Тренувальне тестування до ЗНО (№6)

1.      Установіть відповідність між словами обох колонок.

1 Фігуральний

 

А вислів

2 Фігурний

Б здравицю

3. Шкірний

В. орнамент

4 Шкіряний

Г  рубець

5 Виголосити

Д піджак

 

Е здравницю

2.      Установіть відповідність між  фразеологізмом та значенням.

1 Крутити хвостом

А домогтися послуху

2 Укрутити хвоста

Б вдаватися до нечесних дій

3. Через пень  колоду.

В. говорити нісенітницю

4 НЕСТИ ахінею

Г  аби з рук

5 Сісти на голову

Д знахабніти

 

Е заважати

 

3.      Визначте, у якому рядку в усiх словах на мiсцi крапок треба ставити

м’який знак:

а) шампiн. йон, т..мяний, тон..ший, кiн..ця;

 б) бал..зам,дон..чин, мен..шiсть, яблун..цi, дiвчин..цi;

в) пятисот, пан .ство,  хустин..цi. фал..ш, волин..с..кий;

г) рiз..бяр, джерел..це,  сiльський, молот..ба, сяд..мо.

4 Установіть відповідність.

Фразеологізм

Антонім

1 жовтобзьобе горобеня

А як кіт наплакав

2 як на долоні

Б знатна птиця

3 аж кишить

В битий жук

4 невелике цабе

Г темний ліс

 

Д від горшка два вершка

5 Установіть відповідність.

Слово

Спосіб творення

1.      напад

А префіксальний

2.      веселковий

Б суфіксальний

3 надзвуковий

В префіксально-суфіксальний

4 підніжжя

Г безафіксний

 

Д основоскладання

6 Визначте, у якому рядку в усiх словах на мiсцi крапок треба ставити

апостроф:     а) п..ть, р. ябий, моркв..який, без..язикий,  п..єдестал;

б) рiадв.яний, iн..єкцiя, зв..язок,  Лук..яненко, в..янути;

в) транс..європейський, пiв.лблука,  торф ..яний, черв..як; г) ал.лнс, к-.ювет, вар..сте, без..ядерний,цв..ях. 

7 Укажiть, у якому рядку допущено орфографiчну помилку:

а)згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати;

б)скрутити, стерти, схвилювати, скiнчити, створити; в) спинити,

зчепити, скинути, сфотографувати, зносити; г) збирати, збити, зпекти, звернути.

8 Закiнчення -у (-ю) у формi родового вiдмiнка однини мають усi

iменники в рядку: а) щавл.., каталог.., метрополiтен.., мотор..; б)процес.., жар… синтаксис.., Сгипт..; в) хист.,, родовод.., театр.., майданчик..; г) тенiс.., момент.., Ельбрус…конус…

9. Установіть відповідність між словом та частиною мови ( цифра вказує на наступне слово).

(1)Усі,  (2)на відміну від тітки, (3)люблять  (4)бабусині пироги.

1 Усі

А прикметник

2 на відміну від

Б дієприкметник

3 люблять

В займенник

4 бабусині

Г дієслово

 

Д прийменник

10 Позначте рядок слів із суфіксом – цьк-:

А Оде..ий, че..ий;    Б пари..ий, виклада..ий;    В кавка..ий, остро..ий;  Г тка..ий, молоде..ий.

11 Позначте рядок іменників, утворених за допомогою суфікса – ств-:

А неу..о, стріле..о;                Б товари..о, садівни..о;               В агент..о, людс..о;

Г студент..о, боягу..о.

12 У якому рядку правильно вказане слово, від якого утворилося наведене?

А Ніжно

Ніжність;

Б захмарний

Хмара;

В чорноземний

Чорнозем;

Г примирення

Миритися.

13-15 Прочитайте уважно тексти. Виконайте завдання після тексту.

(1) Споконвіку перед кожним з нас постають вічні питання: для чого я на цій землі живу, що можу зробити корисного? (2) Вони є, можливо, центральними у формуванні й розвитку особистості. (3) Уся мудрість людства упродовж віків зосереджувалася навколо питань сенсу життя. (4) Вони вбирають у себе всю гаму почуттів: радості й відчаю, енергії та безсилля, захвату й розчарувань, цілеспрямованності й бездіяльності. (5) Нагадуючи колісце що регулює хід годинника, вони вчать людину визначати міру добра та зла.

13. Орфографічну помилку допущено у слові

А    питання                         Б    формуванні  В    безсилля                      Г    цілеспрямованності

14. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А    першому           Б    другому         В    четвертому              Г    п'ятому

15  Вставним словом ускладнено речення

А    перше   Б    друге     В    четверте Г    п'яте

16 Позначте односкладне безособове речення

А    Світлішає в житті і на душі.

Б    Люблять у нас дотепне слово.            В    Сади свій сад, плекай свої надії.               Г    Від добра добра не шукають.

17 Позначте речення з однорідними присудками

А    Не тіло, а душа є людиною. Б    Сном блакитним заснули поля, і долини, і гори, й діброви.                         В    А наше слово чисте, запашне.

Г    Шлях освіти та науки нас навіки поєдна!

18 Неправильно вжито тире в реченні

А    Писати просто – це найбільша майстерність і якість справжнього таланту.

Б    Привчав мене батько трудитись до поту, а мати – любити пісні.

В    У будь-яку погоду: у дощ, у туман, у шторм – виходять рибалки на промисел.

Г    Збагачуйте життя своєю щедрістю – тоді добрим словом вас згадуватимуть люди.

Д    Ясна річ – пісні Марусі Чурай співали не тільки дівчата, а й козаки.

19 Правильно розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні

А    Я цієї пісні раніше не чув, – сказав студентові Василь: – Ви її всю знаєте?

Б    «Щось воно недобре»: подумав Андрій, удивляючись у пітьму.

В    «Може, я міг би вам допомогти?» – довірливо запитав незнайомець.

Г    «М’ята», – прошепотіла Настя. – «Зійшла холодна м’ята».

Д    Чоловік, піднявши злегка картуза, повагом промовляє – «Люди, схаменіться».

20 Доберіть приклад до кожного виду речення.

Вид речення

Приклад

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А Раніше, аніж наказувати, навчись коритися.

Б Мені невесело було й на нашій славній Україні.

В Ясени, ясени, бачу вас за селом край дороги.

Г Дівчині дарують квіти з напіврозквітлими пуп’янками.

Д Озеро в лісі, в озері - ліс.

21 З’ясуйте, яким компонентом ускладнено речення.

Речення (розділові знаки пропущено)

Ускладнювальний компонент

1 Щирий людський сміх кажуть віку додає.

2 Тихо курілися луки переливаючись барвами.

3 Народи явлені у Слові достойно жити можуть на землі.

4 І нехай в’януть білі й рожеві червоні й блакитні троянди.

А вставне слово

Б однорідні члени речення

В відокремлене означення

Г відокремлений додаток

Д відокремлена обставина

22 Неправильно утворено форму першої особи однини в рядку

А    лазити – лажу                   Б    возити – вожу

В    сидіти – сиджу        Г    їздити – їзджу         Д    водити – воджу

23 З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

    Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу, і  найповніше, (3) найглибше (4) цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.

А    дієприслівник (форма дієслова)   Б    прикметник     В    займенник

Г    прийменник   Д    прислівник

24 «Тобі дано і вірити й кохати.

А що мені? Які такі куші?!

Нелегко, кажуть, жити на дві хати.

А ще нелегше – жить на дві душі», –

зізнається герой твору

А    Лесі Українки   Б    Тараса Шевченка   В    Ліни Костенко

Г    Василя Симоненка  Д    Максима Рильського

25 Другий склад наголошений у слові

А    запитання               Б    сантиметр               В    завдання   Г    одинадцять

26 Правильним є тлумачення фразеологізму

Фразеологізм

Значення

1 Видно пана по халявах

А людина розкривається в її поведінці

Б про людину судять з її зовнішнього вигляду

В досягти чогось постійною роботою

Г людина з великим досвідом

Д власною працею добувати засоби для існування

2 За милу душу

А цілком даремно Б дуже сильно діяти

В охоче, з дуже великим задоволенням

Г про щиру, лагідну людину

Д робити щось приємне

3 Як у колесі білка

А про моторну, вертку людину

Б бути дуже заклопотаним В бігати без передишки

Г безоглядно тікати Д поспішати, захекатися

4 Бити і в хвіст і в гриву

А ризикувати   Б завдати збитків В діяти рішуче, енергійно

Г дуже сильно діяти  Д бити різкою, дати волю діям

27 З’ясуйте, яка обставина вплинула на написання твору.

Обставина

Твір

1   бій під Крутами

2   нацистська окупація

3   невиліковна хвороба автора

4   розлука із землею батьків

А   «Пам’яті тридцяти»

Б   «Любіть Україну»

В   «Contra spem spero!»

Г   «Зачарована Десна»

Д   «De libertate»

28 Автор поетичних рядкiв

               Так! Я буду крiзь сльози смiятись,

               Серед лиха спiвати пiснi...

А    Іван Франко            Б    Леся Українка        В    Лiна Костенко

Г    Павло Тичина        Д    Василь Стус

29 Кульмінацією роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є

А    викрадення Лесі              Б    вибори гетьмана

В    похорон війтенка        Г    поразка Сомка

Д    страта полковника Шрама