Державна бібліотека України для юнацтва         Електронний каталог

Постать світового значення

/до Шевченківських днів/

Шевченко … невичерпний,

нескінченний і незупинний.

І.Дзюба

   У 2019 році Україна відзначає 205-у річницю від  дня народження видатного українського генія  Тараса Григоровича Шевченка.

   Ім'я Кобзаря відоме в усьому світі: у багатьох країнах йому встановлено пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу. В Україні   ім'ям великого поета  названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці.

   Тарас Шевченко – духовний символ України. Великий Кобзар і сьогодні незримо присутній у нашому житті зі своїми безсмертними думами.

   Популяризація його спадщини є одним із напрямків роботи Державної бібліотеки України для юнацтва. Пропонуємо переглянути  найкращі видання їз фондів нашої бібліотеки.  

Бібліографічний список друкованих видань:

83.34Укр1-8

В19

    Василенко, М.Г.

    Істини Кобзаря [Текст] : статті про Тараса Шевченка : До 200-річчя з дня народж. 1814-1861/ М.Г.Василенко. - Д. : Ліра, 2014. - 96 с.

83.34Укр1-8

В35

    Вертій, О.І.

    Тарас Шевченко в національній свідомости українців [Текст]/ О.І.Вертій. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с.

83.34Укр1-8

З-11

    З любов‘ю до Тараса [Текст] : статті, нариси, проза, поезія, есе : До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка/ авт.-упоряд. В. Василенко. - Д. : Ліра, 2014. - 228 с.

ИЗО 83.34Укр1-8л6

Л65

    Ліховий, І.

    Шевченківський національний заповідник/ І.Ліховий, В.Пилип‘юк. - Львів : Світло й Тінь, 2016. - 267 с.

85.143(4Укр)1я6

Н35

    Національний музей Тараса Шевченка [Текст] : Альбом/ Упоряд.Т. Андрущенко, С. Гальченко. - К. : Мистецтво, 2002. - 224 с.

83.34Укр1-8

П32

    Пилип‘юк, В.

    Шевченкова посвята [Текст]/ В.Пилип‘юк. - Львів : Світло й Тінь, 2013. - 157 с.

83.34Укр1-8

П61

    Посвята [Текст] : Літературно-мистецький збірник/ За ред. Р.Лубківського. - Львів : Світ, 2003. - 568 с.

821.161.2.09

Т48

    Ткачук, П.І.

    Шевченкова правда-сила народ розбудила [Текст]/ П.І.Ткачук. - 3-є вид., допов. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2017. - 152 с.

83.34Укр1-8я43

У11

    У слові - вічність [Т.Г. Шевченко] [Текст] : зб. ст. : До 200-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка/ [редкол.: І.С. Попова та ін.]. - Д. : Акцент ПП, 2014. - 126 с.

83.34Укр1-8

Ш37

    Шевченко Т.: невідомі сторінки життя [Текст]/ [авт.-упоряд. Л. Цуріка]. - К. : АВІАЗ, 2013. - 72 с.

83.34Укр1-8

Ш37

    Шевченко Тарас в моєму житті [Текст] : Розповіді. Статті. Нариси/ Авт.-упор. О. Шарварок. - К. : Фенікс, 2004. - 480с.

83.34Укр1-8

Ш70

    Шляхами Великого Кобзаря. [ШевченкоТ.Г.] [Текст] : атлас : До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка/ [упоряд. Л.М. Веклич, Н.О. Крижова]. - К. : Картографія, 2013. - 88 с.

Вовканич С. Шевченкове слово у викликах інформаційній спільноті / Степан Вовканич // Світогляд. - 2014. - № 4. - С. 38-43.

Коляда І. Новітній Кобзар нової України / Ігор Коляда // Історія в рідній школі. - 2018. - № 3. - С. 33-38.

Символ України. 205 років від дня народження Тараса Шевченка // Шкільна бібліотека. - 2019. - № 2. - С. 29-31.

                                 Живу, учусь, нікому не кланяюсь

83.34Укр1-8я43

В67

    Волинь філологічна: текст і контекст [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18/ [редкол.: Г.Л. Аркушин та ін.]. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 332 с.

83.34Укр1-8

Д43

    Дзюба, І.М.

    Тарас Шевченко [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Альтернативи, 2005. - 704с.

83.34Укр1-8

К64

    Кониський, О.Я.

    Тарас Шевченко - Грушівський: Хроніка його життя [Текст]/ О.Я.Кониський ; упоряд. В.Л. Смілянська. - К. : Кліо, 2014. - 672 с.

83.34Укр1-8

Л33

    Лебідь, Є.М.

    Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба [Текст] : [монографія]/ Є.М.Лебідь. - К. : Наукова думка, 2012. - 168 с.

821.161.2.09

С48

    Слободян, О.Т.

    Інтенсив Тараса Шевченка [Текст] : герменевтичний об‘єм/ О.Т.Слободян, О.П.Яковина. - К. : Києво-Могилянська академія, 2016. - 288 с.

83.34Укр1-8

Ч-16

    Чалий, М.К.

    Життя і твори Тараса Шевченка [Текст] : звід матеріалів до його біографії/ М.К.Чалий ; пер. з рос. В. Смілянської. - К. : Веселка, 2011. - 263с.

821.161.2.09(082)

Ш37

    Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15/ [редкол.: Г.Ф. Семенюк (голова) та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2012. - 207 с.

83.34Укр1-8я43

Ш37

    Шевченко Тарас в просторі сучасної культури [Текст] : зб. наук. ст./ [редкол.: Т.І. Вилегжаніна (голова) та ін.]. - К. : НПБ України, 2014. - 104 с.

83.34Укр1-8я2

Ш70

    Шляхами Тараса Шевченка: Чернігівщина [Текст] : [путівник/ авт. тексту: Л.С. Лаєвський та ін.]. - К. : Богдана, 2012. - 276 с.

821.161.2.09

Я47

    Яковина, О.П.

    Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність [Текст]/ О.П.Яковина, О.Т.Слободян. - К.: Києво-Могилянська академія, 2013. - 312 с.

Бойко С. Творчість Тараса Шевченка — джерело наснаги нових поколінь / С. Бойко // Шевченкознавчі студії. - 2016. - Вип.19. - С. 101-105.

Бурштинська Х. Лицарі і плебеї / Христина Бурштинська // Аудиторія. - 2018. - № 7. - С. 12-13.

Зайцев П. «Переді мною моя наша стара хата» / П. Зайцев // Чумацький шлях. - 2014. - № 1. - С. 4-7.

Коляда І. Як Тарас Шевченко не став лібретистом: маловідомі сторінки біографії Кобзаря / І. Коляда // Історія в рідній школі. - 2018. - № 3. - С. 39-43.

Наумова Н. Літо останнє.Остання любов / Н. Наумова // Чумацький шлях. - 2011. - № 1. - С. 20-25.

Невідоме про відомого: 7 фактів про Т. Шевченка // Школа. - 2019. - № 2. - С. 94-95.

Пономаренко О. Поезія Тараса Шевченка після повернення зі заслання / Олена Пономаренко // Світогляд. - 2016. - № 5. - С. 20-27.

Топачевський А. Шевченків обрій / Андрій Топачевський // Світогляд. - 2014. - № 4. - С. 8-13.

Т.Г.Шевченко (1814-1861) // Світлиця. - 2014. - С.1-88.

Ходацька О. Тарас Шевченко — геній слова, пензля і пера / Ольга Ходацька // Справи сімейні. - 2014. - № 3. - С. 16-17.

Провісник долі України

94(477)(075.8)

Б77

    Бойко, О.Д.

    Історія України [Текст] : підручник/ О.Д.Бойко. - 6-е вид., стереотип. - К. : Академія, 2016. - 720 с.

63.3(4Укр)64

Д22

    Двадцять фактів російського вторгнення в Україну [Текст]. - К. : Міністерство інформаційної політики України, [2016]. - 27 с.

821.161.2.09

Ж87

    Жулинський, М.Г.

    Духовний будівничий України. [Шевченко Т.Г.] [Текст] : [книга-альбом]/ М.Г.Жулинський. - К. : Мистецтво, 2016. - 320 с.

63.3(4Укр)

І-45

    Ільєнко, І.

    В пазурах у двоглавого: Українство під царським гнітом (1654-1917) [Текст]/ І.Ільєнко. - 2-е вид. - К. : Ярославів Вал, 2007. - 256 с.

63.3(4Укр)52

І-90

    Історія України в особах: ХІХ століття [Текст]/ [авт.кол.: В.С. Шандра (кер.) та ін.]. - К. : Україна, 2015. - 368 с.

66.3(4Укр),133.1

К26

    Карпенко, О.Ф.

    Дві тисячі тринадцятий - дві тисячі п‘ятнадцятий (2013-2015). На межі [Текст] : Хроніка полум‘яних літ/ О.Ф.Карпенко. - К. : СІК Груп Україна, 2015. - 340 с.

94(477)

М48

    Мельниченко, В.Ю.

    Михайло Грушевський: "Шевченко - святий національний прапор" [Текст] : 100 історій і розповідей про двох українських геніїв/ В.Ю.Мельниченко. - К. : Либідь, 2017. - 440 с.

63.3(4Укр)я73

М69

    Михальчук, П.А.

    Курс лекцій з історії України. У 4-х ч. [Текст]. Ч.2. Нова історія України/ П.А.Михальчук, І.П.Куций. - Тернопіль : Астон, 2007. - 480с.

94(477)(082)

Н35

    Національна та історична пам‘ять. Політика пам‘яті у культурному просторі [Текст] : зб. наук праць. Вип. 8/ [редкол.: В.Ф. Солдатенко (голов. ред.) та ін.]. - К. : Пріоритети, 2013. - 296 с.

94(477)(07)

П14

    Палій, О.А.

    Історія України [Текст]/ О.А.Палій. - Вид. 3-є. - К. : КІС, 2017. - 596 с.

94(477)"20"(082)

Р75

    Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 2016 р./ [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. - К. : МП Леся, 2016. - 348 с.

83.34Укр1-8

С37

    Симоненко, Р.Г.

    Тарас Шевченко та його доба. У 3 т. [Текст] : докум.-хрестоматійне висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найбл. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Л. Українки, М.П. Драгоманова. Т.1/ Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с.

63.3(4Укр)64

С44

    Скобало, Ю.Б.

    Війна не поставила нас на коліна! [Текст]/ Ю.Б.Скобало. - Львів : Растр-7, 2016. - 304 с.

83.34Укр1-8

У45

    Україна Тараса Шевченка [Текст]/ [упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко]. - Х. : Фоліо, 2014. - 573 с.

63.3(4Укр)

У45

    Україна крізь віки. В 15-и т. [Текст]. Т.9. Національне відродження України/В.Г. Сарбей. - К. : Альтернативи, 1999. - 336с.

821.161.2

Ш37

    Шевченко, Т.

    Фронтовий Кобзар [Текст] : спеціальне благодійне видання для захисників України/ Т.Шевченко. - Хмельницький : Поліграфіст, 2016. - 96 с.

Бурштинська Х. «Не поет, бо це занадто мало...» / Христина Бурштинська // Аудиторія. - 2017. - № 8. - С. 10-11.

Коцур В. Шевченкові уроки патріотизму й людяності / В. Коцур // Рідна школа. - 2017. - № 9-10. - С. 40-43.

Нерубайська Л. «Шевченкова світлиця» - центр громадянсько-патріотичного виховання школярів / Л. Нерубайська // Дивослово. - 2017. - № 9. - С.33-35.

Олійник Н. Концепція української держави в творчості Т.Г.Шевченка / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 3. - С. 30-33.

Павлишин Н. «Та не однаково мені...» / Наталія Павлишин // Аудиторія. - 2018. - № 8. - С. 9.

Подольська І. Шевченко — тричі символ України / І. Подольська // Слово просвіти. - 2018. - № 19. - С. 12.

Ім’я Тараса на мапі світу

821.161.2.09

Д43

    Дзюба, І.М.

    Тарас Шевченко серед поетів світу [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Либідь, 2016. - 424 с.

821.161.2.09

Ш37

    Шевченкознавство в сучасному світі [Текст] : монографія/ [Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2014. - 463 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Вибрана поезія. Живопис. Графіка [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; Вступ. ст. І. Дзюби. - К. : Мистецтво, 2007. - 608с.

Єфремова В. Кобзар єднає народи / Валентина Єфремова // Справи сімейні. - 2017. - № 9. - С. 8-9.

Зорівчак Р. Творчість і особистість Тараса Шевченка як символ вільної України в США / Р. Зорівчак // Всесвіт. - 2015. - № 1-2. - С. 265-277.

Нечепа В. Батько Тарас працює на Україну в усьому світі / В.Нечепа // Чумацький шлях. - 2017. - № 1. - С. 8-9.

Пам'ятники Т. Шевченку у світі // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 23-26.

Слово Тараса Шевченка без кордонів // Шевченкознавчі студії. - 2016. - Вип.19. - С. 161-184.

Стріха М. Італійський «прорив» Шевченка / Максим Стріха // Всесвіт. - 2016. - № 1-2. - С. 233-235.

Завжди сучасний класик

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Повне зібрання творів у 12-и т. [Текст]. Т.1. Поезія 1837-1847рр./ Т.Г.Шевченко. - Київ : Наукова думка, 2001. - 784с.

63.3(0)я2

Ш37

    Шевченківська енциклопедія. В 6 т. [Текст]. Т.1. А - В/ редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. - Київ : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2012. - 744 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Дитячий Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; худож. М. Михайлошина; упоряд. З. Мензатюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. - 58 с.

821.161.2

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Кобзарик для маленьких патріотів України [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; [Т.Г. Шевченко]. - К. : Кристал Бук, 2016. - 16 с.

821.161.2

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    У нашім раї на землі... [Текст] : вибрані поезії/ Т.Г.Шевченко ; упоряд. Г. Рогач ; худож. К. Штанко. - К. : Веселка, 2016. - 159 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Гайдамаки [Текст] : поема/ Т.Г.Шевченко. - Вид. переробл. - К. : Дніпро, 2015. - 104 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Поезії (Кобзар) [Текст] : повна збірка творів/ Т.Г.Шевченко ; вступна ст. Ф. Якубовського; прим. до тексту упоряд. О. Полторацький. - Вид. відтвор. 1927 р. - К. : Альтернативи, 2003. - 368 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Усі твори в одному томі [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Ірпінь : Перун, 2007. - 824с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2014. - 480 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Гайдамаки; Гамалія; Тризна; Катерина; Наймичка; Псалми Давидови; Тарасова нічь; Тополя; Букварь южнорусскій [Текст] : Прижиттєві видання творів 1841-1861 рр./ Т.Г.Шевченко. - факсимільні відтворення. - К. : Веселка, 2013. - 399 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    А правда наша п‘яна спить [Текст] : сатиричні вірші та поеми/ Т.Г.Шевченко. - К. : Толока, 2014. - 216 с.

84.4Укр1

Ш37

    Шевченко, Т.Г.

    Думи мої... [Текст] : вибрані поезії/ Т.Г.Шевченко ; упоряд., передмова та пер. груз. мовою Р. Чілачави. - 2-е вид., виправ. та допов. - К. : Дніпро, 2013. - 212 с.

Литовченко В. Поема Т.Г.Шевченка «Кавказ» - закодоване послання українцям / Володимир Литовченко // Світогляд. - 2014. - № 4. - С. 36-37.

Ходацька О. Тарас Шевченко — геній і людина: нове прочитання творів Кобзаря / Ольга Ходацька // Українська мова і л-ра в школах України. - 2018. - № 3. - С. 43-45.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua