SOLCELLSSAFARI- HÅLLBARHETSVECKAN I MÖLNDAL 9E APRIL

Typ av byggnad

Typ av solcellsanläggning

Adress

Kontaktperson

Telefonnummer

Tider

Småhus

Integrerade solceller som ersätter takmaterialet

Skräddaregatan 10, Mölndal

Bert Luvö

0730-91 02 96

Öppet hus kl 16.00-20.00

Småhus

Utanpåliggande solceller på bandplåttak

Västra Eklanda Höjd 113, Mölndal

Åke Rosén

0703-14 65 57

Öppet hus kl 16.00-20.00

Småhus

Utanpåliggande solceller på tak med betongpannor

Eklanda Hage 29, Mölndal

Erik Perzon

0702-03 86 78

Öppet hus kl 16.00-20.00

Småhus

Underhållsfria solceller placerade på marken

Kvarnbackavägen 5, Gräggered

Lennart Lang

0761-83 13 33

Öppet hus kl 16.00-20.00

Småhus

Underhållsfria solceller på villatak

Kvarnbackavägen 8, Gräggered

Lennart Lang

0761-83 13 33

Öppet hus kl 16.00-20.00

Småhus

Utanpåliggande solceller på tak med betongpannor

Wennerbergsgatan 45, Mölndal

Anders Bergman

0706-22 24 12

Öppet hus kl 16.00-20.00

Småhus

Måttbeställda egenmonterade solceller på villatak

Fotbollsgatan 20, Mölndal

Jonas Sjöberg

0730-34 63 21

Öppet hus kl 18.00-20.00 (Ej från 16.00)

Flerbostadshus, BRF Fullblodet

Flerbostadshus med solceller på platt tak

Åby Allé 31, Mölndal

Kjell Persson

0705-61 86 65

Samling kl 17.00, kl 18.00 samt kl 19.00

Balltorpsskogens förskola

Solel i kombination med batterilagring

Ålegårdsgatan 301, Balltorp

Mikael Eriksson

0709-80 91 80

Samling kl 17.00 samt kl 18.00

Vid frågor, kontakta gärna: Ragnar Uppström, energi- och klimatrådgivare Mölndals stad, 031-315 13 30