Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УСПЕНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

на 2018-2019 н.р.

І.Загальні засади

Керуючись наказами  Міністерства освіти і науки, молоді і спорту  України робочий навчальний план складено на основі Типових освітніх програм:

Допрофільне навчання здійснюється  у 8-9 класах.

Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в повному обсязі годинами, які передбачені Типовими освітніми програмами.

Варіативна складова навчального плану  освітньої програми загальної середньої освіти І ступеня використовується на підсилення предметів українська мова (1-4 класи), математика (2-4 класи) інваріантної складової навчального плану. З варіативної частини виділено 7  додаткових годин.

Вивчення регіональних курсів «Історія рідного краю», «Екологія рідного краю»  2-4 класах буде забезпечено   інтегровано  під час викладання предметів "Природознавства" та "Я у світі".

Варіативна складова навчального плану  освітньої програми загальної середньої освіти ІІ ступеня використовується на підсилення предметів:

Інформатика -7 клас, 1 година на тиждень;

Українська мова – 9 клас, 1 година на тиждень;

Математика – 9 клас, 1 година на тиждень;

Фізична культура – 8 клас, 1 година на тиждень.

Вивчення регіональних курсів «Історія рідного краю», «Екологія рідного краю»,  спрямованих на розширення світогляду учнів, буде реалізовуватись  у 7-9 класах інтегровано у ході викладання предметів "Природознавство", "Географія" та "Історія України", у 5-6 класах – по 0,5 годині на тиждень курсу за вибором «Екологія рідного краю», у 6 класі – 0,5 години на тиждень курсу за вибором «Історія рідного краю».

Для реалізація змісту освіти загальної середньої освіти ІІІ ступеня ( 10 клас), визначеного Державним стандартом,  забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» по 1,5 години на тиждень та  «Мистецтво» по 1,5 години на тиждень,  що вивчаються на рівні стандарту.

Враховуючи освітні потреби учнів,  кадрове забезпечення в старшій школі  (10 клас) обрано профільні предмети біологія та хімія, факультативи «Біологія і екологія», «Хімія» по 0,5 годин на тиждень, у 11 класі – профільні предмети українська мова та українська література.

Для задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб учнів у галузях, які не пов’язані з обраним профілем навчання, у 10 класі введено 0,5 години факультативного курсу з фізики, у 11 класі – 1,5 години факультативу з біології,  1 годину факультативу з хімії, 1 годину факультативу з історії.

Збільшено кількість годин на вивчення базового предмету фізична культура за рахунок 1 додаткової години.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин будуть викладатися за семестрами таким чином:

5 клас:

українська мова 3,5 годин – І семестр 4 години, ІІ семестр 3 години;

екологія рідного краю 0,5 години – І семестр;

історія рідного краю 0,5 годин – ІІ семестр.

6 клас:

українська мова 3,5 годин – І семестр 3 години, ІІ семестр 4 години;

7 клас:

українська мова 2,5 години – І семестр 2 години, ІІ семестр – 3 години;

хімія 1,5 години  - І семестр 2 години, ІІ семестр 1 година;

8 клас:

історія України - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

9 клас:

історія України - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

географія - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;

10 клас:

Історія України – 1,5 години - І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;

географія - 1,5 годин – І семестр 1 години, ІІ семестр – 2 години;

«Захист Вітчизни» - 1,5 години – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

«Біологія і екологія » - 1,5 години – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година.

11 клас:

історія України - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

біологія - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;

«Людина і світ» - 0,5 години  протягом року;

художня культура - 1 година  у І семестрі;

астрономія - 0,5 години  протягом року;

екологія – 1 година у ІІ семестрі;

«Захист Вітчизни» - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година, 18 годин навчально – польових  зборів;

«Біологія і екологія » - 1,5 години – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година.

ІІІ. Структура навчального року.


        
Згідно рекомендацій  Міністерства освіти і науки структура 2018-2019 навчального року  така: перша чверть:  з 03.09.2018 до 26.10.2018; друга чверть: з 05.11.2018 до 29.12.2018; третя чверть: з 14.01.2019  до 22.03.2019; четверта чверть: з 08.04.2019 до  24.05.2019 або 31.05.2019; осінні канікули: з 29.10.2018 за 04.11.2018; зимові канікули:  з 30.12.2018 року по 13.01.2019; весняні канікули: з 25.03.2019 за 07.04.2019.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової,  основної та старшої школи.

Випускники 9-го, 11–го класів отримають документи про освіту.

Згідно  листа МОН України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року

«Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» навчальний заклад приймає рішення щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій. На засіданні педагогічної ради (протокол № 7 від 21.06.2018 р.) прийнято рішення про проведення навчальних екскурсій в початкових класах та навчальної практики у 5-8, 10 класах у 2018-2019 навчальному році у період з 03.06.2019 по 14.06.2018 року.

Режим роботи закладу – п’ятиденний, заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин,  5-11 класів – 45 хвилин. Тривалість перерв: малі перерви 10 хвилин, одна велика перерва 30 хвилин після 3 уроку.