NK POOL SENIOREN 2020 Toernooiprotocol

Versie: 10 februari 2020 Opgesteld door Arno Hartman (KNBB sectie Pool)

Verantwoording

Dit reglement is van kracht voor spelers die deelnemen aan het NK Pool Senioren van de KNBB Sectie Pool en zaalhouder waar het NK Pool Senioren wordt gespeeld. De inhoud van dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool. Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (Sectie Pool), dan prevaleren de statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in een besluit te voorzien. Daarnaast kan het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen, waarbij de uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement.

Algemene informatie

Speeldata

14.1: vrijdag 10 april (goede vrijdag)
9-ball: zaterdag 11 april
8-ball: zondag 12 april (1e paasdag)
10-ball: maandag 13 april (2e paasdag)

Lokaal open: 09:30 uur
Meldtijd: 10:00 uur
Starttijd: uiterlijk 10:30 uur

Locatie

Biljartcentrum de Distel
Kade 46
4703 GH ROOSENDAAL

Toernooiopzet

Voor alle disciplines geldt:

Inschrijving

Alle inschrijvingen gaan uitsluitend via www.nkpool.nl. Hier wordt men doorgeleid naar CueScore voor de verschillende NK-disciplines. Het inschrijfgeld bedraagt per discipline 15 euro. Het inschrijfgeld dient bij de inschrijving direct via CueScore voldaan te worden (iDeal of creditcard); alleen na het voldoen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.

Er wordt geen prijzengeld uitgekeerd, maar er wordt gestreden om uitzending naar het EK Senioren met gedeeltelijke financiële ondersteuning.

Er zijn geen wildcards of geplaatste spelers.

Snel inschrijven is gewenst, want per discipline kunnen er maximaal 64 spelers deelnemen (o.b.v. een first-come first-served principe). Er wordt een reservelijst bijgehouden.

Website

Alle informatie over het NK zal worden gedeeld via www.nkpool.nl en via de Facebook-pagina van de KNBB Sectie Pool.

Toernooileiding

De toernooileiding is in handen van een wedstrijdleider en deze zal indien nodig ook optreden als arbiter. Vragen over het NK kunnen gesteld worden via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new

Speelgerechtigde spelers

Senioren kunnen meedoen, mits zij voldoen aan de onderstaande criteria:

Partners / Sponsors

Toernooi-informatie

Regels

Er zal gespeeld worden volgens de huidige WPA-regels met uitzondering van de regel “Cue ball fouls only”:  het “per ongeluk raken van ballen” is wel degelijk een foul (touché).

Speelmateriaal

Er wordt gespeeld met Aramith ballen op 9ft tafels.
Bij het racken zal gebruik worden gemaakt van magic racks bij 8-ball, 9-ball en 10-ball.

Breakregels

8-ball, 9-ball, 10-ball: alternate break.
Breakregels bij 9-ball: er wordt gespeeld met de 1-ball op de spot en
met de driepuntsregel.  Er wordt gespeeld met opponent-racking.


Inspeeltijd

Beide spelers hebben recht op maximaal 1 rack om in te spelen, mits zij tijdig bij de speeltafel aanwezig zijn. De spelers worden verondersteld ten minste 15 minuten vóór de geplande starttijd van de wedstrijd in het lokaal aanwezig te zijn en dienen zich na de oproep van de wedstrijdleiding direct bij de speeltafel te melden. Bij het niet voldoen hieraan kan de wedstrijdleiding besluiten een sanctie op te leggen van in eerste instantie verlies van een rack en bij herhaling verlies van de wedstrijd.

Racelengtes

De volgende racelengtes worden gehanteerd tijdens de NK-dagen.

Ronde

14.1

8-ball

9-ball

10-ball

Double KO fase

60

5

6

6

Single KO fase

75

6

7

7


Dresscode

Tijdens alle NK-dagen is de volgende dresscode van toepassing op alle deelnemers:

Dresscode heren

Niet toegestaan

Een net shirt met kraag, bij voorkeur een polo-shirt met een effen kleur. Het shirt moet ten minste korte mouwen hebben. Een vest of trui is toegestaan mits deze over het shirt wordt gedragen.

T-shirt. Kleding met capuchon. Hoofddeksel zoals pet of hoed.

Een nette broek, bij voorkeur een pantalon of chino met een effen kleur.

Broek van denim/jeans/ribstof. Zakken aan de broekspijpen. Trainings- en joggingbroek.

Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder en die bij rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben.

Sneakers en sandalen.  Sportschoenen zonder donkere (kunst)lederen afwerking.

Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn. Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend.


Indien een speler onzeker is over zijn/haar kleding, dient deze dit vóór de start van zijn/haar wedstrijden kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. Indien de gekozen kleding niet voldoet, kan de wedstrijdleiding de speler verzoeken zich onmiddellijk om te kleden. Dit betreft direct een eerste waarschuwing. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal dit leiden tot diskwalificatie voor het toernooi.   In alle gevallen (dus bij niet-beschreven kledingstukken, twijfelgevallen en klachten), heeft de wedstrijdleiding te allen tijde het beslissende woord.

Time-out

Een speler heeft tijdens de wedstrijd recht op 1 time-out van maximaal 5 minuten. Een speler kan alleen een time-out nemen tijdens het racken, waarbij dezelfde speler hierna gaat breaken. Een speler kan dus geen time-out nemen als de tegenstander b.v. bij 14.1 bezig is met zijn of haar run. De tegenstander is tijdens de time-out verplicht om in zijn stoel plaats te nemen, tenzij hij/zij zelf ook een time-out neemt.

Er is een time-out straf in de volgende gevallen: roken, te laat terugkomen van de time-out, meer dan 1 time-out nemen, een time-out nemen op een niet-toegestaan moment (dus niet tijdens het racken) en spelen / oefenen tijdens de time-out. Er kan in dit geval een standaardstraf worden uitgedeeld door de wedstrijdleiding, zie hiervoor de laatste pagina.

Shot-clock

De racelengtes zijn voor het gehele NK vastgelegd. Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de tijdige doorstroom van het toernooi in het geding is, kan worden besloten om met shot-clock te gaan spelen. Met de shot-clock heeft de speler 35 seconden per shot met een waarschuwing na 25 seconden, met uitzondering van het shot na de break: hiervoor heeft de speler 60 seconden. Bij 14.1 geldt het shot na het terugkeren van de 14 reeds gepotte ballen als breakshot. Per rack mogen beide spelers 1 extension inzetten van 25 seconden. De shot-clock start zodra alle ballen stilliggen (zowel rollend als spinnend). De shot clock eindigt zodra de pomerans de bal heeft geraakt met de intentie een stoot uit te voeren, of zodra de tijd voor het shot is verstreken. In het laatste geval is er sprake van een reguliere foul.

Mobiele telefoons

Spelers mogen tijdens de wedstrijd géén gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het spel. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn of het geluid moet gedeactiveerd zijn tijdens het spel. Het gebruik van de mobiele telefoons tijdens een time-out is toegestaan. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaard straffen voor overtredingen op het gebied van mobiele telefonie.

EK-klassement

Er zijn bij dit NK vier deelnamebewijzen met vergoeding voor inschrijving (individueel en team) te verdienen voor het EK Senioren 2020. Het EK vindt plaats in Turkije.

De vergoeding betreft €500,- per speler. Hier worden de deelnamebewijzen van betaald. Het eventuele restant wordt uitgekeerd aan de spelers.


Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde resultaten per discipline:  De beste 4 deelnemers van het eindklassement NK Senioren verdienen een deelnamebewijs, met dien verstande dat de 3 beste resultaten met de hoogste score meetellen. Uitsluitend deelnemers met de Nederlandse nationaliteit komen in aanmerking voor een deelnamebewijs. De definitieve uitslag wordt uiterlijk 1 mei 2020 vastgesteld en bekendgemaakt.

Mogelijk worden extra deelnamespots voor het EK Senioren (waarbij het inschrijfgeld door de spelers zelf moet worden betaald) ter beschikking gesteld. De toekenning hiervan wordt gedaan op basis van de eindpositie van het NK-klassement.

De puntentelling vindt plaats met het puntensysteem wat van toepassing is op een TOP-toernooi.
Het NK Senioren telt niet mee voor de Pool Ranking Nederland.

Standaard-straffen

De volgende standaard-straffen zijn van toepassing:

Een tweede overtreding resulteert in verlies van de wedstrijd.

In het geval er zwaardere / meerdere overtredingen worden begaan door een speler, dan is de wedstrijdleiding gerechtigd om additionele sancties op te leggen. Diskwalificatie van de speler bij de NK-discipline of zelfs voor het gehele NK/EK behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Dopingcontrole

Er zou tijdens het NK op doping getest kunnen worden, zie https://www.schoneafstoot.nl/ voor alle info. Spelers zijn verplicht om hun medewerking hieraan te verlenen.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

Accomodatie