LỊCH GẶP SINH VIÊN K40 KHOA TÀI CHÍNH

(Sinh viên theo dõi cập nhật đến ngày 25/12/2017)

Thời gian thực tập: 02/01/2018 đến 25/03/2018

Sinh vien thi kết thúc học kỳ từ ngày 07/12/2017 đến ngày 13/12/2017

Thầy/Cô

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Duong  Kha

9h00 ngày 14/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Quách Doanh Nghiệp
(0903710323)

10h30 - ngày 14/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến

Phan Thị Bích Nguyệt

ĐT 0903845052

10h30 ngày 18/12/2017

Phòng A 111

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến.

Nguyễn Thị Liên Hoa

ĐT 0903878807

15h30 ngày 14/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Nguyễn Ngọc Định

ĐT 0903845052

15h30 ngày 14/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Lê Thị Hồng Minh

09h00 thứ Hai ngày 18/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến

Lê Thị Lanh

10h15 thứ Hai ngày 18/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến

Lương Thị Thảo

14h30 thứ 7 ngày 16/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Trương Trung Tài

ĐT: 0986930377

16h30 thứ 6 ngày

15/12/2017

Phòng Giáo Viên CS B

(kế phòng B215)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Hoàng Thị Phương Anh

13h30 thứ 5 ngày 14/12/2017

Phòng Giáo Viên CS B

(kế phòng B207)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Phạm D P Thảo

13h30 thứ Hai ngày 18/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Phùng Đức Nam

7g45 sáng thứ 5

14/12/2017

D102

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Đinh Thị Thu Hồng

9h30 sáng thứ 4 ngày 20/12/2017

Cơ sở A (A204)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper.

Trần Thị Thùy Linh

9h30 sáng thứ 3 ngày 19/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Lê Thị Phuong Vy

9h00 ngày 14/12/2017

D101

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Trần Thị Hải Lý

9h00 ngày 14/12/2017

D101

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Lê Đạt Chí

9h00 ngày 14/12/2017

D101

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Nguyễn Thị Uyên Uyên

09h sáng thứ hai ngày 18/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến

(nếu có)

Lê Hoàng Yến

09h30 thứ Hai ngày 18/12/2017

Văn phòng Khoa (D104)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến

(nếu có)

Từ Thị Kim Thoa

9:30 ngày 14/12/2017 (Thứ 5)

Phòng nghỉ giáo viên cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm

16h30 ngày 22/12/2017

Văn phòng khoa D104

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Vũ Việt Quảng

9g00 Thứ Hai ngày 18 tháng 12

Văn phòng khoa D104

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Huỳnh Thị Cẩm Hà

14g30 chiều chủ nhật ngày 17/12/2017

Phòng B513 (cơ sở B - 279 Nguyễn Tri Phương)

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến

(nếu có)

Nguyễn Triều Đông

16h30 ngày 22/12/2017

Văn phòng khoa D104

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper dự kiến (nếu có)

Nguyễn Thị Ngọc Trang

Trần Ngọc Thơ

Nguyễn Khắc Quốc Bảo

8h30 ngày 18/12/2017

Văn phòng khoa D104

SV chuẩn bị ý tưởng nghiên cứu hoặc paper

Lê văn Tám

8g30 ngày 22/12/2017

99/1notranglong Bình thanh

chuẩn bị san tên dề tài và paper dự kiến