Published using Google Docs
NVR 2_TEKST KURATORSKI
Updated automatically every 5 minutes

NOWE WIZJE RZECZYWISTOŚCI 2 | Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.

Kiedy rok temu na warszawskim Żoliborzu otwierałyśmy pierwszą edycję Nowych Wizji Rzeczywistości, nikt nie podejrzewał, że zmiana, o której dyskutowali nasi goście i odbiorcy, nadejdzie tak prędko i z tak nieoczekiwanej strony. Naszym zamiarem, jako twórczyń wydarzenia poświęconego nowym mediom w kulturze i sztuce, było otwarcie krajowej dyskusji o przemianach społecznych, które stymuluje rozwój mediów immersyjnych. Rozmawialiśmy o globalnym środowisku twórczym, którego zasady i wartości kształtują się tu i teraz, które pragnie być inkluzywne i równościowe, które sprzeciwia się krzywdzącym schematom pracy opartej na wykluczających hierarchiach, jednostronnym lub niemal kolonizatorskim spojrzeniu na podejmowane tematy, a także ograniczeniom wynikającym ze skostniałych kanonów.

To środowisko w Polsce dopiero się rodzi. Jego powstanie i dobrostan zależą nie tylko od relacji z artystami i artystkami XR w innych krajach, gdzie kultura twórczości opartej na nowych technologiach jest znacznie lepiej ukształtowana. Będzie zależał głównie od tego, jak sami określimy pryncypia, które zadecydują o tym, jaką sztukę, kulturę komunikacji i współpracy chcemy wspierać i uprawiać.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 postawił wszystkich przed tym samym dylematem: jak chcemy dalej żyć i co jest dla nas najważniejsze. Środowiska twórcze związane z mediami immersyjnymi stale zadają sobie to pytanie, co wynika zarówno z wczesnego etapu rozwoju przemysłu XR, jak i nadziei, która towarzyszy każdemu, kto pracuje z technologią.

Dlatego w 2020 roku Nowe Wizje Rzeczywistości 2 poświęcone będą temu, czego w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się o sobie i naszej relacji z technologią, a także temu, jaką drogę widzimy przed sobą i czym może wkrótce okazać się tak zwana “nowa normalność”, której od początku pandemii poszukujemy.

Nasze spotkania odbywać się będą wyłącznie online. Wierzymy jednak, że doświadczenia z pierwszego lockdownu nauczyły nas, jak optymalnie wykorzystywać szanse, które daje komunikacja cyfrowa i skupienie, którego w czasach przed-pandemicznej dystrakcji brakowało nam, aby przemyśleć następny krok.

Ana Brzezińska

Kuratorka wydarzenia New Visions of Reality 2