REGIONAL ST-UNDERVISNING STOCKHOLM, VT- 2019

Kl 0800-1430. Anestesiologi och intensivvård    

 

Vecka 

Datum 

Ämne 

Lokal 

Ansvarig 

4

19.01.25

Vad ska man kunna inför primärjouren?

HS

Emily Kiraly

6

19.02.08

Anestesi vid kärlkirurgi  

SöS

Marco Schüster

8

19.02.22

CRRT  

NKS

Claire Rimes Stigare

10

19.03.08

Lokal ST-dag

Alla

Alla

12

19.03.22

Anestesi vid ovanliga sjukdomar

DS

Kalle Löfström/Gunilla Islander

15 

19.04.12 

OLA

SöS

Marco Schüster

16

19.04.19

Långfredag

 

 

18

19.05.03

Postop vård

HS

Linn Petersson, Olof Brattström

20

19.05.17

Syra-bas

StG

Sixten Bredbacka, Per Wallén