Мартиролог євреїв м. Переяслава-Хмельницького – жертв Голодомору, які померли у 1932–1933 рр., укладений за архівними даними (ДАКО, фонд №5634, опис №1, справа №1892, арк.154; справа №1893, арк. 139; справа №1894, арк. 131; справа №1881, арк. 181).

Арнополін Борис Осипович, грабар, 3.08.1933 р., 51 р.

Аскін Оврам Мусійович, службовець, 20.05.1932 р., 61 р.

Бальзак Меєр Йосипович, на утриманні сина, син службовець, член профспілки, 31.03.1933 р., 52 р., від загального виснаження при кволості серця.

Бейлін Арон Янкелевич, на утриманні Собезу, ніде не робив, 10.03.1933 р., 65 р.

Бейлін Нохим Янкелевич, на утриманні дітей, діти службовці, члени профспілки, роблять у різних містах України, 15.03.1933 р., 75 р., від запалення легенів.

Берлявський Беня Нисельович, на утриманні зятя, зять робить потники у себе, 14.05.1932 р., 96 р.

Берштейн IIIмілик Хаїмов, зять завлісосклепом, 9.09.1933 р., 80 р., декомпенсація.

Бикова Хая-Рухля Михельова, на утриманні дітей, 1.09.1933 р., 75 р., старече знесилення.

Біндман Василь Изькович, на утриманні дітей, діти службовці, члени профспілки, 3.04.1933 р., 75 р.

Блувштейн Оврам Йосипович, сторож у Переяславському «Союзхлібі», 18.02.1933 р., 65 р., від запалення легенів.

Бородянський Хаїм-Нухим Шавельович, службовець Переяславського ТД, 30.10.1932 р., 62 р., від завороту кишок.

Борохович Дувид Цемахович, на утриманні дітей, діти службовці, роблять на Донбасі, члени різних спілок, 10.01.1933 р., 77 р.

Булкін Арон Мусійович, коваль, кустар у себе, 2.05.1933 р., 72 р.

Булкіна Броня Янкелівна, 27.07.1933 р., 7 р.

Булкіна Двися Зусівна, на утриманні чоловіка - коваля у себе, 8.05.1933 р., 63 р.

Бурштейн Борис Мусійович, чорноробочий, 16.05.1933 р., 20 р., від загального виснаження при явищах кволості серця.

Бурштейн Волько Шльомович, на утриманні сина, службовця спілки РКДМ, 10.05.1933 р., 78 р.

Бурштейн Кицько Мусійович, на утриманні матері, мати пенсіонерка, 8.12.1932 р., 20 р., від слабоумія та істощення.

Вайсберг Овсій Ісакович, на утриманні дітей, діти службовці в держустановах м. Дніпропетровська, члени профспілок, 17.03.1932 р., 72 р., від вади серця.

Варшавський Хаїм-Герш Пейсахович, на утриманні батька, батько утриманець сина інженера у м. Харкові, 25.01.1933 р., 30 р., від загального виснаження та кволості серця.

Воронзбехер Євген Карлович, на утриманні батьків, батько робітник у Москві, член спілки металістів, 11.07.1932 р., 4 р., від гострого запалення нирок.

Герман Янкель Аврамович, на утриманні синів, сини службовці, члени профспілки, роблять у різних містах УРСР, 9.03.1933 р., 75 р.

Германовська Гіся Нахманівна, на утриманні зятя (зять чорноробочий), 23.01.1932 р., 70 р., від старечого знесилля.

Герцберг Давид Нафтулевич, батько заготовщик артілі «Надія», 4.10.1932 р., 10 р., від дизентерії.

Гілевич Етля Ішіївна, утриманець сина, члена артілі, інваліда, 23.04.1933 р., 68 р.

Гіндман Соня Аврамівна, на утриманні дітей, діти робітники, роблять у м. Дніпропетровськ, члени профспілки, 17.03.1933 р., 69 р.

Гінзбург Аврам Хаїмів, столяр, 9.07.1933 р., 57 р.

Гольденберг Яків, утриманець дитбудинку, 3.04.1932 р., 8 р., від туберкульозного запалення легенів.

Гомельська Голда Лейбівна, на утриманні дочки, дочка робітниця у Переяславській столовці Горнь, член профспілки громад. харч., 2.05.1932 р., 65 р.

Гріншпан Давид Аврамович, на утриманні дітей, діти службовці у Дніпропетровську, члени профспілок, 26.07.1932 р., 78 р.

Дубінський Шая Фроїмович, на утриманні дружини, дружина робітниця на київському заводі, 15.11.1932 р., 45 р., від туберкульозу легенів.

Ейдерман Янкель Ількович, просив по хатах, 21.04.1933 р., 60 р., від загального виснаження.

Єрея Рахіль Аврамівна, 30.05.1933 р., 30 р.

Жеффа Мендель Йосипович, на утриманні дітей, 7.04.1933 р., 85 р.

Житніцька Нехама Ицьківна, на утриманні сина, син робітник на київському заводі, 29.11.1932 р., 80 р.

Западінська Хана Абрамова, син службовець, 14.08.1933 р., 50 р., ангіна людовиха.

Западінський Мусій Беркович, пенсіонер, кузнець, кустар, 6.09.1932 р., 76 р., від вади серця.

Западінський Пейся Волькович, на утриманні батька, перукаря, 15.10.1932 р., від слабості.

Зарецький Лейба Янкелевич, робітник у ІІІ-й трудшколі, 8.07.1932 р., 32 р., від декомпенсації серця.

Зільберштейн Аврам Рафаїлович, на утриманні дітей, діти службовці, роблять у м. Переяславі та в м. Києві, діти члени профспілки, 27.03.1933 р., 72 р.

Золотушкін Євель Хаїмович, на утриманні дітей, службовців, членів спілок, 5.04.1932 р., 80 р., від запалення легенів.

Кмарніцький Нафтум Шулимович, чорноробочий, член артілі «Трудліс», 18.03.1933 р., 39 р., від загального виснаження при явищах кволості серця.

Коломієць Сура Вольфівна, на утриманні дітей, кустарів, 4.02.1933 р., 80 р.

Копилевич Лейба Еліов, швець, 12.07.1933 р., 40 р.

Копиленко Голда Афонівна, на утриманні дітей, діти робітники, 17.10.1932 р., 75 р., від старечого возраста.

Копиленко Неся Самсонівна, 10.03.1933 р., 45 р.

Копиленко Рухля Ицьківна, на утриманні сина, 22.03.1932 р., 90 р.

Копілевич Еля Давидович, на утриманні дітей, діти службовці в Ленінграді, члени профспілок, 23.04.1932 р., 68 р.

Копіленко Рейзя-Доба Беніямінівна, пенсіонерка на утриманні ТД, 2.11.1932 р., 90 р.

Копіленко Юрма Хаїмович, від подаяння, 14.04.1932 р., 60 р.

Копіленко Янкель Гершкович, на утриманні дітей, діти службовці, роблять у Києві, 26.01.1933 р., 57 р.

Куперштейн Йосіф Аврамович, на утриманні дітей, сини службовці, члени профспілки, 6.07.1932 р., 67 р., від пестряка шлунку.

Ландер Йовхим Антонович, робітник у мясозбуті, 15.05.1933 р., 60 р., від хворості серця.

Леваков Волько Нахилів, утриманець РВК, 5.12.1932 р., 76 р.

Леваков Еля Давидович, на утриманні Собезу і частково сина (кравця, члена артілі), 14.03.1932 р., 78 р.

Левич Ісак Давидович, на утриманні сина, син робітник на 5-му Держмлині, член профспілки, 19.02.1933 р., 66 р.

Лінецький Лейба Ицькович, на утриманні сина, син чорноробочий у Харкові, член артілі, 24.04.1932 р., 80 р., від запалення легенів.

Літвінський Зайвель Овсійович, на утриманні дітей, діти службовці, роблять в різних місцях у СССР, діти члени профспілок, 25.02.1933 р., 65р.

Ліфшін Ицько Лейзерович, красільщик у себе, 28.07.1932 р., 60 р., від параліча серця.

Ліфшіц Ейзер Зельманович, на утриманні зятя, зять службовець, член профспілки, безробітний, 14.01.1933 р., 76 р., від запалення легенів.

Медвінський Дувид Ісакович, на утриманні дітей (службовці), 28.01.1932 р., 67 р., від параліча серця.

Меєрович Борис Янкельович, на утриманні матері, мати просила подаяння, 27.04.1932 р., 6 р., від туберкульозу легенів.

Меєрович Гензель Лейбович, слюсар, член артілі інвалідів, 5.01.1933 р., 42 р., від туберкульозу легенів.

Меха Йосип Яковлевич, сторож у Переясл. спожив. товаристві, 10.10.1932 р., 80 р.

Найдіс Лея Шльомівна, на утриманні брата, члена колгоспу, 14.02.1933 р., 58 р.

Найдіс Роза Оврамівна, утриманка, на утриманні Фраткіна Аврама М., 23.02.1933 р., 72 р., від запалення легенів.

Окмянська Фейга Елівна, прибиралась по хатах за подаяніями, 30.06.1932 р., 60 р., від вади серця.

Орел Лейба Хаїмович, на утриманні сина, син заготовщик, 30.11.1932 р., 82 р., від запалення легенів.

Подольський Шевель Рахімов, дитина - лікар, 15.06.1933 р., 88 р.

Подольська Рухля Пінхусівна, на утриманні чоловіка, шапошника, 28.12.1932 р., 63 р., від параліча серця.

Полінкер Малка Мусійовна, на утриманні сестри, сестра на утриманні дітей, діти сестри службовці, діти роблять у Харкові, 15.02.1933 р., 72 р.

Поляк Мейша Лейбович, побирався по людях, бідняк, 1.02.1933 р., 26 р., від хронічного енцефаліту та загальної виснаженості.

Поляк Тамара Давидовна, чорноробоча, нема відомостей.

Польська Іра Мусійовна, на утриманні РВК, 24.05.1933 р., 65 р.

Рабін Арія Борисов, прийомщик у млині, 15.10.1933 р., 57 р., запалення легенів.

Радомишельський Гершко Михайлович, робітник, 18.04.1933 р., 47 р., від пороку серця.

Радуцька Рахіль, пенсіонерка, інвалід, 7.08.1933 р., 63 р., авітаміноз.

Райз Геня Шулимовна, на утриманні сина, син чорноробочий на випадкових роботах в Переяславі, 16.04.1932 р., 70 р.

Райз Годель Шмулевич, чорноробочий на підробітках в Переяславі, 12.04.1932 р., 42 р., від туберкульозу легенів.

Райз Естер Ицьківна, на утриманні дітей, діти службовці, члени різних спілок у Харкові і Москві, 7.02.1932 р., 75 р.

Розенберг Аврам Шевельович, коваль, член артілі у Цибельському колгоспі, 13.03.1933 р., 40 р., від отруєння рожками.

Розенберг Ревель Файвелькович, коваль у себе, 1.07.1932 р., 80 р.

Рудовська Лея Оврамівна, на утриманні сина, син робітник, 18.10.1932 р., 85 р., від старості.

Сегал Рувім Хаїмович, службовець, член артілі інвалідів «Робітник», 5.01.1933 р., 68 р., від пестряка.

Слабодська Бася Вольфівна, просила по хатах подаяніє, біднячка, 17.04.1933 р., 48 р., від загального виснаження при явищах кволості серця.

Сундуковська Рахіль Ізраїлівна, на утриманні матері, 7.09.1933 р., 8 р., дизентерія.

Тартаковська Хана Мусійовна, домогосподарка, на утриманні чоловіка, чоловік робить у друкарні, 31.03.1932 р., 26 р., від туберкульозу легенів.

Тартаковський Бенціан Кивович, робітник, член профспілки у Переяслав. друкарні, 5.02.1933 р., 34 р., від туберкульозу.

Фресін Хаїм Зелікович, чорноробочий, 21.03.1932 р., 67 р.

Фрукштейн Рива Ізраїлівна, на утриманні брата, брат службовець в артілі «Промхарч», член профспілки «Робос», 21.02.1933 р., 34 р., від загального виснаження при кволості серця.

Цигановський Йосіф Давидович, на утриманні батьків, батько шапошник, член артілі, 6.04.1932 р., 6 міс., від запалення легенів.

Цигановський Хаїм Геркович, утриманець Р. В. К., 5.03.1933 р., 42 р., від виснаження.

Чекміл Борис Ільків, 11.08.1933 р., 9 р., шкарлатина.

Черкаська Бася Ароновна, зять завїдальні, 12.12.1933 р., 66 р., туберкульоз.

Чудновська Ривка Лейбовна, на утриманні дітей, діти за кордоном, 10.03.1933 р., 93 р.

Чудновський Адам Хацкелевич, на утриманні сина, син службовець, член профспілки, працює у фінвідділі м.Києва, 2.04.1933 р., 60 р.

Шапіро Хава Ісер-Хаїмівна, на утриманні дітей (службовці

у Києві, члени спілок), 19.02.1932 р., 68 р., від пороку серця.

Шевцович Хаїм Дулендович, на утриманні дітей, службовців, 30.12.1932 р., 65 р., від пістряка прямої кишки.

Шмигельська Естер Хаїмівна, на утриманні дітей, домогосподарка, 30.05.1932 р., 60 р., від пестряка.

Шустер Шмуль-Лейба Янкелевич, на утриманні дітей, діти службовці, діти члени профспілки, діти роблять у різних містах України, 4.03.1933 р., 85р.

Ясний Хаїм-Мейша Ізраїльович, на утриманні дітей, діти службовці, роблять у Дніпропетровську, член профспілки, 17.02.1933 р., 65 р., від загального виснаження від кволості серця.