Published using Google Docs
[EU-706] EFYL - Apel candidaturi 2023-2024
Updated automatically every 5 minutes

EUROPEAN FELLOWSHIP ON YOUTH LEADERSHIP - EFYL

Ediția a III-a

- Apel candidaturi | Termen limită: 15 Iulie 2023 -

Programul “European Fellowship on Youth Leadership” (EFYL) este un program intensiv de leadership pentru tinerii de 18-30 de ani din România. Conform raportului World Economic Forum, în 2024, angajatorii vor căuta următoarele tipuri de competențe derivate din modul în care noi înțelegem leadership-ul:

Top 10 abilități în 2024

1. Gândirea analitică

2. Gândire creativă

3. Reziliență, flexibilitate și agilitate

4. Motivația și conștientizarea de sine

5. Curiozitate și învățare pe tot parcursul vieții

6. Alfabetizare tehnologică

7. Fiabilitate și atenție la detalii

8. Empatie și ascultare activă

9. Leadership și influență socială

10. Controlul calității

Programul a fost lansat în 2017 sub forma unei ediții pilot pe baza căreia a fost actualizat formatul actual și cei mai buni absolvenți au creat Comunitatea EFYL Alumni.

Ediția din acest an reprezintă o activitate de diseminare și de extindere a grupului țintă în contextul acreditării Erasmus+ KA151-2022-1-RO01-KA151-YOU-000064796

Durata programului: 01 August 2023- 30 Aprilie 2024 (9 luni)

Etapele programului

Până la 10 iulie 2023

Înscrierea participanților pe geyc.ro/mobility#app

Nu uita să detaliezi în aplicație experiențele tale relevante de leadership și motivația ta de a lua parte la program.

Dacă te încadrezi la criteriul social (vezi secțiunea Aspecte financiare) te rugăm să precizezi acest lucru în secțiunea dedicată motivației.

10 iulie-18 iulie 2023

Confirmarea participanților (20 iulie este data limită de confirmare a participanților, până la 50% dintre aceștia putând fi confirmați și pe parcursul procesului de selecție).

06-09 august 2023 (sosire până la ora 19:00, plecare după ora 13:00)

Bootcamp - curs de formare rezidențial (Iași) orientat asupra următoarelor conținuturi:

  • Leadership, lucru în echipă și managementul echipei;
  • Metode de educație nonformală;
  • Înțelegerea categoriilor de oportunități reduse și abordarea lor integrată în vederea incluziunii sociale;
  • Noțiuni de bază de management de proiect;
  • Noțiuni de bază de comunicare interculturală;
  • Noțiuni de bază de management al conflictelor și negociere;
  • Specificul schimburilor de tineri Erasmus+ și al activităților #invizita;;

Evaluare: La finalul bootcamp-ului se va susține o evaluare a competențelor dobândite.

Septembrie 2023- Martie 2024

Job shadowing - fiecare participant va avea ocazia de a monitoriza un lider de grup cu experiență[1] în cadrul unui schimb de tineri sau a unei activități #invizita.

Pentru a evita abuzurile, participanții vor fi repartizați în mod aleator în cadrul proiectelor disponibile. Aceștia vor avea până la 3 opțiuni la dispoziție, dacă nu sunt disponibili la primele activități la care sunt alocați aleator.  

Evaluare: La finalul activității, participantul va lua parte la o sesiune de feedback și ulterior va completa un raport de monitorizare în termen de 7 zile de la încheierea activității.

Septembrie 2023- Martie 2024

Practice - fiecare participant va avea ocazia de a fi lider de grup în cadrul unui schimb de tineri (deja existent) sau a unei activități #invizita (inițiate de către acesta[2]). Repartizarea se va face în baza motivației privind tematica proiectului.

Evaluare: La finalul activității, participantul va iniția o sesiune de feedback (la care vor lua parte participanții români) și ulterior va completa un raport de auto-evaluare în termen de 7 zile de la încheierea activității. Totodată, toți participanții români vor fi invitați să completeze un raport anonim de evaluare a liderului de grup în termen de 7 zile de la încheierea activității.

Septembrie 2023-Martie 2024

Get involved - fiecare participant va desfășura cel puțin una dintre următoarele activități, la alegere:

  • să organizeze o activitate de tip #invizita;
  • să desfășoare activități de voluntariat (min 10h) în Comunitatea GEYC;
  • să reprezinte Comunitatea GEYC la cel puțin un eveniment[3] din sfera sa de interes conform procedurii geyc.ro/pr02;

Ianuarie 2024

Evaluare intermediară (online) a progresului pentru fiecare dintre etape

Aprilie 2024

Întâlnire de evaluare finală a programului “European Fellowship on Youth Leadership” (EFYL) de către participanți cu accent pe competențele dobândite.

Mai 2024

Acordarea certificatelor de absolvire “European Fellowship on Youth Leadership” (EFYL) tuturor participanților care  au luat parte la toate etapele proiectului și au obținut minimum 50% din punctaj la evaluări. Certificatele sunt acordate sub egida PRISMA European Network.

Primii 50% dintre absolvenți, în ordinea punctajelor obținute, se vor alătura Comunității EFYL Alumni și vor primi o scrisoare de recomandare pe LinkedIn alături de distincția „Magna cum laude”.

Mai 2024 - ...

OPȚIONAL: Membrii Comunității EFYL Alumni vor fi invitați își asume rolul de lider de grup pentru schimburile de tineri și activitățile #invizită gestionate de către GEYC.

Profilul participantului

Aceste aspecte trebuie să reiasă în mod explicit din formularul de înscriere.

Număr de locuri disponibile: 25 locuri (20 țară, 5 Iași)

Aspecte financiare

Pentru participanții selecționați, participarea este subvenționată de către GEYC și prin acreditarea KA151-2022. Astfel, pentru întreg programul, candidații selectați vor achita o garanție de participare în valoare de 500 RON, care se va rambursa integral după absolvirea programului (Mai 2024, după parcurgerea tuturor etapelor EFYL), plătibilă în termen de 2 zile de la confirmarea participării.

Criteriul social[4]: pentru a facilita participarea în cadrul programului a tinerilor cu posibilități materiale reduse, vom acorda următoarele burse sociale:

Vă rugăm să nu achitați valoarea garanției de participare până la primirea mesajului de acceptare.

Aceasta include:

Contact


Dacă vrei să ne contactezi, scrie-ne un e-mail la adelina.dragomir@geyc.ro cu subiectul ”EFYL” cu întrebările tale, sau lasă un comentariu la postarea de pe Comunitatea GEYC.


Traineri

Gabriel BREZOIU, Gabriel este trainer, lucrător pentru tineret, expert în rețelele sociale și manager de proiect care lucrează în domeniul tineretului din 2007. Cu o educație formală în managementul proiectelor și formare non-formală în peste 15 țări, este pasionat de călătorii , întâlnind oameni din alte culturi și activând tineri în diverse moduri. În calitate de formator de educație non-formală în antreprenoriat, Gabriel este specializat în utilizarea metodologiilor de gândire de design, Business Canvas Model, expresie creativă și instrumente digitale pentru a spori spiritul antreprenorial al tinerilor și a lucrătorilor de tineret și pentru a-i sprijini să-și transforme ideile în acțiuni.

Din 2010 a inițiat Comunitatea GEYC, una dintre primele practici de muncă digitală pentru tineret la nivel european în care membrii comunității sunt conectați la diverse oportunități personale și profesionale (se oferă peste 1000 de oportunități în fiecare an) funcționând ca un hub de networking pentru tinerii profesioniști și lucrătorii de tineret. În rolul său de Director General al GEYC, Gabriel își sprijină și își îndrumă colegii în dezvoltarea potențialului lor intraprenorial. În calitate de președinte al PRISMA European Network, el face lobby față de autoritățile naționale și europene pentru a crea un nou cadru de sprijin pentru educația antreprenorială și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial în UE și nu numai.

Aflați mai multe: LinkedIn / SALTO 

Diana IONIȚĂ are studii academice în Comunicare cu accent pe discursul intercultural (BA și MA) și formare complementară în Facilitare avansată, Psihopedagogie, Educație globală sau Educație pentru dezvoltare într-un mediu multicultural. În prezent, este șeful departamentului digital la GEYC. Diana este implicată activ în activitatea de tineret din 2010, fiind voluntară sau lucrând pentru diverse ONG-uri precum GEYC, European Youth Press, United Nations Volunteers, Youth for Exchange and Understanding, în calitate de coordonator de comunicare, manager de proiect și/sau trainer. În 2012 a participat la un proiect SEV de 9 luni în Lorca, Spania, la Asociația Interculturală Cazalla, unde, pe lângă alte activități, a sprijinit echipa cu organizarea și facilitarea trainingurilor înainte de plecare și la sosire, precum și viitorii voluntari pentru găsiți, alegeți și aplicați pentru cele mai potrivite proiecte. În prezent, ea lucrează și ca facilitator și coach online cu Soliya și Sharing Perspectives.

Aflați mai multe: linkedin.com/in/dianaadelaionita; trainers.salto-youth.net/diana-adela-ionita/

Adelina DRAGOMIR Adelina este lucrătoare pentru tineret, manager de proiect, expert în diseminare cu un background formal în Studii Sociale și Comunicare, Științe Comportamentale și Marketing. În prezent, este șeful departamentului de antreprenoriat și angajare la GEYC. Lucrând ca expert în educație non-formală de mai bine de 7 ani, în cursurile sale de formare abordează subiecte legate de educația digitală, activismul social, antreprenoriat, marketing, public speaking și personal branding. Interacțiunea ei cu tinerii din întreaga Europă a oferit perspective asupra nevoilor lor educaționale și a condus la o mai bună cunoaștere a metodelor adecvate de abordare a acestora, un avantaj pe care l-a folosit în timp ce planifica metode și programe cu partenerii din toată Europa, inclusiv Google.org și ISD Marea Britanie. Aflați mai multe: linkedin.com/in/adelinadrg/

www.geyc.ro

office@geyc.ro

 /

slogan.png


[1] Din echipa executivă a GEYC și din comunitatea EFYL Alumni

[2] Activitățile #învizită se pot organiza în echipe de până la 2-3 persoane

[3] pot fi fie evenimente promovate în comunitate, fie evenimente identificate pe cont propriu, pe plan local, național sau european, iar asigurarea vizibilității se face conform geyc.ro/pr02

[4] Vă rugăm să menționați detalii despre încadrarea în criteriul social în cadrul aplicației, iar dacă aplicația este acceptată, vi se vor solicita documente justificative.