ADMISSIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Instruccions per a sol·licitar plaça per al curs 2018-2019

ACLARIMENTS IMPORTANTS

El procés d'admissió no és la matrícula. Aquestes instruccions informen sobre com demanar plaça al centre. Un vegada admès, es donaran instruccions per fer la matrícula.

Han de fer admissió tots aquells vinguen d'un altre centre diferent, excepte si ve d'un centre de primària adscrit. Si promociona de curs dins del mateix centre no cal fer admissió.

Només s'ha de presentar una única sol·licitud d'admissió, i presentar al centre que trien com a primera opció, indicant si ho desitgen fins a 10 centres més, per ordre de preferència.

La presentació dues sol·licituds en dos centres diferents suposa l'anul·lació de totes dues, i haurà d'esperar a les vacants que queden en finalitzar el procés.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 17 al 28 de maig de 2018, a la secretaria del centre que trieu com a primera opció. 

Documentació a aportar

 1. Sol·licitud d'admissió. Es pot fer de dues maneres a triar:
 1. Telemàtica: es realitza a través de web de Conselleria, s'imprimeix el justificant i es lliura al centre 1a opció. Durant el període d'admissió tindràs ordinadors a la nostra secretaria per fer-ho amb la nostra ajuda. Si ho fas per aquesta via, rebràs la resolució de l'admissió al teu correu electrònic.  
 2. En Paper. D'aquesta manera hauràs de desplaçar-te al centre per saber la resolució de l'admissió.
 1. Certificació Acadèmica Oficial que acrediti que tens el curs anterior superat.
 2. Documents per a l'acreditació de circumstàncies baremables.

Publicació de llistes d'admesos i no admesos

 • Llista provisional (o notificació per email si ha fet sol·licitud telemàtica): 12 de juliol
 • Reclamacions: del 12 al 16 de juliol.
 • Llista definitiva: 19 de juliol

Les llistes es publicaran en el tauló d’anuncis del centre.

Matriculació

 • Si estàs admès, dia 19 de juliol publicarem instruccions a la web i al tauler d'anuncis del centre per realitzar la matrícula.
 • Si estàs admès en un altre centre, t'has d'informar allà.  
 • Si no estàs admès, portarem la teua petició a la Comissió d'Escolarització Municipal per assignar-te un centre.

Normes, assistent telemàtic i sol·licituds.

Es pot accedir a tota la normativa i l'assistent telemàtic en el següent enllaç. L'assistent telemàtic no sol estar disponible fins al primer dia d'admissió.

FSEhor_val.pngmec-624x306.pnglogo_largo.gif