Додаток № 1

до Положення про інституційний репозитарій eKMAIR

Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Політики інституційного репозитарію eKMAIR
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

 1. Політики колекцій
 1. Структура репозитарію

Репозитарій має трирівневу структуру; Фонд/Community - Під-фонд/Sub-community - Колекція/Collection. Внесення матеріалів можливе тільки в колекцію (що є частиною фонду). Рівень Під-фонд не обов’яковий та використовується за потреби. Фонди створюються для факультетів. У рамках фондів факультети поділяються на колекції кафедр. Інші наукові підрозділи НаУКМА (наукові центри, докторантура, наукова бібліотека, навчально-науковий центр) можуть розміщувати свої матеріали в єдиному фонді «Наукові підрозділи НаУКМА». Інші підрозділи, що не увійшли у наведений вище перелік (адміністрація НаУКМА, відділ стратегічного розвитку, відділ міжнародного співробітництва, інформаційно-обчислювальний центр та ін.), можуть розміщувати свої матеріали у фонді «Підрозділи НаУКМА». Фонди складаються із колекцій, що відображають актуальну структуру університету. Створення інших, ніж існуючі в НаУКМА підрозділи, колекцій можливе для типів матеріалів, що не мають відповідного визначника у репозитарії, але потребують окремого виділення через значимість, наприклад, патенти. Винятки становлять фонди: «Дисертації», у якому розміщуються дисертації, анотації та автореферати до дисертацій; «Видання НаУКМА», який формується із серіальних та несеріальних збірників НаУКМА за зверненням головного редактора та після підписання авторської угоди; «Конференції та семінари НаУКМА», де розміщуються неопубліковані матеріали конференцій; «Роботи студентів», де за поданням наукових керівників чи кафедр можуть розміщувати кваліфікаційні та інші роботи студентів, «Матеріали різних дослідників та організацій», де можуть розміщувати роботи автори й організації, що не належать до структури університету, проте з різних причин мають стосунок до НаУКМА (почесні доктори та професори) або потребують платформи для розміщення власних матеріалів. Створення фондів, не передбачених цією структурою, неможливе. У випадку, якщо підрозділ перестав існувати, його колекція отримує позначку - «Підрозділ припинив існування».

 1. Ролі, що присвоюються користувачам архіву:

Автор (права ADD) — може додавати матеріали без можливості редагувати та видаляти їх. Авторами можуть бути викладачі постійного складу та сумісники, аспіранти та докторанти, співробітники кафедр, факультетів та інших підрозділів університету, що здійснюють наукову діяльність чи створюють матеріали, котрі можуть розміщувати в репозитарії.

Модератор (права ADD та WRITE) - представник від кафедри (підрозділу), що закріплюється за кожною колекцією за поданням його керівника на ім’я директора бібліотеки. Модератор має пройти відповідне навчання, забезпечувати своєчасну підтримку та консультування працівників свого підрозділу, архівувати за дорученням авторів, а також редагувати внесення своєї кафедри/підрозділу.

Координатор архіву (права - ADMIN) - представник бібліотеки, що відповідає за навчання та консультування модераторів, присвоєння прав різних рівнів авторам, за якість метаданих і видалення внесень. Координатор архіву може створювати колекції та


підфонди в рамках структури за поданням керівників підрозділів чи в разі виникнення такої потреби для нових типів матеріалів.

 1. Політики змісту
 1. Хто може розміщувати матеріали в репозитарії?

Розміщувати власні матеріали в репозитарії можуть викладачі, співробітники усіх підрозділів Університету, аспіранти та докторанти, почесні доктори та професори. Розміщення матеріалів, автори яких не належать до однієї із вищенаведених категорій, відбувається за погодження кожного окремого випадку із директором бібліотеки. Кожен підрозділ Університету може призначити відповідального працівника (модератора), що має право архівувати документи в репозитарій за дорученням (див. п.1.2.). Автори можуть додавати матеріали до архіву самостійно, або ж доручити модератору чи бібліотекарю. Автор повинен володіти авторськими правами на матеріал (див. п.З).

 1. Які матеріали можна розміщувати

У репозитарії НаУКМА можна розміщувати матеріали наукового та освітнього характеру таких типів: статті (препринти, постпринти та опубліковані версії), книги та розділи книг, дисертації і автореферати дисертацій, кваліфікаційні роботи студентів, звіти, презентації, набори даних, матеріали конференцій, навчальні матеріали та ін. Для наукових матеріалів допускається розмішення нерецензованого контенту.

Матеріали повинні бути завершені та готові до поширення, створені в електронному вигляді або оцифровані, створені, фінансовані чи представлені підрозділами НаУКМА. Автор роботи повинен бути готовий і спроможний надавати НаУКМА право зберігати та поширювати його роботу через репозитарій (див. п.З). Якщо матеріал є складовою частиною серії досліджень, інші дослідження з цієї серії також мають бути представлені в репозитарії з метою зібрати повний сет. Збірники, колективні монографії та серіальні видання НаУКМА розміщуються в репозитарії після підписання авторської угоди розділені на окремі статті чи розділи у колекції (Див.п. 1.1).

 1. Формат матеріалів

Репозитарій підтримує та дозволяє архівувати усі формати, у яких матеріали створюються. Для текстових документів та презентацій рекомендованим є формат РБР. Усі інші матеріали можуть розміщувати у зручному для поширення та повторного використання вигляді.

 1. Авторські права та ліцензії
 1. Передача невиключних авторських прав

Автор повинен володіти авторськими правами на депонований матеріал. Якщо депозитор розміщує самостійно матеріал в репозитарії, або передає його до наукової бібліотеки НаУКМА для розміщенням цього матеріалу в репозитарії за дорученням, то він погоджуєтесь з умовами Авторського договору про передачу невиключних прав на використання твору через репозитарій: “Погоджуючись із цією ліцензією, Ви (автор чи власник авторського права) надаєте НаУКМА неексклюзивні права на представлення, перенесення та поширення цього матеріалу у світі в електронному форматі. Ви погоджуєтесь, що НаУКМА може перенести цей матеріал у будь-яке середовище чи формат, необхідні для його зберігання. Також Ви погоджуєтесь, що НаУКМА може мати більше ніж одну копію матеріалу для безпеки, страхових копій та збереження. Ви підтверджуєте, що це завантаження — це Ваша оригінальна робота та/чи Ви маєте


право на її розміщення у інституційному репозитарії. Також Ви підтверджуєте, що Ваше завантаження не порушує нічиї авторські права. Якщо Вам не належать авторські права на розміщуваний матеріал, Ви підтверджуєте, що отримали усі необхідні дозволи від сторін, яким ці права належать і вони повністю погодили його зміст”.

Віртуального погодження із цією ліцензією достатньо для статей, розділів книг, презентацій та інших матеріалів, що належать авторові та не потребують додаткових узгоджень. Для розміщення окремих творів (монографій, підручників), збірників, серіальних видань та матеріалів, автори яких не належить до спільноти НаУКМА та/чи фінансувалися іншою установою, необхідне підписання авторської угоди про передачу невиключних прав щодо використання твору. Для розміщення текстів дисертацій необхідне погодження від керівника Докторської школи чи наукового керівника про те, що цей варіант дисертації остаточний і буде подаватися до захисту, а також підписання авторської угоди. Розміщення текстів кваліфікаційних робіт студентів відбувається за погодженням із представниками кафедри після їх захисту.

Повні тексти не можуть розміщуватися в репозитарії, якщо вони знаходяться під періодом ембарго у видавця; також не можна розміщувати видавничу верстку статей із журналів, якщо політика видання це забороняє (www.sherpa.ас.uk/romeo). Якщо координатор репозитарію отримує підтвердження порушення авторських прав щодо розміщеного матеріалу, відповідний документ вилучається з репозитарію. За дотримання авторських прав несе відповідальність депозитор.

 1. Політики авторства

Будь-хто може вільно використовувати повні тексти чи інші дані, що розміщені в репозитарії. Матеріали в репозитарії знаходяться у відритому доступі та можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних в будь- якому форматі та на будь-якому носії з некомерційною метою без попереднього узгодження. При цьому має бути вказано бібліографічний опис, достатній для розпізнання твору та посилання на сторінку оригінальних метаданих. Згадування інституційного репозитарію (eKMAIR) Національного університету «Києво- Могилянська академія» вітається, але не є обов'язковим.

Зміст матеріалу жодним чином не може бути змінений. Повнотекстові матеріали та інші цифрові дані не повинні збиратися роботами та харвестерами, окрім як для індексації повнотекстових статей або аналізу цитування.

Для робіт, що розміщені в репозитарії НаУКМА вперше, дата архівації може прирівнюватися до дати оприлюднення та слугувати захистом у спорах щодо незаконного копіювання та присвоєння авторства.

Метадані до розміщених в репозитарії матеріалів належать Національному університету “Києво-Могилянська академія” та можуть бути використані з некомерційною метою без попереднього узгодження із посиланням на оригінальний запис метаданих та згадку репозитарію. Метадані не можуть бути використані з комерційною метою без попереднього офіційного узгодження.

 1. Ліцензія Creative Commons

Для документів, що розміщуються в інституційному репозитарії НаУКМА, крім загальної політики авторства (див. п. 3.2), автори можуть обирати одну із ліцензій Creative Commons. Якщо на матеріалах, що розміщується автором, стоїть копірайт видавця чи іншої організації, він не може присвоїти такому депозиту ліцензію Creative Commons.

 1. Політики доступу

Усі матеріали в репозитарії та метадані до них знаходяться у повному відкритому безкоштовному доступі для користувачів Інтернет, для користування ними не потрібна


автентифікація чи авторизований доступ. Якщо матеріал має будь-які обмеження (знаходиться під періодом ембарго, розповсюджується на ексклюзивних ліцензійних умовах та ін.), він не може бути розміщений в репозитарії НаУКМА.

 1. Метадані

Для введення інформації про матеріал в репозитарій НаУКМА використовується набір метаданих Дублінського ядра (Dublin Core Schema).

Вносити метадані можуть депозитори із правами ADD та ADMIN, редагувати одруківки, помилки та невідповідності в метаданих можуть автори із правами ADD, WRITE та ADMIN (див. п. 1.2). В інституційному репозитарії НаУКМА не передбачено процесу затвердження метаданих, внесення одразу стають доступними. Депозитори відповідають за якісне представлення метаданих. Координатор архіву відслідковує всі внесення та забезпечує відповідність метаданих стандартам репозитарію.

 1. Політика щодо відкликання матеріалів

Відкликання матеріалів можуть ініціюватися: депозитором чи організацією в правовому порядку. Усі запити на відклик проходять через координатора репозитарію. Метадані відкликаного матеріалу залишаються в репозитарії з приміткою про відклик матеріалу в місці посилання на об’єкт.