БАРИЛГЫН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН

ЧУУЛГАНЫ ХӨТӨЛБӨР                    

  2018.05.16 Лхагва гараг

08:30   Бүртгэл

09:00        Нээлт:   МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч Б.Лхагважав

                       МБҮА-ийн Ерөнхийлөгч Д.Цэрэнжигмэд

09:20        Барилгын салбарын ханган нийлүүлэгчдэд төрөөс баримтлах бодлого чиглэл

            БХБЯ-ны Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг    зохицуулах газрын дарга Б.Соёмбоо  

09:40        Нийслэлээс 2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлууд

                          НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн З.Эрдэнэчимэг

10:00 "Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, Сервис центр, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын шугамаар санхүүжих объектуудад барилгын материалын үйлдвэрүүдийн оролцоо"

                         МБМҮХ-ны Гүйцэтгэх захирал О.Лхагвадорж

10:20   Цайны завсарлага

10:40   Эдийн засаг барилгын салбарын ханган нийлүүлэгчдэд үзүүлэх нөлөөлөл

                          СЭЗИС-ийн Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч Ж.Дэлгэрсайхан 

11:00  “Тулгын 3 чулуу -  Шинэ үеийн барилгын ханган нийлүүлэлтийн тогтолцоо”

                          “Барилгачин групп”-ийн Ерөнхий захирал Г.Батсүх

11:20   Хямралын дараах маркетинг

                           СЭЗИС-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш Б.Нандин-Эрдэнэ

11:40  Ханган нийлүүлэлтийн чанарын удирдлагын тогтолцоо

                          “Observe Consulting” зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын захирал Д.Отгонбат   

12:00        Хэлэлцүүлэг: (Барилгын материалын ханган нийлүүлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам)

12:40        Хэлэлцүүлгийн саналууд, Дүгнэлт

12:50  Хаалт