Eksotisering som metode

INTEGRERINGSDEBATTEN. Det kommer delegasjoner fra fjerne land for å lære av den norske likestillingsmodellen. Det kommer ingen for å lære av den norske integreringsmodellen. Hvorfor?

MENINGER

Long Litt Woon

10. nov. 2006

 

JAPAN ER ET av landene som sender delegasjoner til Norge for å lære hvordan de kan få opp fødselsraten. Her får de høre fra likestillingsbyråkrater at det er lite fruktbart å definere fødselsraten snevert som et "kvinneproblem". Det japanere og andre får høre, er at man må bruke en helhetlig tilnærming og se på mulighetene for å kombinere foreldreskap og arbeidsliv. Familiepolitiske ordninger som fødselspermisjon, pappakvote og barnehager blir gjerne trukket frem.Kort sagt, det er ikke bare kvinner alene som har ansvaret for å holde fødselsraten oppe. Løsningen er å bruke "vidvinkel" som tilnærming. I feltet innvandring og integrering har man i Norge som regel ikke tatt i bruk "vidvinkel". I stedet har man gjort det motsatte og "zoomet inn" på innvandrere. Når utfordringene er definert som et eksotisk "innvandrerproblem", blir også innvandringsregulering og "tøffe krav til innvandrere" svaret. For eksempel har tvangsekteskap seilet opp som den store integreringsutfordringen i statsråd Bjarne Haakon Hanssens regime.Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det ved inngangen til 2006 seks attenåringer med pakistansk bakgrunn som var gift, ti med tyrkisk og to med marokkansk bakgrunn — for å ta noen aktuelle grupper. Tallene inkluderer både førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere.

Hvor mange skyldes tvang?

Jeg har ikke klart å få tall på hvor mange av disse ekteskapene som faktisk førte til søknader om familieetablering. Og vi vet foreløpig ikke hvor mange av disse ekteskapene som skyldes tvang. SSBs tall viser tydelig at etterkommere av innvandrere gifter seg senere enn foreldregenerasjonen, bare for å ha nevnt det. Uansett, det å vurdere heving av aldersgrensen som et generelt tiltak mot tvangsekteskap, er å "zoome inn" på problemet. Tvangsekteskap er et overgrep i nære relasjoner og bør behandles deretter med et bredt arsenal av tiltak. Å "zoome inn" med lov, og kollektivt straffe en hel aldersgruppe, er intet uskyldig tiltak i kjærlighetens navn.I kjølvannet av debatten om tvangsekteskap finner vi spørsmålet om funksjonshemning hos barn med innvandrerbakgrunn som skyldes nært beslektede foreldre. Igjen "zoomer" enkelte anti-innvandringstalspersoner inn og mener at løsningen er et lovforbud mot såkalte søskenbarnekteskap hos innvandrere. Hvis man hadde tatt "vidvinkel" som tilnærming, ville man raskt ha oppdaget at man finner akkurat det samme fenomenet i enkelte lukkede norske miljøer og religiøse sekter. Hvis Regjeringen virkelig vil bekjempe risiko for funksjonshemning hos barn med nært beslektede foreldre, bør den sende helsestatsråd Sylvia Brustad i fronten. Innvandringsregulering er ikke svaret her heller.

1000 arbeidsledige ingeniører.

Ifølge mediene skal statsråd Bjarne Håkon Hanssen snart reise til Canada for å lære hvordan man tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. Jeg skulle ønske at statsråden heller brukte energien på å finne ut hvordan ett tusen arbeidsledige ingeniører med innvandrerbakgrunn som allerede er i Norge kan få seg jobb snarest. I statsbudsjettet har Regjeringen nettopp foreslått å kutte årets tilskudd til minoritetsspråklige elever med 350 millioner kroner.Det er ikke flere kortsiktige hopp-og-sprett løsninger vi trenger, men et langsiktig perspektiv med "vidvinkel" som tilnærming.