Kriterier for karaktersetting ved muntlige presentasjoner minoritetsspråklige

Tempo, trykk

Du tar pauser der det passer og snakker ikke for fort og ikke for langsomt. Du legger trykk på viktige ord og sekvenser.

Språkføring

Du uttrykker deg tydelig og presist.

Du unngår pauselyder (æ…., ehh….)

Du varierer språket.

Du har tydelig uttale uten  sterk aksent

Grammatikk

Du kan ha en god presentasjon selv om grammatikken ikke er 100% rett og du kan ha noen feil. Men du bør ha rimelig god kontroll på språkregler og snakke såpass riktig at det ikke forstyrrer kommunikasjonen.

Tidsbruk

Du har beregnet tida godt, og er ferdig når du skal.

Kroppsspråk

Du står ledig og avslappet.

Du bruker kroppsspråket for å understreke det du sier.

Blikk

Du er ubundet av manus og ser på publikum

Engasjement

Du virker engasjert i det du selv snakker om.

Troverdighet og forståelse

Du overbeviser oss om at du har laget teksten selv og ikke kopiert den fra nettet. Du gir uttrykk for forståelse og egne refleksjoner og vurderinger.

Hjelpemidler/

Du bruker hjelpemidler (powerpoint)  på en måte som fremhever, levendegjør eller letter formidlingen av budskapet.

Innhold

God struktur, dvs. klar innledning der du presenterer foredraget/innlegget ditt.

Hoveddel med logisk overgang mellom hovedpunktene. Rød tråd i presentasjonen.

Ryddig og oppsummerende avslutning

Kildebruk

Du bruker flere informasjonskilder på en selvstendig måte. Presentasjonen din skal ikke bare være “klipp og lim”.

Kildevalget er velbegrunnet og relevant.

 Du viser fortløpende til kildene du har brukt.

Alle kilder er oppgitt

Gjennomføring og planlegging

Du har levert manus og powerpoint i tide i forhold til tidsfristene du har fått.

Fagsamtale

Du forstår spørsmålene du får, og du svarer utfyllende og presist. Du kan forklare og utdype ord og uttrykk du har brukt i teksten. Samtalen vil ofte avklare om du i  for stor grad har kopiert tekst, og om du har egne refleksjoner og tanker om stoffet du har presentert.