C:\Users\Ieva.Sniedzina\Desktop\239px-Latvijas_mazais_papildinatais_gerbonis.png

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTS

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS LAPA

Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 10524

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Pamatizglītības programma

Izglītības programmas kods

21011111

Izglītības programmas licences numurs

V-8678

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adreses

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads; Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča


Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 10525

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

Izglītības programmas kods

21011811

Izglītības programmas licences numurs

V-8680

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adrese

Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča


Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 10526

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Izglītības programmas kods

21015811

Izglītības programmas licences numurs

V-8682

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adrese

Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma/ speciālās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča


Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 10527

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods

31011011

Izglītības programmas licences numurs

V-8683

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča


Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 10528

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods

31011013

Izglītības programmas licences numurs

V-8685

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča


Rīgā

2017.gada 14.martā

Nr. 10529

Izglītības iestādes dibinātājs

Valkas novada Dome

Izglītības iestādes nosaukums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads LV-4701

Izglītības programmas nosaukums

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Izglītības programmas kods

31013011

Izglītības programmas licences numurs

V-8686

Izglītības programmas īstenošanas

vietas adrese

Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads

Izglītības programmas veids

Vispārējās izglītības programma

Akreditācijas termiņš

No 2017.gada 16.marta

līdz 2023.gada 15.martam

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

vadītāja I.Juhņēviča

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU