УКРАЇНА

КЛЕВАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

РІШЕННЯ

22  грудня 2017 року                                                                     № 47

Про селищний бюджет

на 2018 рік

        Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»  , іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями селищна рада

Вирішила

1. Визначити на 2018 рік:

              - доходи селищного бюджету у сумі 90517700  грн. згідно з додатком № 1 цього рішення,  в тому числі :

               доходи загального фонду селищного бюджету 89544700 грн.

               доходи спеціального фонду селищного бюджету 973000 грн.

         

            - видатки селищного бюджету у сумі 90517700  грн. згідно з додатком № 3 цього рішення,   в тому числі:

                видатки загального фонду селищного  бюджету 78544700 грн.,      

                видатки спеціального фонду селищного бюджету 11973000 грн.;  

            -  джерела фінансування селищного бюджету згідно з додатком  №2 цього рішення:

 в тому  числі профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 11000000,00 грн., напрямком використання якого встановити кошти передані  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в суму 11000000,00 грн.;

в тому числі  дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 11000000,00 грн., джерелом покриття  якого встановити надходження коштів  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в суму 11000000,00 грн.

 2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2018 рік

        у тому числі по загальному фонду 78544700,00  грн. та спеціальному фонду 11973000,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 5000грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти по селищному бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі  85819539,00 грн.

В тому числі:

            - по загальному фонду бюджету в сумі 85819539,00 грн.

Із них:

-    надходження  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 4247100,00 грн.;

- реверсна дотація  в сумі 5053400,00 грн.;

- освітня субвенція з державного  бюджету в сумі 18601500,00 грн.;

- медична субвенція з державного бюджету в сумі 8522300,00 грн;

- інша додаткова дотація з місцевого бюджету районному бюджету в сумі 18024339,00 грн.;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 4247100,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 18601500,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 8522300,00 грн.

         Установити, що перерахування іншої дотації  з селищного  бюджету районному бюджету  здійснюється  щодекадно, відповідно до розпису селищного бюджету .

Надати право селищному голові  протягом 2018 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та бюджетів інших рівнів.

5. Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, до завершення формування структури об’єднаної територіальної  громади, тимчасово делегувати районному бюджету Рівненського району утримання закладів освіти, первинної медичної допомоги, шкіл естетичного виховання, фізичної культури та спорту, молоді та інших закладів, що надають соціальні послуги жителям селищної ради, з передачею коштів міжбюджетних трансфертів в сумі 49395239 грн. згідно з додатком №4 до даного рішення.

6.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік  за їх економічною структурою:

7. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.  Керівникам бюджетних установ  забезпечити утримання  чисельності  працівників та здійснення  видатків  на заробітну плату, включаючи  видатки  на премії та інші заохочувальні виплати чи винагороди, матеріальну допомогу лише в межах затверджених асигнувань.

8. Затвердити на 2018 рік резервний фонд селищного бюджету у сумі   1000000,00  грн..

 Надати право селищному голові, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань  соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету та фінансів, у міжсесійний період виділяти кошти  з резервного фонду селищного бюджету.

9.  Затвердити обсяг бюджету розвитку селищного бюджету на 2018 рік  в сумі 11000000,00 грн. та перелік об’єктів, фінансування яких  буде здійснюватись з бюджету розвитку районного бюджету на суму 11000000,00 грн. згідно з додатком №5 цього рішення.

10.  Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм  в сумі 13697921,00 грн. (додаток 6).

11.Дозволити селищному голові здійснювати перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу видатків, визначених тимчасовою класифікації,  за економічною класифікацією видатків.

Надати право  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування селищного  бюджету.

12. Доручити селищному голові  затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі бюджетних установ селищного  бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2018 рік.

    Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв, в межах доведених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях, відповідно до встановлених асигнувань.

 При виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

13.  Установити, що у загальному фонді селищного  бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

15. Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити селищному голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів  селищного  бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

16. Дозволити селищній  раді, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів  селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

17. При формуванні та виконанні селищного бюджету на 2018 рік застосовувати програмно-цільовий метод.

18. Додатки  1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань  соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету та фінансів (Борис О.П. ) та  головного  бухгалтера  селищної  ради Хілецьку О.М

 Селищний  голова                                                                     Д. Жовтянський