Published using Google Docs
Reglaments de competició 2021-22.docx
Updated automatically every 5 minutes

XXI LLIGA de FUTBOL-7

                                 DE

MONTORNÈS DEL VALLÈS

                         2022 / 23 

            REGLAMENT DE COMPETICIÓ

XXI LLIGA de FUTBOL-7 de MONTORNÈS REGLAMENT DE COMPETICIÓ 

ORGANITZACIÓ

La seva finalitat es promoure aquest esport i omplir el temps lliure. A continuació es relacionen les normes de competició que regiran durant el campionat .

 

ARTICLE 1er. FITXES

A) Un responsable per equip.

B) Número màxim de jugadors per equip 15 (per cada fitxa de mes 30addicionals)

C) Està totalment prohibit que un equip tingui jugant jugador/s sense fitxa tramitada                                  seran sancionats amb la pèrdua del partit

E) No es pot jugar amb equips diferents durant el mateix campionat.(en canvi si es podrà jugar si es en altres divisions)

F) L'equip que no es presenti a jugar el seu partit, sense haver avisat com a mínim 2 dies abans del partit de referència, haurà de pagar 30 € per a l'arbitratge.

ARTICLE 2on.

SISTEMA DE JOC

 Es jugarà segons els equips que hi hagin apuntats. en grups o divisions. El campió serà el que obtingui més punts.

                                        ARTICLE 3rt. DURADA DELS PARTITS 

25 minuts per part amb 5 minuts de descans.

 

ARTICLE 4rt.

DISPOSICIONS GENERALS

A) Cada equip portarà una equipació numerada que haurà de coincidir amb la reflexa a l’acta.

B) L’organització no es fa responsable dels possibles subtraccions durant la competició.

 

  C) Cada equip es farà responsable dels possibles danys que es puguin ocasionar a les

instal·lacions esportives.

D) Queda totalment prohibit dur rellotges, ulleres sense cinta elàstica, així com qualsevol

objecte que pogués ser perillós per a la resta de jugadors.

E) Cadascun dels equips hauran de presentar una pilotes de futbol-7 en condicions òptimes per poder jugar.

F) En cas de pluja cal que els equips es presentin per disputar el partit. Serà el responsable

arbitral qui decideix si es pot disputar o no el partit.

G) Les normes tècniques de joc es remeten al reglament de la Federació Catalana de Futbol,

sense contar el fora de joc.

H) Tot el que no està exposat en aquest reglament serà resolt pel comitè creat

per a aquest campionat.

I) La participació en aquest campionat suposa l’acceptació de totes aquestes normes.

- La NO assistència a 1 partit, 30 euros i 0 punts.

- La NO assistència a 2 partits, 60 euros i 0 punts.

- La NO assistència a 3 partits, expulsió del campionat.

ARTICLE 5è.

SANCIONS

A) Serà obligat en aquest campionat, que tots els jugadors tinguin complerta la seva fitxa.

B) La no presentació de fitxes o document acreditatiu de qualsevol jugador que per qualsevol motiu no hagi passat la revisió de fitxes serà motiu de perdre el partit.

C) El públic d’un equip per l’organització es part de l'equip. Per tal motiu els equips seran responsables de les persones que els vinguin a veure com a públic.

D) En l'acta només podran constar els jugadors que han passat la revisió de fitxes. Els jugadors que arribin més tard podran sol·licitar a l'àrbitre la revisió de la seva fitxa i incorporar-se al joc tant si es la primera com la segona meitat.

E) En cas de suspensió d’un partit, si el comitè determina la continuació del mateix, només podran participar en la continuació els jugadors que estiguin inscrits en el moment de la suspensió.

F) Si un equip abandona un partit i el comitè de competició considera que no hi ha motius per fer-ho, el partit serà donat com perdut per 3 a 0 i se l’hi restarà un punt de la classificació.

G) Si un equip no es presenta a un partit sense motiu que el comitè de competició consideri       acceptable i no avisa, perdrà el partit per 3 a 0.

 

H) L'Equip que no es presenti i/o per insuficiència numèrica no es pugui jugar el partit haurà de pagar l'import total de l’arbitratge.

I) Si un equip ve a jugar amb menys de 5 jugadors, perdrà el partit 3 a 0, però podrà jugar partit amistós a la trobada. Si durant el partit es queda amb 4 jugadors, o sigui 3 expulsats, perd el partit 3 a 0.

J) L'equip que guanyi tindrà 3 punts. El que empati 1 i el que perdi cap.

K) Les Lligues, en cas d'empat per punts, es decidirà per:

1.-. Diferència de gols de tots els partits.

2.-. Punts obtinguts entre els seus enfrontaments

3.- Diferència de gols (favor menys contra) dels seus enfrontaments

4.- L’equip que més gols ha marcat. De persistir l'empat, l’organització determinarà en cada cas            

     la forma de resoldre'l.

L) No es permet l'ajornament de cap partit si no és per una causa que el comitè de competició determini com de força major.

M) En qualsevol sanció, al ser reincident lleu dintre de la mateixa temporada o greu en temporades anteriors serà motiu de major sanció.

Per part d'aquest comitè, es demana a tots els jugadors d'aquest campionat, sobretot més respecte cap als senyors col·legiats

 

                                                ES SANCIONARÀ SEGONS:

-La targeta blava suposarà la expulsió del partit, però podrà jugar un altre

  jugador de l'equip.

1.- Cicle complet de cinc targetes grogues suposaran 1 partit de sanció.

2.- Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les decisions    

     arbitrals suposarà 1 partit de sanció.

3.- Ser exclòs amb vermella directa i/o ser exclòs amb vermella per protestar l'àrbitre  

     sense faltar-li el respecte ni insultar-lo suposarà d’1 a 5 partits de sanció.

4.- Desconsideració o menyspreu a l'àrbitre, jugadors contraris, companys o  

     qualsevol persona suposarà 1 partit de sanció.

5.- Utilitzar mitjans violents contra un altre jugador estan la pilota en disputa

      suposarà d ́1 a 3 partits de sanció.

6.- Provocar l'aturada del partit per no voler abandonar la pista o tenir un

     comportament inadequat suposarà d ́ 1 a 3 partits de sanció.

7.- Provocar o incitar el públic suposarà d ́1 a 3 partits de sanció.

8.- Insultar o amenaçar un jugador contrari, company o qualsevol persona

     excepte a l'àrbitre suposaran de 2 a 5 partits de sanció.

9.- Insultar l'àrbitre suposaran de 3 a 5 partits de sanció.

10.- Intent d'agressió a un jugador contrari, company o qualsevol persona

       excepte l'àrbitre suposaran de 3 a 5 partits de sanció.

11.- Intent d'agressió a l'àrbitre suposaran de 5 a 10 partits de sanció.

12.- Empentes o maltractes al jugador contrari que no puguin ser considerades

 agressions suposaran de 2 a 5 partits de sanció.

13.- Empentes o maltractes a l'àrbitre que no puguin ser considerades agressions

 suposaran de 6 a 10 partits de sanció.

14.- Agressions lleus a qualsevol persona excepte l'àrbitre suposaran de 5 a 15 partits de sanció.

15.- Agressions lleus a l'àrbitre suposaran de 10 mesos a 1 any de suspensió de

 sanció.

16.- Agressions greus a qualsevol persona excepte l'àrbitre suposaran de 15 partits

  de sanció fins a l’expulsió permanent del jugador o fins i tot de l'equip.

17.- Agressions greus a l'àrbitre suposarà l’expulsió permanent del jugador i/o de  

        l'equip i a més el gabinet jurídic de l’Ajuntament de Montornès del Vallès  

        emprendrà les accions legals oportunes per danys i perjudicis.

 

Els àrbitres també poden ser expulsats si no compleixen amb la seva tasca

 Les observacions del partit del Sr. àrbitre seran exclusivament anotacions i/o dades privades, sense        

 dret de veure-les cap responsable, capità, i/o jugador d'equip. 

Cada equip posarà la seva pilota en una de les dues parts dels partits de manera obligatòria. En cas  

 negatiu pot determinar sancions.

El responsable de cada equip, una vegada finalitzat el partit, té el dret de comprovar les dades recollides per l’àrbitre, i així esmenar qualsevol error que pugui haver a l’acta, si no està d’acord podrà  presentar una al·legació per escrit, fins el dilluns a les 21 hores immediatament posterior a la jornada.

Serà obligació del delegat o responsable de cada equip assabentar-se de les decisions del comitè de competició de cada setmana per si té sancions. Ho podrà fer tant al taulell d’anuncis del camp de futbol o a la web.

Les infraccions comeses per jugador, personal tècnic o públic d’un equip dintre de les

       instal·lacions esportives municipals serà també sancionat amb el mateix criteri.

La participació de qualsevol equip en la XXI Lliga de Futbol-7 de Montornès del Vallès significa l’acceptació de totes les normatives del reglament del departament de l’organització del club.

Per qualsevol assumpte no estipulat o prou           clar en aquest reglament, el comitè de competició serà l'encarregat de dictaminar la resolució.

La organització es reserva el dret de modificar dates i qüestions del calendari de competició i

 qualsevol article d'aquest reglament, tot pel bé de la competició tanmateix per circumstancies i noves experiències ho consideri oportú, els equips podran sol·licitar sempre l’última versió del calendari de joc i del reglament

ARTICLE 6è.

ASSEGURANÇA ACCIDENTS/LESIONS:

 La organització es farà càrrec de la assegurança esportiva dels participants d’aquesta XXI Lliga de Futbol-7.  

 

ARTICLE 7è.

RETIRADA I/O DESQÜALIFICACIÓ D ́UN EQUIP DURANT LA COMPETICIÓ:

 És donarà com no vàlids tots els resultats obtinguts en els partits jugats contra aquest equip amb    

 concret.

ARTICLE 8é.

NO PRESENTACIÓ.

  1. Quan un equip no es presenti i/o no tingui suficients jugadors per començar el partit, l'àrbitre        

       esperarà 5 minuts. i en el cas de seguir sense presentar-se i/o tenir insuficiència numèrica de    

       jugadors per començar el partit, l'àrbitre donarà per guanyador del partit amb un resultat de 3 -  

       0 a l'equip presentat.

  1.   L’Equip que no es presenti i/o per insuficiència numèrica no es pugui jugar el partit haurà de pagar l'import total de l’arbitratge.

ARTICLE 9é.

 

PARTITS SUSPESOS PER CAUSES EXTRA ESPORTIVES:

En el cas de no poder-se jugar un partit per causes extra esportives, serà el comitè de competició qui determini dia i hora per recuperar aquest partit.

ARTICLE 10é.

PUNTUACIONS LLIGA:

 A) 0 punts partit perdut.

B) 1 punt partit empatat.

 C) 3 punts partit guanyat.

ARTICLE 11è

NORMES INTERNES DE JOC:

A) No hi hauran expulsions de dos minuts.

B) No hi hauran fora de jocs.

C) No es podrà demanar camp temps mort.

D) Els descans seran de 5 minuts. Els horaris es tenen que complir, 1 h per partit.

ARTICLE 12è.

REGLAMENT DISCIPLINARI:

 La participació de qualsevol equip en la XXI Lliga de Futbol-7 significa l’acceptació de tots els articles d’aquest reglament.

                     Nuevas Reglas de Juego del Fútbol-7 2021-22

                                   LOS JUGADORES

El partido será jugado por dos equipos compuestos cada uno de ellos por siete jugadores, uno de los cuales actuará como portero.

Cada equipo podrá iniciar el partido con, al menos, cinco jugadores, y se podrá incorporar posteriormente el resto.

Cuando, durante el desarrollo de un partido, un equipo, por las circunstancias que sean, quede con menos de cinco jugadores sobre el terreno de juego, el árbitro dará por concluido este partido y lo hará constar en el acta que el Comité de Competición decida, en su momento, al respecto.

Cuando cualquier jugador tenga que ser sustituido o reemplazado durante el transcurso del partido, tanto éste como su sustituto deberán observar los siguientes requisitos:

Que el árbitro haya sido informado previamente de esta propuesta de cambio, y el sustituto no podrá entrar en el terreno de juego hasta que el sustituido lo haya abandonado y este reciba del árbitro la señal de autorización para hacerlo.

Que el jugador sustituto acceda al terreno de juego por la "línea central", con el juego parado. Todos los jugadores inscritos en el acta del partido quedarán sometidos, durante todo el partido, a la autoridad y jurisdicción del árbitro.

   EQUIPAMIENTO DE LOS JUGADORES

El equipo básico, obligatorio de un jugador, consiste en una camiseta con mangas (del mismo color y numeradas), pantalón corto, medias y calzado, que será el adecuado a la superficie del terreno de juego. El portero vestirá colores que lo diferencien de los demás jugadores.

      EL INICIO Y REANUDACIÓN DEL JUEGO

Se hará un sorteo y el equipo que lo gane decidirá la dirección en la que atacar, o si quiere hacer el saque inicial.

Todos los jugadores deberán encontrarse en el propio campo. Los jugadores del equipo contrario a aquél que efectuará el saque inicial, tiro libre directo o indirecto, deberán encontrarse, al menos, a 6 metros del balón hasta que sea jugada.

El balón estará inmóvil en el punto central. El ejecutor del servicio no podrá tocar el balón por segunda vez antes de que éste sea jugado por otro jugador.

En la puesta en juego con barrera, los jugadores del equipo atacante deben estar al menos a 1 metro de distancia de la barrera defensiva.                                                                                            

SERVICIO DE PORTERÍA

 En el servicio de portería, un jugador del equipo defensor jugará el balón con el pie desde cualquier punto de su área.

Los jugadores contrarios deberán quedar fuera del área de penalti hasta que el balón esté en juego.

El jugador que ejecute el servicio no podrá volver a jugar el balón hasta que ésta no haya sido jugada por otro jugador.

El balón se considerará en juego cuando haya sido golpeada con el pie y se mueva claramente.

                       De un servicio de portería no se podrá anotar un gol directamente. No se podrá anotar un gol directamente de un saque inicial.

PELOTA FUERA DE JUEGO Y PELOTA A TIERRA El balón está fuera de juego cuando ha traspasado completamente la línea de meta o de banda por tierra o por aire.

El árbitro detuvo el juego cuando toca en un miembro del equipo arbitral, empieza un ataque prometedor o el balón entra directamente en la portería o cambia el equipo que tiene la posesión del balón

En todos estos casos, el juego se reanudará con un balón a tierra. Se concede una pelota en el suelo al portero del equipo defensor en su área de penalti si, en el momento que se ha detenido el juego, la pelota estaba dentro del área de penalti o el último toque del balón se ha producido dentro del área de penalti.

En todos los demás casos, el árbitro concederá un balón en el suelo a un jugador del último equipo que haya tocado la pelota cuando el último en tocarla haya sido un jugador, un agente externo o un miembro del equipo arbitral.

PROCEDIMIENTO Todos los demás jugadores (de ambos equipos) deberán permanecer al menos a 4 metros del balón hasta que esté en juego balón entrará en juego cuando toque el suelo.

REEMPLAZO DE UNA PELOTA DEFECTUOSA El balón no podrá ser cambiado o reemplazado durante el partido sin la autorización del árbitro. Si el balón se deteriora durante la ejecución de un penal, se volverá a ejecutar el tiro de penalti.

                                                                     ÁRBITRO

No permitirá que personas no autorizadas entren en el terreno de juego. Interrumpirá el juego si estima que algún jugador ha sufrido un golpe o lesión que necesita la atención de su médico o auxiliares, y deberá dar prioridad, sobre cualquier otra circunstancia o interés competencial, a la adecuada asistencia del jugador, incluso sobre el mismo terreno de juego, sin detrimento de cualquier otra decisión técnica que él considere pertinente adoptar.

Exigirá que todo jugador que sufra una hemorragia salga del terreno de juego y sólo podrá reingresar tras la señal del árbitro, quien se cerciorará de que la herida o circunstancia que la han motivado haya dejado de sangrar o de existir.

Castigará la infracción más grave cuando un jugador cometa más de una a la vez. Tomará medidas disciplinarias contra los jugadores que cometan infracciones merecedoras de amonestación o expulsión .

No está obligado a tomar medidas inmediatamente, pero deberá hacerlo en cuanto se detenga el juego.

Las decisiones del árbitro sobre los hechos relacionados con el juego son definitivas. El árbitro podrá modificar su decisión únicamente si se da cuenta que es incorrecta o, que aún no haya reanudado el juego.

Cuando se aplica la ley de ventaja, esta infracción al juego es falta acumulativa. Cuando sancionamos la sexta falta, se lanzará un libre directo desde la línea de Fuera de juego, sin barrera.