LAIKS

NODARBĪBU VEIDS

VIETA

ATBILDĪGAIS

PIEZĪMES

PIRMDIENA

700 - 800

basketbola internāts

zāle

K.Večens

830 – 1425

mācību stundas

zāle, skrejceļš, aerob., trenaž. zāle

V.Selga, E.Matuks

1430-1600

futbols (BJSS)

zāle

V.Kriviņš

1730-1930

volejbols

zāle

K.Raudiņš, A.Mičule

1600 – 1800

basketbola internāts

zāle

K.Večens, K.Zeids

1930 – 2130

badmintons (klubs)

zāle

V.Baskovs, A.Božeņeckis

1830 – 1930

aerobika

aerobikas zāle

N.Afanasjeva

OTRDIENA

700 - 800

basketbola internāts

zāle

K.Večens

Novada, reģiona, republikas sacensību diena

830 – 1425

mācību stundas

zāle, skrejceļš, aerob., trenaž. zāle

V.Selga, N.Afanasjeva

1500 – 1650

vieglatlētika (BJSS)

skrejceļš

I.Zālīte, N.Afanasjeva

1430 – 1630

badmintons

zāle

A.Božeņeckis

1700 – 1830

volejbols

skrejceļš

K.Raudiņš, G.Švecs

1600-1800

florbols (BJSS MT-3)

zāle, skrejceļš

I.Rullis, K.Bošs

1800 – 1930

aerobika

aerobikas zāle

M.Mezītis

1800-2000

florbols (BJSS MT-5)

zāle

I.Rullis, S.Kuncevičs

2000-2130

florbols (FK “Valka”+ meitenes)

zāle

I.Rullis, S.Kuncevičs

TREŠDIENA

700 - 800

basketbola internāts

zāle

K.Večens

Skolas pasākumu un sacensību diena

15:00 – 17:00

830 – 1425

mācību stundas

zāle, skrejceļš, aerob., trenaž. zāle

V.Selga

1430 – 1700

vieglatlētika (BJSS)

zāle, skrejceļš

M.Gerke, L.Krūkliņa, I.Zālīte

1700 – 1900

basketbola internāts

zāle

K.Večens, K.Zeids

1830-1930

aerobika

aerobikas zāle

N.Afanasjeva

1930 – 2130

badmintons (klubs)

zāle

V.Baskovs, A.Božeņeckis

1830-1930

badmintons (bērni)

zāle

A.Božeņeckis

CETURTDIENA

__________________

PIEKTDIENA

700 - 800

basketbola internāts

zāle

K.Večens

________________

2000 spēles florbolā (II līga)

830 – 1510

mācību stundas

zāle, skrejceļš, aerob., trenaž. zāle

V.Selga, E.Matuks

1515-1800

vieglatlētika (BJSS)

zāle, skrejceļš

M.Gerke, L.Krūkliņa, I.Zālīte

1600-1745

volejbols

zāle

K.Raudiņš, A.Mičule

1800 – 2000

basketbola internāts

zāle

K.Večens, K.Zeids

1800 – 2100

basketbola internāts (mājas spēles)

zāle

K.Večens, K.Zeids

2000 – 2130

florbols (FK “Valka”)

zāle

I.Rullis, S.Kuncevičs

1800-1930

aerobika

aerobikas zāle

M.Mezītis

700 - 800

basketbola internāts

zāle

K.Večens

830 – 1340

mācību stundas

zāle, skrejceļš, aerob., trenaž. zāle

V.Selga,

1400 – 1615

futbols (BJSS)

zāle

V.Kriviņš

1600 – 1800

florbols (BJSS MT-3)

zāle, skrejceļš

I.Rullis, K.Bošs

1800 – 2000

florbols (BJSS MT-5)

zāle

I.Rullis, S.Kuncevičs

2000-2130

florbols (FK “Valka”+ meitenes)

zāle

I.Rullis, S.Kuncevičs

SESTDIENA

1000 – 1600

sacensības pēc kalendārā plāna

zāle

1000 – 1200

basketbola internāts

zāle

K.Večens, K.Zeids

1200-1400

badmintons (klubs)

zāle

V.Baskovs

SVĒTDIENA

1000 - 1800

sacensības pēc kalendārā plāna

zāle