Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 1

Tallinn                                                          22.10.2014

 

Koosoleku päevakord:

 1. Eesmärkide ja tööplaani täitmine 2013.-2014. õppeaastal;
 2. Õppeprojekti  „Tuntud tegelaste nimed Lasnamäe tänavate siltidel „ võitlejate valimine;
 3. Tööplaani arutlemine 2014.-2015. õppeaastaks;
 4. Varia

Hoolekogu koosoleku otsused:

 1. Koolivormi edendamine;
 2. Õppeprojekti  „Tuntud tegelaste nimed Lasnamäe tänavate siltidel „ võitlejad.

 

Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 2

Tallinn                                                          18.12.2014

 

Koosoleku päevakord:

 1. Tööplaani kinnitamine 2014.-2015. õppeaastaks;
 2. Kehalise kasvatuse tingimuste parandamise tulemused;
 3. Varia

Hoolekogu koosoleku otsused:

 1. Õppeprojekti  „Omapärane Lasnamäe“  korraldamine;
 2. Parimate kooli sporditegelaste austamine õppeaasta lõpus korraldamine.

 

Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 3

Tallinn                                                          26.05.2015

Koosoleku päevakord:

 

 1. 1Hoolekogu liikmete õigused ja kohustused;
 2. Kooli kodukorra muutmisest. Lasnamäe Vene Gümnaasiumi õpilaste osavõtt spordi võistlustel;
 3. Info riikliku õppekava muudatustest põhikoolis ja gümnaasiumis ja arutlemine uuendatud kooli õppekava;
 4. Hoolekogu esimehe aruanne;
 5. Hoolekogu sekretäri, esimehe ja esimehe asetäitja valimine;
 6. Info koolifondist;
 7. Varia

Hoolekogu koosoleku otsused:

 1. Valiti Jelena Rogovitskaja hoolekogu sekretäriks;
 2. Valiti Natalja Filippova hoolekogu esimeheks;
 3. Valiti Jelena Vidinjova hoolekogu esimehe asetäitjaks;

Hoolekogu koosoleku protokoll   Nr 4

Tallinn                                                         07.08.2015

Koosoleku päevakord:

 

 1. 2015/2016.õ-a. põhikooli klasside täituvuse piirnormi suurendamine;

Hoolekogu koosoleku otsused:

 1. 2015/2016.õ-a. põhikooli klasside täituvuse piirnormi suurendamise kiita heaks ja pöörduda Tallinna Haridusameti poole taotlusega, et kehtestada klasside täituvuse ülemiseks piirnormiks 2015/2016. õppeaastal põhikoolis.