ZÁVÁZNÁ PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO RODINNÉHO CENTRA HONZÍK  

Soukromé jesle a školka

Praha 4 – 140 00, Bartákova 3                                                                                       tel. 725921909

Praha 9 - 190 00, Měšická 88                                                                                         tel. 725891818

Praha 12 – 142 00, Nechanická 306                                                                              tel. 725921915

Praha 9  – 190 00, Beranových 65                                                                                 tel. 725307890

www.centrumhonzik.cz,centrumhonzik@email.cz,

Dítě:

Jméno:………………………………………………………..Příjmení:…………………………………………………………….

Datum narození:………………………………………….Zdravotní pojišťovna:………………………………………..

Adresa bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Typ docházky:………………………………………………………………………………………………………………………….

Školní rok:…………………………………………………….Pobočka:………………………………………………………….

Datum zahájení docházky:…........................................................................................................

Platba školného : ……………………hotově, bankovním převodem :…………………………………………….

Matka:

Jméno:………………………………………………………..Příjmení:…………………………………………………………….

Kontakt ( telefon, email ):………………………………………………………………………………………………………..

Otec:

Jméno:……………………………………………………….Příjmení:……………………………………………………………..

Kontakt ( telefon, email ):……………………………………………………………………………………………………….

Další osoby, které mohou vyzvedávat Vaše dítě: ( jméno a příjmení):

Budeme požadovat předložení OP nebo náhradního dokladu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROHLÁŠENÍ O ZDAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE A JINÁ SDĚLENÍ

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………………………………….

  1. stručná charakteristika, 2. zdravotní stav, 3. alergie, 4. jiné sdělení,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

K této přihlášce prosíme, přiložte kopii karty zdravotní pojišťovny a potvrzení o řádném očkování dítěte.

Dávám svůj souhlas Rodinnému centru HONZÍK k tomu, aby evidoval osobní údaje našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000Sb. , o ochraně osobních údajů v platném znění zákona č.101/2000Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.

V Praze dne………………………………..        Podpis matky:………………………………………………………………

                                                Podpis otce:………………………………………………………………….