Men det finns också ett Sverige där flickor inte får lära sig att simma. Där bibliotek stänger för att inredning och böcker förstörts. Där ambulanser behöver poliseskort. Där bara män vågar sig ut på joggingtur om kvällarna. Där bidragsberoendet går i arv.

 

Båda bilderna av Sverige är sanna – samtidigt. Och båda bilderna ställer krav på politiken. Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra om och göra rätt. Den viktigaste uppgiften nu är att skapa ett Sverige. Ett Sverige som håller ihop. Där alla kan lita på att lagen är lika för alla och där välfärden är stark när vi behöver den.

 

I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Om vi inte accepterar ”beskyddarverksamhet” och klanvälde i välbärgade områden ska vi inte göra det i miljonprogramsområden heller. Ingen ska behöva oroa sig över om man kommer att få vård i tid.

 

Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Både pojkar och flickor ska vara välkomna i badhusen, samtidigt. Och alla ska lära sig svenska, eftersom språket är biljetten till det Sverige som går som tåget.

 

Att rätta till det som blivit fel kommer inte att gå över en natt. Men vi har en bestämd idé om vad Sverige borde vara. Och konkreta förslag för hur vi ska komma dit.

Sverige ska vara ett land för hoppfulla. Ett land präglat av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet, där du av egen kraft - men också med andras hjälp - kan ta dig nästan hur långt som helst. Ett land med frihet att välja sitt liv och med all den mångfald som den friheten skapar.

 

I  Sverige ska vi inte ha ”vi” och ”dom”. Här gäller friheten, lagarna och arbetslinjen alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd.

 

Rättigheter, skyldigheter, möjligheter.

 

Lika för alla.

Det måste löna sig att arbeta

• Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.

• Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.

• Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar.

• Bra villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån.

Den största satsningen på Polisen på över 20 år

• Fler poliser och högre polislöner.

• Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan.

• Krafttag mot kriminella gäng.

• Skärpta straff.

Förbättra integrationen

• Inträdesjobb för fler i arbete.

• Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.

• Integrationsplikt för nyanlända vuxna.

En stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik

• Sverige ska ta emot färre asylsökande för att klara integrationen av de som redan kommit.

• Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

• Ett nej ska vara ett nej. Den som fått avslag på sin asylansökan måste återvända till sitt hemland.

Förbättra tillgängligheten i vården

• Tredubblad kömiljard för kortare köer.

• Stärk attraktiviteten för att jobba i vården.

• Tydligare kvalitetskrav och bättre uppföljning.

• Fler jobb ger mer resurser till vården.

Elever ska lära sig mer

• Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag.

• Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.

• Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.

• Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.