Published using Google Docs
Generalforsamling 2020 Referat
Updated automatically every 5 minutes

Generalforsamling 2020

Afholdt fysisk 25 februar 2020 kl 17 i Glostrup og på Skype

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 1. Christian valgt
 1. Bestyrelsens beretning + godkendelse
 1. Godkendt
 1. Kassererens beretning + godkendelse
 1. Godkendt

  Regnskab:

  https://drive.google.com/file/d/144aRUT-NThIcngf_k0OkgLrgBTX24cci/view?usp=sharing


Ledelsens regnskabs erklæring:

https://drive.google.com/file/d/1SR5QciEwTlzd_2xonk91hd29lGqXr1iy/view?usp=sharing

Det udsendte årsregnskab indeholdt en regnefejl. Det er rettet i aktuelt regnskab.

 1. Beretning fra evt. Udvalg

Der er p.t. ingen udvalg.

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal fremsendes til info@javagruppen.dk senest den 29. januar 2019.

Der er pr. 21. februar 2020 ikke modtaget nogen forslag.

 1. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår at kontingent for fuldt medlemskab er uændret kr. 4.000,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for navngivet medlemskab er uændret kr. 1.000,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for private medlemskab er uændret kr. 800,00 årligt eksklusiv moms.

Bestyrelsen foreslår at kontingent for studiemedlemskab er uændret kr. 0,00 årligt eksklusiv moms.

Vedtaget.

 1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ikke på valg:

Bestyrelsen konstituerer sig på ny efter valget.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes du skrive til: info@javagruppen.dk

Ifølge vedtægterne kan du også stille op på selve generalforsamlingen, men vi vil da gerne høre fra dig inden.

Der er pr. 21. februar 2020 ikke modtaget nogen opstillinger.

Anders Skarby udtræder

Carsten Birn indtræder i stedet for Flemming.

Niels Harremoës & Christian Damsgaard valgt.

Vi vil meget gerne have flere bestyrelsesmedlemmer/aktive!

 1. Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

Valgt.

 1. Valg til evt. Udvalg
  Der er p.t. ingen udvalg, men såfremt der er interesse, nedsættes et aktivitetsudvalg.

 1. Eventuelt

Intet.

Generalforsamling lukket.