Правила прийому учнів до ВДШМ «Вишенька»

Право вступу до закладу мають громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

При вступі до закладу вступник проходить іспит. Порядок, строки проведення та вимоги до вступних іспитів визначаються педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора.

Прийом учнів до закладу здійснюється на підставі заяви встановленого зразка. До заяви додається копія свідоцтва про народження (паспорту) вступника, довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі (для учнів хореографічного відділення надаються довідки від терапевта, окуліста та хірурга), укладається договір про надання платних послуг.

Прийом документів та вступні іспити проводяться протягом навчального року як на конкурсній основі (на бюджетну форму навчання), так і поза конкурсом (в групи самоокупності).

Заклад проводить прийом учнів різних вікових категорій, без обмежень. Термін навчання становить - від 6 до 8 років, відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних Закладом для організації навчально-виховного процесу. 

Екзаменаційні вимоги:

Музичне відділення:

перевірка музичного слуху, музичної пам'яті, відчуття ритму.

Музичний слух - спів знайомої пісеньки, повторення окремих звуків чи звукової послідовності на склад «та».

Музична пам’ять – викладач програє дитині незнайому, просту, гармонійно стійку мелодію на два такта, бажано зі словами, вступник її повторює.

Відчуття ритму - проплескати запропонований ритмічний малюнок без мелодичного супроводу. 

Відділення хореографії:

перевірка виворотності, гнучкості, статури, слуху.

Виворотність – виявлення степені виворотності ніг та її запасу, для можливого подальшого розвитку в процесі навчання.

Гнучкість – виявлення здатності максимального прогину тіла назад.

Статура – особливості будови тіла (зріст, тулуб, грудна клітина, плечі, довжина ніг) та їх пропорційне співвідношення.

Слух – марширування під музику, ритм і темп якої час від часу змінюється, імпровізація танцю або ритмічного малюнка під музику.

Відділення образотворчого мистецтва:

виконання композиції на задану тему.

Демонстрація елементарних навичок художньої діяльності, вміння підбору кольору, демонстрація елементарних законів композиції.

Відділ театрального мистецтва:

перевірка дикції, музичного слуху, відчуття ритму.

Перевірка дикції – виразно розповісти вірш;

Музичний слух - спів знайомої пісеньки, повторення окремих звуків чи звукової послідовності на склад «та».

Відчуття ритму - простукати запропонований ритмічний малюнок без мелодичного супроводу.

Прийом заяв на вступ проводиться протягом року.

Вступні іспити: 

Основний набір учнів проводиться в травні- червні місяці.

Додатковий набір – протягом навчального року, в кінці кожного місяця.

Заяви батьків та документи учнів пільгових категорій (не більше 15 % від загального контингенту учнів) приймаються до 11 вересня поточного року.

     Учням, що закінчили повний термін навчання та успішно склали випускні іспити, надається Свідоцтво встановленого зразка, що дає право вступу до середніх та вищих спеціальних закладів відповідного профілю.

Адміністрація школи