http://galdahokejs.lv/images/stories/remote/https--lh3.googleusercontent.com--ICKqCxpfHRA-Vq8ywokHAjI-AAAAAAAASs0-t6ZSj5jZEOk-s250-Ic42-Amatieruliga-logo.png

4. Latvijas Amatieru Līgas galda hokejā nolikums.

1.Sacensību mērķis un uzdevumi.
1.1.
Noskaidrot Latvijas amatieru līgas (LAL) godalgoto un citu vietu ieguvējus pieaugušajiem, sievietēm, junioriem un U-13 grupā.
1.2. Piedāvāt visiem dalībniekiem, kuriem ieinteresēs šis sporta veids, galda hokeja treniņu iespējas.
1.3. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību.

2.Sacensību vadība. Sacensības organizē un vada Latvijas Galda hokeja federācijas tiesnešu kolēģija, kura vienlaikus vada Latvijas Reitinga turnīru (LRT).

3.Sacensību norises laiks un vieta.
3.1.
LAL notiek 6 posmos:
1.posms - Inčukalns (22.09.2018.), Inčukalna sporta kompleksa sporta zāle, Zvaigžņu iela 2a,(sākums pulksten 9.30),
2.posms –Ventspils (10.11.2018.), Ventspils Jaunrades Nams, Maiznieku iela 11, (sākums pulksten 10.00),
3.posms - Rīga (05.01. 2019.), Rīgas kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7,(sākums pulksten 9.30),
4.posms - Rīga (02.02.2019.),Rīgas kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7, (sākums pulksten 9.30),
5.posms - Inčukalns (02.03.2019.),Inčukalna sporta kompleksa sporta zāle, Zvaigžņu iela 2a,(sākums pulksten 9.30),
6.posms - Inčukalns (11.05.2019.),Inčukalna sporta kompleksa sporta zāle, Zvaigžņu iela 2a,(sākums pulksten 9.30).
3.2. Sacensību organizētāji un tālruņa numuri informācijas iegūšanai:- Sandis Kalniņš (29108316) un Egīls Belševics (20473403).

4.Sacensību dalībnieki.
4.1.
LALdrīkst piedalīties jebkurš galda hokejists:
- kurš ir vismaz 7 gadus vecs,
- laika posmā starp 01.01.2008. un 01.09.2018. nevienās sacensībās ITHF (International Table Hockey Federation- Starptautiskās Galda hokeja federācijas) Pasaules reitingā (ithf.info) nav ieguvis vairāk par 200 reitinga punktiem,
- ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi.
4.2. LALnotiek sekojošās nominācijās – vīriešiem (dzimuši 2000.gadā un agrāk), sievietēm, junioriem (dzimuši no 2001.gada līdz 2005.gadam) un U-13 grupā (dzimuši 2006. gadā un vēlāk).
4.3. LAL ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti tiek iekļauti līgas kopējā noslēguma tabulā.
4.4. Labākie LAL spēlētāji iegūst tiesības piedalīties vienlaikus notiekošo LRT sacensību otrajā kārtā.
4.5. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild viņa komandējošā organizācija, pats dalībnieks, vai persona kas viņu pavada.
4.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt tam, ka sacensībās tiek veikta foto un video uzņemšana, kas var tikt izmantota sporta veida reklāmas vajadzībām.

5. Pieteikumi.
5.1.
LAL dalībniekiem ir jāveic iepriekšējā reģistrācija izmantojot www.galdahokejs.lv mājaslapu vai e-pastu reg@galdahokejs.lv. Dalībniekus, kuri nav veikuši iepriekšējo pieteikšanos, var nepielaist sacensībām.
5.2. Maksimālais plānotais LAL dalībnieku skaits ir 117. Dalībnieku skaita pārsniegšanas gadījumā organizatori var lemt par atlases spēlēm vai citiem risinājumiem.
5.3. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus.
5.4. Pieteikumi tiek pieņemti sacensību sekretariātāvienlaikus ar tās dienas LRT reģistrāciju no pulksten 9.15 – 9.50, ja sacensību sākums ir pulksten 10.00 vai no 8.45 – 9.20, ja sacensību sākums ir pulksten 9.30 (vai pa tālr. 29108316).
5.5. Klubu vai skolu pārstāvji sacensību sekretariātam var iesniegtkopēju pieteikuma lapu un informē par izmaiņām sacensību dienā.

6.Sacensību norises kārtība un inventārs.
6.1.
 Sacensības notiek uz galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF versijas galdiem saskaņā ar ITHF (InternationalTableHockeyFederation) apstiprinātajiem galda hokeja noteikumiem.
6.2. Sacensības notiks 2 kārtās. 1.kārtā (grupu turnīrs) spēlētāji vadoties pēc Pasaules reitinga un piereģistrējušos skaita, tiek sadalīti pa grupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas. 2.kārtā(līgas) spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Labākie grupu spēlētāji iegūst tiesības piedalīties LRT sacensībās (izņemot LAL 4. un 5. posmu). Visi pārējie dalībnieki tiek sadalīti līgās, atbilstoši grupās ieņemtajām vietām. Katrā līgā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas. Spēlētāju skaits grupās, līgāsunspēlētāju skaits, kuri iegūst tiesības piedalīties LRT, tiek noteikts, vadoties pēc kopējā LRT un LAL dalībnieku skaita.

7. Rezultātu pieraksts un pārbaude.
7.1.  Apļa turnīra laikā spēlētāju pienākums ir ierakstīt spēles rezultātu grupas (līgas) kopējā lapā. Pēc katras spēļu kārtas spēles uzvarētājs dodas pie grupas kopējās lapas un ieraksta tur rezultātu. Ja ir bijis neizšķirts, tad viens no spēlētājiem ieraksta rezultātu. Rezultāts jāpieraksta skaidrā un saprotamā rokrakstā un ir jāievēro, kādā secībā spēlētāju vārdi ir ierakstīti lapā. Piemēram, ja spēlē starp spēlētājiem A un B, uzvarēja B spēlētājs ar rezultātu 4:1, tad grupas kopējā lapā blakus ailītēm [spēlētājs A] - [spēlētājs B] ir jāraksta 1:4.
7.2. Gadījumā, ja spēlētājs ir aizmirsis ierakstīt rezultātu grupas kopējā lapā uzreiz pēc spēles, tad to vēl var izdarīt pēc nākamās spēļu kārtas, piesakoties sekretariātā. Šis nosacījums nav spēkā pēdējās 3 apļa turnīra kārtas, kad novēloti rezultāti vairs netiek pieņemti.
7.3. Pēc apļa turnīra beigām trūkstošie rezultāti netiek ievadīti un abi spēlētāji nesaņem punktus par šo spēli! Uzreiz pēc grupu vai līgu apļa turnīra tiek apkopoti pēdējie rezultāti un tabulas ar visiem spēļu rezultātiem izliktas apskatei. Šajā brīdī tiek paziņots, ka nākamo 10 minūšu laikā sekretariāts pieņem pretenzijas par kļūdām.
7.4. Ja spēlētājs pamana kļūdas izliktajās tabulās, tad viņam par tām jāziņo sacensību sekretariātam, t.i., galvenajam tiesnesim, datorspeciālistam un/vai rezultātu ievades operatoram. Sekretariāts pārbaudīs atbilstošās spēļu kārtas grupas lapu un, ja rezultāts datorā un lapā atšķiras, kļūda datorā tiks labota nekavējoties un tiks izlikta jauna tabula. Ja rezultāts ir kļūdaini ierakstīts grupas tabulā, tad tas netiek mainīts!
8. Uzvarētāju noteikšana.
8.1.
 Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši: - par uzvaru pagarinājumā - 2 punkti, - par neizšķirtu - 1 punkts,- par zaudējumu - 0 punkti.
8.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram: - vairāk punktu visās spēlēs, - vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits, - lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs,- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs,- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlē,- lielāks kopējais gūto vārtu skaits, - lielāks kopējais uzvaru skaits,- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.
8.3. Ja cīņā par pirmo vietu visu posmu kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemti vērā tādi kritēriji: - augstāka vieta posmā, - nākamā augstākā vieta posmā un t.t., - augstāku vietu ieņem spēlētājs, kurš ieņēma augstāku vietu pēdējā posmā.
8.4. LAL godalgoto un pārējo vietu ieguvēji tiek noskaidroti vērtējot 4 labākos posmus no 6.
8.5. LAL un LRT dalībnieki, atkarībā no rezultātiem, saņem atbilstošu starptautiskā reitinga punktu skaitu šajos turnīros.
8.6. Ja grupu turnīrā kādā no grupām ir vairāk dalībnieku, tad, lai noteiktu vietu secību un spēlētāju izvietojumu pa līgām vērā netiek ņemti rezultāti ar pēdējās vietas ieguvēju/iem grupās, kurās ir par vienu spēlētāju vairāk.
8.7. Spēlētāji, kuri posmā iekļuvuši Latvijas kausa izcīņā, LAL posma kopvērtējumā tiek sarindoti pēc ieņemtās vietas Latvijas kausa izcīņas pēdējā līgā.

9.Diskvalifikācija (sods).
9.1.
 Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:
- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu,
- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam,
- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu,
- prasa citiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu,
- nopietni traucē sacensību norisi,- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē,
-
 bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā,
- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu – dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un automātiski tiek diskvalificēts no sacensībām.
9.2. Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10.
9.3. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-10.
9.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām, cits spēlētājs nevar viņu aizstāt.
9.5. Spēlētājam, kurš izstājas vai tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti un iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

10.Sacensību tiesneši.
10.1.
 Par LAL galveno tiesnesi ir nozīmēts Sandis Kalniņš.
10.2. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis.
10.3. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju puses.
10.4. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.
10.5. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt, konsultējoties ar izvēlētajiem tiesneša palīgiem.
10.6. Brīdinājumu, par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, var piešķirt jebkurš no tiesnešu kolēģijas.
10.7. Spēli tiesā paši dalībnieki un tāpēc sacensību laikā spēlētāji vienmēr rīkosies kā godīgi un labi sportisti (strīda gadījumā, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).

11.Protesti.
11.1.
 Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.
11.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

12. Finansiālie noteikumi.
12.1. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa – EUR 4 junioriem, EUR 5 pieaugušajiem. Amatieru Līgas labākajiem spēlētājiem, kuri kvalificējas dalībai LRT, papildus dalības maksa nav jāmaksā.
12.2. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

13. Apbalvošana. –LAL pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijas gan posmos, gan kopvērtējumā saņems kausus un piemiņas balvas; –LAL pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijas kopvērtējumā saņems diplomus.

2018.gada 1.septembris                                                 Sacensību galvenais tiesnesis

S.Kalniņš_________________