Delmålsguide placeringar, enligt SoSFS 2015:8

Allmän anestesi                                c1, c2, c3, c4, c5, c8

Barn PMI Huddinge                        c1, c2, c3, c4, c5, c9, c12

Barnanestesi och intensivvård                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12

Capio St. Göran anestesi                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9

Capio St. Göran kardiologi                c1, c4, c12

CIVA                                        c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c12

Echokardiografi-placering                c1, c2, c4, c12

Hyperbarmedicin                        c1, c2, c3, c4, c7

Högspecialiserad smärta                c8

KLAM                                        c1, c2

Kvalitetsarbete                                a4, a5, c1, c4

MIVA                                        a2, a3, b1, b2, b5, c7, c12

Neuroanestesi och intensivvård                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c11, c12

Prehospital placering                        c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10

Södertälje                                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9

Thoraxanestesi och intensivvård                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c11, c12

Trauma & Akut                                 c1, c2, c3, c4, c5, c7, c9, c10, c12

Vetenskapligt arbete                        a4, a5, c1, c4

ST-fredagar delmål SoSFS 2015:8

Akuta intoxikationer                        c1, c4, c6

Barnanestesi och intensivvård                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12

Dialys                                        c1, c2, c3, c4

Epidemiologi och statistik                a4, a5, c1, c4

Från tracheostomi till NIV                c1, c2, c4

Fysik och medicinsk teknik                c1, c2

Giftinformationscentralen                b3, c1, c4

Koagulation                                 c1, c2, c3, c4

Kärlkirurgi                                c1, c2, c3, c4

Leversvikt                                c1, c2, c3, c4, c6

Luftvägshantering                        c1, c2, c4

Medicinsk etik                                c7

Neuroanestesi och intensivvård                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c11, c12

Neuromuskulär funktion & muskelrelax        c1, c2, c3, c4, c5

Nutrition                                c6

Organdonation                                c1, c2, c4, c6, c7, c13

Perifera blockader                        c1, c2, c4

Prehospitalt omhändertagande                c10

Sepsis                                        c1, c4, c6

Smärtbehandling                        c8

Syra-bas och vätskebalans                c1, c2

Thoraxanestesi och intensivvård                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11

Ultraljud                                c1, c2, c4

Ventilatorbehandling                        c1, c2, c4

Vätskebehandling perioperativt                c1, c2, c3, c4


Kurser delmål SoSFS 2015:8

Akut nefrologi & dialys inom intensivvården        c1, c2, c3, c4

Allmän intensivvård                                a2, a5, b3, c1, c2, c4, c6, c9, c11

Anaesthetic Emergencies 118                        a1, c1, c2, c3, c4, c9

ATLS                                                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c10

BAS-kursen                                        a1, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9

CRM-träning i säkert samarbete                        a1,c9

Den svåra luftvägen                                c1, c2, c3, c4

Dykläkarkursen                                        c10

EDAIC crashkurs                                c1, c2, c3, c4

EDHEP                                                a6, b5, c7, c13

Endovasc. hybrid tr. & bleeding mgmt workshop        c1, c2, c3, c4, c12

Epidemiologi                                        a5, c1, c4

Fortsättningskurs i intensivvård                        b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9

Grundläggande anestesi                        c1, c2, c3, c4, c5

Grundläggande intensivvårdskurs                b3, c1, c2, c4, c6, c9

Gyn & Obstetrik                                        c1, c2, c3, c4, c5, c8

Hjälp, det blöder!                                c1, c2, c3, c4

Hur det verkligen fungerar                        b3, c1, c2, c3, c4

Hyperbarmedicin                                c1, c2, c3, c4

Inhalationsanestesi i teori och praktik                c1, c2, c3, c4, c5

Initialt omhändertagande på IVA                        b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9

Intensivkurs i den kliniska medicinens etik        b1, b5, c7

Katastrofmedicin                                c1, c2, c3, c4 c7, c9, c10

Kurs i ventilatorbehandling                        c1, c2, c4

LIST                                                a1, a6, a2, b1, c13

LUST                                                a1, a2, a6, b1, c13

Lära lärarna – instruktörskurs                        a2, a5

Neuroanestesi och intensivvård                        c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c11, c12

Obstetrisk anestesi                                c1, c2, c3, c4, c5, c8

PHTLS                                                c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c10

Prehospital akutsjukvård för anestesiläkare        c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c10, c12

Regionalanestesi                                c1, c2, c3, c4

Scientific writing                                        a5, c1, c4

Sepsis – State of the art                                b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6

Simulerad fiberbronchoskopi                        c1, c2, c3, c4

SK-kurs Barnanestesi och barnintensivvård        c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11

Smärta och smärtbehandling                        b5, c1, c4, c8

Smärtkursen                                        b5, c1, c4, c8

SYA:s vårkurs                                        c1, c2, c3, c4

Thoraxanestesi och intensivvård                        c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c9, c11, c12

Ultraljud för hemodynamisk bedömning                c1, c2, c3, c4

Örebrodagarna i praktisk regionalanestesi        c1, c2, c3, c4