Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μαρούσι, 30-05-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &

Αριθ. Πρωτ.: Φ1/88149/ΓΔ4 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε ΤΜΗΜΑ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ B ́ ------- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr e-mail: depek_merimna@minedu.gov.gr Πληροφορίες: Δ.Ε.: Α. Βάρλα, Χ. Κουροπούλου, Π. Κανελλοπούλου Ε.Ε. : Ο. Μαραγκού, Χ. Κουφοπαντελή, Κ. Ελευθερίου Τηλέφωνα: Δ.Ε. : 2103443272, 3273, 3023 Ε.Ε. : 2103442212, 2859, 2231 Fax: 2103442365

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για παράταση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης»

μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019. ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. Φ1α/73611/Δ4/9-5-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης

Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και

ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από Α. ΒΑΡΛΑ

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

• Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)

• Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

• Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά Σχολεία ( μέσω των ΔΔΕ )

• Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π.Ε & Δ.Ε

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

1


Εσωτ. Διανομή: 1.Γρ. Υπουργού 2.Γρ. Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη 3.Γρ. Γενικού Γραμματέα 4.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 5.Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α ́& Β ́ 6.Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Τμ. Α ́ και Β ́ 7.Αυτ. Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Μειον. Σχολείων 8.Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων 9.Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. Τμ. Α ́ 10.Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 11.Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων

2