ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

_______________  М.Г. Гопайнич

«____» ________________2017 р.

Графік формування навчальних груп
Івано-Франківського центру професійно - технічної освіти
державної служби зайнятості на грудень 2017 року

Назва професій

Розряд, клас, категорія

Ліцензований обсяг

Строк навчання

Дата початку навчання

Дата завершення  навчання

Чисельність слухачів в групі (осіб)

Загальна             чисельність слухачів  (осіб)

Грудень

Професійно-технічне навчання

Касир торговельного залу

3

15

3,0

05 грудня

2017р.

20 лютого
2018р.

15

15

Продавець непродовольчих товарів

3

15

4,1

11 грудня 2017р.

17 квітня 2018р.

15

15

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

30

30

Підвищення кваліфікації

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

х

х

Курси цільового призначення

КЦП на замовлення роботодавців

х

х

0,5

40

40

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

40

40