Published using Google Docs
Algemeen
Updated automatically every 5 minutes

Algemeenvoetballer.jpg

RK Basisschool Heilig Hart

Oldenzaalseweg 90

7666 LH  Fleringen

Tel: 0546-621979

Email: directie@heilighartschool.nl

Website: www.heilighartschool.nl

Algemeen

Al ruim 175 jaar is de Heilig Hartschool een plek in Fleringen waar kinderen van 4 t/m 12 onderwijs krijgen. Dat zag er 1841 uiteraard heel anders uit dan nu. Waar toen 61 kinderen in één lokaal zaten met één onderwijzer heeft het kind nu de beschikking over een Chromebook en heeft de school 7 lokalen met digitale schoolborden en ongeveer 10 leerkrachten. Hoe zal de school er uit zien in 2041 als het 200-jarig bestaan gevierd wordt!

Wij zijn een katholieke basisschool. Onze identiteit dragen wij uit in onze lessen en vieringen in de kerk. Uiteraard hebben wij ook oog voor wat er in de wereld gebeurt en willen dat onze kinderen goed voorbereid de maatschappij in gaan met kennis van andere levensbeschouwingen en een respectvolle houding.

Onze school valt onder het schoolbestuur van de TOF. Deze behartigt de belangen van 10 basisscholen in de gemeente Tubbergen. Voor meer informate verwijzen wij naar de website:  www.tofonderwijs.nl 

Algemeen directeur: Cas Bartman

Postadres:

TOF Onderwijs

T: 0546 - 745010

F: 0546 – 745011

E: info@tofonderwijs.nl

W: www.tofonderwijs .nl