Inschrijfformulier cursussen

Naam             :        ___________________________________           Man / Vrouw

Adres             :        ___________________________________                  

Postcode  :        _________________   Plaats :   _________________________________________

Telefoon   :        _________________   Emailadres:   _____________________________________

Ik geef mij op voor de cursus:  

De cursusprijs is inclusief cursusboek 1                         Cursusprijs:  €   ______________

        Ik heb thuis een computer / laptop / tablet

        Ik heb wel / geen computerervaring

Ik ben verhinderd op (aankruisen welke dagen u niet naar cursus kunt):

        Maandag                Dinsdag                Woensdag                Donderdag                Vrijdag

Datum:     ____________________        Handtekening:        _______________________________

Opmerking: Dit formulier opsturen naar de cursusadministratie (adres zie onder). Bevestigingsstrookje afknippen en voor eigen administratie bewaren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(bevestigingsstrookje voor uzelf)

U hebt u op  ________________  ingeschreven voor __________________________________  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Cursusadministratie:

Ton Pingen

Blauhûskamp 45

9261 ZD Eastermar

Telefoon: 0512 729056 / 06 37562084

E-mail: seniorwebburgum@gmail.com

Tip:  kijk ook eens op onze website: https://www.seniorweb.nl/burgum