Швачко, Н.М. Причиненко, І.О. Ащеулова та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 248 с. – ISBN 966-457-333-4.
УДК        502(477)
        Т27

Стратегія сталого розвитку [Текст] : навч. посіб. / І.М. Петрушка, Н.Ю. Хомко, В.І. Мокрий, М.В. Руда. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 156 с. – ISBN 966-941-203-4.
УДК        502.131.1:330.342(075.8)
        С83

Гамор, Ф.  Україна-Румунія: мости народної дипломатії [Текст] : Нотатки з нагоди 20-річчя участі Союзу українців Румунії та Карпатського біосферного заповідника в процесі розвитку українсько-румунської транскордонної співпраці на Мараморощині / Ф. Гамор. – Львів : Растр-7, 2018. – 364 с. – ISBN 617-7726-07-3.
УДК        502.17:327(477+498)
        Г18

Екологія спорту [Текст] : [монографія] / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний, О.В. Ярмолюк. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7492-05-03.
УДК        504:796.01
        Е45

Бевз, Г. П.  Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – Київ : Освіта, 2018. – 288 с. – ISBN 617-656-896-4.
УДК        51(075.3)
        Б36

Істер, О. С.  Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту. 10 кл. [Текст] : підручник / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2019. – 384 с. – ISBN 966-11-0110-3.
УДК        51(075.3)
        І-89

Бевз, В. Г.  Математика. У 2 ч. [Текст] : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019. Ч. 1 / В. Г. Бевз, О. І. Буковська. – Київ : Освіта, 2019. – 176 с. – ISBN 617-656-880-3.
УДК        51(075.3)
        Б36

Погорєлов Олексій Васильович [Текст] / [відп. ред., уклад. О.А. Борисенко]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 132 с. – (Біобібліограф. вчених України). – ISBN 966-360-373-5.
УДК        51:531/534:929(477)
        П43

Істер, О. С.  Алгебра і початки аналізу. 10 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 448 с. – ISBN 966-11-0918-5.
УДК        512(075.3)
        І-89

Істер, О. С.  Алгебра і початки аналізу. 10 кл. [Текст] : підручник : початок вивчення на поглиб. рівні з 8 кл., профільний рівень / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 576 с. – ISBN 966-11-0955-0.
УДК        512(075.3)
        І-89

Кузьмін, А. В.  Курс лекцій та лабораторний практикум із комп‘ютерної алгебри [Текст] / А. В. Кузьмін, С. В. Денисов. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 239 с.
УДК        512:004(075.8)
        К89

Істер, О. С.  Геометрія. 10 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 368 с. – ISBN 966-11-0225-4.
УДК        514(075.3)
        І-89

Істер, О. С.  Геометрія. 10 кл. [Текст] : підручник : початок вивчення на поглиб. рівні з 8 класу, профільний рівень / О. С. Істер, О. В. Єргіна. – Київ : Генеза, 2019. – 384 с. – ISBN 966-11-0957-4.
УДК        514(075.3)
        І-89

Жартовський, О. В.  Нарисна геометрія [Текст] : конспект лекцій / О. В. Жартовський, О. В. Кабацький. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 88 с. – ISBN 966-379-858-5.
УДК        514.18(075.8)
        Ж36

Стрелковська, І. В.  Вища математика для фахівців в галузі зв‘язку [Текст] : [підручник]. Ч.5. Елементи теорії функції комплексної змінної. Теорія ймовірностей та випадкові процеси / І. В. Стрелковська, В. М. Паскаленко ; за заг. ред. П.П. Воробієнка. – Одеса : ВМВ, 2018. – 508 с. – ISBN 966-413-634-8.
УДК        517(075.8)
        С84

Вступ до математичного аналізу [Текст] : зб. задач / [І.М. Александрович, А.В. Анікушин, О.К. Боярчук та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 239 с.
УДК        517(075.8)
        В85

Гавриш, В. І.  Чисельні методи [Текст] : лаб. практикум : навч. посіб. / В. І. Гавриш, Н. Б. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 136 с. – ISBN 966-941-252-2.
УДК        519.6(075.8)
        Г12

Васильєва, Л. В.  Математичні методи дослідження операцій [Текст] : [навч. посіб.] / Л. В. Васильєва, Н. П. Богдан. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 144 с. – ISBN 966-379-863-9.
УДК        519.8(075.8)
        В19

Щенников, В. І.  Атлас Всесвіту для дітей [Текст] / В. І. Щенников ; [В.І. Щенников ; пер. з рос. Ю.В. Жиронкіна]. – Київ : Кристал Бук, 2018. – 64 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7270-80-4.
УДК        52(084.4)
        Щ53

Сиротюк, В. Д.  Фізика. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. Д. Сиротюк. – Київ : Генеза, 2019. – 256 с. – ISBN 966-11-0109-7.
УДК        53(075.3)
        С40

Зачек, І. Р.  Фізика і будівництво [Текст] : підручник / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук. – 3-є вид., переробл. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 368 с. – ISBN 966-941-228-7.
УДК        53(075.8)
        З-39

Фізика у таблицях [Текст] : навч. посіб. / І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, С.О. Юр‘єв, В.В. Кусьнеж. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 156 с. – ISBN 966-941-206-5.
УДК        53(075.8)
        Ф50

Лабораторний практикум з фізики [Текст] : навч. посіб. Ч.1. Механіка та молекулярна фізика / [І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О. Юр‘єв, Ф.М. Гончар]. – 2-е вид., зі змінами і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 188 с. – ISBN 966-941-213-3.
УДК        53(075.8)
        Л12

Moroz, I.  Physics Laboratory Experiments [Текст] : Workbook : a manual for international students / I. Moroz, A. Augousti. – Lviv : Lviv Polytechnik Publishing House, 2018. – 120 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-941-279-9.
УДК        53(075.8)=111
        M85

Єфименко, С. М.  Графічне моделювання фізичних явищ і процесів [Текст] : метод. реком. / С. М. Єфименко. – Суми : Ніко, 2018. – 72 с. – ISBN 617-7422-02-9.
УДК        53:004.92(075.8)
        Є91

Глухова, С. В.  Фізика і хімія в побуті. 7 кл. [Текст] : підручник / С. В. Глухова, К. С. Тороп. – Київ : Либідь, 2018. – 192 с. – ISBN 966-06-0784-2.
УДК        53+54(075.3)
        Г55

Glushkov, A. V.  Atoms in a laser field and laser separation of the radioactive isotopes [Текст] : Monography / A. V. Glushkov, O.Yu. Khetselius, V. V. Buyadzhi. – Odessa : TES, 2018. – 152 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7337-93-4.
УДК        539.18=111
        G55

Glushkov, A. V.  Spectroscopy of Rydberg atoms and relativistic quantum chaos [Текст] : Monography / A. V. Glushkov, A. A. Svinarenko, V. B. Ternovsky. – Odessa : TES, 2018. – 152 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7337-94-1.
УДК        539.18=111
        G55

Прибора, Н. А.  Хімія [Текст] : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019 / Н. А. Прибора. – Київ : Освіта, 2019. – 320 с. – ISBN 617-656-873-5.
УДК        54(075.3)
        П75

Попель, П. П.  Хімія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – Київ : Академія, 2018. – 256 с. – ISBN 966-580-558-8.
УДК        54(075.3)
        П57

Березан, О. В.  Хімія. Міні-довідник для підготовки до ЗНО [Текст] : за чинною програмою ЗНО 2019 / О. В. Березан. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 224 с. – ISBN 966-07-2583-6.
УДК        54(075.3)(035)
        Б48

Куліченко, С. А.  Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі [Текст] : навч. посіб. / С. А. Куліченко, В. О. Дорощук. – Київ : Київський ун-т, 2010. – 107 с. – ISBN 966-439-280-5.
УДК        543.395(075.8)
        К90

Олексенко, Л. П.  Фізична хімія міжфазних явищ [Текст] : підручник / Л. П. Олексенко. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 287 с. – ISBN 966-439-898-2.
УДК        544(075.8)
        О-53

Гордієнко, О. В.  Вибрані методи синтезу органічних сполук. N-галогеноіміди в органічному синтезі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Гордієнко, Т. В. Любчук. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 319 с. – ISBN 966-439-901-9.
УДК        547(075.8)
        Г68

Черных, В. П.  Органическая химия. Краткий курс [Текст] : учеб. пособ. / В. П. Черных, Л. А. Шемчук ; под ред. В.П. Черных. – Харьков : НФаУ, 2018. – 448 с. – ISBN 966-615-545-3.
УДК        547(075.8)
        Ч-49

Турбанист, Д. С.  Мир вокруг нас. Динозавры [Текст] : фотоэнциклопедия / Д. С. Турбанист ; [Д.С. Турбанист]. – Киев : Кристалл Бук, 2018. – 48 с. – (Б-ка школьника). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 966-936-892-8.
УДК        56:598.192(031)
        Т86

Турбаніст, Д. С.  Світ навколо нас. Динозаври [Текст] : фотоенциклопедія / Д. С. Турбаніст ; [Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2018. – 48 с. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-893-5.
УДК        56:598.192(031)
        Т86

Соболь, В. І.  Біологія. 6-11 кл. [Текст] : посіб.-репетитор : теорет. повторювальний курс : базовий рівень : ЗНО/ДПА 2019 / В. І. Соболь. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 156 с. – ISBN 617-539-289-8.
УДК        57(075.3)
        С54

Соболь, В. І.  Біологія і екологія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. І. Соболь. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 256 с. – ISBN 617-539-291-1.
УДК        57(075.3)
        С54

Сліпчук, І. Ю.  Біологія. У 2 ч. [Текст] : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019. Ч. 1 / І. Ю. Сліпчук. – Київ : Освіта, 2019. – 176 с. – ISBN 617-656-871-1.
УДК        57(075.3)
        С47

Біологія. 6-11 кл. [Текст] : компетентнісно орієнтовані завдання : [посібник / авт. кол.: С.Ю. Колядко, О.Є. Морозюк, О.В. Кузьмич та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 80 с. – ISBN 966-07-3389-3.
УДК        57(075.3)
        Б63

Біологія і екологія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, Т.А. Компанець, С.Р. Рушковський. – Київ : Генеза, 2019. – 192 с. – ISBN 966-11-0943-7.
УДК        57(075.3)
        Б63

Зміна клімату та транспортна політика Чернівців [Текст] : Проект № 83248905. – Чернівці : Чернівецька міська рада, 2018. – 61 с.
УДК        57.045
        З-69

Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем [Текст] : зб. матер. V наук.-практ. конф. для мол. вчених; 14-15 листопада 2018 р. / [орг. ком.: В.І. Юришинець та ін.]. – Київ : Ін-т гідробіології НАН України, 2018. – 60 с. – ISBN 966-02-8660-3.
УДК        574.5:556.5(082)
        С91

Барна, І. В.  Біологія. 11 кл. [Текст] : практ. довідник : академ. і проф. рівні / І. В. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 80 с. – ISBN 966-07-3379-4.
УДК        575(075.3)
        Б25

Gubsky, Yu.  Biological chemistry [Текст] : [textbook] / Yu. Gubsky. – 2nd edition. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 488 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-382-697-4.
УДК        577.1(075.8)=111
        G92

Практична мікробіологія [Текст] : навч. посіб. / [С.І. Климнюк, І.О. Ситник, В.П. Щиробоков та ін.] ; за заг. ред. В.П. Широбокова, С.І. Климнюка. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 576 с. – ISBN 966-382-729-2.
УДК        579.61
        П69

Сілкіна, Ю. В.  Медична ембріологія з основами тератології [Текст] : [навч. посіб. / Ю. В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович ; Ю.В. Сілкіна, М.П. Веропотвелян, Н.О. Данкович]. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 208 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-382-745-2.
УДК        611.013:611.012(075.8)
        С36

Лук‘янцева, Г. В.  Фізіологія людини [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лук‘янцева. – 2-е вид., без змін. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 184 с. – ISBN 966-8708-80-0.
УДК        612(075.8)
        Л84

Особливості розумової працездатності підлітків: психо- і екофізіологічні аспекти [Текст] : [монографія] / С.Н. Вадзюк, О.М. Ратинська, Л.Ф. Олексюк, Ю.С. Вадзюк ; за ред. В.Г. Шевчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – 144 с. – ISBN 966-673-338-5.
УДК        612.821-053.6
        О-75

Москоні, Л.  Їжа для мозку. Наука розумного харчування [Текст] / Л. Москоні ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш формат, 2019. – 336 с. – ISBN 617-7682-24-9.
УДК        613.2
        М82

Організація харчування дітей різного віку в освітніх та оздоровчих закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І.М. Хоменко та ін. – Вид. переробл. і допов. – Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2018. – 116 с. – ISBN 966-97798-0-9.
УДК        613.2-053.4/.5:614.2(07)
        О-64

Проблеми захисту суб‘єктів правовідносин у сфері охорони здоров‘я в контексті медичної реформи [Текст] : зб. матер. наук.-практ. круглого столу; м. Запоріжжя; 25 травня 2018 р. / [редкол.: С.Г. Стеценко та ін.]. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 164 с. – ISBN 966-417-178-6.
УДК        614(477)(082)
        П78

Мінцберг, Г.  Міфи про охорону здоров‘я. Як не помилитися, реформуючи медичну систему [Текст] / Г. Мінцберг ; пер. з англ. Д. Прокопик. – Київ : Наш формат, 2019. – 232 с. – ISBN 617-7682-20-1.
УДК        614.2
        М62

Якубчак, О. М.  Аналіз мікробіологічних ризиків у харчовому ланцюзі [Текст] : [навч. посіб. / О. М. Якубчак, М. А. Галабурда ; О.М. Якубчак, М.А. Галабурда]. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Компринт, 2017. – 262 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-929-344-2.
УДК        614.31:579(075.8)
        Я49

Основи тактичної медицини [Текст] : навч. посіб. / С.М. Бадьора, О.В. Буток, О.М. Лаврентьєв та ін. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 299 с. – (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 35). – ISBN 966-337-506-9.
УДК        614.88(075.8)
        О-75

Годован, В. В.  Фармакологія в рисунках і схемах [Текст] / В. В. Годован. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 464 с. – ISBN 966-382-721-6.
УДК        615(075.8)
        Г59

Михалюк, Є. Л.  Загальна ознайомча практика за профілем професії [Текст] : підручник / Є. Л. Михалюк, Ю. Г. Резніченко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 164 с. – ISBN 966-417-185-9.
УДК        615.8(075.8)
        М69

Герцик, А. М.  Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату [Текст] : монографія / А. М. Герцик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 388 с. – ISBN 617-7336-34-0.
УДК        615.825:616.7
        Г41

Галникіна, С. О.  Аромологія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Галникіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 144 с. – ISBN 966-07-2789-2.
УДК        615.85(075.8)
        Г16

Плетка, О. Т.  Интенсивная работа с травмой: психотерапевтические методы [Текст] : пособие / О. Т. Плетка, Ю. С. Чаплинская. – Київ : Талком, 2017. – 232 с. – ISBN 617-7397-69-3.
УДК        615.851(07)
        П38

Семенда, С. А.  Повышаем гемоглобин, укрепляем иммунитет, избавляемся от солей и шлаков [Текст] : Лучшие рецепты народной медицины / С. А. Семенда. – Харьков : Виват, 2019. – 224 с. – (Полезная книга). – ISBN 966-942-879-0.
УДК        615.89
        С30

Практичний посібник з внутрішньої медицини, або Кишенькова книжечка сімейного лікаря [Текст]. Ч. 1 / [Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, А.О. Боб та ін.] ; за ред. Н.В. Пасєчко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 304 с. – ISBN 966-07-3386-2.
УДК        616.1/.4(075.8)
        П69

Невідкладна допомога в стоматології [Текст] : навч. посіб. / О.В. Авдєєв, А.Б. Бойків, Р.О. Древніцька, Б.О. Авдєєв. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 244 с. – ISBN 966-457-351-8.
УДК        616.31-083.98(075.8)
        Н40

Харчування дітей перших років життя (0-23 місяців) [Текст] : клінічна настанова / [О.В. Катілов, А.В. Варзарь, О.Ю. Бєлоусова та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 64 с. – ISBN 966-382-736-0.
УДК        616-053.2
        Х22

Хірургія. У 2 т. [Текст] : підручник. Т. 2. Спеціальна хірургія / Р.О. Сабадишин, В.О. Рижковський, О.В. Маркович та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 592 с. – ISBN 966-382-706-3.
УДК        617(075.8)
        Х50

Харук, А. И.  Сделано в Украине [Текст] / А. И. Харук. – Харьков : Фолио, 2018. – 266 с. – ISBN 966-03-8470-5.
УДК        621(477)(091)
        Х22

Харук, А. І.  Зроблено в Україні [Текст] / А. І. Харук. – Харків : Фоліо, 2018. – 266 с. – ISBN 966-03-8471-2.
УДК        621(477)(091)
        Х22

Андржеєвський, А.  Чорнобильська бувальщина [Текст] / А. Андржеєвський. – Київ : Гамазин, 2019. – 156 с. – ISBN 966-279-102-0.
УДК        621.039.586(477)(091)
        А65

Маляр, В. С.  Теоретичні основи електротехніки [Текст] : підручник / В. С. Маляр. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 416 с. – ISBN 966-941-189-1.
УДК        621.3(075.8)
        М21

Никифорова, Л. Є.  Електротехнічні системи електроспоживання [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / Л. Є. Никифорова, С. В. Гайдукевич. – Київ : НУБіП : Компринт, 2018. – 390 с. – ISBN 966-929-853-9.
УДК        621.3:631(075.8)
        Н62

Андрейко, І. І.  Електричні машини постійного струму [Текст] : навч. посіб. / І. І. Андрейко, В. Г. Гайдук. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 568 с. – ISBN 966-941-190-7.
УДК        621.313(075.8)
        А65

Ховерко, Ю. М.  Технологія елементів зінтегрованих схем мікро- та наносистемної техніки [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Ховерко, І. П. Островський, А. О. Дружинін. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 172 с. – ISBN 966-941-219-5.
УДК        621.315.5(075.8)
        Х68

Бардила, Т. І.  Професор Юрій Величко і прогрес теоретичної радіотехніки [Текст] / Т. І. Бардила, А. Ю. Воробкевич, Й. А. Захарія. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 256 с. – ISBN 966-941-233-1.
УДК        621.37(092)(477)
        Б24

Климаш, М. М.  Телекомунікаційні системи передавання інформації [Текст] : навч. посіб. / М. М. Климаш, Р. С. Колодій. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 632 с. – ISBN 966-941-180-8.
УДК        621.39(075.8)
        К49

Мандзій Богдан - педагог і вчений за покликанням [Текст] : До 85-річчя від дня народження / [упоряд. О.В. Шишка ; редкол.: Р. Корж та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 208 с. – ISBN 966-941-239-3.
УДК        621.39(477)(092)
        М23

Клименко, Г. П.  Якість і надійність технологічних систем [Текст] : посібник / Г. П. Клименко, Я. В. Васильченко, М. В. Шаповалов. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 199 с. – ISBN 966-379-849-3.
УДК        621.9.025(075.8)
        К49

Бажинов, О. В.  Основи ефективного використання екологічно-чистих автомобілів [Текст] : монографія / О. В. Бажинов, Т. О. Бажинова, М. М. Кравцов. – Харків : ФОП Панов А.М., 2018. – 200 с. – ISBN 617-7722-30-3.
УДК        629.3:504
        Б16

Гамор, Ф. Д.  Еталон європейських лісових екосистем та природоохоронної справи [Текст] : Про деякі іст. аспекти створення та розвитку Карпатського біосферного заповідника з нагоди його 50-річчя / Ф. Д. Гамор. – Львів : Растр-7, 2018. – 126 с. – ISBN 617-7726-11-0.
УДК        630*22:502.17
        Г18

Третяк, П.  Ріст дерев карпатських лісів (у басейні ріки Дністер) [Текст] / П. Третяк, Ю. Черневий. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 236 с. – Текст парал. англ. мовою. – ISBN 966-941-242-3.
УДК        630*5(477)
        Т66

Турбаніст, Д. С.  Велика енциклопедія. Кішки та кошенята від А до Я [Текст] / Д. С. Турбаніст ; [Д.С. Турбаніст]. – Київ : Кристал Бук, 2018. – 144 с. – (Домашня б-ка). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-860-7.
УДК        636.8(031)
        Т86

Турбанист, Д. С.  Большая энциклопедия. Кошки и котята от А до Я [Текст] / Д. С. Турбанист ; [Д.С. Турбанист]. – Киев : Кристалл Бук, 2018. – 144 с. – (Домашняя б-ка). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-936-859-1.
УДК        636.8(031)
        Т86

Стеф, Ю.  Красивая профессия за горизонтом... для тех, кто хочет идти дальше, делать больше [Текст] / Ю. Стеф. – Днепр : Лира, 2018. – 156 с. – ISBN 966-981-073-1.
УДК        64.011.1
        С79

Островська, Г. Й.  Особливості розвитку готельно-ресторанної справи: кухні народів світу [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Островська ; за наук. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 256 с. – ISBN 966-07-3368-8.
УДК        640.4(075.8)
        О-77

Меню для диабетика [Текст] : 500 лучших блюд для снижения уровня сахара / [сост. О. Кузьмина]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 256 с. – ISBN 617-12-5868-6.
УДК        641.56
        М51

Вдовиченко, В. О.  Пасажирські автомобільні перевезення [Текст] : навч. посіб. / В. О. Вдовиченко, Н. В. Потаман. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 336 с. – ISBN 966-303-687-8.
УДК        656.025.2(477)(075.8)
        В25

Вікович, І. А.  Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби [Текст] : підручник / І. А. Вікович. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 680 с. – ISBN 966-941-225-6.
УДК        656.135(075.8)
        В43

Примачев, Н. Т.  Закономерности развития морского транспортного потенциала [Текст] : монография / Н. Т. Примачев, Е. В. Сенько. – Одесса : ОМА, 2018. – 356 с. – ISBN 966-7591-88-5.
УДК        656.61
        П76

Яремко, І. Й.  Історія обліку, аналізу та аудиту [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська. – Вид 2-е, допов. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 236 с. – ISBN 966-941-226-3.
УДК        657(091)(075.8)
        Я72

Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації [Текст] : матер. VIII Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Львів; 17-18 травня 2018 р. / [орг.ком.: П.О. Куцик (голова) та ін.]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 358 с. – ISBN 617-602-219-0.
УДК        657(477)(082)
        А43

Задорожний, З.-М.В.  Управлінський облік: приклади, задачі, тести [Текст] : навч. посіб. / З.-М.В. Задорожний, І. Я. Омецінська, Л. Т. Богуцька ; [З.-М.В. Задорожний, І.Я. Омецінська, Л.Т. Богуцька]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 186 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-654-517-9.
УДК        658.15(075.8)
        З-15

Батутіна, А. П.  Експертиза товарів [Текст] : практикум : навч. посіб. / А. П. Батутіна, І. В. Ємченко, А. О. Троякова. – 2-е вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 396 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-2025-38-5.
УДК        658.62:006.83(075.8)
        Б28

Паундстоун, В.  9,99. Міф про чесну ціну [Текст] / В. Паундстоун ; пер. з англ. Д. Кожедуб. – Київ : Наш формат, 2019. – 344 с. – ISBN 617-7682-16-4.
УДК        658.8
        П21

Рекгем, Н.  Техніка продажу SPIN. Як не прогавити великого клієнта [Текст] / Н. Рекгем ; пер. з англ. О. Лотоцький. – Київ : Наш формат, 2019. – 248 с. – ISBN 617-7682-10-2.
УДК        658.85
        Р36

Меліхова, Т. О.  Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність [Текст] : монографія / Т. О. Меліхова. – Запоріжжя : Гельветика, 2018. – 632 с. – ISBN 966-916-618-0.
УДК        658:338.246:005.934
        М47

Ареф‘єва, А. Ю.  Українська культура в контексті глобалізаційних процесів сучасності [Текст] : монографія / А. Ю. Ареф‘єва. – Київ : Ун-т "Україна", 2018. – 132 с. – ISBN 966-388-570-4.
УДК        7.01:130.2
        А80

Легенький, І. Ю.  Музичний нонконформізм в українській художній культурі ХХ століття [Текст] : монографія / І. Ю. Легенький. – Київ : Ун-т "Україна", 2018. – 136 с. – ISBN 966-388-571-1.
УДК        7.01:316.647.6(477)
        Л38

Легенький, Ю. Г.  Естетика українського етнодизайну [Текст] : монографія / Ю. Г. Легенький. – Київ : Ун-т "Україна", 2018. – 254 с. – ISBN 966-388-572-8.
УДК        7.012:111.85
        Л38

Шуляр Андрій та його внесок у розвиток архітектури, містобудування, збереження архітектурної спадщини Львівщини [Текст] : матер. конф.; Львів; 13 грудня 2018 р. : До 100-ліття з дня народження / [відп. за вип. М.В. Бевз; за ред. В.А. Шуляра]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 88 с. – ISBN 966-941-261-4.
УДК        711.4(092)(477)
        Ш95

Ремешило-Рибчинська, О.  Історія архітектури: образно-графічні студії [Текст] : навч. посіб. / О. Ремешило-Рибчинська. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 224 с. – ISBN 966-941-259-1.
УДК        72(091)(075.8)
        Р37

Ковальов, О. Є.  Образотворче мистецтво в школі. 1-7 кл. [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Ковальов. – Суми : Університетська книга, 2019. – 319 с. : 72 с. іл. – ISBN 966-680-872-4.
УДК        73/76(075.8)
        К56

Гриб, А. Є.  Керамологія Тернопільщини [Текст] : [монографія] / А. Є. Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 160 с. – ISBN 966-07-2764-9.
УДК        738.3(477)
        Г82

Здзеба, З.  Магія писанки [Текст] / З. Здзеба. – Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018. – 192 с. – ISBN 617-608-069-5.
УДК        745(477)
        З-46

Народні скарби [Текст] : каталог / [упоряд. Г. Дрогальчук, Н. Стегура]. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 124 с. : іл. – ISBN 617-7372-34-8.
УДК        745/746(477)
        Н30

Узоры для вязания крючком [Текст] / [отв. за вып. А.В. Алешичева]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 63 с. – (Золотая коллекция вязания). – ISBN 617-12-5602-6.
УДК        746.4
        У34

Савицький, І. В.  Нетифор - маляр з Божої ласки. [Дровняк Єпіфаній] [Текст] / І. В. Савицький, Г. Г. Шумейко, О. П. Нога. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 304 с. – ISBN 966-941-251-5.
УДК        75.071.1(477)(092)
        С13

Суда, Е. Л.  Западные влияния в музыкальном искусстве Японии периода Мейдзи (1868-1912) [Текст] : [монография] / Е. Л. Суда. – Киев : Музична Україна, 2019. – 272 с. : ил. – ISBN 966-8259-86-9.
УДК        78.03(520)
        С89

Пап, В.  Музичний фольклор ромів Закарпаття [Текст] / В. Пап, Е. Пап. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 154 с. – ISBN 617-7692-08-8.
УДК        78.031.4(=214.58)
        П17

Вербицький Михайло. Симфонії [Текст] : [монографія / текст Л. Назар-Шевчук; упоряд. Р. Косар]. – Чернівці : Букрек, 2018. – 120 с. : іл. – Текст парал. англ. – ISBN 617-7663-24-8.
УДК        78.071.1(477)
        В31

Коляда, І. А.  Микола Лисенко [Текст] / І. А. Коляда, Ю. І. Коляда, С. І. Вергун. – Харків : Фоліо, 2018. – 125 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8449-1.
УДК        78.071.1(477)
        К62

Коляда, И. А.  Николай Лысенко [Текст] / И. А. Коляда, Ю. И. Коляда, С. И. Вергун. – Харьков : Фолио, 2018. – 125 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8481-1.
УДК        78.071.1(477)
        К62

Савченко, Б.  Підводячи риску... [Текст] : Про кіно, професію кінорежисера та відповідальність мистця перед суспільством / Б. Савченко. – Дрогобич : Коло, 2018. – 348 с. – ISBN 617-642-318-8.
УДК        791(477)
        С13

Брюховецька, Л.  Українська анімація [Текст] : [зб. ст.] / Л. Брюховецька, А. Канівець. – Київ : Фенікс, 2018. – 264 с. – ISBN 966-136-590-1.
УДК        791.228(477)(091)
        Б89

Парубій, Г. М.  Йде святий Миколай [Текст] : [казки-сценарії] / Г. М. Парубій ; [худож.-дизайнер А. Христонько]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 100 с. – ISBN 966-941-104-4.
УДК        792.026
        П18

Коломиец, Р. Г.  Марк Кропивницкий [Текст] / Р. Г. Коломиец ; [пер. с укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 120 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8544-3.
УДК        792.071.2(477)
        К61

Коломієць, Р. Г.  Марко Кропивницький [Текст] / Р. Г. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2018. – 119 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8518-4.
УДК        792.071.2(477)
        К61

Віват, інтелект! [Текст] : завдання інтелектуальних ігор / [упоряд. С. Молочко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 96 с. – ISBN 966-07-3397-8.
УДК        793.7
        В41

Молода спортивна наука України [Текст] : зб. тез доп. Вип. 22 / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7336-35-7.
УДК        796(477)(082)
        М75

Мандюк, А. Б.  Зарубіжні системи фізичного виховання [Текст] : курс лекцій / А. Б. Мандюк, Н. С. Сороколіт. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7336-37-1.
УДК        796.011(075.8)
        М23

Теорія і методика фізичного виховання. У 2 т. [Текст] : [підручник]. Т.1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / [авт. кол.: Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.] ; за ред. Т.Ю. Круцевич. – 3-є вид., без змін. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 384 с. – ISBN 966-8708-96-1.
УДК        796.011.3(075.8)
        Т33

Теорія і методика фізичного виховання. У 2 т. [Текст] : [підручник]. Т.2. Методика фізичного виховання різних груп населення / [авт. кол.: Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.] ; за ред. Т.Ю. Круцевич. – 3-є вид., без змін. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 448 с. – ISBN 966-8708-97-8.
УДК        796.011.3(075.8)
        Т33

Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Фізична культура і спорт" [Текст] : [навч. посіб.] / В.М. Костюкевич, О.А. Шинкарук, В.І. Воронова, О.В. Борисова. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 528 с. – ISBN 617-7492-06-0.
УДК        796.011.3:378(075.8)
        О-75

Осипенко, Г. А.  Основи біохімії м‘язової діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Осипенко. – 2-е вид., без змін. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 198 с. – ISBN 966-7133-85-0.
УДК        796.011:577.1:612.73/.74(075.8)
        О-74

Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Ю.І. Беляк, І.Б. Грибовська, Ф.В. Музика та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с. – ISBN 617-7336-33-3.
УДК        796.035(075.8)
        Т33

Нікітенко, С. В.  Особливості державного управління фізичною культурою та спортом в Україні [Текст] : [монографія] / С. В. Нікітенко. – Миколаїв : ФОП Ємельянова Т.В., 2018. – 343 с. – ISBN 966-2650-25-9.
УДК        796.062:351
        Н62

Лаврівський, В.  Копана (Association Football) [Текст] / В. Лаврівський. – Репр. відтворення вид. 1900 р. – Київ : Арт Економі, 2019. – 24 с. – (Тіловправні гри). – ISBN 617-7289-83-7.
УДК        796.332(091)
        Л13

Щербачев, В. В.  Лобановский. Наука побеждать [Текст] / В. В. Щербачев. – Киев : Саммит-книга, 2018. – 160 с. – ISBN 966-986-003-3.
УДК        796.332(477)(092)
        Щ63

Агассі, А.  Відкритий [Текст] : автобіографія / А. Агассі ; пер. з англ. І. Павленко. – Київ : Наш формат, 2019. – 464 с. – ISBN 617-7682-54-6.
УДК        796.342(092)
        А23

Куровский, В.  Казацкое Боевое Искусство Триглав. Тайное Оружие Характерников [Текст] / В. Куровский. – Каменец-Подольский : Рута, 2017. – 304 с. – ISBN 617-7381-39-5.
УДК        796.817(477)
        К93

Олешко, В. Г.  Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці [Текст] : [підручник] / В. Г. Олешко. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 332 с. – ISBN 617-7492-03-9.
УДК        796.88
        О-53

Вертіль, О. В.  Олена Петрова: срібний сніг [Текст] / О. В. Вертіль. – Суми : Мрія, 2018. – 192 с. – ISBN 966-473-251-9.
УДК        796.92(477)(092)
        В35

Спортивна медицина [Текст] : підручник / [Л.Я.-Г. Шахліна, Б.Г. Коган, Т.О. Терещенко та ін.] ; за ред. Л.Я.-Г. Шахліної. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 424 с. – ISBN 617-7492-04-6.
УДК        796:61(075.8)
        С73

Земцова, І. І.  Спортивна фізіологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Земцова. – 2-е вид., без змін. – Київ : Олімпійська література, 2018. – 206 с. – ISBN 966-7133-93-1.
УДК        796:612(075.8)
        З-55

Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство [Текст] : зб. наук. праць мол. учених / [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 71 с.
УДК        80(091)(082)
        Ф54

Зінссер, В.  Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів [Текст] / В. Зінссер ; пер. з англ. Д. Кожедуб. – Київ : Наш формат, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7552-59-7.
УДК        808.1
        З-63

Риторичний практикум [Текст] : навч. посіб. / [З.Й. Куньч, Г.П. Городиловська, Я.Б. Турчин та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 212 с. – ISBN 966-941-254-6.
УДК        808.5(075.8)
        Р55

Корольов, І. Р.  Вступ до мовознавства [Текст] : практикум : навч. посіб. / І. Р. Корольов, Ю. О. Письменна ; за ред. І.О. Голубовської. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 127 с.
УДК        81‘1(075.8)
        К68

Мультилінгвальний словник мовознавчих термінів [Текст] / [уклад. О.В. Гурко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 256 с. – ISBN 966-981-088-5.
УДК        81‘246.3(038)
        М90

Стиль і переклад [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(4) / [редкол.: І.І. Нічаєнко (відп. секр.) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 319 с. – Укр., англ. та рос. мовами.
УДК        81‘25(082)
        С80

Collins: Як говорити англійською. Розбираємося з нюансами слововжитку [Текст] / [під. ред. П. Гендс та ін. ; пер. з англ. Ю. Петіка, О. Петіка]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 408 с. – ISBN 966-948-101-6.
УДК        811.111
        К60

Петров, Д. Ю.  Англійська мова. Базовий тренінг [Текст] : 16 уроків / Д. Ю. Петров. – Київ : Талісман, 2017. – 288 с. – ISBN 966-97481-4-0.
УДК        811.111(07)
        П30

Англійська мова [Текст] : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019 / [авт.-упоряд. О.М. Константинова]. – Київ : Освіта, 2019. – 224 с. – ISBN 617-656-909-1.
УДК        811.111(075.3)
        А64

Тома, Н. М.  Англійська мова економічної кібернетики [Текст] = English of Economic Cybernetics : навч. посіб. / Н. М. Тома, Ю. Є. Шкорубська. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 184 с. – ISBN 966-629-860-0.
УДК        811.111(075.8)
        Т56

Bondarchuk, Ju.A.  Check your English [Текст] : Educational textbook / Ju.A. Bondarchuk, H. O. Dovhopol. – Kyiv : KNUTD, 2017. – 240 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-7972-98-1.
УДК        811.111(075.8)=111
        B76

Practical English Course [Текст] : Second year : Intermediate / [L. Chernovaty, V. Karaban and other]. – 2-е вид., випр. та допов. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 336 p. + 1 CD-ROM. – (Dictum Factum). – Англ. мовою. – ISBN 966-382-726-1.
УДК        811.111(075.8)=111
        P90

Bordyuk, L.  Translation as Intercultural Communication: English - Ukrainian [Текст] : Handbook / L. Bordyuk. – 2 nd edition. – Lviv : Lviv Polytechnik Publishing House, 2019. – 136 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-941-263-8.
УДК        811.111‘25(075.8)=111
        B78

Марчишина, А. А.  Гендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) [Текст] : монографія / А. А. Марчишина. – Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018. – 452 с. – ISBN 617-608-068-8.
УДК        811.111‘42
        М30

Fielding, H.  The History of Tom Jones a Foundling [Текст] = Історія Тома Джонсана знайди / H. Fielding. – Київ : Арій, 2018. – 144 p. – (Red in English). – Англ. мовою. – ISBN 966-498-640-0.
УДК        811.111=111
        F50

Німецько-український словник лінгвістичної термінології [Текст] : [понад 7000 термінів] / О.О. Павличко, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 302 с. – ISBN 966-439-763-3.
УДК        811.112.2(038)
        Н67

Ухаль, М. М.  Латинська мова [Текст] : підручник / М. М. Ухаль. – Ужгород : Говерла, 2017. – 320 с. – ISBN 617-7333-44-8.
УДК        811.124(075.8)
        У89

Литвинов, В. Д.  Латинсько-український словник. У 4 т. [Текст] : Антична, середньовічна й ренесансна лексика : близько 120 000 гасел. Т. 1. А - В - С / В. Д. Литвинов. – Київ : Наукова думка, 2018. – 1045 с. – ISBN 966-00-1636-1.
УДК        811.124‘373(038)
        Л64

Петров, Д. Ю.  Італійська мова. Базовий тренінг [Текст] : 16 уроків / Д. Ю. Петров. – Київ : Талісман, 2019. – 320 с. – ISBN 966-97701-0-3.
УДК        811.131.1(07)
        П30

Дурманенко, А. М.  Збірник вправ із французької мови [Текст] / А. М. Дурманенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 159 с.
УДК        811.133.1(075.8)
        Д84

Петров, Д. Ю.  Іспанська мова. Базовий тренінг [Текст] : 16 уроків / Д. Ю. Петров. – Київ : Талісман, 2019. – 320 с. – ISBN 966-97481-9-5.
УДК        811.134.2(07)
        П30

Столярова, А. А.  Фаховий переклад (новогрецька мова) [Текст] : навч. посіб. / А. А. Столярова. – Київ : Логос, 2018. – 155 с. – ISBN 617-7446-54-4.
УДК        811.14‘06‘25(075.8)
        С81

Лукінова, Т. Б.  Нариси з історії славістики в Україні [Текст] / Т. Б. Лукінова. – Київ : Наукова думка, 2018. – 757 с. – ISBN 966-00-1653-8.
УДК        811.16:81-112
        Л84

Тлумачний словник української мови [Текст] / [упоряд. Т.В. Ковальова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 591 с. – (Учись даром!). – ISBN 966-03-6165-2.
УДК        811.161.2(038)
        Т49

Словник української мови XVI - першої половини XVII cт. [Текст]. Вип.17. М - МОАВИТАНКА / [редкол.: М. Чікало (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича, 2017. – 248 с. – ISBN 966-02-8594-1.
УДК        811.161.2(038)
        С48

Кульбіда, С. В.  Українська мова. 5 кл. [Текст] : підручник / С. В. Кульбіда. – Київ : Либідь, 2018. – 208 с. – ISBN 966-06-0785-9.
УДК        811.161.2(075.3)
        К90

Ворон, А. А.  Українська мова. 10 кл. [Текст] : підручник : профільний рівень / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – Київ : Освіта, 2018. – 288 с. – ISBN 617-656-895-7.
УДК        811.161.2(075.3)
        В75

Глазова, О. П.  Українська мова [Текст] : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019 / О. П. Глазова, Н. М. Дика. – Київ : Освіта, 2019. – 320 с. – ISBN 617-656-875-9.
УДК        811.161.2(075.3)
        Г52

Заболотний, О. В.  Українська мова. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2019. – 192 с. – ISBN 966-11-0788-4.
УДК        811.161.2(075.3)
        З-12

Заболотний, О. В.  Українська мова. 10 кл. [Текст] : підручник для закладів загал. серед. освіти з навч. рос. мовою : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2019. – 192 с. – ISBN 966-11-0156-1.
УДК        811.161.2(075.3)
        З-12

Збірник тестових завдань з української мови [Текст] : посібник / [авт. кол.: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. – 5-е вид., допов. і випр. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 576 с. – Загол. обкл.: Українська мова. – ISBN 966-941-250-8.
УДК        811.161.2(075.3)
        З-41

Шевчук, С. В.  Українська мова. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / С. В. Шевчук. – Київ; Ірпінь : Перун, 2018. – 256 с. – ISBN 966-97783-7-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Ш37

Глазова, О. П.  Українська мова. 7 кл. [Текст] : підручник / О. П. Глазова. – Київ : Освіта, 2019. – 272 с. – ISBN 617-656-412-6.
УДК        811.161.2(075.3)
        Г52

Українська мова як іноземна [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: І.І. Гаврищак, І.Д. Драч, В.І. Зевако та ін.] ; за ред. М.П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2018. – 168 с. – ISBN 966-673-332-3.
УДК        811.161.2(075.8)
        У45

Вербич, С. О.  Граматика української мови в таблицях [Текст] : [посібник] / С. О. Вербич. – Київ : Арій, 2018. – 128 с. – ISBN 966-498-657-8.
УДК        811.161.2‘36(075.3)
        В31

Шевченко, Л. І.  Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа [Текст] : словник. Ч. 1 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 120 с. – ISBN 966-439-986-6.
УДК        811.161.2‘373(038)
        Ш37

Навальна, М. І.  Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання [Текст] : [монографія] / М. І. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2018. – 350 с. – ISBN 966-8906-72-5.
УДК        811.161.2‘373:070
        Н15

Діалектологічні студії. 11 [Текст] : Слово-словник-корпус: Світлій пам‘яті Н. Хобзей / [редкол.: П. Гриценко та ін.]. – Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип‘якевича НАНУ, 2018. – 374 с. – ISBN 966-02-8693-1.
УДК        811.161.2‘374(082)
        Д44

Lingvo Hook. Zaloguj sie do jezyka polskiego [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Р.І. Васьків та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 168 s. – Пол. мовою. – ISBN 966-941-145-7.
УДК        811.162.1(075.8)=162.1
        L75

Гук, З.  Сербський іменник та прикметник: словозміна [Текст] : навч. посіб. / З. Гук. – Вид. 2-е, допов. та випр. – Львів : ПАЇС, 2019. – 136 с. – ISBN 617-7694-11-2.
УДК        811.163.41
        Г93

Українсько-гінді словник [Текст] : близько 12500 слів / упоряд. Ю. Ботвінкін та ін. – Київ : Талком, 2019. – 482 с. – ISBN 617-7685-45-5.
УДК        811.214.21(038)
        У45

Субх, А.  Підручник арабської мови для першого курсу [Текст] / А. Субх, Ю. Кочержинський ; за заг. ред. М.А. Субха, О.Г. Хоміцької. – Київ : Талком, 2019. – 377 с. – ISBN 617-7685-44-8.
УДК        811.411.21(075.8)
        С89

Тищенко-Монастирська, О. О.  Порівняльні конструкції у кримськотатарській мові. Структура і функціонування [Текст] : [монографія] / О. О. Тищенко-Монастирська. – Київ : Наукова думка, 2018. – 117 с. – (Проект "Наукова книга " (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1651-4.
УДК        811.512.19-115
        Т47

Асадчих, О. В.  Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі [Текст] : монографія / О. В. Асадчих, В. О. Філонова. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2018. – 156 с. – ISBN 617-7349-62-3.
УДК        811.521
        А90

Костевич, Н. С.  Кандзі сінкоо 1 [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Костевич, О. Ю. Літінська. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 116 с. – Загол. обкл.: Японська ієрогліфіка. – ISBN 966-941-258-4.
УДК        811.521(075.8)
        К72

Містичний порядок [Текст] = Ordo Mysticus : [альманах / упоряд. I. Seppa]. – Львів : ПАЇС, 2019. – 224 с. – ISBN 617-7694-09-9.
УДК        82(100)
        М65

Третє століття [Текст] : поезія Марини Цветаєвої, Адама Міцкевича / у пер. з рос. та пол. мови М. Слободяник. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 60 с. – ISBN 617-7744-18-3.
УДК        82(4)
        Т66

Зарубіжна література. 5 кл. [Текст] : підручник / О.М. Ніколенко, Т.М. Конєва, О.В. Орлова та ін. – Вид. 2-е, доопрац. – Київ : Грамота, 2019. – 256 с. – ISBN 966-349-664-1.
УДК        82.09(100)(075.3)
        З-35

Волощук, Є. В.  Зарубіжна література. 5 кл. [Текст] : підручник / Є. В. Волощук. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Генеза, 2019. – 224 с. – ISBN 966-11-0951-2.
УДК        82.09(100)(075.3)
        В68

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 / редкол.: С.І. Ковпік (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : ФОП Мариниченко С.В., 2018. – 159 с.
УДК        82.09(100)(082)
        Л64

The Mammoth Book of Vampires [Текст] : Edited by S. Jones. – New York : Carroll & Graf Publishers, 2004. – 628 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-7867-1372-0.
УДК        82.09(100)=111
        M23

Мойєс, Д.  Після тебе [Текст] : роман / Д. Мойєс ; [пер. з англ. Т. Івченко]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 352 с. – ISBN 617-12-2262-5.
УДК        821.111
        М74

Карвер, Т.  Клетка из костей [Текст] / Т. Карвер ; [пер. с англ. А. Свинаренко]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 416 с. – ISBN 966-14-2905-4.
УДК        821.111
        К21

Иннес, Х.  Исчезнувший фрегат [Текст] : роман / Х. Иннес ; [пер. с англ. В. Шарая]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2015. – 368 с. – ISBN 966-14-9112-9.
УДК        821.111
        И66

Бронте, Ш.  Джейн Эйр [Текст] : [роман] / Ш. Бронте ; [пер. с англ. И. Гуровой]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 544 с. – ISBN 617-12-5620-0.
УДК        821.111
        Б88

Поттер, Б.  Казка про містера Лиса; Казка про місіс Кольколь [Текст] / Б. Поттер ; [пер. з англ. Ю.В. Лисенка ; худож.- оформ. Е.О. Балула]. – Харків : Фоліо, 2019. – 88 с. – (Шкільна б-ка української та світової літ-ри). – ISBN 966-03-8477-4.
УДК        821.111
        П64

Поттер, Б.  Кравець із Глостера [Текст] : [казки] / Б. Поттер ; [пер. з англ. Ю.В. Лисенка : худож.- оформ. С.М. Кошелєва]. – Харків : Фоліо, 2019. – 108 с. – (Шкільна б-ка української та світової літ-ри). – ISBN 966-03-8483-5.
УДК        821.111
        П64

Голдратт, Е.  Мета. Процес безперервного вдосконалення [Текст] / Е. Голдратт, Д. Кокс ; пер. з англ. І. Ємельянова. – Київ : Наш формат, 2018. – 448 с. – ISBN 617-7552-92-4.
УДК        821.111(569.4)
        Г60

Карпишин, Д.  Mass Effect. Открытие [Текст] : [роман] / Д. Карпишин ; [пер. с англ. И. Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 320 с. – ISBN 5-9985-0831-8.
УДК        821.111(71)
        К26

Монтгомері, Л.-М.  Патриція зі Срібного Гаю [Текст] / Л.-М. Монтгомері. – Львів : Свічадо, 2018. – 336 с. – ISBN 966-938-124-8.
УДК        821.111(71)
        М77

Баллантайн, П.  Министерство особых происшествий [Текст] / П. Баллантайн, Т. Моррис ; [пер. с англ. И. Толока]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 432 с. – ISBN 966-14-1573-6.
УДК        821.111(73)
        Б20

Дайн, С.-В.  Злой гений Нью-Йорка [Текст] : роман / С.-В. Дайн. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 320 с. – (Золотой век детектива). – ISBN 617-12-5891-4.
УДК        821.111(73)
        Д14

Линдсей, Д.  Любовь и ветер [Текст] : роман / Д. Линдсей ; [пер. с англ. А. Оржицкого]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 352 с. – (В огне страсти). – ISBN 617-12-5864-8.
УДК        821.111(73)
        Л59

Линдсей, Д.  Вражда и любовь [Текст] : роман / Д. Линдсей ; [пер. с англ. И. Паненко]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 352 с. – (В огне страсти). – ISBN 617-12-5865-5.
УДК        821.111(73)
        Л59

Майер, С.  Сумерки [Текст] : [роман] / С. Майер ; [пер. с англ. А. Ахмеровой]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2009. – 447 с. – ISBN 5-17-054607-7.
УДК        821.111(73)
        М14

Майер, С.  Затмение [Текст] / С. Майер ; [пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2009. – 635 с. – ISBN 5-17-056333-3.
УДК        821.111(73)
        М14

Болдуин, Б.  Легион Кэнби [Текст] : [роман] / Б. Болдуин ; [пер. с англ. Т. Сальниковой]. – Москва : АСТ, 2001. – 381 с. – (Координаты чудес). – ISBN 5-17-010325-5.
УДК        821.111(73)
        Б79

Лоурі, Л.  Хранитель [Текст] / Л. Лоурі ; з англ. пер. О. Стукало. – Харків : Читаріум, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7329-43-4.
УДК        821.111(73)
        Л81

Григорчук, Д.  Міф та божевілля [Текст] : роман / Д. Григорчук ; пер. з англ. І. Пошивайла. – Київ : Кліо, 2018. – 352 с. – ISBN 617-7023-83-7.
УДК        821.111(73)
        Г83

Rickstad, E.  The Silent Girls [Текст] : A Novel / E. Rickstad. – New York : Witness Impulse : An Imprint of Harper Collins Publishers, 2014. – 396 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-06-235154-8.
УДК        821.111(73)=111
        R53

Harris, T.  Red Dragon [Текст] / T. Harris. – New-York : A Dell Book, 1990. – 454 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-440-20615-4.
УДК        821.111(73)=111
        H30

Koontz, D.  Forever Odd [Текст] / D. Koontz. – New York : Bantam Books, 2005. – 386 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-553-58826-5.
УДК        821.111(73)=111
        K73

Zahn, T.  The Green and the Gray [Текст] / T. Zahn. – New York : A Tom Doherty Associates Book, 2005. – 549 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-765-34645-1.
УДК        821.111(73)=111
        Z17

Forster, R. A.  Keeping Counsel [Текст] / R. A. Forster. – New York : Zebra Books : Kensington Publishing Corp., 1996. – 412 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-8217-5281-2.
УДК        821.111(73)=111
        F76

Талеб, Н. Н.  Прокрустове ложе. Філософські та життєві афоризми [Текст] / Н. Н. Талеб ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш формат, 2019. – 128 с. – ISBN 617-7682-83-6.
УДК        821.111(73)-84
        Т16

Висс, И.  Робинзоны [Текст] : [роман] / И. Висс ; [пер. с англ. Ю. Хазанова]. – Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2006. – 238 с. – (Б-ка "Иллюстрированная классика"). – ISBN 5-9639-0035-2.
УДК        821.112.2(494)
        В53

Бйорнстад, К.  До музики [Текст] : [роман] / К. Бйорнстад. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. – 384 с. – ISBN 617-679-505-6.
УДК        821.113.5
        Б63

Белсвік, Р.  Булькало [Текст] / Р. Белсвік ; пер. із норв. І. Сабор ; худож. М. Демкович, Д. Демкович. – Харків : Читаріум, 2018. – 224 с. : іл. – ISBN 617-7329-40-3.
УДК        821.113.5
        Б43

Суссо, Е.  Усі запитують чому [Текст] / Е. Суссо ; іл. А. Хьоглунд ; [пер. зі швед. Ю. Юрчук]. – Київ : Видавництво, 2018. – 26 с. – ISBN 966-97574-4-9.
УДК        821.113.6
        С90

Вербер, Б.  Империя ангелов [Текст] : [роман] / Б. Вербер ; [пер. с фр. А. Агафонова]. – Москва : Гелеос : Рипол классик, 2008. – 448 с. – (X.O premium). – ISBN 5-8189-0681-7.
УДК        821.133.1
        В31

Леблан, М.  Остров тридцати гробов [Текст] : [пер. с фр.] / М. Леблан. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2018. – 320 с. – (Золотой век детектива). – ISBN 617-12-5890-7.
УДК        821.133.1
        Л33

Бессон, Л.  Артур и война двух миров [Текст] : [роман]. Кн. 4 / Л. Бессон ; [пер. с фр. Е. Морозова]. – Москва : Махаон, 2005. – 352 с. – ISBN 5-18-000857-3.
УДК        821.133.1
        Б53

Лютик, М. С.  Зворотні обрії [Текст] : поезії / М. С. Лютик ; пер. з рум. В. Колодія. – Чернівці : Букрек, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7663-05-7.
УДК        821.135.1(477)
        Л96

Прокофьева, С. Л.  Астрель и Хранитель Леса [Текст] : повесть-сказка / С. Л. Прокофьева ; [ил. А. Власовой]. – Москва : Армада, 1998. – 234 с. – (Повелитель волшебных ключей). – ISBN 5-7632-0608-8.
УДК        821.161.1
        П80

Семенова, М.  Волкодав. Право на поединок [Текст] : [мифологический роман] / М. Семенова. – Москва; Санкт-Петербург : АСТ : Азбука, 2000. – 528 с. – (Заклятые миры). – ISBN 5-237-02996-5.
УДК        821.161.1
        С30

Семенова, М.  Волкодав. Истовик-камень [Текст] : [роман] / М. Семенова. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – 384с. – ISBN 5-267-00411-1.
УДК        821.161.1
        С30

Семенова, М.  Волкодав. Истовик-камень [Текст] / М. Семенова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 448 с. – ISBN 5-352-01646-3.
УДК        821.161.1
        С30

Семенова, М.  Волкодав [Текст] : [роман] / М. Семенова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 640 с. – ISBN 5-352-01644-7.
УДК        821.161.1
        С30

Семенова, М.  Валькирия [Текст] : [роман, повести] / М. Семенова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 608 с. – ISBN 5-352-01755-9.
УДК        821.161.1
        С30

Семенова, М.  Кудеяр. Аленький цветочек [Текст] : [роман] / М. Семенова, Ф. Разумовский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 576 с. – ISBN 5-352-01698-6.
УДК        821.161.1
        С30

Семенова, М.  Викинги [Текст] : [повести] / М. Семенова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 480 с. – ISBN 5-352-01745-1.
УДК        821.161.1
        С30

Звездная, Е.  Настоящая черная ведьма [Текст] / Е. Звездная. – Киев : Форс Украина, 2019. – 512 с. – ISBN 617-7559-85-5.
УДК        821.161.1
        З-43

Гаврилова, А.  Академия стихий. Испытание Огня [Текст] / А. Гаврилова, Н. Жильцова. – Киев : Форс Украина, 2018. – 384 с. – (Академия Магии). – ISBN 617-7559-67-1.
УДК        821.161.1
        Г12

Гаврилова, А. С.  Академия стихий. Покорение Огня [Текст] / А. С. Гаврилова. – Киев : Форс Украина, 2019. – 416 с. – (Академия Магии). – ISBN 617-7559-86-2.
УДК        821.161.1
        Г12

Волков, С. Ю.  Анабиоз: Марш мародеров [Текст] / С. Ю. Волков. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 272 с. – (Анабиоз). – ISBN 5-373-04525-4.
УДК        821.161.1
        В67

Аббигейл, А.  Погребенная заживо. Джулия Легар [Текст] / А. Аббигейл. – Москва : Рипол классик, 2014. – 256 с. – (Документ). – ISBN 5-386-07193-6.
УДК        821.161.1
        А13

Ханенко, В. В.  А мечты живут, как прежде... [Текст] : [сб. поэзии и прозы] / В. В. Ханенко. – Киев : ВИК Принт, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7185-20-7.
УДК        821.161.1
        Х19

Анненкова, В. В.  Таис Афинская [Текст] : пьеса / В. В. Анненкова. – Днепр : Лира, 2018. – 164 с. – ISBN 966-981-100-4.
УДК        821.161.1
        А68

Великий, В.  Бабье лето [Текст] : роман / В. Великий. – Днепр : Лира, 2018. – 248 с. – ISBN 966-981-058-8.
УДК        821.161.1
        В27

Злобинский, Л.  Фейсбучная книга [Текст]. Т. 1 / Л. Злобинский. – Днепр : Лира, 2018. – 252 с. – ISBN 966-981-015-1.
УДК        821.161.1(477
        З-68

Дрозд, Тростянский А.  Рассказы [Текст] / Тростянский А. Дрозд. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 145 с. – ISBN 617-7692-11-8.
УДК        821.161.1(477)
        Д75

Побережный, Д. М.  Театр теней [Текст] / Д. М. Побережный. – Днепр : Лира, 2018. – 108 с. – ISBN 966-981-111-0.
УДК        821.161.1(477)
        П41

Комарова, М. С.  Практика на Лысой горе [Текст] / М. С. Комарова. – Киев : Форс Украина, 2018. – 416 с. – (Академия Магии). – ISBN 617-7559-68-8.
УДК        821.161.1(477)
        К63

Чешко, Ф. Ф.  Изверги [Текст] : роман / Ф. Ф. Чешко. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2001. – 352 с. – ISBN 966-7857-86-7.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-57

Кузюк, Р. И.  Спортивный бизнесмен [Текст] / Р. И. Кузюк. – Киев : Конечный бенефициар, 2018. – 240 с. – ISBN 966-97762-1-1.
УДК        821.161.1(477)
        К89

Сибиренко-Ставрояни, Е. В.  В тени танца [Текст] / Е. В. Сибиренко-Ставрояни. – Киев : Журн. "Радуга", 2019. – 251 с. – ISBN 966-281-128-5.
УДК        821.161.1(477)
        С34

Сквыра, В.  Мне рифмы не дают уснуть [Текст] : поэзия / В. Сквыра. – Дрогобыч : Коло, 2018. – 134 с. – ISBN 617-642-383-6.
УДК        821.161.1(477)
        С42

Евтушок, Т. Н.  Стихи [Текст] / Т. Н. Евтушок. – Днепр : АРТ-Пресс, 2018. – 96 с. – ISBN 966-348-426-6.
УДК        821.161.1(477)
        Е27

Дымченко, Л.  Пусть говорят... [Текст] : поэзии / Л. Дымченко. – Кременчуг : ЧП Щербатых А.В., 2019. – 96 с. – ISBN 617-639-208-8.
УДК        821.161.1(477)
        Д88

Подгайская, Л.  Откройте сердце для любви [Текст] : повести / Л. Подгайская. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2019. – 240 с. – ISBN 617-12-5616-3.
УДК        821.161.1(477)
        П44

Ляшко, О. В.  Чудовище с зелеными глазами [Текст] / О. В. Ляшко. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2018. – 68 с. – ISBN 617-682-039-0.
УДК        821.161.1(477)
        Л99

Черновецкий, Л. М.  Сумасшедшая История [Текст] / Л. М. Черновецкий. – Киев : Саммит-Книга, 2017. – 232 с. – ISBN 617-7560-34-9.
УДК        821.161.1(477)-94
        Ч-49

Мамалуй, О. О.  Воєнний щоденни (2014 - 2015) [Текст] / О. О. Мамалуй. – Харків : Фоліо, 2018. – 285 с. – (Воєнні щоденники). – ISBN 966-03-8200-3.
УДК        821.161.1(477)-94
        М22

Afanasiev, H.  Rise after a Fall [Текст] / H. Afanasiev. – Kharkiv : Folio, 2018. – 348 p. – (Military diaries). – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8409-5.
УДК        821.161.1(477)-94=111
        A24

Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры [Текст] : кол. моногр. / [под ред. И.И. Московкиной, Т.А. Шеховцовой]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 244 с. – ISBN 966-285-443-5.
УДК        821.161.1.09:008(082)
        К47

Рєпіна, О.  Всміхнися, жінко [Текст] : [поезії] / О. Рєпіна. – Чернівці : Букрек, 2018. – 128 с. – ISBN 617-7663-17-0.
УДК        821.161.2
        Р41

Ткач, В. І.  Моя карнавка. Збиране (Цивілізація піклування) [Текст] : SMS-стежки / В. І. Ткач. – Чернівці : Букрек, 2018. – 344 с. – ISBN 966-399-978-4.
УДК        821.161.2
        Т48

Степанова-Панасюк, Л.  Паморозь душі [Текст] : [поетична зб.] / Л. Степанова-Панасюк. – Львів : ПАЇС, 2019. – 140 с. – ISBN 617-7694-12-9.
УДК        821.161.2
        С79

Діброва, В.  Нове, сиве, різне [Текст] / В. Діброва. – Київ : Смолоскип, 2018. – 224 с. – ISBN 617-7173-87-7.
УДК        821.161.2
        Д44

Хвильовий, М.  Повне зібрання творів. У 5 т. [Текст]. Т. 1. Поезія/ упоряд., ред. і прим. Р. Мельникова / М. Хвильовий ; за заг. ред. Р. Мельникова. – Київ : Смолоскип, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7173-92-1.
УДК        821.161.2
        Х30

Хвильовий, М.  Повне зібрання творів. У 5 т. [Текст]. Т. 2. Етюди/ упоряд., ред. і прим. Р. Мельникова / М. Хвильовий ; за заг.ред. Р. Мельникова. – Київ : Смолоскип, 2018. – 344 с. – ISBN 617-7173-93-8.
УДК        821.161.2
        Х30

Сиротюк, В.  На початку було слово... [Текст] / В. Сиротюк. – Чернівці : Букрек, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7663-35-4.
УДК        821.161.2
        С40

Пепа, В.  Щедрик летить із Києва [Текст] / В. Пепа. – Київ : Фенікс, 2018. – 400 с. – ISBN 966-136-578-9.
УДК        821.161.2
        П25

Учурханова, Л. М.  Лара [Текст] : вибране : [поезії, поема]. Т. 1 / Л. М. Учурханова. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. – 376 с. – ISBN 617-7363-73-5.
УДК        821.161.2
        У92

Учурханова, Л. М.  Лара [Текст] : вибране : [проза, поезії]. Т. 2 / Л. М. Учурханова. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2018. – 435 с. – ISBN 617-7363-81-0.
УДК        821.161.2
        У92

Мосійчук, П. Т.  Спротив [Текст] / П. Т. Мосійчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 352 с. – ISBN 966-07-3277-3.
УДК        821.161.2
        М81

Шумілін, О. В.  Просте складне [Текст] : вірші різних часів / О. В. Шумілін. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 76 с. – ISBN 617-517-302-2.
УДК        821.161.2
        Ш96

Стрельцов, И.(И. Назаренко).  Дневник "Андерсена" [Текст] / И. Стрельцов ; [пер. с укр. А.А. Ломаки]. – Харьков : Фолио, 2018. – 251 с. – (Военные дневники). – ISBN 966-03-8594-8.
УДК        821.161.2
        С84

Назарук, В. В.  Я - театр [Текст] : [поезія] / В. В. Назарук. – Чернівці : Букрек, 2018. – 64 с. – ISBN 617-7663-31-6.
УДК        821.161.2
        Н19

Святослава.  Друзям, рідним, колегам... [Текст] : [вірші, привітання, поздоровлення, роздуми] / Святослава. – Вид. 3-є, допов. і переробл. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 138 с. – ISBN 966-496-481-1.
УДК        821.161.2
        С25

Вальд, В.  Палач [Текст] / В. Вальд. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. – 448 с. – ISBN 966-14-1021-2.
УДК        821.161.2
        В16

Тітов, Г.  Три сторони медалі. Реверс [Текст]. Кн. 2 / Г. Тітов. – Київ : Темпора, 2018. – 424 с. – ISBN 617-569-350-6.
УДК        821.161.2
        Т45

Гончар, І. М.  Звучить розчулено струна [Текст] : поезії / І. М. Гончар. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 144 с. – ISBN 617-7590-89-6.
УДК        821.161.2
        Г65

Ковтун, В. К.  Я вам завдячую усім... [Текст] : поезія, проза / В. К. Ковтун. – Київ : Логос, 2018. – 144 с. : іл. – ISBN 617-7446-39-1.
УДК        821.161.2
        К56

Зима, В. О.  Гра в піжмурки [Текст] : роман / В. О. Зима. – Київ : ДрУк, 2003. – 360с. – ISBN 966-7342-29-8.
УДК        821.161.2
        З-62

Кононович, Л.  Мертва грамота [Текст] : [романи] / Л. Кононович. – Львів : Кальварія, 2001. – 252 с. – (Тартар). – ISBN 966-7092-93-3.
УДК        821.161.2
        К64

Шевченко, О.  Аутсайдери [Текст] : роман / О. Шевченко. – Київ : Нора-Друк, 2005. – 160 с. – (Лауреати конкурсу "Коронація слова"). – ISBN 966-8321-63-4.
УДК        821.161.2
        Ш37

Винничук, Ю.  Місце для дракона [Текст] : повість-казка / Ю. Винничук ; [мал. Н. Каламєєць]. – Чернівці : Чорні вівці, 2016. – 94 с. – ISBN 617-614-154-9.
УДК        821.161.2
        В48

Макаров, О.  Монети з дідусевої скриньки [Текст] : [наук.-пізнав. повість] / О. Макаров. – Київ : Грані-Т, 2010. – 80с. – ISBN 966-465-264-0.
УДК        821.161.2
        М15

Гривастова, В.  А знаеш, ангели бувають на землі... [Текст] : [зб. поезії] / В. Гривастова. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. – 116 с. – ISBN 617-7363-84-1.
УДК        821.161.2
        Г82

Лебедівна, Л.  Ніоба [Текст] : зб. поезій / Л. Лебедівна. – Київ : Смолоскип, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7173-88-4.
УДК        821.161.2
        Л33

Лівар, В. О.  Складне питання [Текст] : роман / В. О. Лівар. – Київ : Вид. Корбуш, 2019. – 400 с. – ISBN 966-2955-40-8.
УДК        821.161.2
        Л55

Стрельцов, І.(Назаренко І.).  Щоденник "Андерсена" [Текст] / І. Стрельцов. – Харків : Фоліо, 2018. – 251 с. – (Воєнні щоденники). – ISBN 966-03-8537-5.
УДК        821.161.2
        С84

Васильчук, В. Б.  Останній бій знайденця [Текст] : оповідання / В. Б. Васильчук. – Житомир : Рута, 2018. – 40 с. – ISBN 617-581-360-7.
УДК        821.161.2
        В19

Гринів, О. І.  Неспалений тестамент [Текст] : філософські етюди / О. І. Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 104 с. – ISBN 966-486-226-1.
УДК        821.161.2
        Г85

Балахніна, Н.(Nata Balakhnina).  Емоційний щоденник [Текст] : [зб. поезій] / Н. Балахніна. – Дніпро : Ліра, 2018. – 256 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 966-981-042-7.
УДК        821.161.2
        Б20

Савицька, Н. А.  Акорди осені [Текст] : [вірші] / Н. А. Савицька. – Київ : ВІК Принт, 2018. – 122 с. – ISBN 617-7185-26-9.
УДК        821.161.2
        С13

Кравчук, В. Я.  Сивий жайвір висіває пісню [Текст] : вірші старі і нові / В. Я. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 124 с. – ISBN 966-457-336-5.
УДК        821.161.2
        К78

Остап‘юк, П. О.  Сиві солов‘ї [Текст] : вибране / П. О. Остап‘юк. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 112 с. – ISBN 966-457-334-1.
УДК        821.161.2
        О-76

Топоровський, І. Т.  Правдиві історії [Текст] / І. Т. Топоровський. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 112 с. – ISBN 966-457-335-8.
УДК        821.161.2
        Т58

Бондючна, Ю. І.  Тятива [Текст] : вибрані поезії / Ю. І. Бондючна. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 112 с. – ISBN 966-457-340-2.
УДК        821.161.2
        Б81

Волотовська, Н. В.  Цвіт душі [Текст] / Н. В. Волотовська. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 172 с. – ISBN 966-457-345-7.
УДК        821.161.2
        В68

Сливка, В.  Молися, радуйся, живи [Текст] : [зб. поезії] / В. Сливка. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 108 с. – ISBN 617-7692-06-4.
УДК        821.161.2
        С47

Яцьканич-Шарга, О. І.  Там, де гори розмовляють з небом [Текст] : зб. віршів / О. І. Яцьканич-Шарга. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7692-13-2.
УДК        821.161.2
        Я94

Конч, П. І.  Книга: Путь... Роз-Думи про Головне... [Текст] / П. І. Конч. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7692-10-1.
УДК        821.161.2
        К65

Гонтар, В. М.  Забули ми слова Тараса [Текст] : [зб. поезій] / В. М. Гонтар. – Дніпро : Ліра, 2018. – 108 с. – ISBN 966-981-044-1.
УДК        821.161.2
        Г65

Вовк, Л. Ф.  Моя любовь с горчинкой [Текст] / Л. Ф. Вовк. – Сумы : НИКО, 2019. – 92 с. – ISBN 617-7422-07-4.
УДК        821.161.2
        В61

Ластовська, В. В.  Коли душі нічого більш не треба! [Текст] / В. В. Ластовська. – Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2018. – 116 с. – ISBN 617-608-067-1.
УДК        821.161.2
        Л26

Вовк, Л. Ф.  Я в географію закохана [Текст] / Л. Ф. Вовк. – Суми : НІКО, 2019. – 80 с. – ISBN 617-7422-04-3.
УДК        821.161.2
        В61

Гургула, І. В.  Кров папороті [Текст] : повість / І. В. Гургула. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 138 с. – ISBN 966-486-225-4.
УДК        821.161.2
        Г95

Смоляк, Б. Ф.  У самозреченні творящі [Текст] : катрени / Б. Ф. Смоляк. – Львів : Тріада плюс, 2017. – 68 с. – ISBN 966-486-212-4.
УДК        821.161.2
        С51

Ткачик, І. П.  Моя спонуко дій [Текст] : лірика / І. П. Ткачик. – Львів : Тріада плюс, 2018. – 120 с. – ISBN 966-486-222-3.
УДК        821.161.2
        Т48

Візірська, В. С.  Шляхами Гілеї [Текст] : [іст.-фантаст. роман] / В. С. Візірська. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2018. – 224 с. – ISBN 617-7681-09-9.
УДК        821.161.2
        В42

Чепурко, В. А.  Соняшникова доля [Текст] : [поезії та оповідання] / В. А. Чепурко. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7681-10-5.
УДК        821.161.2
        Ч-44

Світла, Т.  Сімейний альбом [Текст] / Т. Світла. – Одеса : ВМВ, 2018. – 104 с. – ISBN 966-413-636-2.
УДК        821.161.2
        С24

Лавер, В. О.  У тіні Ердега [Текст] : оповідання / В. О. Лавер. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – 144 с. – ISBN 617-7372-35-5.
УДК        821.161.2
        Л13

Коверза, В. М.  Нескорена [Текст] : вірші, проза, вибране / В. М. Коверза. – Дніпро : Ліра, 2018. – 180 с. – ISBN 966-981-115-8.
УДК        821.161.2
        К56

Литвин, М. С.  Окрема думка (про наболіле) [Текст] / М. С. Литвин. – Дніпро : Ліра, 2018. – 148 с. – ISBN 966-981-018-2.
УДК        821.161.2
        Л64

Кміт, О. М.  Колір грози [Текст] : [поетич. зб.] / О. М. Кміт. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 60 с. – ISBN 966-457-342-6.
УДК        821.161.2
        К52

Палійчук, О.  Нас кличуть зорі [Текст] : вірші, п‘єси, поеми, роман / О. Палійчук. – Київ : Гамазин, 2019. – 192 с. – ISBN 966-279-091-7.
УДК        821.161.2
        П14

Кулішов, О.  Ілля та Агата. Чарівна бандероль [Текст] / О. Кулішов. – Київ : Гамазин, 2018. – 431 с. – ISBN 966-279-086-3.
УДК        821.161.2
        К90

Карюк, С.  Остання босорканя [Текст] / С. Карюк. – Київ : Гамазин, 2019. – 248 с. – ISBN 966-279-094-8.
УДК        821.161.2
        К27

Буцик, Є. Г.  Ціна рабства [Текст] / Є. Г. Буцик ; [пер. з рос. Т. Щегельської]. – Київ : Гамазин, 2019. – 276 с. – ISBN 966-279-098-6.
УДК        821.161.2
        Б94

Череп-Пероганич, Т.  Коли приходить любов, або Щастя після нещастя [Текст] : повість / Т. Череп-Пероганич. – Київ : Фенікс, 2018. – 64 с. – ISBN 966-136-615-1.
УДК        821.161.2
        Ч-46

Томенко, М. Д.  В очікуванні зоряного дива [Текст] : [п‘єси] / М. Д. Томенко. – Київ : Фенікс, 2018. – 440 с. – ISBN 966-136-584-0.
УДК        821.161.2
        Т56

Матвієнко, В.  Творіть Україну [Текст] : [збірка] / В. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2017. – 248 с. – ISBN 966-00-1612-5.
УДК        821.161.2
        М33

Миколаєнко, М. А.  Мережки долі [Текст] : поезії / М. А. Миколаєнко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 72 с. – ISBN 966-981-072-4.
УДК        821.161.2
        М59

Начиняний, В. В.  РУНвіра моя - Україна [Текст] : поезії / В. В. Начиняний. – Дніпро : Ліра, 2018. – 60 с. – ISBN 966-981-032-8.
УДК        821.161.2
        Н36

Матіяш, Д.  Подарунок від святого Миколая [Текст] / Д. Матіяш ; намалювала Н. Олійник. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 38 с. – ISBN 617-679-611-4.
УДК        821.161.2
        М34

Сумишин, М. Ф.  Відблиски пекла [Текст] : повісті, новели / М. Ф. Сумишин. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2019. – 288 с. – ISBN 617-7626-52-6.
УДК        821.161.2
        С89

Дмитришин, Л.(Л. Часто).  Горить моє серце [Текст] : поезії / Л. Дмитришин. – Нью-Йорк; Ужгород : Українська Книжка : Патент, 2006. – 127с. – ISBN 966-8760-20-4.
УДК        821.161.2
        Д53

Густі, В. П.  Ріка під кригою [Текст] : поезії / В. П. Густі. – Ужгород : Карпати, 2009. – 210 с. – ISBN 966-671-231-1.
УДК        821.161.2
        Г96

Лаврик, І. Я.  Повірити у мрію [Текст] : [лірика] / І. Я. Лаврик. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 132 с. – ISBN 617-7590-99-5.
УДК        821.161.2
        Л13

Панчук, Н. М.  У щілині між століттями [Текст] : [вибрані поезії] / Н. М. Панчук ; [пер. на словац. мову Ю. Андрічик]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2009. – 188 с. – Текст парал. словацькою. – ISBN 966-8764-99-8.
УДК        821.161.2
        П16

Гук, В.  Кримські Елегії [Текст] : поезія / В. Гук. – Київ : Гамазин, 2013. – 312 с. – ISBN 966-1515-81-8.
УДК        821.161.2
        Г93

Наконечна, Є. М.  На перехресті життєвих доріг [Текст] : вибране / Є. М. Наконечна. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2019. – 160 с. – ISBN 617-7744-11-4.
УДК        821.161.2
        Н22

Камінська, С.  Error [Текст] : роман. Ч. 1 / С. Камінська. – Київ : Рідна мова, 2019. – 224 с. – (Чарівні світи). – ISBN 966-917-315-7.
УДК        821.161.2
        К18

Гласенко, С.  Нуар по-українськи [Текст] : роман / С. Гласенко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2017. – 272 с. – ISBN 617-614-179-2.
УДК        821.161.2
        Г52

Калинопис [Текст] : Антологія патріотичної поезії - 3 / [редкол.: О. Дяк (голова) та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2019. – 204 с. – (Б-ка Премії). – ISBN 617-642-396-6.
УДК        821.161.2(082)
        К17

Сполучник - Х [Текст] : альманах літературної творчості / [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 383 с.
УДК        821.161.2(082)
        С73

Сві-й-танок [Текст] : Студ. літ. альманах. Вип. 10 / [редкол.: А.О. Ткаченко та ін.]. – Київ : Київський ун-т, 2018. – 223 с.
УДК        821.161.2(082)
        С24

Ми з ними - в одному човні [Текст] : оповідки про тварин / [упоряд. Г.І. Антипович (Дениско)]. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2018. – 320 с. – ISBN 966-2764-25-3.
УДК        821.161.2(082)
        М57

Степова Еллада [Текст] : альманах письменників Придніпров‘я / [ред. рада : В.А. Луценко (голова) та ін.]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 226 с. – ISBN 966-934-176-1.
УДК        821.161.2(082)
        С79

Курінь [Текст] : Літературно-мистецький альманах. № 16 / [голов. ред. І. Потій]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 196 с. – ISBN 966-457-346-4.
УДК        821.161.2(082)
        К93

Собори наших душ [Текст] : [збірник : 100-річчю від дня народж. укр. письменника О.Т. Гончара присвячується]. Вип.20 / [упоряд. Л.Д. Бершак та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 286 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 966-383-089-2.
УДК        821.161.2(082)
        С54

Від Неба до Землі [Текст] : Антологія п‘єс за біблійними сюжетами / упоряд Я. Верещак. – Київ : Фенікс, 2018. – 448 с. – ISBN 966-136-588-8.
УДК        821.161.2(082)
        В42

Подільська толока [Текст] : альманах літ. об‘єднання при Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письм. України. Вип. 14 / [упоряд. З.М. Кіпибіда]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 216 с. – ISBN 966-457-343-3.
УДК        821.161.2(082)
        П44

Шунь, М.  Водокач [Текст] : [вірші-колажі] / М. Шунь. – Київ : Просвіта, 2007. – 84 с. – ISBN 966-8547-86-1.
УДК        821.161.2(73)
        Ш96

Гулак-Артемовский Петр [Текст] / И.А Коляда, Ю.И. Коляда, А. Ю. Кириенко, Е.В. Биба : [пер. с укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 119 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8542-9.
УДК        821.161.2.09
        Г94

Коляда, И. А.  Павел Тычина [Текст] / И. А. Коляда, Ю. И. Коляда ; [пер. с укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 127 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8541-2.
УДК        821.161.2.09
        К62

Коломиец, Р. Г.  Остап Вишня [Текст] / Р. Г. Коломиец ; [пер. с укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 120 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8539-9.
УДК        821.161.2.09
        К61

Шапошникова, Е. А.  Иван Багряный [Текст] / Е. А. Шапошникова ; [пер. с укр. А.А. Ломаки]. – Харьков : Фолио, 2018. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8543-6.
УДК        821.161.2.09
        Ш24

Коломієць, Р. Г.  Остап Вишня [Текст] / Р. Г. Коломієць. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8517-7.
УДК        821.161.2.09
        К61

Панасенко, Т. М.  Іван Котляревський [Текст] / Т. М. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2018. – 126 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8450-7.
УДК        821.161.2.09
        П16

Панасенко, Т. М.  Иван Котляревский [Текст] / Т. М. Панасенко ; [пер. с укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 126 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8540-5.
УДК        821.161.2.09
        П16

Коляда, І. А.  Павло Тичина [Текст] / І. А. Коляда, Ю. І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8520-7.
УДК        821.161.2.09
        К62

Гулак-Артемовський Петро [Текст] / І.А. Коляда, Ю.І. Коляда, О.Ю. Кирієнко, Є.В. Биба. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8519-1.
УДК        821.161.2.09
        Г94

Шапошникова, О. О.  Іван Багряний [Текст] / О. О. Шапошникова. – Харків : Фоліо, 2018. – 121 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8516-0.
УДК        821.161.2.09
        Ш24

Панченко, В. Є.  Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості [Текст] : Книга розвідок та мандрівок / В. Є. Панченко. – Київ : Твім інтер, 2004. – 288 с. – ISBN 966-7430-27-8.
УДК        821.161.2.09
        П16

Лавський, Я.  Іронія. Історія. Геополітика [Текст] : Польсько-українські літературні студії / Я. Лавський ; пер. з пол. І. Шевченко. – Київ : Талком, 2018. – 366 с. – (Київські полоністичні студії ; т. 33). – ISBN 617-7685-27-1.
УДК        821.161.2.09 + 821.162.1.09
        Л13

Вільна, Я. В.  Історія української літератури другої половини ХІХ століття [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Вільна, І. Г. Хворостяний. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 575 с. – ISBN 966-439-917-0.
УДК        821.161.2.09"18"(075.8)(08)
        В46

Авраменко, О. М.  Українська література: міні-конспекти для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] / О. М. Авраменко. – Вид. 7-е. – Київ : Грамота, 2018. – 160 с. – ISBN 966-349-714-3.
УДК        821.161.2.09(035)
        А21

Авраменко, О. М.  Українська література. 7 кл. [Текст] : підручник / О. М. Авраменко. – Київ : Грамота, 2019. – 288 с. – ISBN 966-349-516-3.
УДК        821.161.2.09(075.3)
        А21

Українська література. У 2 ч. [Текст] : Комплексне видання для підготовки доЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019. Ч. 1 / [авт.-упоряд. Л.П. Олексієнко]. – Київ : Освіта, 2019. – 184 с. – ISBN 617-656-877-3.
УДК        821.161.2.09(075.3)
        У45

Збірник тестових завдань з української літератури [Текст] : посібник / [авт. кол.: Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. – 4-е вид., випр. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2019. – 196 с. – Загол. обкл.: Українська література. – ISBN 966-941-249-2.
УДК        821.161.2.09(075.3)
        З-41

Мочернюк, Н. Д.  Поза контекстом: Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєння [Текст] : монографія / Н. Д. Мочернюк. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 392 с. : 16 с. іл. – ISBN 966-941-255-3.
УДК        821.161.2.09(08)
        М86

Костюченко, В. А.  Доля слова [Текст] : літературні портрети / В. А. Костюченко. – Київ : КІС, 2019. – 340 с. – ISBN 617-684-224-8.
УДК        821.161.2.09(08)
        К72

Колеги: шляхи та роздоріжжя [Текст] / упоряд. М.Б. Славинський. – Київ : Дивосвіт, 2014. – 384 с. – ISBN 966-7552-72-5.
УДК        821.161.2.09(08)
        К60

Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри "Коронації слова" [Текст] : кол. моногр. / [авт.кол.: О. Башкирова, Н. Богданець-Білоскаленко, Г. Бітківська та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2018. – 224 с. – ISBN 617-7663-01-9.
УДК        821.161.2.09(082)
        П78

Мишанич Олекса у колі сучасників [Текст] : зб. спогадів, ст., есе, бібліограф. джерел / [уклад. М.Б. Бадида та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 380 с. – ISBN 617-7692-14-9.
УДК        821.161.2.09(082)
        М71

Shyla, A.  Woman of War [Текст] / A. Shyla. – Kharkiv : Folio, 2018. – 315 p. – (Military Diaries). – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8408-8.
УДК        821.161.2=111
        S56

Ониськів, М. М.  Есеї. Євшан-слово. Житіє... [Текст] / М. М. Ониськів. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 420 с. – ISBN 966-457-347-1.
УДК        821.161.2-4
        О-58

Дігай, Т. І.  Записки Скорпіона [Текст] : мемуарна проза / Т. І. Дігай. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 80 с. – ISBN 966-457-337-2.
УДК        821.161.2-94
        Д44

Мымрук, А. В.  Олег Сенцов [Текст] / А. В. Мымрук ; [пер. с укр. Н.Е. Фоминой]. – Харьков : Фолио, 2018. – 392 с. – ISBN 966-03-8376-0.
УДК        821.161.2-94
        М94

Тихий, С. Н.  Перемагають лише переможці [Текст] : Книга про те, що українцям час змінюватись / С. Н. Тихий. – Київ : Журн. "Радуга", 2019. – 158 с. – ISBN 966-281-129-2.
УДК        821.161.2-94
        Т46

Mymruk, O.  Oleg Sentsov [Текст] / O. Mymruk. – Kharkiv : Folio, 2018. – 396 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8393-7.
УДК        821.161.2-94=111
        M99

Левчев, Л.  Повільний марш [Текст] : вибрані поезії / Л. Левчев ; з болг. пер. В. Мельник. – Луцьк : Твердиня, 2019. – 88 с. – (Сучасна балканська поезія). – ISBN 617-517-303-9.
УДК        821.163.2
        Л38

Петефі, Ш.  Поезії [Текст] : вибрані твори / Ш. Петефі ; пер. з угор. Л. Первомайського. – Київ : Модус Колоріс, 2006. – 334 с. + 399 p. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Kobzos / T. Sevcsenko. – ISBN 966-96724-1-4.
УДК        821.511.141+821.161.2
        П29

Алядін, Ш.  Мердивен [Текст] : кримськотатарська проза українською / Ш. Алядін ; [пер. з кримськотатар. і рос. мови]. – Київ : Майстер книг : КІС, 2018. – 298 с. – Зміст: Запрошення на бенкет диявола; Я-ваш цар і бог; Жертва Кремля. – ISBN 617-684-221-7.
УДК        821.512.19
        А60

Ягодинська, М. О.  Археологічні пам‘ятки Тернопільщини: Давньоруські пам‘ятки Західного Поділля у Х-ХІІІ століттях [Текст] : [монографія] / М. О. Ягодинська. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 288 с. – ISBN 966-457-350-1.
УДК        902/904(477)
        Я30

Пам‘ятки історії та культури міста Марганець [Текст] : Дніпропетровська обл. : за матер. "Зводу пам‘яток історії та культури України" / [упоряд. Л.М. Голубчик та ін. ; редкол.: Н.Г. Першина та ін.]. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 186 с. – ISBN 966-234-166-2.
УДК        904(477.63)
        П15

English speaking countries [Текст] = Англомовні країни світу : Країнознавство : [довідник] / уклад. С.Г. Шурма, А.В. Головня. – Київ : Арій, 2018. – 256 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-498-642-4.
УДК        908(075.3)=111
        E56

Тичина, А. Г.  Україна. Захід. Схід [Текст] : путівник / А. Г. Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 269 с. – ISBN 966-03-8507-8.
УДК        908(477)(036)
        Т46

Тичина, А. Г.  Україна. Центр. Південь [Текст] : путівник / А. Г. Тичина. – Харків : Фоліо, 2018. – 255 с. – ISBN 966-03-8526-9.
УДК        908(477)(036)
        Т46

Tychyna, A.  Ukraine. Centre. South [Текст] : The Guide / A. Tychyna. – Kharkiv : Folio, 2018. – 255 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8562-7.
УДК        908(477)(036)=111
        T99

Tychyna, A.  Ukraine. West. East [Текст] : The guide / A. Tychyna. – Kharkiv : Folio, 2018. – 268 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8509-2.
УДК        908(477)(036)=111
        T99

Awesome Ukraine [Текст] : Interesting things you need to know / [Editors T. Krawchenko, K. Fraser]. – 5 th edition. – Kyiv : Osnovy Publishing, 2017. – 124 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-500-811-8.
УДК        908(477)(036)=111
        A96

Tychyna, A.  Ukraina. Zachod. Wschod [Текст] : przewodnik / A. Tychyna. – Charkow : Folio, 2018. – 268 s. – Пол. мовою. – ISBN 966-03-8502-3.
УДК        908(477)(036)=162.1
        T99

Tychyna, A.  Ukraina. Centrum. Poludnie [Текст] : przewodnik / A. Tychyna. – Charkow : Folio, 2018. – 255 s. – Пол. мовою. – ISBN 966-03-8524-5.
УДК        908(477)(036)=162.1
        T99

Кухарський, В. П.  Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів [Текст] / В. П. Кухарський. – Київ : Фенікс, 2018. – 224 с. – ISBN 966-136-586-4.
УДК        908(477.411)
        К95

Awesome Dnipro [Текст] : Interesting things you need to know / [Executive Editor S. Liber ]. – Kyiv : Osnovy Publishing, 2018. – 80 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-500-824-8.
УДК        908(477.63)(036)=111
        A96

Белочкина, Ю.  Все о Крыме [Текст] : История. Достопримечательности / Ю. Белочкина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Харьков : Фолио, 2018. – 249 с. – ISBN 966-03-8340-1.
УДК        908(477.75)
        Б43

Awesome Lviv [Текст] : Interesting things you need to know / [Executive Editor S. Liber ]. – 2 th edition. – Kyiv : Osnovy Publishing, 2018. – 81 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-500-670-1.
УДК        908(477.83)(036)=111
        A96

Івлєв, В. В.  Мандри киянина Океанією або Репортажі поспіхом з-поза обрію [Текст] : зб. нарисів : фото / В. В. Івлєв. – Київ : Талком, 2018. – 230 с. – ISBN 617-7685-23-3.
УДК        910.4(9)
        І-25

Одинченко, Л. К.  Географія. 7 кл. [Текст] : підручник / Л. К. Одинченко, Т. Ю. Скиба. – Київ : Либідь, 2018. – 160 с. – ISBN 966-06-0782-8.
УДК        911(075.3)
        О-42

Соціальна географія [Текст] : підручник / [авт. кол.: Л. Нємець, К. Мезенцев, Н. Гусєва та ін.] ; за ред. Л. Нємець, К. Мезенцева. – Київ : Фенікс, 2019. – 304 с. – ISBN 966-136-630-4.
УДК        911.3:30(075.8)
        С69

Олійник, Я. Б.  Територіальна ідентичність населення Подільського регіону [Текст] : монографія / Я. Б. Олійник, О. М. Гнатюк. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 223 с. – ISBN 966-439-937-8.
УДК        911.3:314.1(477)
        О-54

Кобернік, С. Г.  Географія: регіони та країни в опорних схемах та таблицях. 10 кл. [Текст] : [навч. посіб.] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 76 с. – ISBN 617-539-279-9.
УДК        913(100)(075.3
        К55

Бойко, В. М.  Географія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. М. Бойко, Ю. С. Брайчевський, Б. П. Яценко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2018. – 256 с. – ISBN 966-97783-9-0.
УДК        913(100)(075.3)
        Б77

Пестушко, В. Ю.  Географія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – Київ : Генеза, 2019. – 192 с. – ISBN 966-11-0908-6.
УДК        913(100)(075.3)
        П28

Безуглий, В. В.  Географія. 10 кл. [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. В. Безуглий, Г. О. Лисичарова. – Київ : Генеза, 2019. – 192 с. – ISBN 966-11-0913-0.
УДК        913(100)(075.3)
        Б40

Томазов, В. В.  Патони: родинна хроніка [Текст] / В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко. – Київ : Академперіодика, 2018. – 316 с. : 40 с. іл. – ISBN 966-360-368-1.
УДК        929.52(477)
        Т56

Киричук, А. С.  Кардинал Слипый [Текст] / А. С. Киричук ; [пер. с укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8522-1.
УДК        929:271.4(477)
        К43

Киричук, О. С.  Кардинал Сліпий [Текст] / О. С. Киричук. – Харків : Фоліо, 2018. – 125 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8453-8.
УДК        929:271.4(477)
        К43

Збірник праць [Текст]. Т.11. Архіви Тернопільщини / [редкол.: Б. Андрушків та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 336 с. – ISBN 966-457-339-6.
УДК        930.25(477)(082)
        З-41

Віденський архів гетьманського роду Розумовських [Текст]. Т. 1 / [редкол.: Г.В. Папакін (голов. ред.) та ін. : упоряд., вступ, передм., коментарі, додаток, іл. С.П. Потапенко]. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2018. – 264 с. – ISBN 966-02-8560-6.
УДК        930.25:929.52(477)
        В42

Мустафін, О. Р.  Справжня історія Стародавнього часу [Текст] / О. Р. Мустафін. – Харків : Фоліо, 2018. – 399 с. – ISBN 966-03-8320-3.
УДК        94(100)
        М91

Мудрий, М. М.  Історія: Україна і світ. 10 кл. [Текст] : підручник : інтегрований курс, рівень стандарту / М. М. Мудрий, О. Г. Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 288 с. – ISBN 966-11-0700-6.
УДК        94(100)"19"(075.3)
        М89

Державна бібліотека України для юнацтва.  Калейдоскоп знаменних дат на 2019 рік [Текст] : інформ.-бібліогр. матер. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Ю. Круть ; текст С. Настенко та ін. ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – Київ : ДБУ для юнацтва, 2018. – 92 с.
УДК        94(100)(031)
        Д36

Пометун, О. І.  Всесвітня історія. 7 кл. [Текст] : підручник / О. І. Пометун, Ю. Б. Малієнко. – Київ : Освіта, 2018. – 224 с. – ISBN 617-656-418-8.
УДК        94(100)(075.3)
        П55

Брухфельд, С.  Перекажіть це дітям вашим... Книга про Голокост в Європі 1933-1945 [Текст] / С. Брухфельд, П. Левін. – 2-е вид., допов. та розшир. – Дніпро : Ткума, 2018. – 132 с. – (Українська б-ка Голокосту). – ISBN 966-981-064-9.
УДК        94(4)"19":341.485(=411.16)
        Б89

Сорока, Ю. В.  Сто важливих подій історії України [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2018. – 205 с. – (Справжня історія). – ISBN 966-03-8504-7.
УДК        94(477)
        С65

Сорока, Ю. В.  Сто важных событий истории Украины [Текст] / Ю. В. Сорока ; пер. с укр. М.П.Згурской. – Харьков : Фолио, 2018. – 205 с. – (Настоящая история). – ISBN 966-03-8545-0.
УДК        94(477)
        С65

Тиліщак, В.  Готи над Гнізною. Таємниці давнього некрополя [Текст] / В. Тиліщак. – Київ : Смолоскип, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7173-91-4.
УДК        94(477)".../084":904(477)
        Т40

Сорока, Ю. В.  Дмитро Байда-Вишневецький [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2018. – 120 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8451-4.
УДК        94(477)"15"
        С65

Сорока, Ю.  Дмитрий Байда-Вишневецкий [Текст] / Ю. Сорока ; [пер. c укр. М.П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 121 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8480-4.
УДК        94(477)"15"
        С65

Тома, Л. В.  Петр Конашевич Сагайдачный [Текст] / Л. В. Тома ; [пер. c укр. М.П. Згурская]. – Харьков : Фолио, 2018. – 119 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 966-03-8505-4.
УДК        94(477)"16"
        Т56

Тома, Л. В.  Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / Л. В. Тома. – Харків : Фоліо, 2018. – 119 с. – (Знамениті українці). – ISBN 966-03-8452-1.
УДК        94(477)"16"
        Т56

Плохий, С. Н.  Казацкий миф. История и нациогенез в эпоху империй [Текст] / С. Н. Плохий ; [пер. с укр. А.А. Климова]. – Харьков : Фолио, 2018. – 396 с. – ISBN 966-03-8532-0.
УДК        94(477)"17/18"
        П39

Реабілітовані історією. У 27 т. Тернопільська область [Текст]. Кн. 5 / голов. редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; обл. редкол.: О.Г. Бажан та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 664 с. – ISBN 966-457-338-9.
УДК        94(477)"19"
        Р31

The Celestial Hundred [Текст] / [K. Bohdanovych, H. Bondareva, Yu. Bukhtoyarova and other]. – Kharkiv : Folio, 2018. – 206 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8443-9.
УДК        94(477)"20"(082)=111
        C38

Стецик, В.  Розворот: 21 листопада 2013-1 березня 2014. Хроніки Майдану [Текст] / В. Стецик. – Київ : Смолоскип, 2018. – 176 с. : 16 с. іл. – ISBN 617-7173-90-7.
УДК        94(477)"2013/2014"
        С79

Життя, обірвані війною. Книга пам‘яті полеглих кам‘янчан 2014-2017 [Текст] : [документальні нариси / ред.-упоряд. Л. Алексієвська]. – Кам‘янське : Андрій, 2018. – 368 с. – (Б-ка "Кам‘янське-Дніпродзержинськ"). – ISBN 966-2947-33-5.
УДК        94(477)"2014/2017"
        Ж74

Гук, О. І.  Історія України [Текст] : Комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА : за чинною програмою ЗНО 2019 / О. І. Гук. – Київ : Освіта, 2019. – 296 с. : 32 с. іл. – ISBN 617-656-882-7.
УДК        94(477)(075.3)
        Г93

Терейковська, С. А.  Небесна сотня. Життєписи [Текст]. Кн. 1 / С. А. Терейковська. – Київ : Національний музей Революції Гідності, 2018. – 432 с. – ISBN 966-97874-0-8.
УДК        94(477)(092)"2014"
        Т35

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції [Текст] / [авт. та упоряд. А. Когут (відп. упоряд.) та ін.]. – Київ : КІС, 2018. – 240 с. – ISBN 617-684-233-0.
УДК        94(477):323.281"19"
        Г68

Soroka, Yu.  One Hundred (100) Key Events in Ukrainian History [Текст] / Yu. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – 205 p. – (True History Series). – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8550-4.
УДК        94(477)=111
        S73

Плотнікова, І. В.  Прогулянки старим Подолом [Текст] / І. В. Плотнікова. – Київ : Кий, 2003. – 263 с. – ISBN 966-7161-51-Х.
УДК        94(477.411)
        П39

Козубський, П. Й.  Монастириська та околиці від сивої давнини до сьогодення [Текст]. Т. 1. Люди, події, факти / П. Й. Козубський. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 520 с. – ISBN 966-457-349-5.
УДК        94(477.84)
        К59

Сенько, І. М.  Від часів Лаборця до сьогодення [Текст] : літератуно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. М. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – 304 с. – ISBN 966-617-338-7.
УДК        94(477.87)"18"
        С31

Наша адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, 122.       www.4uth.gov.ua