Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН

Кабарламанын түрү

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы

 

Эскертүү

1

“Ак-Шоола-Кредит” микрокредиттик агентствосу” Коомдук фонду

Каттоо № 99628-3302-ОФ;

ИУЖК коду: 23203504;

ИСН: 01206200310053

Жоюу жөнүндө

27.12.2018

№ 1865

08.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Тон району, Бөкөнбаев айылы, Атакана көчөсү, 72-үй, 4-бат.

Тел. 0772677433

2

“Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Кызылсуу айылдык кенешинин Жалгыз-Орук айылынынАйылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Каттоо №90211-3302-ТОС

ИУЖК коду

23860314

Жоюу процесси жөнүндө

31.12.2018

№1875

09.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Жети-Огуз району, Кызыл-Суу айылы, Абдраев көчөсү, 8.

3

“Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Кызылсуу айылдык кенешинин Жергиликтуу инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук озалдынча башкаруусу

Каттоо № 90200-3302-ТОС

ИУЖК 23860308

Жоюу процесси жөнүндө

31.12.2018

№1879

09.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Жети-Огуз району, Кызыл-Суу айылы, Манас көчөсү,№188

4

“Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Кызылсуу айылдык кенешинин Кызылсуу айылынын “Чыгыш”айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук озалдынча башкаруусу

Каттоо № №90201-3302-ТОС

ИУЖК коду

23860277

Жоюу процесси жөнүндө

31.12.2018

№1879

09.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Жети-Огуз району, Кызыл-Суу айылы, Намазбеков көчөсү, №8.

5

“Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Кызылсуу айылдык кенешинин Кызылсуу айылынын “Батыш”айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук озалдынча башкаруусу

Каттоо № 90153-3302-ТОС

ИУЖК коду

23860283

Жоюу процесси жөнүндө

31.12.2018

№1877

09.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Жети-Огуз району, Кызыл-Суу айылы, Новостройка МСО көчөсү.

6

“Ак-Шоола-Кредит” микрокредиттик агентствосу” Коомдук фонду

Каттоо № 99628-3302-ОФ

ИУЖК коду

23203504

ИСН

01206200310053

Жоюу жөнүндө

27.12.2018г.

№1865

14.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Тон району, Бөкөнбаев айылы, Атакана көчөсү, 72-үй, 4-бат.

Тел: 0772677433

7

“Дельта-Карат” Курооканасы Кошумча жоопкерчиликтеги коому

Каттоо № 161088-3302-КЖК

ИУЖК коду

29192776

Жоюу процесси жөнүндө

08.01.2019

№02

15.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу,Каракол шаары, Ленин көчөсү, №155

8

“Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Кызылсуу айылдык кенешинин Кирпичный завод айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук озалдынча башкаруусу

Каттоо № 90144-3302-ТОС

ИУЖК коду 23860165

Жоюу процесси жөнүндө

31.12.2018

№1876

15.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Жети-Огуз району, Кызыл-Суу айылы, Кайнар көчөсү, н/ж.

9

“Алтын Оймок – G.T” элдик ууздардын коомдук фонду

Каттоо №103701-3302-КФ

ИУЖК коду

23860277

22369504

ИСН

00902199910242

Жоюу процесси жөнүндө

31.12.2018

№1874

15.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Тон району, Боконбаев айылы,Карымшаков көчөсү, №69.

10

“Ийгилик Доор” айыл чарба коммерциялык кооперативи

Каттоо № 128411-3302-КК

ИУЖК коду

27899098

ИСН

01203201310118

Жоюу жөнүндө

15.01.2019

№32

17.01.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Каракол ш., Карасаев көчөсү, 2 б.

Тел: 0709699910

11

“Каракол шаардык согуштун, куралдуу кучтордун, укук коргоо органдарынын жана оордуктагы эмгекчилердин, ардагерлердин шаардык Кенеши” коомдук бирикмеси

Рег.№175437-3302-КБ

ИУЖК Коду 29197242

ИСН 02307201810022

Уюштуруу документтери жоголгондугу жөнүндө

Устав

22.01.2019

№79

17.01.2019

 

12

“Каракол шаардык согуштун, куралдуу кучтордун, укук коргоо органдарынын жана оордуктагы эмгекчилердин, ардагерлердин шаардык Кенеши” коомдук бирикмеси

Рег.№175437-3302-КБ

ИУЖК Коду 29197242

ИСН 02307201810022

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

22.01.2019

№78

25.01.2019

 

13

“Улут Кенчи Онугуу борбору” Коомдук бирикмеси

Рег. № 97670-3302-КБ

Код ОКПО 23027148

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

23.01.2019

№86

25.01.2019

 

14

“Сандорн” Жоопкерчилиги чектелген коому

Рег. № 132389-3302-ООО

ИУЖК коду 28462699

ИСН 00310201310099

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

29.01.2019

№127

31.01.2019

 

15

“Каракол шаардык согуштун, куралдуу кучтордун, укук коргоо органдарынын жана оордуктагы эмгекчилердин, ардагерлердин шаардык Кенеши” коомдук бирикмеси

Рег.№175437-3302-КБ

ИУЖК Коду 29197242

ИСН 02307201810022

Печать жана штамптары жоголгондугу боюнча

04.02.2019

№162

05.02.2019

 

16

“Кол Корку” Коомдук фонду

Каттоо №11184-3302-ОФ

ИУЖК коду 20110713

Жоюу процесси жөнүндө

04.02.2019

№160

07.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Тон району, Боконбаево айылы, Т.Молдо көчөсү, 8

Тел: 0777347419

17

“Марат-Айдын-Кол” айыл чарба керектоо коопертиви

Каттоо № 96963-3302-КК

ИУЖК коду 22368930

Жоюу процесси жөнүндө

06.02.2019

№177

11.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Тон району, Тогуз-Булак айылы, К.Мамбеталиев көчөсү, №64

Тел: 0701545434

18

“Ломбард “Бозумбай ата” кошумча жоопкерчиликтеги коому

Рег.№ 163132-3302-ОДО;

ИУЖК коду: 29193132

ИСН 01212201610137

Жоюу процесси жөнүндө

12.02.2019

№227

14.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Тон району, Эшперов айылы, Урманбетов көчөсү, 31

Тел: 0700404114

19

“Ассоциация потребителей электроэнергии и Кызылсуу-электро 2” коомдук бирикмеси

Рег. № 95573-3302-КБ

ИУЖК Коду 23418251

Жоюу процесси жөнүндө

17.02.2019

Вхд.№ 244

18.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Жети-ϴгүз району, Кызыл-Суу айылы, Фруктовая көчөсү, №28

Тел: 0772316277

20

“Калинин атындагы дыйкан чарбалар ассоциациясы” юридикалык жактардын бирикмеси

Каттоо № 95919-3302-ЮЖБ;

ИУЖК коду 3874159

Жоюу процесси жөнүндө

11.02.2019

№218

19.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Ысык-Көл району, Семеновка айылы, Советская көчөсү, 66

Тел: 0700432740

0703244685

21

“Кайрымдуулук уюму “Инресурс” коомдук бирикмеси

Рег № 10317-3300-КБ

ИУЖК коду 22321802

Жоюу процесси жөнүндө

15.02.2019

№255

19.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Тюп району, Талды-Суу айылы, Абдыкалыкова көчөсү, №9

Тел: 0708761118

22

“Hope” (Хоуп) коомдук кайрымдуулук фонду

Рег № 117971

ИУЖК коду 27451624

ИСН 00208201110138

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

21.02.2019 г.

Вхд.№303

25.02.2019

 

23

“Hope” (Хоуп) коомдук кайрымдуулук фонду

Рег № 117971

ИУЖК коду 27451624

ИСН 00208201110138

Уюштуру документтери уставы жоголгондугу жөнүндө

21.02.2019 г.

Вхд.№305

25.02.2019

 

24

“Hope” (Хоуп) коомдук кайрымдуулук фонду

Рег № 117971

ИУЖК коду 27451624

ИСН 00208201110138

Мөөрү жоголгондугу жөнүндө

21.02.2019 г.

Вхд.№304

25.02.2019

 

25

“Балдар үйлөрүндөгү балдарга жардам” коомдук кайрымдуулук фонду

Рег № 170120-3302-ОФ

ИУЖК коду 29195489

ИСН 02411201710112

Жоюу процесси жөнүндө

22.02.2019

№316

25.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Жапаров көчөсү, №157

Тел: 0770674767

26

“Энельчек жайыт пайдалануучулары” Коомдук бирикмеси

Рег № 127345-3302-ОО

ИУЖК коду 27898733

ИСН 02501201310058

Жоюу процесси жөнүндө

20.02.2019

№293

26.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Энельчик айылы, кыдыр-Аке көчөсү,36

Тел: 0700180882

27

“Кара-Жал” айылдык кенеши” мекемеси

ИУЖК коду 04506374

ИСН 02309199210328

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

15.02.2019

№257

26.02.2019

 

28

“Кара-Жал” айылдык кенеши” мекемеси

ИУЖК коду 04506374

ИСН 02309199210328

Уюштуру документтери жоголгондугу жөнүндө

Устав

15.02.2019

№258

26.02.2019

 

29

“Жети-Огуз транс сервис” жоопкерчилиги чектелген коом

Рег. № 104860-3302-ООО

ИУЖК Коду 26075248

ИСН 03003200910029

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

19.02.2019

№280

26.02.2019

 

30

“Фирма Калкагар” кичи ишканасы

ИУЖК Коду 20321858

ИСн 01306199410023

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

18.02.2019

№268

26.02.2019

 

31

“Фирма Калкагар” кичи ишканасы

ИУЖК Коду 20321858

ИСн 01306199410023

Мөөрү жоголгондугу жөнүндө

18.02.2019

№269

26.02.2019

 

32

“Фирма Калкагар” кичи ишканасы

ИУЖК Коду 20321858

ИСн 01306199410023

Кайра түзүү аркылуу жөнүндө

18.02.2019

№270

26.02.2019

Дооматтар 2 айдын ичинде кабыл алынат 08.01.2018ж. чейин адрес боюнча, Ысык-Көл облусу, Балыкчы шаары, Гагарин көочөсү,7

Тел: 0700869683, 0553901202

33

“ТК Акташ” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег.№ 157387-3302-ООО

ИУЖК Коду 29191305

ИСН 01103201610061

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

19.02.2019

№279

26.02.2019

 

34

“Астакус” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег.№ 162578-3302-ООО

ИУЖК Коду 29193089

ИСН 01511201610102

Жоюу процесси жөнүндө

18.02.2019

№277

26.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Ростовская көчөсү, 19

Тел: 0551031545

35

“Кожалы Батырбаев үрөнчүлүк дыйкан чарбасы” Дыйкан чарбасы

Рег.№ 99281-3302-ДЧ

ИУЖК Коду 20315007

ИСН 03007200310221

Жоюу процесси жөнүндө

20.02.2019

Кир.№299

26.02.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Түп району, Талды-Суу айылы, Абдыкалыков көчөсү, №9

Тел: 0708761118

36

“Ысыккол областынын Туп районундагы Талдысуу айылдык кенешинин Ичкесуу айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег.№ 90069-3302-ТОС

ИУЖК Коду 23846550

ИСН 00802200610054

Жоюу процесси жөнүндө

27.02.2019ж

Кир.№365

05.03.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Түп району, Ичке-Суу айылы, Ленина көчөсү, №20

Тел: 0708761118

37

“Ысыккол областынын Туп районундагы Талдысуу айылдык кенешинин Ичкесуу айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег.№ 90069-3302-ТОС

ИУЖК Коду 23846550

ИСН 00802200610054

Мөөрү жана штампы жоголгондугу жөнүндө

27.02.2019ж

Кир.№366

05.03.2019

 

38

“Ысыккол областынын Туп районундагы Талдысуу айылдык кенешинин Ичкесуу айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег.№ 90069-3302-ТОС

ИУЖК Коду 23846550

ИСН 00802200610054

Уюштуру документтери уставы жоголгондугу жөнүндө

27.02.2019ж

Кир.№367

05.03.2019

 

39

“Ысык-Кол бассейинин суу чарба башкармалыгы Мамлекеттик ишканасы

Рег. № 97197-3302-ГП

ИУЖК Коду 20205017

Кайра түзүү аркылуу жөнүндө

27.02.2019ж

Кир.№369

05.03.2019

Дооматтар 2 айдын ичинде кабыл алынат 08.01.2018ж чейин адрес боюнча, Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Пржевальский көчөсү,123

Тел.: 0770 050565

40

Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Ырдык  айылдык кенешинин Конкин айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 90061-3302-ТОС

Код ОКПО 23846521

ИНН 00702200610112

Мөөрү жана штампы жоголгондугу жөнүндө

05.03.2019г

Вхд. №388

06.03.2019

 

41

“Жетиогуз районунун Ырдык айылдык кенешинин жергиликтуу инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 95875-3302-ТОС

Код ОКПО 23704270

ИНН 00704200510080

Мөөрү жана штампы жоголгондугу жөнүндө

01.03.2019г

Вхд. №389

06.03.2019

 

42

Ысыккол областынын Түп районундагы Талдысуу  айылдык кенешинин жергиликтүү инвестициялык бирикмеси” аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 90072-3302-ТОС

ИУЖК Коду: 23846538

Жоюу процесси жөнүндө

28.02.2019г

Вхд. №376

06.03.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Түп району, Талды-Суу айылы, Деркембаев көчөсү, №16

Тел: 0700 035207

43

“Жетиогуз районунун Ырдык айылдык кенешинин жергиликтуу инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 95875-3302-ТОС

Код ОКПО 23704270

ИНН 00704200510080

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

01.03.2019г

Вхд. №389

06.03.2019

 

44

Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Ырдык  айылдык кенешинин Конкин айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 90061-3302-ТОС

Код ОКПО 23846521

ИНН 00702200610112

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү, жоголгондугу жөнүндө

01.03.2019г

Вхд. №388

06.03.2019

 

45

Жума” жаштар коомдук бирикмеси

Рег.№ 116378-3302-КБ

Код ОКПО 27451009

ИСН 01904201110067

Уюштуруучу документтер уставы жоголгондугу жөнүндө

05.03.2019ж

Кир.№ 411

11.03.2019

 

46

Ак-Суйский районный узел почтовой связи” Мамлекеттик ишканасы

Рег.№ 96672-3302-ГП

ИУЖК Коду 01211978

ИНН 02605199410016

Мамлекеттик кайра катто күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

05.03.2019г.

Кир.№ 417

11.03.2019

 

47

“Жума” жаштар коомдук бирикмеси

Рег.№ 116378-3302-КБ

ИУЖК Коду 27451009

ИСН 01904201110067

Мамлекеттик катто күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

05.03.2019ж.

Кир.№ 412

11.03.2019

 

48

“Балыкчынский городской узел почтовой связи” мамлекеттик ишканасы

Рег. № 96724-3302-ГП

ИУЖК Коду 01212000

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

06.03.2019ж.

Кир.№ 423

12.03.2019

 

49

“Тонский районный узел почтовой связи” Мамлекеттик ишканасы

Рег. № 96372-3302-ГП

ИУЖК Коду 01212023

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

06.03.2019ж.

Кир.№ 428

12.03.2019

 

50

“Ысыккол областынын Туп районундагы Талдысуу айылдык кенешинин жергиликтуу инвестициялык бирикмеси” аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 90072-3302-ТОС

Код ОКПО 23846538

Уюштуруучу документтер уставы жоголгондугу жөнүндө

04.03.2019ж

Кир.№404

15.03.2019

 

51

“Ысык-Кульский районный узел почтовой связи” Мамлекетттик ишканасы

Рег.№ 96679-3302-ГП

ИУЖК Коду 20519715

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

13.03.2019ж

Кир.№ 476

15.03.2019

 

52

“Ысыккол областынын Аксуу районуна караштуу Черик толук эмес орто билим беруу мектеби” мекемеси

Рег. № 90260-3302-М-е

ИУЖК Коду 20962333

ИСН 00704200610213

Уюштуруу документтери уставы жоголгондугу боюнча

13.03.2019г.

Вхд.№480

15.03.2019

 

53

“Ысыккол областынын Туп районундагы Талдысуу айылдык кенешинин жергиликтуу инвестициялык бирикмеси” аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег. № 90072-3302-ТОС

Код ОКПО 23846538

Мөөрү жана штампы жоголгондугу жөнүндө

04.03.2019ж

Кир.№403

15.03.2019

 

54

“Тюпский районный узел почтовой связи” Мамлекеттик ишканасы

Рег.№ 96685-3302-ГП

ИУЖК Коду 20517700

Мамлекеттик кайра катто күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

12.03.2019г.

Кир.№ 467

15.03.2019

 

55

“Кол-берекеси-Ынтымак” Коомдук бирикмеси

Рег.№ 159532-3302-КБ

ИУЖК коду 29192262

ИСН 01706201610113

Жоюу процессинде тургандыгы жөнүндө

14.03.2019г

Вхд.№484

19.03.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Аманбаев көчөсү, 138(В) тел. 0700514967

56

“Каракол Борбору” коомдук бирикмеси

Рег.№ 110394-3302-КБ

ИУЖК Коду 26937589

ИСН 01002201010040

Жоюу процесси жөнүндө

15.03.2019ж

Кир.№493

19.03.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Дюшеев көчөсү, 114

Тел: 0709271327

57

“Джети-Огузский районный узел почтовой связи” Мамлекеттик ишканасы

Рег.№ 96694-3302-ГП

ИУЖК Коду 01211911

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

18.03.2019ж

Кир.№492

22.03.2019

 

58

“Домашний арест” Коомдук фонду

Рег. № 99540-3302-КФ

ИУЖК Коду 23860120

Жоюу процесси жөнүндө

22.03.2019ж

Кир.№526

26.03.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Тон району, Тогуз-Булак айылы, Батык көчөсү, 62

Тел.: 0701515167

59

“Республикалык Баткен согушунун ардагерлер кенеши коомдук бирикмесинин Ыссык-Көл аймакттык филиалы”

Рег.№ 163382-3302-Ф-л

ИУЖК коду 29193250

ИСН 42612201610235

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

26.03.2019ж

Кир.№544

29.03.2019

 

60

“Республикалык Баткен согушунун ардагерлер кенеши коомдук бирикмесинин Ыссык-Көл аймакттык филиалы”

Рег.№ 163382-3302-Ф-л

ИУЖК коду 29193250

ИСН 42612201610235

Мөөрү жана штампы жоголгондугу жөнүндө

26.03.2019ж

Кир.№543

29.03.2019

 

61

“Энильчек” муниципалдык ишканасы

Рег. № 109528-3302-МИ

ИУЖК коду 26937247

ИСН 02412200910157

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

25.03.2019г

Кир.№ 529

01.04.2019

 

62

“Табылгыты” Дыйкан чарбасы

Рег. № 99119-3302-ДЧ

ИУЖК Коду 23202545

Жоюу процесси жөнүндө

25.03.2019ж

Кир.№ 532

01.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Түп району, Талды-Суу айылы, Абдыкалыкова көчөсү, №9

Тел 0708761118

63

“Жети-Огуз-Суукурулуш” айыл чарба курулуш коммерциялык кооперативи

Рег. № 97779-3302-КК

ИУЖК Коду 20038051

Жоюу процесси жөнүндө

28.03.2019ж

Кир. № 551

02.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Жети-ϴгүз району, Кызыл-Суу айылы, Байходжоева көчөсү, 30, кв.1

Тел 0550 824961

64

“Улан Чолпонбаев атындагы коомдук фонду” коомдук фонду

Рег № 120010-3302-КФ

ИУЖК Коду 27523370

ИСН 02212201110105

Жоюу процесси жөнүндө

01.04.2019ж

Кир. №579

05.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Тыныстанов көчөсү, 29/15

65

“Тамга ынтымак ордосу” Коомдук бирикмеси

Рег № 137356-3302-ОО

ИУЖК коду 28763248

ИСН 02605201410031

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

10.04.2019ж

Кир.№ 619

12.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Жети-Огуз району, Тамга айылы, военный санатории №3-үй, 33-бат

Тел 0555158282

66

“Тастар Ата” Айылдык пайдалануучулар кооперативи” Коммерциялык кооперативи

Рег.№ 96638-3302-КК

ИУЖК Коду 21937679

ИСН 00308199810296

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

18.04.2019ж.

Кир. №657

23.04.2019

 

67

“Тастар Ата” Айылдык пайдалануучулар кооперативи” Коммерциялык кооперативи

Рег.№ 96638-3302-КК

ИУЖК Коду 21937679

ИСН 00308199810296

Жоюу процесси жөнүндө

18.04.2019

Кир.№ 658

23.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Тон району, Боконбаев айылы, Абдразак көчөсү, №50,

Тел. 0700068120

68

“Келечек – Атабек” Асылтукум дыйкан чарбасы” Дыйкан чарба

Рег.№ 129284-3302-ДЧ

ИУЖК Коду 28219266

ИСН 01904201310013

Жоюу процессинде экендиги  жөнүндө

18.04.2019ж

Кир.№ 660

26.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Туп району, Коочу айылы, Кайдуева көчөсү, 38

Тел.: 0555703520

69

“Жыргалан айылынын жайыт комитети” Коомдук бирикмеси

Рег № 146466-3302-КБ

ИУЖК коду 29189426

ИСН 02205201510095

Жоюу процесси жөнүндө

18.04.2019ж

Кир.№ 664

26.04.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Жыргалан айылы, Ленин көчөсү, №6, №2-үй

Тел 0779 444570

70

“Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм Министрлигине караштуу Кинематография Департаментинин Ак-Суу райондук мамлекеттик кинодирекциясы” Мекемеси

Рег № 99637-3302-М-е

ИУЖК коду 21937679

ИСН 00308199810296

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

30.04.2019ж

Кир.№708

06.05.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, город Каракол, Ю.Абдрахманова көчөсү, 138,

Тел 0559270755

71

“Глэмпинг Иссык-Куль” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег.№ 170118-3302-ООО

Код ОКПО 29195444

ИНН 02411201710086

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

29.04.2019ж

Кир.№703

07.05.2019

 

72

“Шумкар Эстейт” Мейманкана туристтик комплекси Жабык акционердик коому

Рег.№ 97791-3302-ЖАК

ИУЖК коду 23028219

ИСН 00706200210044

Мамлекттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

14.05.2019ж.

Кир.№ 760

17.05.2019

 

73

“Кок-Мойнок айыл аймагынын айылдык кенеши” мекемеси

Рег.№ 97720-3302-М-е

ИУЖК коду 04506506

ИСН 016121992210150

Мамлекеттик кайра каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

15.05.2019ж.

Кир.№ 767

17.05.2019

 

74

“БАЛБАЙ секьюрити” жоопкерчилиги чектелген коомунун Караколдогу Филиалы

Рег.№ 91019-3302-Ф-л

ИУЖК коду 23862164

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

22.05.2019ж

Кир.№799

24.05.2019

 

75

Агат-Унаакуроокана”курооканасы” кошумча жоопкерчиликтеги коому

Рег. № 170199-3302-КЖК

ИУЖК коду 29195533

ИСН 02911201710220

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

29.05.2019ж.

№826

03.06.2019

Дооматтар эки айылык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Карасаев көчөсү 244,

Тел.: 0705679515

76

“АСЕМЖАН” граждандык билимди жана адамдардын укугун коргону колдоочу бирикме” Коомдук бирикмеси

Рег. № 97284-3302-КБ (1182)

ИУЖК коду 22547791

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

04.06.2019ж

Кир.№ 874

11.06.2019

 

77

“АСЕМЖАН” граждандык билимди жана адамдардын укугун коргону колдоочу бирикме” Коомдук бирикмеси

Рег. № 97284-3302-КБ (1182)

ИУЖК коду 22547791

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

04.06.2019ж

Кир.№ 874

11.06.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Тосор айылы, Сулайманов көчөсү, №6, №1-үй

Тел 0707376786

78

“Лексикон” Тил Зонасы” жоопкерчилиги чектлген коому

Рег № 172330-3302-ООО

ИУЖК коду 29196124

ИСН 00303201810046

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

11.06.2019

17.06.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Балыкчы шаары, Строительная көчөсү, 13/4

Тел 0702666707

79

“Ысык-Кол Областык балдардын ден соолугунун чындоочу спорттук комплекси “Маяк Туп” Мекемеси

Рег № 99623-3302-М-е

ИУЖК коду 23861532

ИСН 02606200610050

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

13.06.2019ж.

Кир.№913

19.06.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Түп району, Ысык-Көл айылы, Ленин көчөсү, н-ж, тел 0550625140

80

“ДОВ Альянс” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег № 176274-3302-ООО

ИУЖК коду 29197443

ИСН 02708201810132

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

13.06.2019ж

Кир.№ 915

19.06.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Тыныстанов көчөсү, №60/66

Тел.: 0554032747

81

“Каракол шаардык ардагерлер кенеши” мекемеси

Рег № 95833-3302-М-е

ИУЖК коду 23703856

Уюштуруу документтери уставы жоголгондугу боюнча

18.06.2019г

Вхд.№ 932

21.06.2019

 

82

“Каракол шаардык ардагерлер кенеши” мекемеси

Рег № 95833-3302-М-е

ИУЖК коду 23703856

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

18.06.2019г

Вхд.№ 933

21.06.2019

 

83

“Бостери сервис” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег.№ 157366-3302-ООО;

ИУЖК коду 29191297

ИНН 01003201610056

Мамлекттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

27.06.2019ж

Кир.№979

03.07.2019

 

84

“Укук Холдинги ЮК” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег № 138694-3302-КЖК

ИУЖК коду 28763550

ИСН 02307201410060

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

02.07.2019ж

Кир.№ 1000

09.07.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Кузбасская көчөсү 139,

Тел.: 0709737999

85

“TESOL CENTRE” (ТЭСОЛ ЦЕНТР) Коомдук бирикмеси

Рег № 122744-3302-КБ

ИУЖК коду 27530358

ИСН 00305201210087

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

04.07.2019ж

Кир.№ 1018

11.07.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Абдрахманова көчөсү 130.

Тел: 0777197682

86

“Ыссыккол областынын Туп районундагы Талдысуу айылдык кенешинин Корумду айылынын Айылдык инвестициялык бирикмеси” Аймактык коомдук өзалдынча башкаруусу

Рег № 3343-3302-ӨАБ

ИУЖК коду 23846555

Жлюу процессинде экендиги жөнүндө

04.07.2019ж

Кир.№ 1015

11.07.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Түп району, Корумду айылы, Айша көчөсү  №8.

87

“Ысык-Кол райондук билим беруу кызматкерлеринин профсоюз комитети” Кесиптик Бирликтердин Бирикмеси

Рег.№ 99885-3302-КББ

ИУЖК Коду 23416654

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

09.07.2019ж

Кир.№ 1036

16.07.2019ж.

 

88

“Ысык-Кол райондук билим беруу кызматкерлеринин профсоюз комитети” Кесиптик Бирликтердин Бирикмеси

Рег.№ 99885-3302-КББ

ИУЖК Коду 23416654

Уюштуруу документтери уставы жоголгондугу боюнча

09.07.2019ж

Кир.№ 1037

16.07.2019ж.

 

89

“Greenford” (“Гринфорд”) жоопкерчилиги чектелген коому

Рег. № 95998-3302-ЖЧК;

ИУЖК коду 23845869

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

30.07.2019ж.

Кир.№ 1140

05.08.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Кол облусу, Ысык-Көл раойну, Бает айылы.

Тел.: 0550286445

90

Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Жарчылык айылдык кенешинин “Жергиликтуу инвестициялык бирикмеси”

Рег.№90015-3302

Код ОКПО 23845958

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

25.07.2019ж.

Кир.№ 1123

06.08.2019

 

91

Ысыккол областынын Жетиогуз районундагы Жарчылык айылдык кенешинин “Жергиликтуу инвестициялык бирикмеси”

Рег.№90015-3302

Код ОКПО 23845958

Уюштуруу документтери уставы жоголгондугу боюнча

25.07.2019ж.

Кир.№ 1124

06.08.2019

 

92

“Иссык-Кульское  деревообрабатывающее государственное предприятие Государственной лесной службы КР” Мамлекеттик ишканасы

Рег.№ 97829(1781)-3302-М-и

ИУЖК коду 230286627

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

29.07.2019ж

Кир.№ 1135

06.08.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Л.Толстой көчөсү 3.

Тел.: 0(312) 547452

93

“Рамзан и К” айыл чарба коммерциялык кооперативи” коммерциялык кооперативи

Рег № 144843-3302-КК

ИУЖК коду 28762510

ИСН 01003201510099

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

02.08.2019ж

Кир.№ 1158

07.08.2019

Дооматтар эки айлык мөөнттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Жети-Огуз, Ананьево айылы, Плодопитомник, 2

Тел.: 0703136521

94

“Саламаттык сактоо кызматкерлеринин кесиптик билигинин Ысык-Кол аймактар аралык комитети” Мекемеси

Рег.№ 180668-3302-У-е

ИУЖК коду 29180951

ИСН 01302201910076

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

31.07.2019ж

Кир.№ 1148

13.08.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Балыкчы шаары, Ысык-Кульская көчөсү,94,

Тел.: 0772 458981

95

 “Инженер профгрупп” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег.№ 145849-3302-ООО

ИУЖК коду 28762902

ИСН 02404201510055

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

01.08.2019ж

Кир.№ 1154

13.08.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Ипподромная көчөсү, 20

Тел. 0709374845

96

“Энелик мектеп, мектепке чейинки билим беруу мекемеси “Алтын уям” жоопкерчилиги чектелген коому

Рег № 182824-3302-ЖЧК

ИУЖК коду: 29181761

ИСН 00605201910171

Жоюу процессинде экендиги жөнүндө

25.07.2019ж

Кир.№ 1122

14.08.2019

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, Кызыл-Суу айылы, Олимпийская көчөсү, №1/3.