lGeneralitat de Catalunya                 VIATGE 4t d’ESO

Departament d’Educació                        Institut Isaac Albéniz                

Parc Serentill s/n

08915 Badalona

Tel. 93 383 05 11

Fax 93 383 47 38                                                Badalona, 29 de gener de 2019

Benvolgudes famílies,

ens adrecem de nou a vosaltres amb les darreres informacions i concrecions sobre el viatge de 4t d’ESO,.

No obstant, us recomanem que actualitzeu amb temps la documentació identificadora de l’alumne (renovació DNI i passaports...). Els menors d’edat han de viatjar obligatòriament amb DNI i permís de la policia, o amb passaport.

Atentament,

Alfonso Campo

Coordinació de 4t d’ESO