Published using Google Docs
Cito-toets groep 4 oefenen
Updated automatically every 5 minutes

Cito-toets groep 4

 

Kinderen in groep 4 doen tweemaal per jaar de Cito-toets van het LVS. Als eerste in januari , de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouders en opvoeders over de Cito’s M4 en E4 te weten? In dit artikel vertellen we u alles over de Cito-toetsen van groep 4. Zodoende bent u duidelijk geïnformeerd (bron van deze informatie: www.citotoetsgroep4.nl).

 

Welke toetsen komen aan bod?

Om te beginnen zijn dit de Cito’s die worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De kinderen ondergaan een toets over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat houdt onder andere in: rekenen met tientallen en tot en met de 100, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Met het oog op spelling gaat het over de juiste schrijfwijze van zowel categorie-woorden als werkwoorden. Het onderdeel woordenschat wordt getest middels de woorden die leerlingen in deze groep moeten begrijpen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens het jaar voorbij en zouden dus goed gemaakt moeten kunnen worden.

 

Waarom zijn Cito-toetsen zo belangrijk?

Waarom neemt de basisschool de toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de Cito-scores? De school heeft als taak om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te houden. Door de Cito twee keer af te nemen is het leergedrag te signaleren. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen individueel of als klas naar verwachting vooruit gaan. Is dat niet het geval, kan een plan worden opgesteld om het kind verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na de basisschool naar de middelbare school. De score telt dan ook mee.

 

Voorbereiding op de Cito-toets groep 4

Het is de bedoeling dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen die in januari en mei worden gedaan. De toetsinhoud komt dan ook dagelijks terug. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden getraind voor de Cito M4 en E4. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want Cito’s verschillen nu eenmaal van de methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is lastiger, ook de manier van vragen stellen is anders dan kinderen gewend zijn. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om met hun kind te Cito-toetsen voor te ereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die ingaan op de stof van groep 4. Educazione’s Cito-oefenboeken kunnen gebruikt worden om kinderen optimaal voor te bereiden

 

Cito-toets groep 4 thuis oefenen

Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken uitgebracht, speciaal voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 330 opdrachten per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken volop materiaal om de Cito-toets van groep 4 met uw kind voor te bereiden. Wat betreft de vakken begrijpend lezen, taal, spelling, woordenschat en rekenen, komt alles ruimschoots aan bod. Educazione’s oefenboeken worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen van de basisschool. De oefenboeken zijn in boekvorm of digitaal te verkrijgen. Bezoek voor meer informatie deze website.

 

Conclusie

In groep 4 worden 2 heel belangrijke toetsen gedaan: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn laten zien. De leraren gebruiken de scores om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Vanwege het grote belang van de Cito-scores kiezen veel ouders ervoor om hun kinderen extra voor te bereiden op de toetsen. De oefenboeken van educatieve uitgeverij Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op de toetsen in groep 4.

Cito-toets groep 4 oefenen

Het belang van de Cito-toets in groep 4

Een presentatie over de Cito-toets in groep 4

Cito-toets groep vakken

Oefenboek Cito-toets Groep 4 deel 1

Oefenboek Cito-toets Groep 4 deel 2

Oefenboek Cito-toets Groep 4 deel 1 en 2 (combibatie)

De belangrijkste feiten over de Cito-toets in groep 4

Presentatie over de Cito-toets in groep 4

Website Cito-toets Groep 4 Oefenen

Website Cito-toets Groep 4 Oefenen homepage

Website Cito-toets Groep 4 Oefenen

Cover oefenboek deel 1

Cover oefenboek deel 2

Cover oefenboek deel 3

Padlet Citotoetsgroep4oefenen