Paràgraf 200 de 204

Tenim al davant tres opcions per materialitzar un nou referèndum. La primera, aconseguir un referèndum per la via pactada i negociada amb l’estat, com ja s’ha plantejat en diverses ocasions i que han estat rebutjades sistemàticament pels diferents governs espanyols siguin del signe  polític que siguin. Ho vàrem fer en moltes ocasions abans de l’1 d’octubre i Mai no tancarem mai aquesta porta hipòtesi. Tot i així sSom conscients que aquest escenari, ara per ara, és impossible, atesa les reiterades negatives de l’estat espanyol envers aquesta possibilitat. Però no podem ni volem renunciar a tenir aquesta via oberta, apel·lant sempre al diàleg recíproc, a la negociació i a la necessitat de cercar una resolució política democràtica. Mai No deixarem d’aixecar la bandera del diàleg i de la negociació així com i d’assenyalar que és l’estat espanyol, independentment del color del seu govern, que ha deixat la cadira buida per massa anys i no té oferta una proposta política real i seria a fer per a Catalunya, que no sia la de la negació permanent. Però aquesta manca de resposta de l’Estat espanyol no pot comportar que nosaltres romanguem quiets immòbils. És per l’existència d’aquesta oposició sempiterna mur que hem d’explorar totes les vies democràticament possibles.

Tenim al davant tres opcions per materialitzar un nou referèndum. La primera, aconseguir un referèndum per la via pactada i negociada amb l’estat, com ja s’ha plantejat en diverses ocasions i que han estat rebutjades sistemàticament pels diferents governs espanyols siguin del signe  polític que siguin. Mai no tancarem aquesta hipòtesi. Tot i així som conscients que aquest escenari, ara per ara, és impossible, atesa les reiterades negatives de l’estat espanyol envers aquesta possibilitat. Però no podem ni volem renunciar a tenir aquesta via oberta, apel·lant sempre al diàleg recíproc, a la negociació i a la necessitat de cercar una solució política democràtica. No deixarem d’aixecar la bandera del diàleg i de la negociació, així com d’assenyalar que és l’estat espanyol, independentment del color del seu govern, que ha deixat la cadira buida per massa anys i no té una proposta política real i seria per a Catalunya, que no sia la de la negació permanent. Però aquesta manca de resposta de l’Estat espanyol no pot comportar que nosaltres romanguem immòbils. És per l’existència d’aquesta oposició sempiterna que hem d’explorar totes les vies democràticament possibles.