Karlslunde Tennisklub

Referat af generalforsamling

26. november 2018 

Tilstedeværende fra bestyrelsen:

Fraværende

Referent: NH

1. Valg af dirigent

Jes Johansen vælges som dirigent, og erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og gyldig.

2. Formandens beretning

Endnu en sæson er gået i Karlslunde tennis, og det har været et år hvor der både har været travlt med anlægget samt udvikling af medlemstilbud, og rekruttering af nye medlemmer.


Vi er pt. 133 medlemmer, hvor de 20 er juniorer. I 2016 var vi 182, og i 2017 var vi 132. Det betyder at vi har fået stabiliseret vores medlemstal, og har undgået en yderligere nedgang. Der er dog ingen tvivl om at vi fortsat skal bruge 2019 til skabe nye medlemmer, og dette skal gøres i form af flere træningstilbud til både eksisterende og nye medlemmer. Vi har erfaret at det virker, og vi kan se i vores naboklubber, at det er disse tiltag som øger medlemstallet, og er med til at skabe liv i klubben.


Udlejningen i hallen her til vinter er gået rigtig godt. Hallen bliver brugt, og vi har igen lejet flere banetimer ud i forhold til sidste sæson. Samarbejdet med Greve Tennis fungerer stadig fint, og flere fra Greve Tennis har været inde og booke ledige timer i vores hal.


Vi arbejder pt. også med en optimering af briksystemet, da det ikke fungerer tilfredsstillende via hallens personale. De sidder løbende og opretter hver enkelt brik, når der bliver reserveret en bane. Herudover er der flere der spørger til booking af enkelt timer. I vil derfor frem mod næste vintersæson få information om en ny løsning når den er oppe at køre.

Vi har fået en ny græsbane, som jeg håber at i alle sammen har haft lejlighed til at se. Den ligger ved siden af vores hal. Overvejelserne har været mange, men der kunne ikke ligge 2 baner på den anden led, så derfor synes vi i bestyrelsen at det var den bedste løsning at få en bane med lidt mere luft omkring. Der har været flere der har spurgt på om banen kan være åben om vinteren, og det kommer den til at være. Udover beløbet på 32.500, som vi fik på salg af den gamle hal, har vi måtte overføre yderligere 50.000, da selve banen incl. lys har kostet 478.229 kr. Greve kommune har accepteret at de har vedligeholdelsespligten på vores nye dejlige bane fremadrettet på samme måde som de i dag har det på vores grusbaner.

Samarbejdet med Greve kommune fungerer tilfredsstillende, og det ser vi i form af vores deltagelse i projektet med tunge børn, åbenskole projektet, og vedligeholdelse af vores anlæg.
2019 kommer til at være et år, hvor der ikke bliver den store investering anlægsmæssigt, men ressourcerne bliver brugt på at fastholde vores medlemmer, samt øge tilbuddet om træningstimer.


Likviditetsmæssigt ser det fornuftigt ud, og selvom vi har overført 82.500 til etablering af den nye græsbane, har vi en stigende egenkapital.

2019 kommer også til at være et år, hvor vi vil bruge nogle kræfter på at skaffe flere sponsorer, da vi har ledig reklameplads både udendørs og indendørs.

Jeg vil til sidst gerne takke bestyrelsen for det store arbejde de har ydet i den forgangne sæson. Tak til Lisbeth Ditlefsen, Robert Zachrau, Lars Ellesgaard, Nikolaj Have, Ilse Engstrøm, Helle Hansen og Solveig Askvig. Tak til vores sponsorer, Deres Låsesmed, Lasse Svenson revision, Super brugsen og Tømrerfirmaet Sten Jensen.        

                                        
TAK
Thomas Cortzen

3. Udvalgsformændenes beretninger

Juniorudvalg v. TC

Vores ”gamle” U10 hold rykket op som U12 og af den grund, valgte vi at udvide deres træning fra 2 timer om ugen til 3 timer om ugen, da det kræver noget mere af dem at spille på fuld bane med grønne bolde. I sommersæsonen deltog de så i deres første U12 turnering. Med tanke på at de kun har haft ½ år til at træne op til dette, klaret de det rigtigt flot, men endte desværre på 5 plads i deres pulje.


Hverken vores U8 eller ”nye” U10 hold var desværre ikke nok til at stille hold. Så der blev arbejdet med de nye spillere der var kommet til.

Vi afholdte igen i år tennisskole i den sidste uge af skolernes sommerferie, hvor vi havde lige rundt 20 børn med, så dette var en succes som altid.

Vi har igen i år valgt at deltage i skoleprojektet som det nye idrætssekretariat under Greve kommune er ansvarlig for. I løbet af efteråret og her hen over vinteren har der været forskellige skoleklasser på besøg med ca. 20 elever pr. gang, og vi ser det fantastisk reklamesøjle. Vi håber derfor at dette projekt vil tilføre endnu flere unge mennesker til vores klub.

Seniorudvalg v. LD

Vet 40+: Vet 40+ hold spiller i 3 division, Pulje 1. Holdet sluttede på en 4 plads ud af 8 hold. Flot sæson med 3 vundne, 1 uafgjort og 3 tabte kampe.

Serie 70+: Serie 70+ spiller i Serie 1. Holdet sluttede på en flot 1 plads ud af 5 hold.
Flot sæson med 4 vundne kampe

Senior serie double: Holdet spiller i Kat 1, pulje 2.Holdet sluttede på en 7 plads ud af 8 hold. VI har haft en vanskelig sæson, hårdt ramt af afbud, sygdom, hvilket også har betydet at holder ikke stiller op til 2018/2019 indendørsturneringen. Positivt er at flere af klubbens bedre motionistspillere har spillet på holdet. Tak for det!
Klubmesterskab 2018
Vi afholdt klubmesterskaber i uge 35+ 36. Igen iår ikke overvældende mange tilmeldinger, men der var rigtig mange gode kampe og vejret var jo fantastisk.

Se nedenstående resultater fra finalerne.

Tillykke til vinderne!
HS A: Flemming Vedel vinder over Michael Werge   6/4- 6/1
HD A: Flemming Vedel/Peter Wammen, vinder samlet, 3 hold alle mod alle
MD A: Flemming Vedel / Helle vinder samlet, alle mod alle 3 hold
HD B: Lars Understrup/Henrik Jensen vinder over Richard/ Peter  6/3- 6/1
DD B: Kirsten Tegner/Aase samlet, 3 holde alle mod alle
Der vil blive indkaldt til spillermøde i slutningen af feb. 2019, hvor vi sammen kigger på
sammensætningen af holdene til 2018 sæsonen.

VI besluttede til  gf i 2017 at der skulle være mere focus på seniorerne, herunder træningstilbud. Det synes jeg vi er kommet ret godt i mål med,- vi har haft diverse træningstilbud henover sommeren med fin deltagelse. Træneren er Kim B fra Greve tennisklub. Det vil blive træningstilbud henover vinteren søndag eftermiddag for mindre grupper.Bestyrelsen vil fastholde focus på træningstilbud for seniorerne fremadrettet..

Pbv      

Lisbeth

Motionistudvalget v. IE

Turnering motionisthold 3 – Holdkaptajn Uffe Villumsen
SLTU har i år ændret betegnelserne for de rækker, hvor klubberne kan tilmelde  hold.
Motionisthold 3 spiller derfor ikke længere i en motionistrække, men er blevet løftet til det fint klingende ”Senior Serie Double – kategori 4 – pulje 3”.

Kategori 4 er den svageste række, der kan tilmeldes hold i. Men dette betyder ikke, at der ikke spilles flot tennis i denne række. Og det er min oplevelse, at holdene på dette niveau er blevet stærkere, og spillerne, vore modstandere, er blevet yngre.

Dette havde klubbens seniorudvalg luret, så i vinterens løb blev holdkaptajnen kraftigt opfordret til at påbegynde et generationsskift på holdet. Spillere, der gennem mange år havde kæmpet for motionisthold 3, blev sendt på pension. Nye yngre spillere blev forespurgt, om de kunne tænke sig at forstærke holdet gennem hele sæsonen.

Og med nye kræfter (Lars Pinholt, Lars Understrup, Helle Hansen, Maria Buhl) og de erfarne lidt ældre spillere (Jes Hansen, Henning Damsø, Janne Rasmussen, Solvejg Aksvig og holdkaptajnen) blev der dannet et slagkraftigt team, som kunne tage kampen op med de andre klubbers ungdommelige spillere.

Vi har spillet 7 holdkampe i løbet af sæsonen. Vundet 3, spillet 1 uafgjort og tabt knebent i 3 tilfælde. Holdet endte i midten af rækken, nr. 4 af 8 hold. Alle kampe var meget tætte. De vundne og tabte kampe endte alle med 4 sejre og 2 nederlag til det vindende hold. Og det var altså os i 3 tilfælde. Dette tyder på en meget jævnbyrdig række, hvor vi kan være meget stolte af årets resultat.

En holdkamp består af 6 kampe: 3 herredoubler, 2 mixdoubler og 1 damedouble.

Derfor er der i årets 7 holdkampe blevet spillet i alt 42 kampe. Vi har vundet de 21 og altså også tabt 21 kampe. Vi har vundet 50 sæt i alt, tabt 48 sæt.


Et sikkert vinderpar var vores 1. herredouble med Jes Hansen og Lars Pinholt, der vandt samtlige deres 7 kampe. Stærkt gået!

Da holdkaptajnen endnu ikke er fyldt 70, påtænker han også at stå i spidsen for holdet i den kommende sæson.

Uffe Villumsen
holdkaptajn for senior serie double kategori 4 holdet.

Kaffeklubben om tirsdagen fra kl. 10-12 har som sædvanlig været rigtig hyggelig. Vi er 10-12 damer, som i generationer har spillet tennis sammen Vi skiftes til at medtage kage og kaffe, som vi indtager efter 45 minutters spil. Bagefter spiller vi igen 45 minutter. Lisbeth har tidligere reserveret hele anlægget til os, men efterhånden er 2-3 baner tilstrækkeligt for os + indendørsbanen.  Det har mændene fundet ud af, så de spiller også om tirsdagen nu, hvis vi kan afse en bane til dem.
- Ofte har vi besøg af tidligere spillere, som enten har lagt spillet på hylden eller er skadet. - Vi spiller også sammen om vinteren i vores nye tenniscenter.

Sædvanen tro holdt vi afslutning på sæsonen sidste tirsdag i august. Efter en lille opstrammer i form af en munter sommerdrik spillede vi først turnering, og derefter spiste vi frokost sammen. KIFFEN kunne ikke påtage sig at levere til frokosten, så vi entrerede med Karlslunde Smørrebrød. Det var nu ingen succes!

Bagefter var der uddeling af præmier. Også sædvanen tro: præmier til alle. - Vi gik glade og muntre hjem efter en dejlig dag.

Idet de fleste af kaffeklubbens medlemmer så dagens lys under eller umiddelbart efter 2. Verdenskrig, trykker alderen efterhånden en del af os, og og enkelte må desværre lægge tennis på hylden, men hinandens selskab ønsker vi. Derfor har vi arrangeret, at vi om vinteren den første onsdag i måneden afholder  tennis-frokost i Kiffen. Denne frokost afholder vi sammen med badminton, men vi sidder dog ved vores eget bord og er sædvanligvis 10-12 personer. Kiffen har accepteret at levere smørrebrød og kaffe, når vi er så mange personer (ca. 40 i alt).

Drop in  mandage kl. 18-20 er stadig hellige for de fleste af os. Vi mødes lidt før kl. 18, trækker numre og spiller ½ time, derefter trækker vi nye numre, spiller, drikker kaffe, spiser kager, og således fortsætter vi til kl. 20 eller længere. Dem, der ikke er involveret i det praktiske, betaler 5 kroner for at deltage. Disse penge går til kaffe og kage.
Mit ønske  i sidste års beretning om at uddelegere kaffe-kage-jobbet med henblik på et generationsskifte blev ikke hørt. Ingen har henvendt sig. Vi gør det åbenbart tilfredsstillende . - Efter ny kontrakt med restauratørparret er det tilladt  for tennis at afholde 2 grill-arrangementer i løbet af sommeren med deltagelse af 20 prs.. Disse arrangementer har været forrygende, når vi selv skal sige det. Henrik indkøber og griller, Inger fremstiller tilbehør og kage, og Ilse bager brød. - Her skal lyde en stor tak til Henrik og Inger, som tager størstedelen af slæbet.

Vi er en lille hård kerne, som i september og oktober har fortsat med at spille mandage aftener, hvor vi startede kl. 17 og spillede til det blev mørkt. Få af os har sågar indviet vores nye kunstgræsbane, som stod færdig ultimo oktober.

Softtennis:  Vi spiller softtennis søndage kl. 10-12 i hal 2 følgende dage:
16. dec. 2018, 6. jan., 3. og 17. febr.,  3., 17. og 31. mar.  2019.
Håber at se flere af jer, ring til Ilse senest lørdagen før, tlf. 26280731.

Sluttelig tak for en god sæson og på gensyn – måske til soft-tennis – eller på gensyn i foråret 2019.

Ilse Engstrøm
Motionistformand

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

SA fremlægger regnskabet til godkendelse.

Spørgsmål: Hvordan er økonomien? Hvad betaler Greve Kommune og hvad betaler vi selv?

Svar fra TC: Da vi fik bevilliget penge til den nye hal, fik vi også bevilliget penge til drift og vedligehold, så vi har ingen løbende udgifter til hallen.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

Fremlægges af SA.

Kommentar: En klub behøver ikke at have så stor en egenkapital, og der opfordres til at investere flere penge i træningstilbud.

Kommentar: Man ser annoncer i Sydkysten fra Greve Tennisklub, men ikke fra Karlslunde Tennisklub.

Kommentar: Fodbold kører helsides annoncer i Sydkysten sammen med Facebook-opslag, og har haft god succes med det.

Budgettet godkendes enstemmigt.

7. Valg til bestyrelse (vælges for 2 år)

a. Formand (ulige år)

Ikke på valg.

b. Kasserer (lige år)

SA genopstiller og vælges enstemmigt.

c. Næstformand (lige år)

RZ genopstiller og vælges enstemmigt.

d. Sekretær (ulige år)

Ikke på valg.

e. Formand for seniorudvalg (lige år)

LD genopstiller og vælges enstemmigt.

f. Formand for ungdomsudvalg (ulige år)

Ikke på valg.

g. Webmaster (lige år)

NH genopstiller og vælges enstemmigt.

h. Formand for motionstudvalg (lige år)

IE genopstiller og vælges enstemmigt.

8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)

Inger Johansen og Peter Wammen genopstiller og vælges enstemmigt.

9. Valg af revisor (vælges for 1 år)

Jørgen Grandjean genopstiller og vælges enstemmigt.

10. Eventuelt

Kommentar: Er det muligt at få mere belysning i midten af tennishallen?

Svar fra RZ: Den nuværende belysning er kontrolleret og opfylder kravene i lumen for en sportshal.

Karlslunde, 27. november 2018

______________________________________

Dirigent: Jes Johansen

______________________________________

Formand: Thomas Cortzen