SCHOOLJAAR 2022-2023

Pedagogische studiedag

Woensdag 28/9  

Woensdag 23/11

Woensdag 1/2

Facultatieve verlofdag

Maandag 20/3

Vrijdag 26/5

Pv’s

Di 27/9

(Di 4/10 PV 3de graad basis en 1ste graad sec)

Do 20/10

Di 15/11

Do 15/12

Ma 23/01

Di 28/2

Ma 27/3

Ma 15/5

Di 6/6

Vrij 30/6

Oudercontact

Kls:        Di 25/10                Do 2/3                Ma 12/6

Lager:        Do 24/11                Do 2/3                Di 27/6

Rapport

R1: 10/11                R2: 17/2                R3: 24/5                        R4: 30/6

Belangrijke data

Di 30/8:          PV (start 12u met broodje) + opendeurdag (16u – 18u)

Di 6/9:          eerste algemene infoavond 18.00u lagere, 19u gezamenlijk stukje op de speelplaats en nadien kleuters

Za 17/9:         jogging + jaarmarkt Beersel

Za 8/10:         kaas- en wijnavond

Za 8/10:          startdag Scheppers beginnende leerkrachten

Vr 9/12:        kerstboomverkoop

Ma 27/2:        tekenfund

Vrij 10/3 en za 11/3:  Schoolrestaurant

Ma 24/4 – 5/5:  PROJECT:  SVBeest

Zo 7/5:          schoolfeest

Do 25/5:         schoolreis lager (Walibi)

Do 22/6:         Pennenzakkenrock

Di 27/6:          schoolreis kleuters (Clown Kea)

Do 29/6:         afscheid 6de lj

Meerdaagse uitstappen

Molenklassen: 27/4/23 en 28/4/23

Sneeuwklassen: 25/1/23 tot 2/02/23

Vieringen (9u)

Do 15/9 startviering (3de en 5de lj)

Do 22/12 Kerstviering (6de lj)

Do 30/3 Paasviering (4de lj)

Do 29/6 slotviering (1ste en 2de lj)