информ. тест жұмыстары :

  1. Информация мөлшерін өлшеуге қолданылмайтын бірлікті көрсетіңіз.

A. Мегагерц;                                                                                                                                             B. Килобайт                                                                                                                                       C. Мегабайт;                                                                                                                                                     D. байт;                                                                                                                                            E. бит.

  1. Бір байт неден тұрады...

A. 8 биттен;                                                                                                                                                            B. 4 биттен;                                                                                                                                            C. 16 биттен;                                                                                                                                     D. 32 биттен;                                                                                                                                        E. бір биттен.

  1. Бит – деген...

A. бір символ жазуға керекті информация мөлшері;                                                                         B. екілік санның бір разряды;                                                                                                            C. 0-ден 256-ға дейінгі сандарды жазуға арналған информация мөлшері;                                        D. екілік санның сегіз разряды;                                                                                                                       E. телекоммуникациялық технология.

  1. Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән …

A. информатика;                                                                                                                          B. информация;                                                                                                                             С кибернетика;                                                                                                                                 D. телекоммуникациялық технология;                                                                                                 Е. жаңа ақпараттық технологиялар.

  1. Компьютерлік сауаттылық дегеніміз:

      A. ЭЕМ-ді қолдана отырып, санау, мәлімет теру, сурет сала білу                                                                                      B.  ЭЕМ-ді қолданып ақпараттар іздеу;                                                                                                         C. ЭЕМ-ді қолданып, оқу, жазу, санау және сурет салу, сондай-ақ ақпараттарды  іздеу   әрекеттерін орындай білу;                                                                                                                       D. ғылыми жұмыстарда ЭЕМ-ді қолдана білу;                                                                        E.  ЭЕМ-ді қолданып есептеу жұмыстарын жүргізе білу.

  1. "Информатика" термині…

A. Француздың информация және автоматика сөздерінен шыққан;

B. Француздың информация және математика сөздерінен шыққан;

C. Француздың информация және кибернетика сөздерінен шыққан;

D. Ағылшынның информация және техника сөздерінен шыққан;

Е. Италияның  информация және электроника сөздерінен шыққан.

  1. Информатика дегеніміз – бұл…

A. күрделі техникалық жүйелерде, кешендерде, сандық құрылғыларда болатын ақпараттық процестер;

B. информацияның жалпы қасиеттері мен құрылымын, сонымен бірге оны жасау, сақтау, іздеу, түрлендіру, тасымалдау, адам өмірінің түрлі салаларында қолдану заңдылықтары мен тәсілдерін компьютердің көмегімен оқытатын пән;  

C. ЭЕМ-де түрлі операцияларды орындау құралдары мен әдістері және  информацияны автоматты өңдеу ерекшеліктері;

D. қазіргі кездегі калькулятор, манипулятор, компьютер және ЭЕМ-нің құрамы мен құрылымын зерттейтін есептеуіш техника;

E. дербес компьютердің құрылғылары мен программалық жабдықтарын оқытатын пән.

  1. "Информация" термині…

A. латынның  "informatio" сөзінен шыққан,  мәлімет, түсіндіру, мазмұнын айту дегенді білдіреді;

B. гректің  "informatio" сөзінен шыққан,  мәлімет, түсіндіру, мазмұнын айту дегенді білдіреді;

C. француздың  "informatio" сөзінен шыққан,  мәлімет, түсіндіру, мазмұнын айту дегенді білдіреді;

D. ағылшынның  "informatio" сөзінен шыққан,  мәлімет, түсіндіру, мазмұнын айту дегенді білдіреді;

E. италияндықтардың  "informatio" сөзінен шыққан,  мәлімет, түсіндіру, мазмұнын айту дегенді білдіреді.

9. Жұмыс кітабы дегеніміз – бұл: 

A. кестелік құжат;

B. мәліметтерді өңдеу мен сақтауға арналған файл;

C. сурет салатын парақ;

D. негізгі терезе;

E. блокнот терезесі.

10. Компьютерге кіретін құрылғылардың ең төменгі құрамы:

A. монитор, цифрларды басатын құрылғы, тышқан, пернетақта;

C. жүйелік блок, ақпаратты енгізу құрылғысы, ақпаратты шығару құрылғысы;

C. арифметика-логикалық құрылғы, символдарды енгізу құрылғысы, сақтау құрылғысы, сыртқы дыбыстар құрылғысы;

D. монитор, принтер, пернетақта, тышқан, иілгіш және қатты диск;

E. модем, СD-диск, пернетақта, принтер;

11. ДК  құрамына кіретін негізгі құрылғылар:

A. дисплей, монитор, джойстик, стример;

B. пернетақта, жүйелік блок, дисплей, принтер;

C. дисплей, сканер, дигитайзер, жүйелік блок;

D. модем, СD-диск, пернетақта, принтер;

E. ішкі және сыртқы есте сақтау құрылғылары.

12. Компьютердің жадына жататын құрылғы:

A. жедел (оперативтік) жады;

B. микропроцессор;

C. тұтынушы жады;

D. операциялық жүйе;

E.  символдарды енгізу құрылғысы.

13. Монитор экраны не үшін қажет?

        A. ақпаратты өңдеуге даярлау үшін;

        B. мәтіндік және графикалық ақпараттарды көрсету үшін;

        C. мәтіндік ақпараттарды көрсету үшін;

        D. графикалық ақпараттарды көрсету үшін;

        E. арифметика-логикалық құрылғы.

  1. Компьютерге ақпарат енгізу құрылғысы:

A. пернетақта;

B. монитор экраны;

C. тышқан;

D. жүйелік блок;

E. CD-диск

  1. Модем дегеніміз не?

A. магниттік таспадағы мәлімет жинақтауыш;

D.байланыс арналары арқылы комьютерлер арасында ақпарат алмасу құрылғысы;

E. желілік байланыс құрылғысы.

18. Ctrl пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. әріп пернелерімен бірге басылса, бас әріп теріледі ;

C. курсорды оңға қарай келесі бағанаға (7 орынға) секіртеді;

D. компьютерді алғашқы қалыпқа оралтады;

E. символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі.

19. Alt пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. әріп пернелерімен бірге басылса, бас әріп теріледі ;

C. курсорды оңға қарай келесі бағанаға (7 орынға) секіртеді;

D. компьютерді алғашқы қалыпқа оралтады;

E. цифр пернелерімен бірге басылса, басқару ісі атқарылады.

20. Shіft пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп)теріледі;

C. курсорды оңға қарай келесі бағанаға (7 орынға) секіртеді;

D. компьютерді алғашқы қалыпқа оралтады;

E. бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды.

21. Caps Lock пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі;

C. программаны алғашқы қалыпқа қайтарады;

D. бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды;

E. курсорды оңға қарай кестенің келесі бағанасына (7 орынға) секіртеді.

22. Tab пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі;

C. курсорды оңға қарай кестенің келесі бағанасына (7 орынға) секіртеді;

D. программаны алғашқы қалыпқа қайтарады;

E. курсор алдындағы таңбаны өшіреді.

23. Esc пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі;

C. программаны алғашқы қалыпқа қайтарады;

D. бас әріптерді тұрақты теру режимін енгізеді немесе алып тастайды;

E. курсорды оңға қарай кестенің келесі бағанасына (7 орынға). секіртеді.

24. BackSpace пернесінің қызметі...

A. басқа пернемен бірге басылып компьютер жұмысын басқарады;

B. символдық пернелермен бірге басылса, жоғарғы регистр таңбалары (бас әріп) теріледі;

C. программаны алғашқы қалыпқа қайтарады;

D. курсор алдындағы таңбаны өшіреді;

E. экранды әр түрлі түстерге бояйды.

25. Операциялық жүйенің атқаратын қызметі (толық нұсқасын көрсетіңіз)…

A. компьютердегі мәліметтер мазмұнын көру, атын өзгерту;

B. компьютерді және оның сыртқы құрылғыларын басқару;

C. компьютердегі мәліметтерді көшіреді, өшіреді, олардың орнын ауыстырады, қағазға шығарады және оларды жаңадан жасайды;

D. компьютер экранының, принтерінің бастапқы параметрлерін орнату  және өзгерту;

E. мәтіндер теру, кестелер жасау және мәліметтер базасын құру.

26. Операциялық жүйе түрлері...

A. Word, Excel, Access;        

B. Far, Norton Commander, Bіos;        

C. Сілтеуіш , Менің компьютерім, Тапсырмалар тақтасы;

D. меню қатары, Саймандар тақтасы, Жұмыс алабы;        

E. Wіndows ХР, Wіndows NT, Unіx, MS DOS.

27. Wіndows операциялық жүйесінің объектілеріне мыналар жатады…

A. Word , Excel , Access ;        

B. Бума, жарлық, тапсырмалар тақтасы, белгіше, қоржын;        

C. Сілтеуіш, Менің компьютерім, Желілік орта;        

D. Offіce панелі, терезе, іске қосу батырмасы, басты меню;

E. Wіndows, Wіndows NT, Unіx, MS DOS.

28.  Ең соңғы орындалған әрекет нәтижесін кері қайтарып болдырмай тастау үшін мына батырманы шерту керек:

A.          

B.            

C.            

D.  

E.  -1-

30. Ағымдағы бумадан жоғары деңгейдегі бумаға шығу үшін мына батырманы шерту керек:

A.            

B.                  

C.                  

D.            

E. -1-