Anekdot Klambi Larang

Melody, bocah kelas loro SMA iki seneng banget tuku klambi. Melody bedo banget karo kancane sak bangku yaiku Ricis.

Isuk-isuk ing sekolahan, Melody ndeloki katalog klambi lewat hp ne banjur diparani karo Ricis.

Ricis                : Lod, awakmu iki panggah ngono ae. Panggah ndeloki katalog klambi.

Melody            : La apik-apik lho. Iki lho sawangen uapik klambine.

Ricis                : Hooh apik, tapi sawangen kuwi regane.

Melody            : Alah iki durong sepiro, nek omahku ana seng luwih larang.

Ricis                : Piro regane ?

Melody            : 900 ewu.

Ricis                : Halah, rego sakmono kok dibanggakne. Pengen ngerti sing luwih larang ora ?

Melody            : Piro regane sing luwih larang ?

Ricis                : 1 milyar.

Melody            : Biyuh larange. Klambi opo kuwi ?

Ricis                : Klambi tahanan KPK.

Melody            : Kok iso ?

Ricis             : Iyolah, politisi kae kudu njupuk duwite rakyat minimal 1 milyar lagek oleh gawe klambi kuwi

Melody            : Owalah ngono to, larang yo.

         

Sakwise omong-omongan hp ne Melody dilebokne tas amarga bel wis muni. Banjur kanca-kanca sak kelas donga bebarengan kanggo ngewiwiti pelajaran

Diupload Oleh KisahKamu.Info