I. VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi tỉnh Đắk Lắk là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi. Nhiệm vụ chính là cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Công ty được thành lập theo quyết định số 859/QĐ-UB ngày 21/12/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 10/11/2008.

- Địa chỉ tại: 109, Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 02623857079 1.

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên; doanh nghiệp hoạt động công ích do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Mô hình quản lý: Hội đồng thành viên. 3. Ngành nghề kinh doanh Công ty đã được Sở Kế họach và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000178717 với các nội dung và ngành nghề kinh doanh sau:

- Nuôi trồng thủy sản nội địa; - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: + Lập hồ sơ mời thầu các dự án công trình thủy lợi; + Lập quy hoạch (trừ quy hoạch trong lĩnh vực xây dựng); + Lập dự án đầu tư xây dựng cho công trình thủy lợi; + Thiết kế công trình thủy lợi; giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi, thủy điện;

+ Khảo sát địa chất và địa hình công trình;

+ Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán;

+ Tư vấn lập hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt;

+ Quản lý dự án và tư vấn giám sát công trình thủy lợi. - Xây dựng nhà các loại, chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng;

- Xây dựng công trình công ích, chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi vừa và nhỏ.

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, chi tiết: Đầu tư các dự án: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hệ thống công trình do công ty quản lý; - Đại lý du lịch, chi tiết: Kinh doanh du lịch sinh thái; - Điều hành tua du lịch, chi tiết: Kinh doanh các hoạt động du lịch trên các hồ chứa;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán các thiết bị cho công trình thủy lợi;

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, chi tiết: Lắp đặt các thiết bị cho công trình thủy lợi;

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện, chi tiết: Đầu tư, xây dựng, vân hành và kinh doanh các công trình thủy điên;

- Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước;

- Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Khai thác các công trình thủy lợi nhằm mục đích tưới tiêu nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề kinh tế khác.

II. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH CỦA CÔNG TY NHƯ SAU

Sản phẩm công ích của công ty là diện tích tưới, tiêu cho nông nghiệp, cung cấp nước cho sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Công ty hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tập trung chủ yếu cho nhiệm vụ phục vụ sản xuất và đảm bảo cho công trình họat động an toàn, bền vững. Doanh thu từ diện tích tưới với mức thu thủy lợi phí do Chính phủ quy định và được cấp bù. Chi phí cho sản xuất dựa vào định mức do UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp doanh thu không đủ chi phí thí ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ cấp bù.

1. Tổ chức bộ máy - Viên chức quản lý + Hội đồng thành viên, kiểm soát viên và Giám đốc công ty do UBND tỉnh bổ nhiệm.

+ Các Phó giám đốc và Kế toán trưởng do HĐTV bổ nhiệm. - Đội ngũ người lao động + 4 phòng ban giúp việc: Phòng tổ chức- hành chính; Phòng Kế hoạch-Tài vụ; Phòng Quản lý nước và công trình; Ban quản lý các dự án nâng cấp sửa chữa.

+ 15 chi nhánh trực thuộc. + 01 Ban QLDA. + 02 Xí nghiệp: XN Xây lắp, XN Dịch vụ 2. Lực lượng lao động của công ty Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty có đến ngày 01/01/2018 là: 405 người

- Đại học và trên đại học : 185 người. - Cao đẳng và trung cấp : 112 người. - Sơ cấp và công nhân : 108 người 3. Hệ thống công trình Tính đến tháng 01/01/2018, công ty đang quản lý 307 công trình thủy lợi: - Hồ chứa: 235 - Đập dâng: 62 - Trạm bơm: 10