Табела планираних писмених и контролних задатака

Упутство: ако је планирана писмена вежба за трећу недељу новембра унети: 11/3

Планирати писмене вежбе до краја првог полугодишта

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-Б

Српски језик и књижевност

11/1

11/1

11/1

11/1

11/1

Енглески језик

Други страни  језик

Историја

10/2

10/2

10/2

10/2

Биологија

10/3

10/3

10/3

10/3

Математика

10/1,10/4

11/2,11/5

12/2

10/110/4

11/211/5

12/2

09/3,10/2,10/5,11/4,12/2

09/3,10/2, 10/5,11/4, 12/2

Географија

10/2   11/3

10/1    11/3

10/1   11/3

10/1  11/3

10/1     11/3

10/1   11/3

10/1   11/3

Физика

Хемија

10/4

10/4

10/4

10/4

10/2

11/2

12/2

Ликовна култура

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

Музичка култура

Латински језик

10/4

12/1

10/4

12/1

11/1

12/1

11/1

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

Психологија

Социологија

Филозофија

Рачунарство и информатика

10/2

11/1

11/4

12/3

Рачунарски системи

10/3, 11/3, 12/2

Програмирање

Примена рачунара

9/4, 10/4, 11/4