Informācija vecākiem par ēdināšanas pakalpojumu cenām un norēķinu kārtību Stalbes vidusskolā 2018./19. m.g.

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU CENAS 2018./19. MĀCĪBU GADĀ

IZGLĪTOJAMO

GRUPA

 BROKASTIS

 EUR

PUSDIENAS

EUR

LAUNAGS

EUR

VECĀKU

MAKSA

KOPĀ

1.5 - 4 GADI

 0.64

0.86

0.50

2.00

5 - 6 GADI

 0.64

0.86

0.50

1.14

1. - 12. KLASE

 0.64

1.42

0.50

1.14

PUSDIENU MAKSU 5-6 GADĪGO GRUPAI, 1. – 12. KLAŠU GRUPAI 100% APMĒRĀ SEDZ PAŠVALDĪBA,

1. – 4. KLAŠU GRUPAI - VALSTS.

Vecāki var norēķināties par ēdināšanas pakalpojumiem skaidrā naudā skolas ēdnīcā, kā arī ar pārskaitījumu, ieskaitot samaksu ZS ANUĻI bankas kontā līdz nākamā mēneša 15. datumam.

Ja vecāki vēlas saņemt e-rēķinu e-pastā, lūdzam atsūtīt uz e-pastu anuli@inbox.lv sekojošu informāciju:

           1.Rēķina saņēmēja Vārds Uzvārds

           2. Personas kods

           3. Adrese

           4. Audzēkņa Vārds Uzvārds - par kuru maksā

           5. Pirmskolas izgl. iestāde, kuru audzēknis apmeklē - Stalbes vidusskola vai Stalbes vidusskolas struktūrvienība.

ZS ANUĻI (Pilnais nosaukums – Cēsu rajona Raiskuma

pagasta ZS Anuļi)

Vienotais reģ. Nr. 44101035799

PVN reģ. Nr. LV44101035799

Jur. adrese: ANUĻI, RAISKUMA PAGASTS,

PĀRGAUJAS NOVADS

LV-4146

NORĒĶINU REKVIZĪTI:

AS DNB BANKA

Kods RIKOLV2X

Konta Nr. LV16RIKO0002013272938