ZŠ a MŠ Frymburk 2019/2020

Třída: 6B.

Třídní učitel/ka:

Kontakt:

Asistent pedagoga:

Kontakt:

Konzultační hodiny: 

Třídní fotky:

Rozvrh hodin:

Datum:

Týdenní plán:

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace: