Attālinātā režīma apstākļos-MAIJĀ- skolēniem  piedāvājamie  materiāli

SPĒLĒ

https://www.nva.gov.lv/UserFiles/File/PDF/Karjeras_speleC.pdf

SKATIES

https://www.youtube.com/watch?v=7W28MupbO2o

 

ReTV

Attālinātā režīma apstākļos-maijā- vecākiem  piedāvātie materiāli

1)http://www.aiknc.lv/lv/

2)Latvijas uzņēmēju stāsti un atziņas par uzņēmējdarbību

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/14_veiksmes_kods.pdf

3)https://www.visma.lv/blogs/karjera-pec-un-iespejama-misija-ko-es-tagad-daritu-citadi/

PKK Dace Sadovska

Attālinātā režīma apstākļos  skolēniem  piedāvājamie  materiāli-APRĪLĪ

-  Attālinātā režīma apstākļos skolotājiem  piedāvātie materiāli

-  Attālinātā režīma apstākļos vecākiem  piedāvātās grāmatas

Attālinātā režīma apstākļos  skolēniem  piedāvājamie  materiāli-MARTĀ

-  Attālinātā režīma apstākļos skolēniem  piedāvātās grāmatas

  (www.janisroze.lv , www.gramata24.lv, www.zvaigzne.lv, www.satori.lv )

 

Profesiju apraksti

https://rcmc.lv/iepazisti-zobarstniecibas-masas-profesiju/

http://profesijupasaule.lv/intervija-masas-paligs

 

IZM metodiskie materiāli VIAA mājas lapā

 http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/ 

 

PKK D.Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

2019.gada 15.,17.,18.,30.,31.oktobrī  skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 1.abc,2.abc, 3.abc,4.abc,5.abc klašu skolēniem

„Iepazīsti aktiera, ķīmiķa un fiziķa profesiju”

1.,2 .klases-aktiera profesija

 Izzināja profesijas aktualizāciju, kā iegūt aktiera izglītību un kāpēc tā ir nepieciešama; kāda ir aktiera ikdiena, kādi pienākumi jāpilda; jomas, kur ir pieprasīti aktieri, izņemot teātri un kino; neparastais veids izmantot aktiera prasmes - padarīt izglītību atraktīvāku (Laboratorium.lv zinātniskā teātra stāsts – īsa aktiera meistarības darbnīca (kā interesantāk pastāstīt par kādu tēmu – dosim bērniem iespēju izmēģināt savu talantu).

3.,4. klases ķīmiķa profesija

 Izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, cik pieprasīti ir dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti darba tirgū, kur tās var apgūt; kā var izmantot ķīmijas zināšanas un prasmes savā darbā; kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt; kā es kļuvu par skolotāju; ar ko mans darbs Laboratorium komandā ir īpašs.

 5. klases fiziķa profesija

Izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, cik pieprasīti ir dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti darba tirgū, kur tās var apgūt; kā var izmantot fizikas zināšanas un prasmes savā darbā; kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt.

Skolēni, piedaloties praktiskajās darbnīcās, uzzināja, kur dabaszinātņu jomā apgūto izmanto ikdienā, kā arī rūpniecībā un dažādos uzņēmumos; kur pašizpausmes mākslas jomā skolēni var attīstīt saskarsmes un empātija prasmes, gūt skatuvisku priekšnesumu un publiskās uzstāšanās pieredzi.

PKK Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

2020.gada 12.februārī 4.b klases skolēni un klases audzinātāja A.Tretjakova apmeklēja radošo ,,Grafikas darbnīcu’’

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazinās ar augstspieduma tehniku, bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs dalībnieks veidoja savu drukas kartiņu. Skolēniem iespēja strādāt ar jau iepriekš sagatavotām iespiedformām un izprast drukas procesa pamatprincipus.

PKK Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

pie  3.a klases skolēniem

2020.gada 28.janvārī ciemojās  5 arhitekti (Ilze Didrihsone, Nora Saulespurēna, Andra Odumāne, Marita Sīmane, Ansis Paeglītis)

 no projekta skolniekspetniekspilsetnieks

SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS māca domāt un domāt skaidri, strukturēti, sistēmiski un telpiski, individuālam darbam pievienot arī starpdisciplināro prasmi darboties grupā. SPP zinību apguve audzē prasmes argumentēt un sekmē spējas sadarboties, kā arī veidot savstarpējās attiecības. SPP mācību kurss palīdz iepazīt arhitekta profesiju, ieviest pielietojamu un pamatotu domu uzbūvi skolēnu mācību saturā.Mēs esam PAR labu izglītību APBŪVĒTĀS VIDES veidošanas mākslā! Tikai lai cilvēcīgāk dzīvotu.

PKK Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu-

2020.gada 27.janvārī 1.c klases skolēni( ar vecāku atbalstu)  apmeklēja radošo darbnīcu vizuālajā mākslā ,,Gleznotāja Valda Buša ainavas’’

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā  un iepazinās ar profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolas izglītības programmām un interešu izglītības programmām.

PKK Dace Sadovska

Latviešu valodas stunda 1.c un 1.b klasēs

2019.gada 5.decembrī

Darbs ar I. Tokmakovas dzejoli «Ābecija». Iepriekš svarīgi noskaidrot, ko

nozīmē «Ābecija», pēc dzejoļa analīzes pārliecināties par šī nosaukuma

saistību ar dzejoļa saturu.

Skolēni tiek rosināti kļūt par pētniekiem un noskaidrot, ka profesijas

dotas alfabēta secībā pēc burta, ar kuru sākas katras profesijas nosau

-

kums. Skolēnus var stimulēt arī pamanīt, ar kuriem burtiem dzejniece

nav nosaukusi profesijas, bet gan , bet gan raksturojusi dzīvniekus (Ļutausis —

suņuks, Ņaudis — raibs runcis).

PKK D.Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

2.decembrī 3.c klase (skolotāja Zanda Ābele) bezmaksas nodarbībā    

“Ja es būtu grāmata”

Praktiska darbošanas, kurā dalībniekiem iespēja pašiem veidot savu versiju kādam grāmatas stāsta turpinājumam. Nodarbība lieliski papildina literatūras, mākslas, latviešu valodas un dizaina jomas zināšanas un prasmes. Tās mērķis ir attīstīt lasītprasmi un iztēli.

PKK D.Sadovska

Klases stundas sākumskolā

 2.c klasē

( skolotāja E.Burvāne)

22.novembrī ,,Kādu es redzu sevi?Kādu mani redz citi?.’’

1.c klasē

( skolotāja D.Sadovska)

14.oktobrī ,,Profesijas’’

11.novembrī ,,Lāčplēša diena’’

25.novembrī ,,Ražots Latvijā’’

 1.b klase  Interesējamies par  vecāku, vecvecāku profesijām( skolotāja E.Nurža)

        2019. gada oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

            pie 1.b klases skolēniem karjeras mēneša ietvaros

   viesojās

Elzas mamma -žurnāliste, bērnu grāmatu autore Līga Rozentāle.

-Pastāstīja par šīm profesijām. -Noskaidrojām kā rakstīt radoši? -Padomi, kā rakstīt dzeju, komiksus, apskatus, stāstus.-Ir dažādas rakstīšanas metodes, piemēram, ar roku uz papīra, datorā, rakstāmmašīnā vai pat ar īpašu programmu palīdzību.

14.oktobrī 1.b ,,Nākotnes profesijas’’

(klases audzinātāja Edīte Nurža)

PKK Dace Sadovska

 4.a klasē  Interesējamies par  vecāku, vecvecāku profesijām(skolotāja V.Zemīte)

        2019. gada oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

            pie 4. a klases skolēniem karjeras mēneša ietvaros

   viesojās

29. oktobrī Dāvida Lejiņa mamma Inese, kura pastāstīju par preču zīmēm, patentiem un dizaina paraugiem. Skolēni guva priekštatu par intelektuālo ipāsuma aizsardzību. Katrs skolēns radīja savu izvēlēto preču zīmi vai dizainparaugu.

 

18.oktobrī Gabrielas Gardas mamma Santa, kur mūs iepazīstināja ar Sporta deju aizkulisēm. Pastāstīja par sporta deju sacencībām, vērtēšanas kritērijiem, žūrijas pienākumiem un dejotāju un treneru ieguldīto ieguldīto darbu. Apskatījām tērpus ar kādiem uzstājas dejotāji. Guvām priekšstatu, kāda ir dejotāju ikdienas slodze treniņos.

PKK Dace Sadovska

4.oktobrī  4.c ,,Mana nākotnes profesijas’

(klases audzinātāja Ilze Rupeka-Rupeika)

4.oktobrī  3.b ,,Nākotnes profesijas’’

(klases audzinātāja Ruta Ulbika)

Notiks karjeras diena dzelzceļa nozarē

2019. gada 28. novembrī notiks Valsts izglītības attīstības aģentūras un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma organizētā Karjeras diena dzelzceļa nozarē, kurā aicināti piedalīties skolotāji, karjeras atbalstā iesaistītie speciālisti un 8. - 9. klašu skolēni.

Pasākuma pirmajā daļā notiks teorētiskas nodarbības, kurās varēs iepazīt dzelzceļa nozares profesijas, nozares attīstību, izglītības un karjeras iespējas nozarē. Savukārt otrajā daļā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties meistarklasēs, kurās ielūkosies elektrotehnikas un elektronikas brīnumu pasaulē, atklās dzelzceļa transporta daudzveidību, iepazīstinās ar pārvadājumu organizācijas aizkulisēm, kā arī izmēģinās brauciena simulāciju.

Programma: ?d=Karjeras_diena_Dzelzcela_nozare_programma_28.11_.pdf

Norises vieta: PIKC Rīgas Valsts tehnikuma praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70

Norises laiks: 11.00-14.30

Reģistrācija: ejuz.lv/dzelzcelanozare

Papildu informācija:

Ināra Punkstiņa

VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta

Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja

Tālrunis 67785425

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

šī gada 17.oktobrī mūsu skolas 11.a un 12.b klases skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras nedēļas pasākumā ”Šodien sākas nākotne”. Diskusijā bija iespējams uzzināt, kā sasniegt savus mērķus un veidot veiksmīgu karjeru nākotnes darba tirgū, kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda – cilvēkam.

PKK Aija Krankale

Šī gada 15. oktobrī 9. klases un 11.kases skolēni, kopā ar skolotāju Aiju Krankali devās uz vienu no karjeras nedēļas pasākumiem ‘’Ielogojies nākotnē”. Skolēniem bija iespēja noklausīties visdažādāko nozaru pārstāvju diskusijas par viņu karjeras ceļiem.

PKK Aija Krankale

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

pie  4.c klases skolēniem

2019.gada 5.novembrī ciemojās  4 arhitekti

Kārlis Narkevičs, Ieva Skadiņa, Andra Odumāne, Elīna Lībiete

 no projekta skolniekspetniekspilsetnieks

SKOLNIEKS PĒTNIEKS PILSĒTNIEKS māca domāt un domāt skaidri, strukturēti, sistēmiski un telpiski, individuālam darbam pievienot arī starpdisciplināro prasmi darboties grupā. SPP zinību apguve audzē prasmes argumentēt un sekmē spējas sadarboties, kā arī veidot savstarpējās attiecības. SPP mācību kurss palīdz iepazīt arhitekta profesiju, ieviest pielietojamu un pamatotu domu uzbūvi skolēnu mācību saturā.Mēs esam PAR labu izglītību APBŪVĒTĀS VIDES veidošanas mākslā! Tikai lai cilvēcīgāk dzīvotu.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

2019.gada 30. oktobrī 2.abc klašu skolēniem un 31.oktobrī 1.abc klašu skolēniem notika 

karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iepazīsti aktiera profesiju”

Mērķis un uzdevumi: iepazīstināt skolēnus atbilstoši vecuma posmam ar profesiju daudzveidību, kas saistītas ar  pašizpausmi mākslā. Iepazīt specifiskās lietas, kas saistītas ar profesijām, kurās šīs zināšanas tiek lietotas.

Izzinās profesijas aktualizāciju, kā iegūt aktiera izglītību un kāpēc tā ir nepieciešama; kāda ir aktiera ikdiena, kādi pienākumi jāpilda; jomas, kur ir pieprasīti aktieri, izņemot teātri un kino; neparastais veids izmantot aktiera prasmes - padarīt izglītību atraktīvāku (Laboratorium.lv zinātniskā teātra stāsts – īsa aktiera meistarības darbnīca (kā interesantāk pastāstīt par kādu tēmu – dosim bērniem iespēju izmēģināt savu talantu).

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Pateicība 1.a,2.b,2.c,4.b,3.b,4.c,3.a,4.a,1.b,1.c klasēm un klašu audzinātājām!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

2019.gada 17. oktobrī 4.abc klašu skolēniem un 18.oktobrī 3.abc klašu skolēniem notika 

karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iepazīsti ķīmiķa profesiju”

Mērķis un uzdevumi: iepazīstināt skolēnus atbilstoši vecuma posmam ar profesiju daudzveidību, kas saistītas ar dabas zinātnēm. Iepazīt specifiskās lietas, kas saistītas ar profesijām, kurās šīs zināšanas tiek lietotas.

Izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, cik pieprasīti ir dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti darba tirgū, kur tās var apgūt; kā var izmantot ķīmijas zināšanas un prasmes savā darbā; kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt; kā es kļuvu par skolotāju; ar ko mans darbs Laboratorium komandā ir īpašs.

.

                         2019.gada 15.oktobrī 5.abc klašu skolēniem notika

karjeras attīstības atbalsta pasākums

„Iepazīsti fiziķa profesiju”

Mērķis un uzdevumi: iepazīstināt skolēnus atbilstoši vecuma posmam ar profesiju daudzveidību, kas saistītas ar dabas zinātnēm. Iepazīt specifiskās lietas, kas saistītas ar profesijām, kurās šīs zināšanas tiek lietotas.

Izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, cik pieprasīti ir dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti darba tirgū, kur tās var apgūt; kā var izmantot fizikas zināšanas un prasmes savā darbā; kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt.

Skolēni, piedaloties praktiskajās darbnīcās, uzzināja, kur dabaszinātņu jomā apgūto izmanto ikdienā, kā arī rūpniecībā un dažādos uzņēmumos.

 

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

„Karjera ir mērķtiecīgs, jēgpilns cilvēka dzīves ceļa gājums…’’

(Garleja, Kangro, 2015, 139)

 2.10.-18.10. Durvju noformējums “NĀKOTNES PROFESIJAS’’                        1.-12.klasēm

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska 

GATAVOJOTIES KARJERAS NEDĒĻAI

2019. gada 7. oktobrī 1.c klasē notika vizuālās mākslas stunda

 ,,Nākotnes profesijas.’’

Apspriedām , zīmējām un krāsojām 10 profesijas (taksisti, apkalpojošās sfēras darbinieki, viesmīļi, rūpnīcu darbinieki, viesmīļi,žurnālisti,juristi, ārsti,farmaceiti,karavīri, astronauti), kurās nākotnē mūs aizvietos roboti.

Roboti ir visur: gan lielajās rūpnīcās , gan modernajās noliktavās un pat mājsaimniecībās.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

2019.gada 25.septembrī projektu dienā ,,Skola ārpus skolas un mācību stundas”

1.b klase ar vecāku atbalstu ciemojās   Latvijas Ugunsdzēsības muzejā.

        ,,MELNIEM SODRĒJIEM KLĀTA PROFESIJA’’

 Apskatījām  19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ugunsdzēsēju formas tērpus, ķiveres, darbarīkus, apbalvojumus, rokas un mehāniskos sūkņus, kā arī ugunsdzēsēju automobili „Chevrolet Six”. 

Uzzinājām,ka padomju varas gados skursteņslaucītājus dēvēja vairāk par dūmvadu tīrītājiem. Dūmvadu tīrītāji tajā laikā bija Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību darbinieki.

Sapratām, ka skursteņslaucītāji vienmēr lepojušies ar savu amata prasmi un apzinājušies nozīmi mājokļu drošībā.

Vajadzīga un svarīga profesija!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

Kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Tavas attīstības iespējas skolas laikā

Daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. Mūsdienās neviens profesionālis neiztiks bez laika plānošanas, spējas pamatot savu viedokli, prasmēm sadarboties u.c. tā sauktajām vispārējām prasmēm. Infografika parādīs Tev ceļus, kā, iesaistoties ikdienas aktivitātēs, vari veidot sevi par darba tirgum un dzīvei sagatavotu profesionāli.

Neiznieko laiku! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, bez kurām neiztikt 21. gadsimtā.

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

Rīgas 25.vidusskolas 2.a klases skolēni

2018.gada 18.maijā apmeklēja SIA ,,Lāči’’

Mērķis-  Ekskursija  uz maizes ceptuvi, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

Iepazinām maizes ceptuvi "Lāči", rudzu maizes vērtīgās īpašības un cepēju darba rīkus izzinoši izglītojošā mācību ekskursijā.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

Rīgas 25.vidusskolas 3.a klases skolēni

2018.gada 10.maijā ciemojās

Keramikas darbnīcā.

Mērķis: uzzināt kā strādā viena no senākajām nozarēm un iepazīt keramiķa profesiju un darba apstākļus.

Izzinoši izglītojošajā mācību ekskursijā skolēni  uzzināja  kā strādā vienā no senākajām nozarēm. Iepazina keramiķa profesiju, tās + un –

Darbnīcas apskatē  noskaidroja nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai strādātu keramikas darbnīcā. Tur saruna par profesijas specifiku.

Redzēja kā  keramiķis darbā lieto dažādus šablonus izstrādājumu formas veidošanai, mehānisko vai elektrisko rokas podnieka virpu, glazēšanas šķēres, lineālu, kaltus, otas. Noskaidroja, kādas ir karjeras izaugsmes iespējas uzņēmumā, darbinieku galvenos darba pienākumus, darbinieku darba laiku, kā norit tipiska darba diena.

Piedalījās meistarklasē, kurā katrs skolēns  pats praktiski pagatavo sev un draugiem suvenīrus.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

                   16.05. nodarbības 10.a, 11.ab, 12.a klašu skolēniem

Kā izvēlēties atbilstošu profesiju?

Komunikācijas prasmes nozīme profesijas izvēlē.

 Pašizziņas nodarbības vada dzīves trenere Dace Jurjāne(sertificēts apziņas koučs (International Diploma in Professional Consciousness Coaching), uzņēmēja un lektore.)

                                                                              

-Nodarbības palīdzēs jauniešiem veicināt izpratni par komunikācijas nozīmi daudzu profesiju veiksmīgā apguvē un pilnveidot komunikācijas prasmes, citu emociju apzināšanās prasmes un pozitīvas sadarbības prasmes.

 3.stundā - 11.a

4.stundā - 10.a

5. stundā - 12.a

6.stundā - 11.b

Projekta koordinatore un karjeras konsultante I.Morozova

 Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

Rīgas 25.vidusskolas 4.a klases skolēni un klases audzinātāja Valda Sprukule

2018.gada 6. aprīlī ciemojās

Restorānu servisa skolā.

Restorānu servisa skolas aizsākumi meklējami 1993. gadā.Šajā laikā skolu ir absolvējuši vairāk nekā tūkstotis jaunie ēdināšanas uzņēmumu speciālisti, no kuriem liela daļa šobrīd jau ir atzīti šefpavāri, restorānu vadītāji vai īpašnieki.Skolas misija ir celt apkalpojošās sfēras un pavāru profesijas prestižu, paaugstināt izglītības kvalitāti šajā jomā un nodrošināt labākās izaugsmes iespējas mūsu skolas audzēkņiem.

UZZINĀJĀM

 -Skola sagatavo augstākā līmeņa profesionāļus darbam labākajos restorānos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

-Mācību darbā izmantot tikai labāko inventāru, produktus un mācību materiālus.

-Sadarbojas ar atzītiem un uzticamiem partneriem, tādējādi nodrošinot audzēkņiem kvalitatīvāko mācību vidi un labākās prakses iespējas.

-Var apgūt šīs izglītības programmas-pavārs ,viesmīlis,konditors,restorāna speciālists.

MUMS PATIKA!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

                    8.a Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

2018.gada 2.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  8.a un klases audzinātaja M.Gailīte apmeklēja karjeras izglītības nodarbību.

Mērķis- ir palīdzēt apgūt un veidot prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, izvirzot karjeras mērķus.

Nodarbību vadīja profesionāls karjeras konsultants, kurš sniedza zināšanas un izpratni par profesijām un to saikni ar izglītību savas nākotnes profesijas mērķtiecīgai plānošanai.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

Rīgas 25.vidusskolas 1.b klases skolēni

2018.gada 26. aprīlī ciemojās

SIA ,,Lāči’’

Mērķis-  Ekskursija  uz maizes ceptuvi, lai iepazītos ar ražotnes darbu un maizes tapšanas procesā iesaistītajām profesijām.

•Ceptuves apskate(maizes krāsnis un cepēju darbarīki) - noskaidro nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai strādātu  maizes ceptuvē;

•Iepazināmies ar maizes cepšanas procesu ,saruna par  profesijas specifiku;

•Klases maizes klaipiņa cepšana-dažādo cepēju instrumentu praktisks pielietojums;

•Kopīgi komandu uzdevumi (noskaidrojām, kādas ir karjeras izaugsmes iespējas uzņēmumā, darbinieku galvenie darba pienākumi, darbinieku darba laiks, kā norit tipiska darba diena, kādi ir profesijas + un -)

        

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

 

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

1.c klases skolēni

2018.gada 16. aprīlī ciemojās

Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā  dārzā.

Mērķis-Izzināt un iepazīties ar profesijām, kādas nepieciešamas Rīgas Zooloģiskajā dārzā, kāds ir darbinieku  ikdienas darba ritms, kā arī veicināt skolēnu pašizaugsmi un karjeras izvēli.

-Skolēni iepazīst zoodārzā nepieciešamās profesijas – personāla daļas vadītāja,

dzīvnieku kopēji, zoologi, veterinārārsti, entomologi, dārznieki u.c. (teritorijā).

-Mācību klasē noskaidro-Kādas prasmes un izglītība nepieciešamas, lai strādātu?

Kādām personības rakstura īpašībām jāpiemīt, lai labi veiktu šo darbu? Kādi ir

galvenie darba pienākumi? Vai ir speciālais apģērbs? Kāpēc  izvēlas šo profesiju?

-Apmeklējot veterināro ambulanci, akvārija zāli, terārija ēku, tropu māju- iepazīst

 darbavietas, darba apstākļus, darba ikdienu un vidi, darba priekšmetus, darba

 laiku;

-Sarunā noskaidro, kādas ir karjeras izaugsmes iespējas zoodārzā,  kuras profesijas

likās interesantas un sev piemērotas.

Ekskursija bija ļoti interesanta un noderīga!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

4 klašu  skolēni

2018.gada 3. un 5. aprīlī ciemojās

 lielākajā cieto sadzīves atkritumu poligonā Baltijas valstīs –

SIA „Getliņi EKO”

Mērķis- iepazīt mūsdienīgu, drošu un efektīvu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, kā arī uzzināt par tiem profesiju pārstāvjiem,kuri strādā uzņēmumā.

-Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens.

-Uzzinājām,ka integrētās vadības sistēmas izstrādāšanā, ieviešanā un uzturēšanā iesaistās visi darbinieki; ikviens darbinieks ir profesionālis savā darbības sfērā, ir atbildīgs par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi saskaņā ar noteiktajām prasībām;

-Darbinieki savu pilnvaru ietvaros ir atbildīgi par vides aizsardzības un darba drošības prasību ievērošanu, iesaistot un atbalstot citus darbiniekus noteikto uzdevumu izpildei.

-Guvām  pareizu priekšstatu par to, kāpēc rūpēties par vidi ir labi, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir resurss, kāpēc nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu.

Ekskursijas laikā -uzskates materiāli, - video, -poligona apskate un izglītojoša informācija.MUMS PATIKA!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

 

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu

pie  3.c klases skolēniem

2018.gada 28.martā ciemojās arhitekti I.Mekša,V.Barenova,A.Saknīte,N.Saulespurēna,A.Lāce

no projekta skolniekspetniekspilsetnieks

Mērķis-veidot katrā izglītojamā interesi par  arhitekta profesiju.

 -ARHITEKTŪRAS un PILSĒTVIDES izglītība palīdz iepazīt, vērtēt un kritizēt mūsu pašu apdzīvoto telpu. Tās izveide ir nebeidzams process, kurā sāk līdzdarboties jau no mazotnes — vērojot, analizējot un attēlojot;

-Karjeras attīstības atbalsta pasākuma īstenošana un grupas darbnīca

 ZŪ-ZĀ TĪ-TĪ-TĪ skolēniem;

- saruna par karjeru, darba nozīme cilvēka dzīvē, palīdzēt apzināties populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, iepazīt profesiju daudzveidību, veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu-

2018.gada 21.martā 3.c klases skolēni( ar vecāku atbalstu)  apmeklēja radošo darbnīcu vizuālajā mākslā ,,Personīgais logo’’

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

Mērķis-iepazīties ar profesijām mākslas jomā un piedalīties radošajā darbnīcā.

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām -direktora palīgs,klavierspēles pedagogs,koncertmeistars,ģitāras spēles pedagogs,tekstila pedagoģe,gleznošanas un kompozīcijas pedagoģe.

 Izglītības iespējas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā,

 Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā.

Piemēri mākslā un dizainā-negatīvā telpa-mākslinieks M.K.Ešers, dizainers Dž.Bokhua

    -Informācijas un labās prakses piemēru apmaiņa starp izglītības iestādēm.

    -Sadarbība  starp izglītības iestādēm -Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolu un Rīgas 25.vidusskolu  –organizējot izglītojamajiem tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

   -Savstarpējo profesionālo kompetenču pilnveidošana pedagogiem.

 Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

2. klašu skolēni apmeklē Dzelzceļa muzeju.

    Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu-

2018.gada 7.,8.un 9.martā Rīgas 25.vidusskolas otro klašu skolēni un klases audzinātājas devās ekskursijā  uz Dzelzceļa muzeju,kur notika  karjeras attīstības atbalsta pasākums ,, Latvijas uzņēmumi un profesijas.’’

Mērķis : Mācību ekskursija uz Dzelzceļa muzeju, lai iepazītos ar transporta un dzelzceļa profesijām, kuras nepieciešamas transporta un dzelzceļa darbībai un attīstībai.

2.c Dzelzceļa muzejā nesteidzīgi baudījām stacijas atmosfēru, iejutāmies stacijas personāla lomās, iepazinām dažādas dzelzceļa profesijas- mašīnists, pavadone, dispečers, dzelzceļa pārmijnieks, dzelzceļa operators. Apskatījām Baltijā lielāko platsliežu ritekļu kolekciju.

2.b Ekskursija bija ļoti interesanta un noderīga:

-ieguvām ieskatu, kas un kā notiek uz dzelzceļa;

    -guvām priekšstatu par dzelzceļa darba apstākļiem, specifiku, vidi, drošību;

   -uzzinājām, cik atbildīgs un sarežģīts ir darbs uz dzelzceļa.

2.a Noskaidrojām-Kādas prasmes nepieciešamas, lai strādātu?

                                Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai labi veiktu šo darbu?  

                                Kādi ir galvenie darba pienākumi?

                                Vai ir speciālais   apģērbs?

                                Kādas ir karjeras iespējas dzelzceļa nozarē?

Uzzinājām  par iespējām , kur var apgūt dzelzceļnieku profesijas.

 Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

 

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu- 2018.gada 6.martā Rīgas 25.vidusskolas

1.a klases  skolēni un klases audzinātāja Inese Geķe devās uz

Sveču meistardarbnīcu,kur notika   atbalsta pasākums

 ,, Latvijas uzņēmumi un profesijas.’’

Mērķis- mācību ekskursija uz meistardarbnīcu, lai iepazītos ar sveču meistara amatu, darba ikdienu un vidi.

Meistars iepazīstināja ar sevi un pastāstīja par Sveču darbnīcu,­ tās vēsturi, attīstību.

Tad izzinošā un aizraujošā nodarbībā meistars stāstīja -Kādā veidā darbs tiek darīts? Kādas metodes un paņēmieni tiek izmanti?Kādām rakstura īpašībām jāpiemīt, lai labi veiktu šo darbu?Kādas prasmes nepieciešamas,lai strādātu?Kādu darba aprīkojumu izmanto? Raksturīgākie darba rīki, iekārtas, tehnika.

Izmēģinājām  dažādas sveču liešanas tehnikas.Mācījāmies izgatavot dažādu formu sveces, iesaiņot un noformēt dāvaniņās pašgatavotās sveces.

Sveču liešanā vajadzīga liela pacietība un uzmanība! Sveces ir rūpīgs un pacietīgs meistara roku darbs!

 Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Amatnieku diena ,,Tā top..’’1.-3.klašu skolēniem

Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu-2018.gada 14.februārī Rīgas 25.vidusskolas 1.-3.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma Amatnieku diena  ,,Tā top…’’

Mērķis: Nodarbības  ar amatniekiem, lai iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu nepieciešamās amata prasmes, zināšanas un veiksmes stāstu.

Pasākumā veidojās  izpratne  par darbu kā materiālo vērtību avotu.  Skolēni apguva  jēdzienus  uzņēmējs, patērētājs, darbspējas, vaļasprieks. Izprata darba plānošanu. Iepazina  amatnieku darba instrumentus, materiālus- uzzināja, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts.

 

Darbnīcās-1) amatnieki iepazīstināja ar sevi un pastāstīja par  nepieciešamajām      rakstura iezīmēm veicot savu amatu , prasmēm, zināšanām, darba ikdienu , personīgo karjeras ceļu-kur realizē darinājumus darba tirgū. Izstāsta savu veiksmes stāstu.

                     2) amatnieki vada nodarbības klašu grupām, praktiski rādot sava aroda noslēpumus, un darba tapšanas procesu. Stāsta un rāda , darba instrumentus un materiālus. Skolēniem  iespēja  praktiski līdzdarboties darbnīcās ,pagatavojot kādu amatnieka piedāvāto darinājumu vai izmēģināt darba  procesu kā pamazām  top darinājums.

        Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

            4. klašu skolēni apmeklē starptautisko lidostu ,,Rīga."

    Realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  pasākumu plānu-

2018.gada 25.un 29.janvārī Rīgas 25.vidusskolas ceturto klašu skolēni un klases audzinātājas devās ekskursijā   uz lidostu „ Rīga”,kur notika  karjeras attīstības atbalsta pasākums ,, Latvijas uzņēmumi un profesijas.’’

Mērķis : Mācību ekskursija uz uzņēmumu, lai iepazītos ar uzņēmumā    

                strādājošajām profesijām, darba ikdienu un vidi.

 Lidosta atklāta 1974. gadā un ir lielākā lidosta Baltijā.Gadā pārvadā vairāk nekā

1 miljonu pasažieru.

4.a- Starptautiskajā lidostā "Rīga" tiek organizētas ekskursijas visiem interesentiem - gan maziem, gan lieliem. Apmeklējot lidostu, ir iespēja iepazīties ar lidostas vēsturi, tās attīstību, aviosabiedrībām, maršrutiem un citu ar lidojumiem saistītu informāciju.

No starptautiskās lidostas „Rīga” ir iespējams doties uz 74 galamērķiem. 2017. gadā lidostas pakalpojumus izmantoja 6097765 pasažieri, tika veikti 74839 lidojumi.

Lidosta kalpo kā atbildīgs darba devējs, domājot par jauniešu darba iespējām un pieredzes gūšanu, piedāvā prakses vietas dažādos amatos.

4.b-Ekskursija mums bija ļoti noderīga:

-ieguvām ieskatu tajā, kas un kā notiek lidostā, kas ir izvietots lidostas teritorijā;

-guvām priekšstatu par lidostas darba apstākļiem, specifiku, vidi, drošību;

-uzzinājām, cik atbildīgs un sarežģīts ir darbs lidostā „ Rīga”.

Atziņas no skolēniem:

Mums stāstīja par lidmašīnām,par darbiniekiem./Sofija

Man ļoti patika! Viena no labākajām ekskursijām./Kristiāna

Es labprāt mācītos un vēlētos strādāt šajā darbavietā./Maikls

Es gribētu strādāt lidostā.Jāmācās valodas./Elizabete

Mums bija daudz jāklausās,ko stāsta gide./Samanta

Mēs redzējām lidmašīnas.Stāstīja par lidostu./Sabīne D.

Gide lidostā strādā jau 35 gadus. Es domāju,ka šī profesija nav domāta man./Sabīne B.

Bija interesanti uzzināt kā ietaupīt 100 eiro par lidojumu.Uzzināju lidostas mazos noslēpumus./Elīna

Gide pastāstīja ļoti daudz. Uzzināju,ka mūsu lidosta ir otra labākā lidosta Eiropā./Bruno

4.c-   Mūsu gide izstāstīja par lidostā esošajām profesijām. Izrādās, ka lidostā ir pieejami teju visu profesiju pārstāvji, sākot no dārzniekiem, apkopējiem, mehāniķiem, tehniķiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, ornitologiem, dispečeriem, beidzot ar pilotiem un stjuartiem, dažādiem IT speciālistiem. Svarīgi, ka katrā no profesijām iespējama arī karjeras izaugsme. Bija interesanti tuvāk uzzināt par stjuarta un pilota profesiju.

           Lidostā vēl uzzinājām, kā un kāpēc tiek veiktas drošības pārbaudes, un arī paši gājām cauri rentgena iekārtai, tika pārbaudītas mūsu līdzi paņemtās mantas. Katram bija jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pēc tam speciāli paredzētās kastēs bija jāsaliek visas savas mantas .

        Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

3.b Dabaszinību skolā

2018.gada 23.janvārī  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  3.b klase  un klases audzinātāja E.Nurža apmeklēja ,kur notika nodarbības ,,Dabas zinātņu profesijas’’ un ,,Elektriskās ķēdes.’’

Mērķis-Veicināt jauniešu karjeras vadības prasmes nākotnes lēmuma pieņemšanā.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

3.c Dabaszinību skolā

2018.gada 18.janvārī  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  3.c klase apmeklēja ,kur notika nodarbības ,,Dabas zinātņu profesijas’’ un ,,Elektriskās ķēdes.’’

Mērķis-Veicināt jauniešu karjeras vadības prasmes nākotnes lēmuma pieņemšanā.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

3.c Dzelzceļa  muzejā

2017.gada 14.decembrī  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  3.c klase apmeklēja muzeju.

 Mērķis-iepazīt muzeju, tās vēsturi un šīs jomas profesijas.

 

Ekskursijas  laikā bija iespēja iepazīt muzeja vagonu um lokomotīvju kolekciju, to darbības principus, izzināt tvaika lokomotīves uzbūvi un vispārējos darbības principus.

Varējām iekāpt un tuvumā aplūkot I Pasaules kara laikā būvēto un Latvijā līdz pat 20. gadsimta 70. gadiem ekspluatēto šaursliežu (600mm) dzelzceļa lokomotīvi.

Uzzinājām par šādām profesijām-

Vilciena mašīnists - cilvēks, kas vada vilcienu

Stacijas dežurants - viņa darbība saistīta ar vilcieniem un vagoniem, pielietojot stacijas dežuranta vadības pulti, nodrošina vilcienu kustības grafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, ka arī kopumā atbildīgs par drošu satiksmi pie atbilstošas stacijas vai sliežu posmā.

Pavadone - satiksmes darbiniece (vai darbinieks), kas vilcienā atbild par darbību salonā.

Pārmijnieks - dzelzceļnieks, kas uzrauga pārmijas un vajadzības gadījuma tas arī pārslēdz.

Vagonu bremzētājs - dzelzceļa darbinieks, kurs prot manuāli apstādināt ripojošo kravas vagonu, ievietojot uz sliedēm pareiza laikā un vietā speciālo metāla ķīli, ko pasi dzelzceļnieki dēvē par "bremžu kurpi".

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Rīgas pilsētas Karjeras nedēļas 2017  atbalsta pasākums

„PROFESIJU SĪRUPS”

Mērķis: Veicināt jauniešu karjeras vadības prasmes nākotnes lēmuma pieņemšanā.

2017.gada 30.novembrī notika Karjeras pēcpusdiena ar mērķi rosināt jauniešu interesi par aktuālajām profesijām , kā arī veicināt skolēnu patstāvību informācijas izzināšanā un pasniegšanā par šo profesiju izglītības iegūšanas ceļiem, karjeras iespējām un pieprasījumu darba tirgū.

Šogad pasākumā piedalījās 4.c klases skolēnu komanda kopā ar klases audzinātāju Evu Burvāni.Mūsu skolēniem līdzi devās arī profesiju eksperts-kustību režisore Lija Jērcuma.

Pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar 10 profesijām, to pārstāvjiem - ekspertiem, uzzināja viņu veiksmes stāstus un izpildīja ekspertu sagatavotos praktiskos uzdevumus.

.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

3.c Krišjāņa Barona muzejā

2017.gada 22.novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  3.c klase

apmeklēja muzejpedagoģisko programmu  ” Muzis jeb muzeju ABC .’’

-Gaidot Latvijas 100- patriotiskā mēneša ietvaros -Latvijas personības-Krišjānis Barons.

-“Kas muzejam vēderā?” Iepazīšanās ar muzeja darbu. Muzeja lellīte Muzis iepazīstina ar savu mājvietu – muzeju. Saruna par to, kas ir muzejs, kāpēc iekārto muzejus, ko muzejos dara apmeklētāji un darbinieki.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Karjeras mēneša noslēguma pasākums ,,Profesiju karnevāls!’’

 

2017.gada 6.novembrī notika karjeras mēneša noslēguma pasākums ,kurā piedalījās skolotāji un  skolēni no 1.-12.klasei.

 

Skolēni - Mēmajā šovā attēloja  dažādas profesijas,

        - minēja mīklas ,,Uzmini, profesiju!’’,P_20171106_093828.jpgP_20171106_103903.jpg

                  - mācījās dejas ,,Deju darbnīcā’’,

                  -izleca  ,,Profesiju klasītes’’,

                  -veikli darbojās ,,Pavāru stafetē’’

                  -,,Floristu stacijā’’ pie floristes Evas BurvānesP_20171106_103809.jpg meistaroja rotas.

 

Darbojās arī Celtnieku stafete(visi lego kluči jāsaliek,būvējot māju)un Karavīru stafete’’

Zīmējām dažādas profesijas un balsojām par populārākajām profesijām.P_20171106_103424.jpgP_20171106_093402.jpgP_20171106_093751.jpg

 

Notika  arī labāko tērpu īpašnieku sveikšana.

P_20171106_085140.jpgP_20171106_103627.jpg

Organizēja: lielā un mazā Skolēnu dome un skolotājas Eva, Irīda, Dace, Aija.

11.b Energoefektivitātes centrā

2017.gada 3.novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 11.b  klase un klases audzinātājs J.Gladčenko devās mācību ekskursijā  uz Energoefektivitātes centru Jūrmalā.20171103_094614.jpg

Mērķis-veidot skolēnos izpratni par energoefektīvām un videi draudzīgām elektroenerģijas lietotāju iemaņām.

Skolēni iepazinās ar Elektrum Energoefektivitātes centra speciālistiem –nozares ekspertiem .

Viņi ikdienā -entuziastiski līdzdarbojas centra nākotnes attīstības plānošanā, kā arī izstrādā informatīvus materiālus un publikācijas;

-veido centra interaktīvos projektus, organizē seminārus juridiskajiem klientiem, kā arī konsultē energoefektivitātes jomā;

-ikdienā vada ekskursijas un konsultē klientus energoefektivitātes jomā, kā arī piedalās jaunu un inovatīvu produktu izstrādē un testēšanā.

Skolēni lejupielādēja aplikāciju, kurā vajadzēja atbildēt uz jautājumiem un spēles beigās labākie ieguva piemiņas balvas. 20171103_105156.jpg

Tāpat skolēni uzzināja daudz jauna par sadzīves ierīču izmantošanu un kā tās padarīt ekonomiskākas. Ieguva informāciju par spuldžu veidiem un ietekmi uz redzi, par viedo māju u.c. Pēc pašu skolēnu atzinumiem, ekskursija bija ne tikai interesanta, bet arī dzīvei noderīga.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Irīda Morozova

      Klases stunda 4.a klasē  Interesējamies par  vecāku, vecvecāku profesijām(skolotāja V.Sprukule)

        2017. gada 1.novembrī Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros
 pie 4. a klases skolēniem

   ciemojās klases biedra Kristera Raipuļa vecmāmiņa.

  Tikšanās noritēja sirsnīgā gaisotnē. Skolēni ar interesi klausījās vecmāmiņas stāstījumā .

 Uzzinājām, ka Rīgas Zooloģiskais dārzs bija viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Latvijas universitātes Bioloģijas fakultātes pēdējā kursa studentei , Kristera vecmāmiņai, pateicoties valsts sadalei, tika ierādīta šī darba vieta . Bija interesanti izsekot karjeras izaugsmei.  

Viese bērniem uzdeva arī jautājumus. Par pareizām atbildēm viņi saņēma dāvaniņas- uzlīmītes ar dzīvnieku attēliem. Grūtākais jautājums bija – kāds ir Zooloģiskā dārza pamatuzdevums?  

  Skolēni bija gandarīti, jo saņēma atbildes uz saviem sagatavotajiem jautājumiem. Šī tikšanās bija informatīva un izglītojoša.

 Kristers bija lepns par savu vecmāmiņu!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Dalīšanās pieredzē  ar sākumskolas skolotājiem karjeras mēneša ietvaros!

    2017. gada 26.oktobrī sākumskolas skolotāju  metodiskajā sanāksmē skolotāja un deju kolektīva, ,Pasaciņa’’ vadītāja Sigita Bukovska dalījās pieredzē par tikšanos ar dažādu profesiju pārstāvjiem  24., 25.oktobrī izbraukuma  seminārā Cēsīs.

Tur  nodarbības vadīja dažādu profesiju pārstāvji-

            Aldis Zauls-sertificēts DiSC treneris(iedvesma un  sapratne dažādo cilvēku pasaulē);

            Aina Poiša-psihoterapeite un dažādu televīzijas raidījumu vadītāja ( varēja izpētīt sevi un savas izvēles);

           Valdis Sils-ekonomists, improvizators (iepazīstināja ar improvizācijas trikiem);

           Aleksandrs Pavlovs-Latvijas modes dizainers( kombinēja apģērbus, diskutēja).

Sanāksmē klausījāmies un  praktiski izmēģinājām DISC METODI, par kuru stāstīja A.Zauls. (DISC ir piemērots ikvienam, kam profesionālajā saskarsmē fokuss ir darbs ar cilvēkiem.)

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

5.b Ugunsdzēsēju koledžā

2017.gada 18.oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 5.b  klase un klases audzinātāja S.Blīve ciemojās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.

Mērķis:iepazīt vienu no grūtākajām un svarīgākajām profesijām, kas saistīta  ar dzīvības glābšanu visplašākajā tās nozīmē.

No sākuma mums parādīja un pastāstīja, kur ugunsdzēsēji trenējas alpīnismā un imitē ugunsgrēkus .Tad gājām apskatīt divas ugunsdzēsēju mašīnas pie kurām  trenējās ugunsdzēsēji un varējām tajās iekāpt iekšā.

Redzējām mācību torni, ugunsdzēsēju mašīnas, aprīkojumu un pašus ugunsdzēsējus apmācību laikā.

Mums teica ,ka ugunsdzēsēji strādā veselu diennakti no 8:00 rītā līdz 8:00 nākošās dienas rītam. Manuprāt, izturēt veselu diennakti ,tas ir grūti.

Šī profesija ir bīstama, bet ļoti svarīga.

Ugunsdzēsējiem ir jābūt drosmīgiem, spēcīgiem, ar labu veselību un fiziski sagatavotiem.

Par ugunsdzēsējiem var kļūt gan sievietes, gan vīrieši. Lai kļūtu par ugunsdzēsēju - jābūt vidusskolas izglītībai ar labām sekmēm matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā.

Tā bija viena no labākajām ekskursijām,kas ļāva apgūt daudz jauna un noderīga profesijas izvēlē!

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

2.b Keramikas darbnīcā

2017. gada 18. oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  2.b klase un skolotāja A.Tretjakova ciemojās Keramikas darbnīcā Mersart Rīgā,
 Ķengaraga ielā 6

Mērķis: Iepazīt keramiķa profesiju un darba apstākļus.

Apskatījām keramikas ražošanas darbnīcu gida pavadībā un pēc tam piedalījāmies meistarklasē, kurā katrs pagatavoja sev un draugiem suvenīrus.

Uzzinājām ,ka   - nepieciešama profesionālā vidējā izglītība keramikas izstrādājumu dizainera specialitātē (mācību ilgums 4 gadi) vai iziets mācekļa apmācības kurss pie amata meistariem. Keramiķis var iegūt arī augstāko izglītību keramikas specialitātē (mācību ilgums 4 gadi)

- keramiķis, kas veic individuālo darbu, strādā darbnīcā un darba laiku nosaka sev pats. Strādājot keramiķu iecirkņos (cehos) dažādās ražotnēs, keramiķi strādā astoņu stundu darba dienu.

-keramiķis darbā lieto dažādus šablonus izstrādājumu formas veidošanai, mehānisko vai elektrisko rokas podnieka virpu, glazēšanas šķēres, lineālu, kaltus, otas.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Klases stundas 2.b klasē

Karjeras mēneša ietvaros 2.b klase klases stundās (skolotāja A.Tretjakova) iepazinās ar tematiem:

“Darbs”- 6.10.

“Keramiķa profesija”- 13.10.

“Manas māmiņas vai tēta profesija”- 20.10.

Katrs skolēns  mājās pētīja savas māmiņas vai tēta profesiju un to prezentēja 20.oktobrī. Kā rezultātu apkopojums tapa durvju noformējums “Par ko strādā 2.b klases vecāki”.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

4.b  Rīgas satiksmē

2017.gada 12.oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  4.b klase un skolotāja S.Bukovska

ciemojās

    Apmeklējuma mērķis – veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru.

Pamatjoma “Karjeras izpēte” –vajadzīgas un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi.

P_20171018_115602.jpgP_20171018_115608.jpg

P_20171018_115620.jpg

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Oktobris-karjeras mēnesis.

Kabineta durvju vizuālais noformējums-izstāde ,,Es nākotnes darba tirgū.’’

Piedalās visi no 1.-12.klasei.Foto-durvis ,kuras īpaši uzrunā.P_20171020_094544.jpgP_20171020_094339.jpgP_20171020_094605.jpgP_20171020_094554.jpgP_20171020_094750.jpgP_20171020_094331.jpgP_20171020_094621.jpgP_20171020_094727.jpgP_20171020_094505.jpgP_20171020_112034.jpgP_20171020_094803.jpgP_20171020_094737.jpg

IMG-20171020-WA0000.jpgP_20171030_131941.jpg

3.a. klases tikšanās ar DELFI Nacionālo un biznesa ziņu nodaļas redaktori Gunu Gleizdi 2017.gada 18.oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 Mērķis- iepazīt profesiju ,kura ir vizuāli atpazīstama ,bet tās ikdiena ir mazāk zināma.

Guna Gleizde  tiekoties ar bērniem pastāstīja kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama viņas darbā. Ko darīt jaunietim šodien ,ja ir interese par žurnālistiku?

 Ļoti saistoši bija klausīties par žurnālistes ikdienu ,intervijām ,darba komandējumiem un savdabību strādājot internetā.

Guna ļoti labi pārzin 6 svešvalodas ,komandējumos bijusi gan delegāciju sastāvā ,gan devusies ļoti tālos braucienos ,lai veiktu intervijas . Bijusi-Ķīnā ,Filipīnās ,Haiti ,Kubā un Meksikā. Bērniem ļoti interesēja stāstījums arī par citu valstu eksotiku.( protams dzirdēt spāņu valodas oriģinalitāti ,Gunai tulkojot dažādas bērnu izdomātās frāzes.)

 Skolēni uzzināja ka patreiz savdabīgs darba etaps ir producējot arī  pārraides onlainā ,sadarbībā ar atpazīstamu interviju vadītāju Jāni Domburu.

WhatsApp Image 2017-10-20 at 09.32.50.jpeg

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

Sociālo zinību stunda 2.a klasē 10.oktobrī (stundu vada skolotāja D.Sadovska)

   Stundas tēma-Darbs.

Apspriedām-Par ko tu gribi kļūt? Ko darīt, lai sasniegtu to, ko vēlies? Vai viss, ko tu vēlies, ir tev nepieciešams? Kas nepieciešams, lai iegūtu to, ko vēlies?

Salīdzinājām, kas kopīgs un kas atšķirīgs dažādu profesiju pārstāvjiem.

Veidojām kolāžas.P_20171017_094736.jpgP_20171017_095809.jpgP_20171017_095134.jpg

VIDUSSKOLĒNIEM! VIDUSSKOLĒNIEM! VIDUSSKOLĒNIEM!

 

             8.septembrī

           Mūsu skolas vidusskolēni kopā  ar projekta "Jauniešu kustība" pārstāvjiem diskutēja par tēmu- "Kā var mācīties un iegūt jaunas zināšanas ar praktisku darbošanos, kā izvēlēties nākotnes profesiju un sagatavoties tālākajiem pārbaudījumiem...". Pieteikties jauniešu kustībai, līderu apmācības programmā un aicināja gūt jaunu pieredzi darot mācīties un veidot sociālos kontaktus.

Vairāk par biedrību: http://jauniesukustibai.lv/kas-ir-jauniesu-kustibai/

Vairāk par projektu: http://jauniesukustibai.lv/atsperiena-punkts/

Renāte Aripūna t. 26639771

Rīgas 25. vidusskolas projekta koordinatore

 un karjeras konsultante Irīda Morozova

Klases stunda 3.c klasē 11.oktobrī (stundu vada skolotāja D.Sadovska) ,,Mācības - skolēna darbs- karjeras veidošana.”

Mērķis: Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli.

P_20171019_085118.jpg

P_20171019_085111.jpg

Tikšanās ar skolas absolventi!

Mūsu skolu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2017.gada 17.oktobrī apmeklēja skolas absolvente Elīna Skuja,

tagadsertificēta onkoloģe – ķīmijterapeite- Latvijas Onkologu asociācijas biedre, Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas biedre. Eiropas Medikamentozo onkologu asociācijas (ESMO) biedre.

ĀrsteP_20171017_083730.jpg E.Skuja  tikās ar 2.-4. klašu  audzēkņiem.

Viņa iepazīstināja audzēkņus:

 -ar ārsta galvenajiem darba pienākumiem;

 -darba laiku;

-kā norit tipiska darba diena;

-cik pieprasīta ir un būs šī profesija;

-kādi ir darba instrumenti;P_20171017_082631.jpg

-kādi ir profesijas + un -

P_20171017_141257.jpgP_20171017_101838.jpg

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

3.b klase Ugunsdzēsēju depo.

Mērķis- radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību.

 

2017.gada 16.oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  3.b klases skolēni un klases audzinātāja E. Nurža devās uz ugunsdzēsēju depo,

kur Toma tētisDSC01001.jpgiepazīstināja ar ugunsdzēsēju darba ikdienu.

Skolēniem vislabāk patika apskatīt  mašīnas.DSC00995.jpgBērni arī uzzināja, ka ugunsdzēsējiem labi jāpārzina matemātika, dabaszinības, jābūt fiziski spēcīgiem, izlēmīgiem,

drosmīgiem.DSC00999.jpg

Skolēni ar ekskursiju bija ļoti apmierināti.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

1.b Dabas muzejā

21. septembrī 1.b klase un klases audzinātāja Ruta Ulbika bija ekskursijā uz Dabas muzeju, kur skolēniem pastāstīja , kas ir muzejs ,kā to iekārtot un kādu profesiju pārstāvji strādā muzejā.

 Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

3.c Ugunsdrošības un        civilās aizsardzības koledžā

Moto- gandarījuma un apmierinātības sajūtu cilvēkam var sniegt darbs, kurā viņam ir iespēja īstenot savas spējas un potenciālu.

2017.gada 11.oktobrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001jeb PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 3. c klase un klases audzinātāja ciemojās Ugunsdrošības un        civilās aizsardzības koledžā.

Apmeklējuma mērķis - izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru, profesiju, izglītības un apmācības iespēju.

Skolēns zina - kādas ir prasības un kas jādara, iestājoties izvēlētajā  izglītības                iestādē;

           - izglītības veidi un līmeņi, dažādās izglītības iestādēs;

           - par darba nozīme cilvēka dzīvē;

           - par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un  mūžizglītībā;

Saprata pozitīvu attieksmi pret darbu. Atšķir darbu no spēles.

Projekta koordinatore un karjeras konsultante,

Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Dace Sadovska

======================================================================