Бърза справка за автобусите

MAN Lion’s city G

От началото на май 2019 г. кратковременните спирания за ремонт в официалния сервиз на МАН на автобусите от този модел вече не се отчитат, а всички стари отчети за такива са премахнати!

Инвентарен номер

Текущ статус на превозното средство

Наличност на снимка в актуален вид

Следи и целия албум

Последни промени в наличността на снимка в актуален вид(от август 2018 г. насам)

1150

В движение

Да

1151

В движение

Да

Добавен в актуален вид след ремонта след ПТП-то от 30-ти април(2018 г.) на 11-ти септември

1152

В движение

Да

1153

В движение

Да

1154

В движение

Да

Добавен в най-актуален вид без белите тасове на 7-ми юли(2019 г.)

1155

В движение

Да

1156

В движение

Да

1157

В движение

Да

1158

В движение

Да

1159

В движение

Да

1160

В движение

Да

1161

В движение

Да

1162

В движение

Да

Добавен в най-актуален вид с белите тасове на 22-ри юли(2019 г.)

1163

В движение

Да

1164

В движение

Да

1165

В движение

Да

1166

В движение

Да

Добавен в най-актуален вид след подмяната на счупените панели при ПТП-то от 16-ти май на 8-ми август(2018 г.)

1167

В движение

Да

1168

В движение

Да

1169

В движение

Да

1170

В движение

Да

1171

В движение

Да

1172

В движение

Да

1173

В движение

Да

1174

В движение

Да

Добавен в най-актуален вид с белите тасове на 11-ти март(2019 г.)

1175

В движение

Да

1176

В движение

Да

1177

В движение

Да

1178

В движение

Да

1179

В движение

Да

1180

В движение

Да

1181

В движение

Да

1182

В движение

Да

1183

В движение

Да

1184

В движение

Да

1185

В движение

Да

1186

В движение

Да

Добавен в най-актуален вид с белите тасове на 23-ти октомври(2018 г.)

1187

В движение

Да

1188

В движение

Да

1189

В движение

Да

1601

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 12-ти юни

1602

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

1603

В движение

Да

На линия и се отчита от 15-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 25-ти юни

1604

В движение

Да

На линия и се отчита от 15-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 28-ми юни

1605

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

1606

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 30-ти май

1607

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

1608

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 28-ми юни

1609

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 30-ти май

1610

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

1611

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

1612

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

1613

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 30-ти май

1614

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 10-ти юни

1615

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 27-ми юни

1616

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 29-ти май

1617

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 17-ти юли(2019 г.)

1618

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 30-ти май(2019 г.)

1619

В движение

Да

На линия и се отчита от 16-ти май(2019 г.). Заснет за първи път на 10-ти юни

1620

В движение

Да

На линия, отчита се и заснет за първи път на 16-ти май(2019 г.)

2000

В движение

Да

2001

В движение

Да

2002

В движение

Да

2003

В движение

Да

2004

В движение

Да

2005

В движение

Да

2006

В движение

Да

Добавен в най-актуален вид с инвентарни номера по новия стандарт на 5-ти октомври(2018 г.)

2007

В движение

Да

2008

В движение

Да

2009

В движение

Да

2010

В движение

Да

2011

В движение

Да

2012

В движение

Да

2013

В движение

Да

2014

В движение

Да

2015

В движение

Да

2016

В движение

Да

2017

В движение

Да

2018

В движение

Да

2019

В движение

Да

2020

В движение

Да

2021

В движение

Да

2022

В движение

Да

2023

В движение

Да

2024

В движение

Да

2025

В движение

Да

2026

В движение

Да

2027

В движение

Да

2028

В движение

Да

2029

В движение

Да

2030

В движение

Да

2031

В движение

Да

2032

В движение

Да

2033

В движение

Да

2034

В движение

Да

2035

В движение

Да

2036

В движение

Да

2037

В движение

Да

2038

В движение

Да

2039

В движение

Да

2040

В движение

Да

2041

В движение

Да

2042

В движение

Да

2043

В движение

Да

2044

В движение

Да

2045

В движение

Да

2300

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 24-ти юни

2301

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 24-ти юни

2302

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 8-ми юли

2303

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2304

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2305

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2306

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 24-ти юни

2307

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2308

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 24-ти юни

2309

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2310

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2311

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2312

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2313

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 8-ми юли

2314

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 24-ти юни

2315

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 20-ти юли

2316

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2317

В движение

Да

В движение и се отчита от 10-ти юни(2019 г.). Заснет за първи път на 24-ти юни

2318

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

2319

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 10-ти юни(2019 г.)

3100

В движение

Да

3101

В движение

Да

3102

В движение

Да

3103

Спрян за ремонт след ПТП

Не се отчита

Не се отчита след ПТП-то и последвалото спиране за ремонт от 18-ти септември(2019 г.)

3104

В движение

Да

3105

В движение

Да

3106

В движение

Да

3107

В движение

Да

3108

В движение

Да

3109

В движение

Да

3110

В движение

Да

3111

В движение

Да

3112

В движение

Да

3113

В движение

Да

3114

В движение

Да

3115

В движение

Да

3116

В движение

Да

3117

В движение

Да

3118

В движение

Да

3119

В движение

Да

3120

В движение

Да

3121

В движение

Да

3122

В движение

Да

3123

В движение

Да

3124

В движение

Да

3125

В движение

Да

3126

В движение

Да

3127

В движение

Да

3128

В движение

Да

3129

В движение

Да

3130

В движение

Да

3131

В движение

Да

3132

В движение

Да

3133

В движение

Да

3134

В движение

Да

3135

В движение

Да

3136

В движение

Да

3137

В движение

Да

3138

В движение

Да

3139

В движение

Да

3140

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 2-ри август

3141

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 2-ри юли

3142

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 1-ви юли(2019 г.)

3143

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 19-ти юли

3144

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 9-ти юли

3145

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 9-ти юли

3146

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 2-ри юли

3147

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 8-ми юли

3148

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 2-ри юли

3149

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 20-ти юли

3150

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 2-ри юли

3151

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 2-ри юли

3152

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 9-ти юли

3153

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 9-ти юли

3154

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 9-ти юли

3155

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 1-ви юли(2019 г.)

3156

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 1-ви юли(2019 г.)

3157

В движение

Да

В движение и се отчита от 1-ви юли(2019 г.). Заснет за първи път на 9-ти юли

3158

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 1-ви юли(2019 г.)

3159

В движение

Да

В движение, отчита се и заснет за първи път на 1-ви юли(2019 г.)