Published using Google Docs
Протокол 28/04.docx
Updated automatically every 5 minutes

 П Р О Т О К О Л

от заседание  на Управителния съвет на

“АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – МЕДИЦИ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ”

28.04.2022 год.

 1. КОНСТИТУИРАНЕ

 • Място и време на провеждане:

Семинарна зала по микробиология, 28.04.2022г., 17:00 часа

 • Председател на заседанието:

1. Антоана Гочева

 - Председател на сдружението

 • Присъстващи или представени членове:

2. Мирослава Грозева

3. Любен Яков

4. Стиляна Аврамова

5. Румяна Чилингирова

6. Гергана Дерменджиева

7. Дарина Стоянова

8. Деница Ченголова

 • Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет

Гергана Джикова, Никола Атанасов, Теодора Желязкова, Ивана Танева, Кристиян Райчев, Валентин Кузманов, Момчил Христов

 • Напуснали членове

 • Дневен ред на заседанието:
 1. Партньорство с Биодерма
 2. ICMS update
 3. Работа по комитети
 4. Други

 • Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на Управителния съвет - лично присъстват осем от неговите единадесет членове, представляващи 72% от членовете на УС.

Процедурно предложение въз основа на констатациите на председателя на заседанието: Гласуване за откриване на заседание на Управителния Съвет на АСМБ-София.

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 0

Начало на Заседанието: 17:00 часа

 1. РАЗСИСКВАНИЯ

 • Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

 • Предложения по същество по предварително раздадения проект за решение

Няма

 1. РЕШЕНИЯ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Партньорство с Биодерма

Среща с Пенчо от Биодерма на 27.04. - ще предоставят дезинфектанти (и още нещо) за welcome пакетите на ICMS. Ще има също и quiz с награди по време на конгреса. Той винаги участва на Национални Срещи, не забравяйте да го поканите на есен.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. ICMS update

В петък в 20:00 часа отваря регистрацията за уъркшопи. Ще имаме и кока-кола продукти, оризовки, видас, вода бачково. Чакаме отговор от Амбос и Боди интеракт за кодове. Готови са абстрактната книжка, както и журито. Другата седмица ще правим welcome packages.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Работа по комитети

 • SCORP

ментал хелт - нещо по-голямо от пост; спам за световни дни

 • SCOPE / SCORE

на 11.05 и на 18.05 CP трейнинг; Тити на ТНТ в Египет (гжжж); на 3.05 останалата част от таксите; euregme мина много добре, завързани са нови контакти; събитието се получи доста добре, изговориха се доста потенциални проблеми на обмен; СКОРЕ - юли и август няма да има проекти

 • SCOPH

отменихме събитието с Велев, мина присъственото за алергиите в св. София. За 17.05 - присъствено за хипертония; много доволни от тиймбилдинга; постове за седмицата на имунизация, както и за маларията

 • SCORA

кръводаряване съвместно със СКОМЕ, разлепени са плакати на разни места в университета; обучение в испанската мина на 20.04.; погледа на съдебния лекар - фийдбак от лекторката за повече промоция

 • SCOME

физиология ин а нътшел за практиката на изпита с д-р Стойнев - присъствено; кампания за кръводаряване в Майчин Дом (10.05-11.05)

 • Председателски комитет

 АМ в Турция, скоро форма, няма все още информация

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 1. Други

Любен Яков отправя процедурно предложение за приемане на новопостъпилите молби за членство на:

 1. Sharfa
 2. Jihad Osman
 3. Мария Танева

За: 8

Против:0

Въздържали се: 0

Последен УС - 20.05. От 17:30

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито.

Процедурно предложение на председателя на заседанието за закриване на заседанието.

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 0

Заседанието се закрива в  18:30 часа.